Commissieverslagen

13 dec 2019

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 november 2019, over Internationale misdrijven (Herdruk)

35300-VI-96
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Commissieverslagen

12 dec 2019

Conceptverslag Energiebesparing/energieprestatie gebouwen

2019D52987

Commissieverslagen

12 dec 2019

Conceptverslag Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord

2019D52649

Commissieverslagen

12 dec 2019

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over arbeidsongeschiktheid

29544-964
Indiener M.R.J. Rog
voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Commissieverslagen

12 dec 2019

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over E-health/Slimme zorg

27529-208
Indiener W.J.H. Lodders
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissieverslagen

11 dec 2019

Conceptverslag Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 december 2019

2019D52304

Commissieverslagen

11 dec 2019

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 november 2019, over Eurogroep/Ecofinraad

21501-07-1643
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Commissieverslagen

10 dec 2019

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 november 2019, over het begrotingsonderdeel wonen en ruimte

35300-VII-90
Indiener E. Ziengs
voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Commissieverslagen

06 dec 2019

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over Paspoorten en e-id/ BRP (Vooruitblik)

25764-124
Indiener E. Ziengs
voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Commissieverslagen

06 dec 2019

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over het Ontwerp Novi

34682-47
Indiener E. Ziengs
voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Commissieverslagen

06 dec 2019

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 november 2019, over IVD-aangelegenheden

29924-194
Indiener E. Ziengs
voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Commissieverslagen

06 dec 2019

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over Gesubsidieerde rechtsbijstand

31753-184
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Commissieverslagen

06 dec 2019

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over de Raad Buitenlandse Zaken

21501-02-2094
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Commissieverslagen

06 dec 2019

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over Vreemdelingen- en asielbeleid

19637-2546
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Commissieverslagen

05 dec 2019

Conceptverslag EU-Gezondheidsraad d.d. 9 december 2019

2019D51550

Commissieverslagen

05 dec 2019

Conceptverslag Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

2019D50780

Kies periode

tot Toepassen