Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Oskam c.s. ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat een door de burgemeester op te leggen gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht aan personen die individueel of in groepsverband eenmalig (ernstig) of herhaaldelijk (al dan niet ernstig) de openbare orde hebben verstoord, kan worden verspreid over (maximaal) negentig dagen binnen een tijdvak van ten hoogste 24 maanden in plaats van ten hoogste 12 maanden

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 41
PvdA 36
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
50PLUS 1
Klein 1
Van Vliet 1
Tegen
PvdD 2