Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de leegloop bij de belastingdienst

  ...Directoraat-Generaal Belastingdienst Ons kenmerk 2016-0000135262 Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Omtzigt over de uitstroom bij de Belastingdienst, ingezonden 25 augustus 2016. Hoogachtend, de staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes 2016Z15517 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de leegloop bij de Belastingdienst. (ingezonden 25 augustus 2016) 1 Kunt u aangeven hoeveel mensen zich per 1 september 2016 hebben aangemeld voor de vrijwillige vertrekregeling van de Belastingdienst 1) Antwoord In de Investeringsagenda (IA) is voorzien dat er op termijn voor ca. 5000 van de huidige medewerkers geen passend werk meer zal zijn, terwijl ca. 1500 nieuwe medewerkers met andere ...

  Kamervragen

  29-09-2016

 • Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) over geassisteerde voortplanting

  ...Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) over geassisteerde voortplanting. (2016Z16078). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers Pagina 4 van 4 Pagina 2 van 4 Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) over geassisteerde voortplanting. (2016Z16078) 1 Kent u het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) over geassisteerde voorplanting met gedoneerde gameten en gedoneerde embryo’s en draagmoederschap 1) 1 Ja, de NVOG heeft mij ...

  Kamervragen

  29-09-2016

 • Antwoord op vragen van het lid Dijkgraaf over vernielingen van de Nederlandse onderneming Esmeralda Farms in Ethiopië

  ...Directie Sub-Sahara Afrika Onze Referentie 4ZKWPA3M5U6C-3-8211 Datum 28 september 2016 Betreft Beantwoording vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over vernielingen van de Nederlandse onderneming Esmeralda Farms in Ethiopië. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Sub-Sahara Afrika Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Onze Referentie 4ZKWPA3M5U6C-3-8211 Uw Referentie 2016Z15810 Bijlage(n) 0 Hierbij bieden wij u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Dijkgraaf (SGP). Deze vragen werden ingezonden op 2 september 2016 met kenmerk 2016Z15810. De Minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders De ...

  Kamervragen

  29-09-2016

meer kamervragen

Verslagen

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 september 2016, over Vreemdelingen- en asielbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 8 september 2016 1 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Vreemdelingen- en asielbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 8 september 2016 overleg gevoerd met de heer Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, over: de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 26 mei 2016 inzake ambtsbericht betreffende Zuid- en Centraal-Somalië (19637, nr. 2192); de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 30 mei 2016 met de reactie op het verzoek van ...

  Verslagen

  19637-2237

  29-09-2016

 • Verslag van een notaoverleg, gehouden op 19 september 2016, over de initiatiefnota van het lid Klein: “Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen”

  ...53 OSV56-1516 van 19 september 2016 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 29 september 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 19 september 2016 overleg gevoerd met de heer Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president, over: - de initiatiefnota van het lid Klein "Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen" d.d. 26 januari 2016 (34393); - de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 31 mei 2016 met de reactie op de initiatiefnota van het lid Klein "Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen" (34393, nr. 4). Van ...

  Verslagen

  34393-5

  29-09-2016

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 september 2016, over het Actieplan open overheid 2016-2017

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 september 2016 1 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Actieplan open overheid 2016-2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 7 september 2016 overleg gevoerd met de heer Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, over: de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 16 december 2015 inzake actieplan open overheid 2016-2017 (32802, nr. 21); de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 17 mei 2016 inzake bundeling middelen voor digitale ...

  Verslagen

  32802-30

  28-09-2016

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot