Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Koopmans c.s. ter vervanging van nr. 14 over het niet afwijken van de Europese beoordelingsmethode

Download

Indieners