Amendement

Amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 33 over het tot uitdrukking brengen van de verantwoordelijkheid voor een landelijk dekkend stelsel van bibliotheekvoorzieningen.

Download Download

Indieners