Activiteiten

'Internationale politiek is complexe puzzel'

Khadija Arib spreekt de diplomaten en Eerste en Tweede Kamerleden toe
Khadija Arib spreekt de diplomaten en Eerste en Tweede Kamerleden toe

De internationale politiek is een complexe puzzel, zei Voorzitter Khadija Arib woensdag 30 maart 2016 in haar speech tijdens een lunch met tientallen ambassadeurs in het Tweede Kamergebouw. “De opgave voor politici en diplomaten is om die puzzel stukje voor stukje op te lossen, juist omdat het gaat over fundamentele, existentiële waarden zoals persoonlijke vrijheid en veiligheid.”

In de Tweede Kamer ontmoetten Kamerleden en diplomaten elkaar. In deelsessies spraken zij over onder andere de vluchtelingencrisis, het Nederlandse EU-Voorzitterschap, economische relaties en de strijd tegen IS. De ontmoeting met de Tweede Kamer is een vast onderdeel van de jaarlijkse ambassadeursconferentie.

Wereldwijd netwerk

Nederland heeft een wereldwijd netwerk van 140 vertegenwoordigingen. Een keer per jaar komen Nederlandse ambassadeurs vanuit alle windstreken in de wereld bij elkaar in Den Haag voor de ambassadeursconferentie. Ook permanent vertegenwoordigers bij internationale instellingen en consuls-generaal sluiten zich bij hen aan. Ze bespreken ontwikkelingen in Nederland, het beleid van de regering en de belangrijkste punten voor het nieuwe jaar. De regering ziet de ambassadeursconferentie als een belangrijk instrument om de Nederlandse belangen in het buitenland met één stem uit te dragen.

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib

Tweede Kamer herdenkt aanslagen Brussel

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib herdenkt in de plenaire zaal de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib speecht tijdens een herdenking van de aanslagen in Brussel van 22 maart

Op dinsdag 22 maart werd Brussel opgeschrikt door bomontploffingen op het vliegveld en in een metrostation. Daarbij kwamen ruim dertig mensen om het leven. De Tweede Kamer herdacht deze aanslagen op donderdag 24 maart. Kamervoorzitter Khadija Arib hield hierbij een korte toespraak in de plenaire zaal.

In haar speech ging Arib in op de slachtoffers van de aanslagen in Brussel. Maar niet alleen zij zijn getroffen, benadrukte ze: de hele Belgische samenleving is door de aanslagen geraakt en ook in Nederland leven we met de Belgen mee. “Omdat wij historisch met elkaar verbonden zijn. Omdat het onze dierbare buren zijn; omdat Brussel het hart van Europa vormt, waar wij staan voor dezelfde waarden: openheid, veiligheid en vrijheid – vrijheid van geloof, maar ook van níet-geloof. En het zijn juist deze kernwaarden die dinsdag onder vuur werden genomen.”

Arib riep op tot eenheid en vertrouwen. “Ondanks deze afschuwelijke aanslagen in Brussel, maar ook in Kopenhagen en Parijs, in Ankara en in Istanbul, waarbij honderden onschuldige burgers het leven hebben verloren, mogen we ons niet bang laten maken. We mogen onze samenleving niet uit elkaar laten drijven. We moeten des te strijdbaarder vasthouden aan onze vrije en open samenleving.”

Na afloop van de toespraak van Arib hielden de aanwezige Kamerleden en bezoekers een minuut stilte.

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

EU-conferentie over mensenhandel en migratie

Kamervoorzitter Arib achter spreekgestoelte tijdens EU-conferentie
Kamervoorzitter Arib speecht tijdens de EU-conferentie over mensenhandel en migratie

Volksvertegenwoordigers moeten de ‘verborgen misdaad’ van mensenhandel zichtbaar maken en aanpakken. Dat zei Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib op maandag 14 maart tijdens een themaconferentie over mensenhandel en internet. De Eerste en Tweede Kamer organiseerden de conferentie in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap, in de eerste helft van 2016.

Mensenhandel verdient de continue aandacht van politiek en publiek, vindt Arib. In haar toespraak noemde ze prostitutie, kinderporno en loverboys als voorbeelden van deze ‘verborgen misdaad’. Maken de toenemende mogelijkheden van internet het voor daders makkelijker om toe te slaan?

Migratie

Naast mensenhandel is er tijdens de conferentie ook aandacht voor de komst van vluchtelingen naar Europa. Kamervoorzitter Arib noemde het migratievraagstuk ‘een van de grootste uitdagingen van onze tijd’. Daarom, zo legde ze uit, hebben de Eerste en Tweede Kamer het programma van de interparlementaire conferentie hebben uitgebreid: deelnemers spreken ook over de achtergronden van en mogelijke oplossingen voor de migratieproblemen.

Lees hier de volledige speech van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Een gesprek met de MP van Roemenië

Kamervoorzitter Khadija Arib begeleidt de MP van Roemenië, Damian Ciolos, na hun ontmoeting naar de Kamercommissies voor Europese Zaken

Kamervoorzitter Khadija Arib ontving vandaag, 9 maart 2016, de MP van Roemenië, de heer Damian Ciolos. Met hem sprak ze onder meer over de migratieproblematiek. "Europa bevindt zich in woelig vaarwater. Soms lijkt het alsof we op een historisch kruispunt zijn beland. Hoewel Nederland en Roemenië in verschillende delen van Europa liggen, hebben we allebei te maken met - en moeten we zoeken naar oplossingen voor - de grote vluchtelingenstromen." Bij het gesprek was ook de Voorzitter van de Eerste Kamer aanwezig. Na afloop ging Ciolos door naar de Eerste en Tweede Kamercommissies voor Europese Zaken; Arib liep met hem mee.

Twee prettige ontmoetingen

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib met onder anderen de parlementsvoorzitter van Oekraïne
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib met de parlementsvoorzitter van Oekraïne, Volodymyr Groysman

Kamervoorzitter Khadija Arib zit niet alleen de plenaire Kamerdebatten voor, ze ontvangt ook collega’s uit het buitenland. Op 2 maart ontmoette ze de parlementsvoorzitter van Oekraïne, de heer Volodymyr Groysman. Die ontmoeting vond plaats in de Stadhouderskamer, ooit de ontvangst- en werkkamer van stadhouder Willem V, in aanwezigheid van de eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Arib en Groysman spraken onder meer over het raadgevend referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne, dat op 6 april wordt gehouden, en de nasleep van de ramp met vlucht MH17. Eerder in de week zat Arib het Kamerdebat over dit onderwerp voor. “Het tragische verlies van zoveel mensenlevens bracht ons samen in rouw en verdriet. Het Nederlandse parlement is heel erg betrokken bij de nasleep van deze ramp.”

Op 3 maart ontving Arib de minister-president van Tunesië, Habib Essid, eveneens in de Stadhouderskamer. De Tunesische delegatie bestond verder uit Sonia M'Barek, minister van Cultuur, en Salma Elloumi Rekik, de minister van Toerisme en Nijverheid. Centraal in het gesprek stonden de ontwikkelingen in Tunesië en de Maghreb, bijvoorbeeld de transitie naar een democratie en de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan samenwerkende Tunesische organisaties. Kamervoorzitter Arib is positief over de bezoeken; volgens haar is het “een goede illustratie van de betekenisvolle relatie tussen onze landen”.

Voorzitter in Brussel: parlementen slaan brug tussen kiezers en Europa

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib spreekt op woensdag 17 februari de leden van het Europees Parlement toe

“Na jaren van discussie over de economische en financiële crisis, is het nu tijd om weer vooruit te kijken.” Dat zei Khadija Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer, woensdag 17 februari 2016 in het Europees Parlement in Brussel. Ze opende daar de conferentie over ‘Stability, Economic Coordination and Governance’, die de Eerste en Tweede Kamer samen met het Europees Parlement organiseren in het kader van de parlementaire dimensie van het Nederlandse EU-Voorzitterschap.

Het idee achter de conferentie – en dat geldt eigenlijk voor alle interparlementaire conferenties – is dat EU-lidstaten elkaar een spiegel voorhouden, met elkaar in gesprek gaan, leren van elkaars 'best practices’. In haar openingstoespraak stond Arib uitgebreid stil bij die onderlinge samenwerking: “Nederland is voorzitter van de Europese Unie op een moment in onze geschiedenis dat landen veel met elkaar te maken hebben – niet zonder elkaar kunnen. Veel maatschappelijke problemen stoppen niet bij de eigen landsgrenzen. De aanslagen in Parijs en de grote vluchtelingenstromen zijn daar misschien de meest overtuigende – en meest schrijnende – illustraties van. Maar ook de gesprekken over de rol van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie en het Nederlandse referendum over het associatieverdrag met Oekraïne maken duidelijk dat Europa, eigenlijk voor iedereen,  dichterbij is dan het ooit was. Het zijn thema’s die geen land alleen de baas kan. Europese samenwerking is nodig; we moeten er met elkaar over praten. Dat is ook het thema van de parlementaire dimensie van het Nederlandse EU-Voorzitterschap: ‘samen bouwen aan parlementaire controle op EU-besluitvorming’. Parlementen hebben een belangrijke rol te spelen. Nationale volksvertegenwoordigers zijn bij uitstek in staat de brug te slaan tussen hun kiezers en Europese bestuurslagen. Ze controleren niet alleen de eigen regering, maar kunnen het geluid van hun achterban ook onder de aandacht brengen van de Europese Commissie, direct of via het Europees Parlement.”

Oorsprong

De conferentie over ‘Stability, Economic Coordination and Governance’ vindt z’n oorsprong in het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie geïntroduceerd; een verdrag dat in 2013 werd geïntroduceerd, en dat bepaalt waar nationale begrotingen aan moeten voldoen. De conferentie vindt twee keer per jaar plaats; in het voorjaar in Brussel, en het najaar in het land dat op dat moment het EU-Voorzitterschap vervult.

Tijdens het diner de vooravond van de conferentie hield de Kamervoorzitter, samen met de Voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, en de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, een welkomstwoord. Lees hier het welkomstwoord. Lees de openingstoespraak van de Kamervoorzitter van de conferentie over ‘Stability, Economic Coordination and Governance’.

De buitenwereld naar binnen

Aan de vooravond van de jaarlijkse Docentendag Maatschappijleer op 29 januari 2016 – een vakconferentie georganiseerd door de NVLM en ProDemos – ontving Kamervoorzitter Khadija Arib ruim honderd docenten in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. In haar welkomstwoord gaf ze aan dat die Oude Zaal een historische plek is: tweehonderd jaar geleden vond daar de eerste Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats.

Toen al werd er door Kamerleden – dat waren toen zonder uitzondering ‘edel mogende heeren’ – gesproken over ‘gewigtige belangen’ zoals belastingen en koophandel, gelijkmatige behandeling van alle Nederlanders, veiligheid en de rust binnen Europa. Arib: “Eigenlijk zijn de onderwerpen waar we anno 2016 over debatteren niet anders. In het afgelopen jaar hebben we gezien hoe de wereld om ons heen steeds wat kleiner is geworden, dichterbij is gekomen. Het verdriet en de angst die de aanslagen in Parijs met zich meebrachten stoppen niet bij de eigen landsgrenzen. Dat geldt ook voor de vluchtelingenproblematiek; er is geen land dat dat alleen kan oplossen. We moeten erover praten, hier in het parlement maar ook met andere nationale parlementen.”

Arib sprak de hoop uit dat er ook in klaslokalen over deze kwesties wordt gesproken, en riep de docenten op daar een initiërende rol in te spelen. “Het Nederlandse parlement werkt zo open en transparant mogelijk, bijvoorbeeld door onze debatten te streamen. Dat hoort bij een representatieve democratie, waarin kiezers volksvertegenwoordigers hun stem toevertrouwen. Maar wat u vanuit uw positie beter kunt dan wij, is de brug slaan naar scholieren; u kunt het gesprek erover aangaan, het op de agenda zetten. Over wat er gebeurt in de wereld, en over hoe we daar in het parlement over debatteren. Ik hoop dat u dat doet en blijft doen, dat u de buitenwereld actief naar binnen haalt. De wereld is te klein, te dichtbij om dat níet te doen.”

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.  

Nel Pellerin: 35 jaar warmte en een gulle glimlach

Afscheid Nel Pellerin
Caissière Nel Pellerin met Voorzitter Khadija Arib

Na 35 jaar zeer toegewijd werken in de Tweede Kamer nam caissière Nel Pellerin donderdag 21 januari afscheid. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib speechte tijdens de afscheidsreceptie over de bijzondere plek die Nel Pellerin heeft ingenomen in de Tweede Kamer.

Kamerleden, bewindspersonen, journalisten en ambtenaren: iedereen kende Nel en Nel kende iedereen. De debatten in de Tweede Kamer kunnen soms fel zijn, maar Nel Pellerin zorgde voor ontspanning. Arib: "Iedereen is je even lief. Je hebt geen voorkeuren. Je verbaast je er soms over dat iedereen zo hartelijk voor je is. Maar vergeet niet: wie goed doet, goed ontmoet. Je doet het voor een groot deel zélf. Het is jóuw houding die deze reactie in mensen oproept."

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Kamervoorzitter neemt verslag commissie van onderzoek in ontvangst

commissie van onderzoek
Commissievoorzitter Schouten (ChristenUnie) overhandigt het onderzoeksverslag aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

"Een volgende stap in een bijzondere en zeer ongebruikelijke procedure". Zo noemde Kamervoorzitter Khadija Arib de prestentatie van het verslag van de commissie die onderzoek deed naar het schenden van de geheimhouding waarvan door de  commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) in maart 2014 aangifte was gedaan. "We hebben te maken met een ongemakkelijk situatie; een situatie die geen winnaars kent en die, ongeacht de uitkomst, raakt aan het aanzien van de Tweede Kamer."

Vanochtend kreeg de Kamervoorzitter het eerste exemplaar van het verslag officieel overhandigd uit handen van Carola Schouten, die de onderzoekscommissie leidde. Belangrijkste conclusie van de commissie is dat er geen feiten of omstandigheden zijn aangetroffen die leiden tot een redelijk vermoeden van schuld van één of meer personen aan het opzettelijk schenden van de geheimhouding van de CIVD. Om die reden stelt de commissie aan de Tweede Kamer voor om vast te stellen dat genoegzame gronden voor vervolging ontbreken.

Arib bedankte de commissie en de ambtelijke staf voor het vele werk dat zij in de afgelopen weken hebben verzet. "Zij deden het onderzoek naast hun reguliere werkzaamheden, in alle stilte, zonder te kunnen bouwen op soortgelijke ervaringen. In die zin hebben zij, met dit verslag, parlementaire geschiedenis geschreven." Nu de commissie haar verslag heeft opgeleverd is de Tweede Kamer weer aan zet. Arib sloot af: "In het belang van de betrouwbaarheid van ons parlement hoop ik dat we ook nu in alle zorgvuldigheid met elkaar over dit onderwerp kunnen spreken. Ik geleid het verslag van de commissie van onderzoek door naar de Kamer."

Lees hier de volledige speech van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Voorzittersverkiezing

Khadija Arib (links) krijgt de Voorzittershamer van Stientje van Veldhoven, die vergadervoorzitter was tijdens het debat en de stemmingen.

De Tweede Kamer heeft woensdag 13 januari Khadija Arib (PvdA) gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Na een debat met de Kamer kreeg Arib in de vierde stemronde 83 van de 134 geldige stemmen. Vanuit de Voorzittersstoel bedankte Arib na afloop de Tweede Kamerleden: "Ik zal er alles aan doen om het komende jaar deze Kamer alle ruimte te geven."

De Kamerleden Khadija Arib (PvdA), Martin Bosma (PVV), Ton Elias (VVD) en Madeleine van Toorenburg (CDA) hadden zich kandidaat gesteld voor het Voorzitterschap. De Tweede Kamer kreeg woensdagmiddag eerst de gelegenheid om vragen te stellen aan de kandidaten. Die legden vervolgens uit waarom zij de beste kandidaat waren voor het Kamervoorzitterschap.

In de eerste stemronde zijn 146 geldige stemmen uitgebracht. Daarvan gingen 2 stemmen naar Roos Vermeij (PvdA), 16 naar Martin Bosma (PVV), 30 naar Madeleine van Toorenburg (CDA),  40 naar Ton Elias (VVD) en 58 naar Khadija Arib (PvdA). Omdat niemand de meerderheid behaalde, volgde een tweede stemronde. In de tweede stemronde zijn 148 geldige stemmen uitgebracht. Daarvan gingen 2 stemmen naar Roos Vermeij (PvdA), 13 naar Martin Bosma (PVV), 34 naar Madeleine van Toorenburg (CDA),  43 naar Ton Elias (VVD) en 56 naar Khadija Arib (PvdA). Omdat niemand de meerderheid behaalde, volgde een derde stemronde, waarin alleen gestemd mocht worden op de vier kandidaten met de meeste stemmen.
In de derde stemronde zijn 147 geldige stemmen uitgebracht. Daarvan gingen 11 stemmen naar Martin Bosma (PVV), 32 naar Madeleine van Toorenburg (CDA),  44 naar Ton Elias (VVD) en 60 naar Khadija Arib (PvdA). In de vierde stemronde ging het tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen in de derde stemronde. Ton Elias (VVD) kreeg 51 stemmen en Khadija Arib (PvdA) 83.

Lees hier de sollicitatiebrief van Khadija Arib.

‹ vorige1...5678910111213volgende ›