Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Gerven over de brief van een wetenschapper uit Milaan dat meer concrete kennis door meer systematisch onderzoek nodig is om ons door de CoV crisis te loodsen'

2020D21821
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Van der Staaij en van Helvert over de mensenrechtensituatie in Eritrea n.a.v. de excommunicatie van patriarch Antonios van de Eritrees-Orthodoxe Tewahedo-Kerk en de gedwongen sluiting van katholieke klinieken

2020D21680
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord op vragen van de leden Middendorp en Van den Bosch over opstartproblemen bij gemeentes betreffende de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba’

2020D21429
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen