Amendement

Amendement van het lid Van Gent c.s. over aanscherping van de vereiste nauwe band met de Nederlandse rechtssfeer

Download Download

Indieners