Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Uitstel beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma over gezinshereniging van broers en zussen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

  ...DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN  DATUM 17 JUNI 2015 ONS KENMERK 654520 Pagina 1 van 1 VERTROUWELIJK Pagina van 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 25 augustus 2016 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over gezinshereniging van broers en zussen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen Bureau Secretaris-Generaal   Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20301 2500 EH  Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj     Ons kenmerk 88075 Uw kenmerk 2016Z14958   Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Pagina 5 van ...

  Kamervragen

  26-08-2016

 • Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Van Bommel over het pleidooi de uitleveringen aan Turkije te stoppen

  ...Pagina 1 van 1 VERTROUWELIJK Pagina van 3 1 Pagina 1 van 3 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 24 augustus 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het pleidooi de uitleveringen aan Turkije te stoppen Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden   Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20301 2500 EH  Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj     Ons kenmerk 785998   Uw kenmerk 2016Z14959   Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Pagina 2 van 2 In antwoord op uw ...

  Kamervragen

  26-08-2016

 • Uitstel beantwoording vragen van het lid Keijzer over het bericht “Inburgeren vrijblijvend”

  ...DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN  DATUM 17 JUNI 2015 ONS KENMERK 654520 Pagina 1 van 1 VERTROUWELIJK Pagina van 1 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 25 augustus 2016 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over het bericht “Inburgeren vrijblijvend” Bureau Secretaris-Generaal   Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20301 2500 EH  Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj     Ons kenmerk 789234 Uw kenmerk 2016Z15122   Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Pagina 5 van 5 Hierbij deel ik u mede da ...

  Kamervragen

  26-08-2016

meer kamervragen

Verslagen

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 juni 2016, over de beleidsreactie op de evaluatie houdverbod

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 16 juni 2016 1 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Evaluatie houdverbod VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 16 juni 2016 overleg gevoerd met de heer Van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie, over: de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 3 maart 2016 met de beleidsreactie op de evaluatie houdverbod (28286, nr. 853). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, ...

  Verslagen

  28286-885

  24-08-2016

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 juni 2016, over de Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 16 juni 2016 1 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de client VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 juni 2016 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 maart 2016 met de antwoorden op vragen van de commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt (32772, nr. 11); de brief van de minister ...

  Verslagen

  32772-15

  24-08-2016

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 juni 2016, over Pakketbeheer

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 16 juni 2016 2 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Pakketbeheer VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 juni 2016 overleg gevoerd over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 27 oktober 2015 inzake psychosociale zorg bij somatische aandoeningen (25424, nr. 289); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 september 2015 inzake reactie op het rapport "Voorwaardelijke toelating tot het basispakket - Voortgangsrapportage ...

  Verslagen

  29689-760

  24-08-2016

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot