Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van het lid Van Bommel over toenemende repressie in Turkije

  ...Directie Europa Onze Referentie 4ZKWPA3M5U6C-3-7648 Datum 27 juli 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Van Bommel (SP) over toenemende repressie in Turkije Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Onze Referentie 4ZKWPA3M5U6C-3-7648 Uw Referentie 2016Z14961 Bijlage(n) 0 Hierbij bieden wij u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over toenemende repressie in Turkije. Deze vragen werden ingezonden op 22 juli 2016 met kenmerk 2016Z14961. De Minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders [Ondertekenaa ...

  Kamervragen

  27-07-2016

 • De stijging van topinkomens door bonussen aan de ene kant en de laagste loonkostenstijging van de afgelopen twintig jaar aan de andere kant alsmede het bericht dat de volgende generatie het slechter krijgt

  ...2016Z15012 Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stijging van topinkomens door bonussen aan de ene kant en de laagste loonkostenstijging van de afgelopen twintig jaar aan de andere kant alsmede het bericht dat de volgende generatie het slechter krijgt (ingezonden 27 juli 2016) 1 Heeft u kennisgenomen van de berichten over de stijging van de topinkomens en bonussen 1) 2), het bericht over de laagste loonkostenstijging sinds 1996 3)4) en het bericht dat de volgende generatie het slechter krijgt 5) 2 Deelt u de mening dat een gemiddelde stijging van de topinkomens met bijna een modaal jaarinkomen nog steeds een absurd grote stijging is Zo nee, waarom niet 3 Deelt u de mening dat de ...

  Kamervragen

  27-07-2016

 • Een nieuwe vondst van het hepatitis E-virus op Nederlandse leverworst en paté

  ...2016Z15013 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een nieuwe vondst van het hepatitis E-virus op Nederlandse leverworst en paté (ingezonden 27 juli 2016) 1 Hoe beoordeelt u het bericht 1) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat hepatitis E is aangetroffen op 78% van de leverworsten en 80% van de patémonsters 2 Bent u bereid om per direct de producten leverworst en paté uit de handel te halen, aangezien hepatitis E-infecties gevaarlijk zijn voor patiënten met een geremd of beschadigd immuunsysteem en deze patiënten een verhoogd risico lopen bij het consumeren van leverworst en paté Zo ja, op welke termijn en op welke wijze 3 Bent u bereid op basis van het ...

  Kamervragen

  27-07-2016

meer kamervragen

Verslagen

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 mei 2016, over GGZ

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 26 mei 2016 1 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, GGZ VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 26 mei 2016 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 januari 2016 inzake Verzamelbrief VWS januari 2016 (34300-XVI, nr. 153); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 9 februari 2016 inzake Onderzoek 'time-out procedure' voor verwarde ...

  Verslagen

  25424-324

  20-07-2016

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 mei 2016, over Wegverkeer en Verkeersveiligheid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 26 mei 2016 1 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Wegverkeer en verkeersveiligheid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 26 mei 2016 overleg gevoerd met mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu, en de heer Van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie, over: de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 18 februari 2016 inzake verkeershandhaving (29398, nr. 495); de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 21 april ...

  Verslagen

  29398-525

  20-07-2016

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 mei 2016, over Vreemdelingen- en asielbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 26 mei 2016 1 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Vreemdelingen- en asielbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 26 mei 2016 overleg gevoerd met de heer Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, over: de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 7 maart 2016 inzake Aanbieding rapport over de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (27062, nr. 99); de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. ...

  Verslagen

  19637-2219

  20-07-2016

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot