Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken dd. 15 juli 2020 en het verslag van de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 16 juni 2020 (Kamerstuk 21501-02-2179)

2020D29043
Indiener H.S. Veldman
voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Kies periode

tot Toepassen