Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van het lid Rog over de verkiezing van de ‘afvaardiging deelnemersvergadering’ van de Onderwijscoöperatie

  ...Onze referentie 1253452 Pagina van 3 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Pagina van 3 Datum 21 september 2017 Betreft Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Rog (CDA) over de verkiezing van de afvaardiging deelnemersvergadering De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Programma Registers en Beroepsorganisatie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 1253452 Uw brief van 08 september 2017 Uw referentie 2017Z11756 Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Rog van uw Kamer over de verkiezing van de afvaardiging deelnemersvergadering van de Onderwijscoöperatie. De vragen werden mij toegezonden bij uw brief met kenmerk ...

  Kamervragen

  21-09-2017

 • Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van Toorenburg over de werking van de Wet Damocles

  ...Pagina 1 van 3 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 21 september 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de werking van de Wet Damocles In In Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Ons kenmerk 2129936 Uw kenmerk Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Pagina van 3 In antwoord op uw brief van 5 september 2017 deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Kuiken ( PvdA) en Toorenburg (CDA) over de werking van de Wet Damocles worden beantwoord zoals aangegeven in de ...

  Kamervragen

  21-09-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Bosman over het bericht 'Premier Sint-Maarten: mariniers deden niks tegen plunderingen'

  ...Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 20 september 2017 Betreft Beantwoording kamervragen lid Bosman (VVD) www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk 2017-0000457670 Uw kenmerk Pagina 1 van 3 Pagina 2 van 3 Datum Kenmerk 2017-0000457670 Hierbij bied ik u aan de antwoorden op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Bosman (VVD) over het bericht ‘Premier Sint-Maarten: mariniers deden niks tegen plunderingen.’ Deze vragen weren ingezonden op 19 september 2017, met kenmerk 2017Z12295. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk 2017Z12295 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de minister van Binnenlandse ...

  Kamervragen

  20-09-2017

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 11 september 2017, over handelsbeleid

  ...170911RTG Handelsbeleid VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 20 september 2017 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 11 september 2017 gesprekken gevoerd over handelsbeleid. Van deze gesprekken brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De fungerend voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, De Roon De griffier van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Van Toor Voorzitter: Ziengs Griffier: Meijers Aanwezig zijn zeven leden der Kamer, te weten: Amhaouch, Becker, Bouali, Dijkgraaf, Hijink, Ouwehand en Ziengs. Aanvang 9.30 uur. Deelsessie 1: Missies en economische diplomatie ...

  Verslagen

  33625-248

  20-09-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2017, over informele RBZ/Ontwikkelingssamenwerking

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 6 september 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Informele RBZ/Ontwikkelingssamenwerking VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 6 september 2017 overleg gevoerd met mevrouw Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over: de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 1 september 2017 inzake geannoteerde agenda Informele Raad Buitenlandse Zaken ...

  Verslagen

  21501-04-200

  15-09-2017

 • Conceptverslag Eurogroep/Ecofinraad

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 13 september 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Eurogroep/Ecofinraad VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 13 september 2017 overleg gevoerd met de heer Dijsselbloem, minister van Financiën, en de heer Wiebes, staatssecretaris van Financiën, over: de brief van de minister van Financiën d.d. 14 juli 2017 met het verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 10 en 11 juli 2017 te Brussel (21501-07, nr. 1453); de brief van de minister van Financiën d.d. ...

  Verslagen

  13-09-2017

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot