Antwoord op vragen van lid Van Raan over de benoeming van de oud-staatssecretaris van Financiën, de heer Menno Snel, tot commissaris bij IHC en de directeur van Atradius DSB als bestuurder in de Stichting Continuïteit IHC

2020D27997
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Palland over het bericht ‘Ondernemingsraad in Enschede zegt vertrouwen op in Vredestein-directie’ en het bericht ‘Bedenkelijke praktijken rond Hongaarse subsidie aan eigenaar Vredestein’

2020D27961
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Dam en Groothuizen over het bericht ‘Willekeur van coronaregels ondermijnt het vertrouwen’ en ‘Advocaten roepen mensen op: kom in verzet tegen coronaboete’

2020D27812
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over de open brief van de hoogleraren Fries aan de minister en de publicatie van het Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) rapport: 'Nederlands verdient meer'

2020D27822
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Palland over het bericht 'Ondernemingsraad in Enschede zegt vertrouwen op in Vredestein-directie' en het bericht 'Bedenkelijke praktijken rond Hongaarse subsidie aan eigenaar Vredestein'

2020D27802
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Kies periode

tot Toepassen