Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Graaf, Dik-Faber en Bruins over het bericht ‘Verbreden snelwegen kan ondanks stikstofverbindingen doorgaan dankzij ‘rekentruc’ kabinet’

2020D31145
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen, Van den Berg en Wiersma over het bericht 'Directeur Astron over zijn radiotelescoop versus de windmolens: 'Lofar zou van beschermd nationaal belang moeten zijn''

2020D31029
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Graaf, Dik-Faber en Bruins over het bericht ‘Verbreden snelwegen kan ondanks stikstofverbindingen doorgaan dankzij ‘rekentruc’ kabinet’

2020D31103
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Kies periode

tot Toepassen