Amendement

Subamendement van het lid Azmani dat aan amendement nr. 8 toevoegt dat op grond van het nieuwe artikel 31, derde lid, Vw2000 zal worden getoetst of het gezinsleven in een derde land kan worden uitgeoefend

Download Download

Indieners