Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over ongeveer 14.000 leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen die volgens het Centraal Planbureau zonder verder ingrijpen een hoger schooladvies mislopen

2020D29456
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Kies periode

tot Toepassen