Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Convocatie inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting artikel 8 begroting SZW (oudedagsvoorziening) (30982-54) - 19 februari 2020, 14.00 uur

2020D02333
Indiener M.E. Esmeijer
griffier

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Convocatie petitieaanbieding Marktbijdrage Sluis Kornwerderzand d.d. 4 februari

2020D02337
Indiener M.Y. Israel
griffier

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Convocatie gesprek met het Bestuursraad van Bonaire 12 februari 2020

2020D02335
Indiener T.N.J. de Lange
griffier

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Lijst van vragen over de kabinetsreactie op Voorlichting van de Raad van State en Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 35300-IV-11)

2020D02338
Indiener J.M. Paternotte
voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Besluitenlijsten

23 jan 2020

Besluitenlijst e-mailprocedure 23 januari 2020: Aanmelding wetsvoorstel wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en Warmtewet (TK 35292) als hamerstuk

2020D02345

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

convo algemeen overleg Polaire strategie 11 feb

2020D02329
Indiener T.J.E. van Toor
griffier

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Convocatie gesprek met de heer Jan Helmond, waarnemend Rijksvertegenwoordiger 4 maart 2020

2020D02169
Indiener T.N.J. de Lange
griffier

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Convocatie wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld

2020D02284
Indiener A.H.M. Weeber
griffier

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Reactie op het rapport 'Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova's Getuigen'

2020D02339

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

The Final Report of the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse

2020D02334

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Uittreksels van publicaties van Jehovah’s Getuigen over de bestrijding van seksueel kindermisbruik

2020D02327

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Het Bijbelse standpunt van Jehovah’s Getuigen over de bescherming van kinderen

2020D02328

Besluitenlijsten

23 jan 2020

Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 16-1-2020

2020D02323

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

The Final Report of the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse

2020D02336

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Gezamenlijke reactie Aedes en Woonbond op internetconsultatie “Wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen” d.d. 10 juli 2019

2020D02330

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

MIRT-Verkenning A4 Burgerveen - N14. Ontwerp-Structuurvisie

2020D02317

Moties

23 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Van Raan over kijken naar andere kosten die gemaakt zijn voor het optreden van de Belastingdiensten (t.v.v. 31066-587)

2020D02314
Indiener Lammert van Raan
Kamerlid PvdD

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Milieueffectrapport MIRT-Verkenning A4 Burgerveen – N14

2020D02318

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Voorstel lid Remco Dijkstra (VVD) voor een RTG over Cruise-repair op donderdag 20 februari van 10.00 - 12.00 uur

2020D02313
Indiener Remco Dijkstra
Kamerlid VVD

Brieven regering

23 jan 2020

Ontwerp-Structuurvisie A4 Burgerveen-N14

2020D02316
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Verzoek onderliggende gegevens matrixborden voor AO verkeersveiligheid

2020D02136
Indiener M.Y. Israel
griffier

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland d.d. 5 maart

2020D02242
Indiener M.Y. Israel
griffier

Amendementen

23 jan 2020

Gewijzigd amendement van de leden Ellemeet en Ploumen 35173-13 t.v.v. nr. 12 over een uitzondering op het verbod van geslachtskeuze bij dragerschap

35173-13
Indiener Corinne Ellemeet
Kamerlid GL

Kies periode

tot Toepassen