Verslag

34605-8
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag

35375-5
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Kies periode

tot Toepassen