Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over strengere regulering en betere certificering van zowel installateurs als installatiebedrijven met betrekking tot kleinschalige duurzame energie installaties

2020D13399
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoeringswet Europese verordening 2018/858 betreffende de goedkeuring van en het marktoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden d.d. 26 mei

2020D13365
Indiener M.Y. Israel
griffier

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (Kamerstuk 35300-VII-94)

2020D13345
Indiener E. Ziengs
voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Kies periode

tot Toepassen