Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 14 over het ongedaan maken van de korting op de Wajong

Download Download

Indieners