Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Nispen over het achterblijven van het bestrijden van witwassen

  ...Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën, de antwoorden op de Kamervragen van het lid Nijboer over het bericht “Ons land ‘witwasrisico’” (ingezonden 5 april 2017) en de antwoorden op de Kamervragen van de leden Leijten en Van Nispen over het achterblijven van het bestrijden van witwassen (ingezonden 6 april 2017). Hoogachtend, de minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem 2017Z04592 Antwoorden van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Financiën, op Kamervragen van de leden Leijten en Van Nispen over het achterblijven van het bestrijden van witwassen. Vraag 1 Wat is uw reactie op het bericht dat ...

  Kamervragen

  26-05-2017

 • Het bericht 'Oostenrijk hekelt Nederlandse aanpak drugsproducenten'.

  ...2017Z06958 Vragen van de leden Van Oosten en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht 'Oostenrijk hekelt Nederlandse aanpak drugsproducenten'. (ingezonden 26 mei 2017) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht op nu.nl en Reuters waarin Oostenrijk de Nederlandse aanpak van ondergrondse drugslaboratoria hekelt 2 Klopt het dat Oostenrijk en het hoofd van de Oostenrijkse politie zich hebben beklaagd dat Nederland onvoldoende inzet pleegt in het doen van onderzoek naar en het aanpakken van (ondergrondse) drugslaboratoria Zo ja, wat is uw reactie daarop 3 Klopt het bovendien dat volgens uw Oostenrijkse collega de samenwerking tussen Nederland en Oostenrijk als het gaat om de aanpak van ...

  Kamervragen

  26-05-2017

 • Het bericht ‘Gouda is een onveilige gemeente’

  ...2017Z06955 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Gouda is een onveilige gemeente’.(ingezonden 26 mei 2017) 1 Bent u bekend met de AD misdaadmeter 2017 waaruit blijkt dat de kans op inbraak in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen het hoogste is van Nederland 1) 2 Is het correct dat sterkte van het basisteam Bodegraven-Reeuwijk en Gouda 138 fte zou moeten omvatten en dat op deze sterkte een tekort van 20 fte bestaat Kunt u aangeven in welke mate dit tekort bijdraagt aan het niet kunnen voorkomen dan wel opsporen van woninginbraken Op welke termijn is de politie sterkte van minimaal 138 fte gerealiseerd 3 Deelt u de mening dat daders van woninginbraken veelal afkomstig zijn ...

  Kamervragen

  26-05-2017

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 mei 2017, over Nucleaire veiligheid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 10 mei 2017 1 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Nucleaire veiligheid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 10 mei 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu, over: de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 22 december 2016 inzake afschrift van briefwisseling met minister Jambon met betrekking tot de zorgen over de veiligheidscultuur bij Electrabel (25422, nr. 177); de brief van de minister van ...

  Verslagen

  25422-199

  24-05-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 mei 2017, over EU-Defensieraad

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 10 mei 2017 1 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, EU Defensieraad VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 10 mei 2017 overleg gevoerd met mevrouw Hennis-Plasschaert, minister van Defensie, over: de brief van de minister van Defensie d.d. 4 mei 2017 inzake de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 18 mei 2017 (21501-28, nr. 153); de brief van de minister van Defensie d.d. 4 mei 2017 inzake het verslag van de Informele Raad ...

  Verslagen

  21501-28-156

  24-05-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 mei 2017, over Raad Buitenlandse Zaken

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 10 mei 2017 1 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Raad Buitenlandse Zaken VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 10 mei 2017 overleg gevoerd met de heer Koenders, minister van Buitenlandse Zaken, over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 4 mei 2017 met de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 15 mei 2017 (21501-02, nr. 1742); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 4 mei 2017 ter aanbieding van het verslag ...

  Verslagen

  21501-02-1750

  24-05-2017

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot