Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Koopmans en Kuiken ter vervanging van nr. 10 over uitbreiding van artikelen 267 en 279 met de Koning

Download Download

Indieners