Amendementen

24 jan 2020

Amendement van het lid Bisschop 35188-15 over het bij KB met voorhang laten vervallen van artikel III

35188-15
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP

Amendementen

23 jan 2020

Amendement van de leden Kwint en Beertema 35102-18 t.v.v. nr. 10 over wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing van leermethoden

35102-18
Indiener Peter Kwint
Kamerlid SP

Amendementen

23 jan 2020

Amendement van de leden Rudmer Heerema en Van Nispen 35102-19 t.v.v. nr. 13 over bewegingsonderwijs als deugdelijkheidseis

35102-19
Indiener Rudmer Heerema
Kamerlid VVD

Amendementen

23 jan 2020

Gewijzigd amendement van de leden Ellemeet en Ploumen 35173-13 t.v.v. nr. 12 over een uitzondering op het verbod van geslachtskeuze bij dragerschap

35173-13
Indiener Corinne Ellemeet
Kamerlid GL

Amendementen

23 jan 2020

Gewijzigd amendement van het lid Ellemeet 35173-12 t.v.v. nr. 11 over een uitzondering op het verbod van geslachtskeuze bij dragerschap

35173-12
Indiener Corinne Ellemeet
Kamerlid GL

Amendementen

23 jan 2020

Amendement van de leden Middendorp en Van Toorenburg 35047(R2108)-15 over toevoegen van een grond tot weigering of vervallenverklaring van een reisdocument

35047-(R2108)-15
Indiener Jan Middendorp
Kamerlid VVD

Amendementen

23 jan 2020

Amendement van het lid Ellemeet 35173-11 over verruiming van de uitzondering op het verbod op geslachtskeuze tot dragerschap

35173-11
Indiener Corinne Ellemeet
Kamerlid GL

Amendementen

22 jan 2020

Amendement van het lid Van Meenen 35102-15 over geen onverwijlde melding aan de inspectie bij schorsing

35102-15
Indiener Paul van Meenen
Kamerlid D66

Amendementen

22 jan 2020

Amendement van het lid Rog c.s. 35102 nr. 14 t.v.v. nr. 11 over bij AMvB invullen van 'evident ondoelmatige besteding'

35102-14
Indiener Michel Rog
Kamerlid CDA

Amendementen

22 jan 2020

Gewijzigd amendement van de leden Ploumen en Ellemeet 35173-10 t.v.v. nr. 7 over kweken van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek

35173-10
Indiener Lilianne Ploumen
Kamerlid PvdA

Amendementen

22 jan 2020

Amendement van de leden Ellemeet en Westerveld 34768-15 over het beleggen van het financieel toezicht op jeugdzorg bij de NZa

34768-15
Indiener Corinne Ellemeet
Kamerlid GL

Amendementen

22 jan 2020

Amendement Rudmer Heerema 35102-13 over bewegingsonderwijs als deugdelijkheidseis

35102-13
Indiener Rudmer Heerema
Kamerlid VVD

Amendementen

21 jan 2020

Amendement van de leden Westerveld en Kwint 35102-12 over segregatiemaatregelen als deugdelijkheidseis en segregatiebeleid in schoolplan

35102-12
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL

Amendementen

21 jan 2020

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 35 over de mogelijkheid voor gegevensuitwisseling

35250-36
Indiener Carla Dik-Faber
Kamerlid CU

Amendementen

21 jan 2020

Amendement van de leden Rog en Bisschop 35102-11 over bij AMvB invullen van 'evident ondoelmatige besteding'

35102-11
Indiener Michel Rog
Kamerlid CDA

Amendementen

21 jan 2020

Gewijzigd amendement van het lid Kerstens 34767-21 t.v.v. nr. 20 over verruiming van de vergunningplicht naar alle instellingen

34767-21
Indiener John Kerstens
Kamerlid PvdA

Amendementen

20 jan 2020

Amendement van de leden Van Gent en Van Dam over meervoudig stemrecht voor alle rechtsvormen

34491-13
Indiener Tobias van Gent
Kamerlid VVD

Amendementen

20 jan 2020

Amendement van de leden Van Gent en Van Dam over belet- en ontstentenisregeling voor alle rechtsvormen

34491-14
Indiener Tobias van Gent
Kamerlid VVD

Amendementen

20 jan 2020

Amendement van het lid Kwint 35102-10 over wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing van leermethoden

35102-10
Indiener Peter Kwint
Kamerlid SP

Amendementen

17 jan 2020

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 22 over de mogelijkheid voor gegevensuitwisseling

35250-35
Indiener Carla Dik-Faber
Kamerlid CU

Amendementen

17 jan 2020

Amendement van het lid Middendorp over bij de evaluatie na drie jaar specifieke aandacht voor toegankelijkheid elektronische dienstverlening

34972-19
Indiener Jan Middendorp
Kamerlid VVD

Amendementen

16 jan 2020

Gewijzigd amendement van de leden Weverling en Bisschop ter vervanging van nr. 20 over voorhangprocedures

35083-21
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD

Kies periode

tot Toepassen