4 resultaten gevonden voor ‘35219’

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over afspreken dat gemeenten de door een andere gemeente toegekende jeugdhulp die nog niet is afgerond voortzetten (t.v.v. 35219-8)

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over afspreken dat gemeenten de door een andere gemeente toegekende jeugdhulp die nog niet is afgerond voortzetten (t.v.v. 35219-8). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van

35219-11
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL
Motie van het lid Peters over de vormgeving van de onderzoeks-, betaal- en informatieplicht van gemeenten

Motie van het lid Peters over de vormgeving van de onderzoeks-, betaal- en informatieplicht van gemeenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) Nr. 10

35219-10
Indiener René Peters
Kamerlid CDA
Motie van het lid Wörsdörfer over de wettelijke verjaringstermijn tussen jeugdhulp en facturatie verkleinen

Motie van het lid Wörsdörfer over de wettelijke verjaringstermijn tussen jeugdhulp en facturatie verkleinen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) Nr.

35219-9
Indiener Martin Wörsdörfer
Kamerlid VVD
Motie van het lid Westerveld over het overgangsrecht verlengen tot de duur van de behandeling

Motie van het lid Westerveld over het overgangsrecht verlengen tot de duur van de behandeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) Nr. 8 MOTIE VAN HET

35219-8
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL

Kies periode

tot Toepassen