Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over de aanwezigheid van de minister bij de algemene ledenvergadering (ALV) van de organisatie van varkenshouders, waar hij blijkens het twitterverslag boeren heeft opgeroepen tot diefstal, leugens heeft verspreid en aan ophitsing heeft gedaan

2020D02128
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Kies periode

tot Toepassen