Voorzitter

Samenvatting

Vera Bergkamp is op 7 april 2021 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Op deze pagina volgt een overzicht van haar activiteiten.

Social links

Sub menu

Activiteiten

Interparlementair Koninkrijksoverleg

Op dinsdag 27 september sprak ik op de eerste dag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in Den Haag. Tijdens het IPKO vergaderen delegaties van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten met de Staten-Generaal. Het overleg vindt ieder half jaar plaats en is bedoeld als instrument voor directe communicatie en persoonlijke ontmoetingen tussen de leden van de parlementen van de vier landen in het Koninkrijk.

Herdenking Nationaal Monument Oranjehotel

Voor de 77e keer vond de herdenking Nationaal Monument Oranjehotel plaats. Het Oranjehotel was de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 25.000 mensen gevangen werden gehouden door de Duitse bezetter. De meeste gevangenen werden daarna geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte. Tijdens de herdenking op zaterdag 24 september 2022 legde ik samen met de Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn een krans namens de Staten-Generaal. Voordat de kranslegging plaatshad, maakten we een 'stille gang' langs 'Doodencel 601'. Het is verschrikkelijk om voor te stellen wat mensen hier doorstaan moeten hebben. Deze nationale herdenking is een belangrijke traditie om de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog te herdenken en om nooit te vergeten wat er gebeurd is.

Parlementsvoorzitter Curaçao op bezoek

De Voorzitter van het Curaçaose parlement, Charetti America-Francisca, bracht vandaag een bezoek aan de Tweede Kamer. We hebben kennisgemaakt en ervaringen gewisseld. Het bezoek van de Voorzitter gaat vooraf aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) dat van 27 tot en met 30 september gepland staat in Den Haag. Het is fijn dat we dat overleg voor het eerst sinds de coronacrisis weer in de Tweede Kamer kunnen faciliteren. 

Prinsjesdag 2022

De derde dinsdag van september, dit jaar 20 september, is het Prinsjesdag en begint het nieuwe parlementaire jaar. De troonrede wordt traditiegetrouw uitgesproken tijdens de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, deze keer in de Koninklijke Schouwburg. Als voorzitter van de commissie van in- en uitgeleide heb ik een bijzondere rol: de leden van deze commissie begeleiden de Koning en de leden van het Koninklijk Huis bij aankomst en vertrek. 's Middags nam ik in de plenaire zaal van de Tweede Kamer de Miljoenennota en rijksbegroting voor 2023 in ontvangst. De Tweede en Eerste Kamer vergaderen de komende maanden over alle onderdelen van de rijksbegroting. Die vergaderingen worden woensdag 21 september afgetrapt met de Algemene Politieke Beschouwingen.

Ontvangst Arubaanse gouverneur

Ik ontving vandaag de Gouverneur van Aruba, Juan Alfonso Boekhoudt. Hij is de directe vertegenwoordiger van de Koning op het eiland. Boekhoudt was op een meerdaags werkbezoek in Nederland. We hebben gesproken over belangrijke ontwikkelingen in de relatie tussen Nederland en Aruba en binnen het Koninkrijk der Nederlanden in het algemeen. 

Herdenking koningin Elizabeth II

Op 13 september hadden we een bijzondere herdenking in de Tweede Kamer. We stonden stil bij het overlijden van Queen Elizabeth II. Zij was een constante factor in een constant veranderende wereld. Elizabeth verwachtte niet dat zij koningin zou worden. En ineens was ze eerste in lijn voor de troon. Volgens haar grootmoeder bad ze lang om een broertje; dan zou hij haar voorgaan. Ooit zei de jonge prinses Elizabeth dat ze graag 'op het platteland had willen wonen, met veel honden en paarden'. Op 96-jarige leeftijd stierf ze op haar geliefde Balmoral Castle, waar zij dié droom ondanks alle verplichtingen die haar toekwamen toch een beetje wist waar te maken. Ik spreek voor velen als ik zeg: het overlijden van Queen Elizabeth II, marks the end of an era. Lees mijn volledige toespraak of kijk de herdenking terug.

Condoleanceregister voor koningin Elizabeth II op Britse ambassade

Vandaag heb ik samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn het condoleanceregister voor koningin Elizabeth II getekend op de Britse ambassade in Den Haag. Koningin Elizabeth II heeft zich met hart en ziel ingezet voor het Britse volk, het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest. De indrukwekkende manier waarop zij onvermoeibaar, kalm en met humor invulling gaf aan haar taak zal altijd herinnerd blijven. Op dinsdag 13 september herdenkt de Tweede Kamer de Britse koningin tijdens de plenaire vergadering. Joanna Roper, de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Nederland, is hierbij aanwezig. De herdenking is vanaf 15.00 uur te volgen via de de livestream of de app Debat Direct.

Cadeautje voor perscentrum Nieuwspoort

Perscentrum Nieuwspoort is sinds vandaag weer gevestigd in het gebouw van de Tweede Kamer. Het bevindt zich nu net als de Kamerleden, hun medewerkers en ambtenaren aan de Bezuidenhoutseweg, in de tijdelijke huisvesting die wij kortweg B67 noemen. Er was hier wel een zogeheten pop-up vestiging, maar dat gaf toch niet het echte Nieuwspoortgevoel. Er is nu weer een volwaardige ontmoetingsplek voor journalisten en politici, waar onder anderen de minister-president zijn wekelijkse persconferentie houdt. Ik heb Nieuwspoort bij de opening welkom geheten met een toepasselijk cadeau: een aquarel van de Haagse kunstenaar Titus Meeuws van de Lange Poten uit de kunstcollectie van de Tweede Kamer. Lees mijn volledige openingswoord.    

Symposium over roerige jaren zeventig

De politiek roerige jaren zeventig stonden centraal op het symposium van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) dat ik gisteren bezocht. Aanleiding voor het symposium van het CPG, dat verbonden is aan de Radboud Universiteit Nijmegen, was het nieuwe boek Grote idealen, kleine marges, een parlementaire geschiedenis van de lange jaren zeventig (1971–1982) dat door een team van onderzoekers is samengesteld. Het is een mooie verhandeling geworden over een bijzondere periode met veel maatschappelijke tegenstellingen.

Dat kan ik me ook zelf nog goed herinneren toen ik opgroeide in Amsterdam. De krakersrellen, de ME-busjes en de onveilige sfeer in de hoofdstad: ik zag het met mijn eigen ogen. Ik weet bijvoorbeeld ook nog dat ik met mijn moeder naar de slager op het Museumplein ging en dat er fel tegen kernwapens werd gedemonstreerd. De huidige tijd is ook roerig te noemen. Corona, demonstraties, de oorlog in Oekraïne, de energieprijzen, koopkracht, de gasproblematiek, de onrust over stikstof, de problemen met de toeslagen.

We zien dat onrust en polarisatie kunnen verminderen. Kloven tussen generaties en politieke stromingen kunnen uitbalanceren. Je moet het verleden kennen om het heden te begrijpen en in perspectief te brengen. Ik dank het Centrum van Parlementaire Geschiedenis voor hun mooie werk. Ze hebben ook een speciale website gemaakt met daarin meer informatie over de jaren zeventig. Een snoepwinkel voor wie van politiek houdt.

Herdenking bij het Indisch Monument

Bij het Indisch Monument in Den Haag was ik vandaag samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn aanwezig bij de nationale herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Gezamenlijk legden wij een krans namens de Staten-Generaal. Het monument bestaat uit zeventien bronzen gestalten, oud en jong. De gezichten laten pijn, wanhoop en protest zien. De figuren aan de uiterste zijden verwijzen naar de bevrijding: zij gaan strijdlustig de toekomst tegemoet. De herdenking vond voor het eerst ’s avonds plaats. 

Wat is de rol van de Kamervoorzitter?

De Voorzitter leidt de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer. Dat doet zij op basis van het Reglement van Orde, de regels die de Kamerleden met elkaar zijn overeengekomen. De Voorzitter ziet toe op het uitvoeren van de door de Kamer genomen besluiten. Daarnaast zit zij het Presidium – het dagelijks bestuur van de Kamer – en de Commissie voor de Werkwijze voor. Verder vertegenwoordigt de Voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. De taken van de Kamervoorzitter zijn vastgelegd in artikel 3.2 van het Reglement van Orde.

Lees meer
Naar boven