Stemmingsuitslagen

11 jun 2019

Moties ingediend bij het VSO Inspectierapport ‘Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs’

2019P09929

Stemmingsuitslagen

11 jun 2019

Overige moties ingediend bij het debat over berichtgeving dat de minister-president de presentatie van de klimaatakkoord-doorrekening heeft laten uitstellen

2019P09930

Stemmingsuitslagen

11 jun 2019

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad (33785, nr. 20)

2019P09932

Stemmingsuitslagen

11 jun 2019

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad (33 785, nr. 21)

2019P09984

Stemmingsuitslagen

11 jun 2019

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad (33 785, nr. 22)

2019P09987

Stemmingsuitslagen

06 jun 2019

Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO JBZ-Raad Luxemburg van 6 en 7 juni 2019 (deel asiel- en vreemdelingenbeleid)

2019P09719

Stemmingsuitslagen

06 jun 2019

Stemmingen in verband met: Brief van de Commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven over een voorstel tot hertelling van de bescheiden van drie stembureaus in het kader van de verkiezingen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement

2019P09720

Stemmingsuitslagen

05 jun 2019

Stemming over: motie ingediend bij het debat over berichtgeving dat de minister-president de presentatie van de klimaatakkoord-doorrekening heeft laten uitstellen

2019P09694

Stemmingsuitslagen

04 jun 2019

Motie van het lid Beckerman c.s. over afkeuren van het door de minister van EZK gevoerde beleid ten aanzien van de versterking van gebouwen en de schadeafhandeling

2019P09489

Stemmingsuitslagen

04 jun 2019

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota: ‘Naar een moderne uitvaartwet’

2019P09241

Stemmingsuitslagen

04 jun 2019

Moties ingediend bij het notaoverleg over het nabestaandenpensioen

2019P09242

Stemmingsuitslagen

04 jun 2019

Moties ingediend bij het VAO Stand van zaken ziekenhuisfaillissementen

2019P09243

Stemmingsuitslagen

04 jun 2019

Moties ingediend bij het VAO Digitale Overheid

2019P09244

Stemmingsuitslagen

04 jun 2019

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (34687)

2019P09249

Stemmingsuitslagen

04 jun 2019

Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken

2019P09250

Stemmingsuitslagen

04 jun 2019

Motie ingediend bij het dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië

2019P09251

Stemmingsuitslagen

04 jun 2019

Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019

2019P09252

Stemmingsuitslagen

04 jun 2019

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Visserij

2019P09393

Stemmingsuitslagen

29 mei 2019

Motie ingediend bij Wijziging van de Meststoffenwet

2019P09221

Stemmingsuitslagen

29 mei 2019

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35208)

2019P09105

Stemmingsuitslagen

29 mei 2019

Moties ingediend bij Wijziging van de Meststoffenwet

2019P09106

Stemmingsuitslagen

28 mei 2019

Moties ingediend bij het debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours

2019P08831

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen