Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo)

2020D29663
Indiener E. Ziengs
voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat houdende vaststelling / tot wijziging van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in verband met de invoering van een Europese verwerkingsstandaard en enkele andere aanpassingen

2020D29648

Kies periode

tot Toepassen