Voorzitter

Samenvatting

Vera Bergkamp is op 7 april 2021 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Op deze pagina volgt een overzicht van haar activiteiten.

Social links

Sub menu

Activiteiten

Bezoek aan tijdelijke huisvesting

Deze zomer verhuist de Tweede Kamer naar haar tijdelijke onderkomen aan de Bezuidenhoutseweg. Samen met demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops bracht ik vandaag een bezoek aan het gebouw. Daarna kregen we een rondleiding van Bart Kellerhuis en Mario van Kooij (Zecc Architecten). Zij vertelden over hun ontwerpen en de gedachte daarachter. 

Ik ben onder de indruk van hoe zij de sfeer van de huidige Tweede Kamer hebben weten te vatten, zoals in de karakteristieke roltrappen, de plenaire zaal met de publieke tribune en de Statenpassage.

Natuurlijk gaan we het Binnenhof missen, maar er staat een geschikt pand voor ons klaar, zodat het parlementaire proces tijdens de renovatie van het Binnenhof door kan gaan.

Verantwoordingsdag

Wat is er eigenlijk terechtgekomen van alle plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd werden? Hoeveel geld is er uitgegeven aan de noodmaatregelen tijdens de coronacrisis en wat is er precies mee gedaan? Heeft het ook het gewenste effect gehad? De antwoorden op deze en nog vele andere vragen staan in de Verantwoordingsstukken die ik vandaag namens de Tweede Kamer in ontvangst mocht nemen. Eerst overhandigde demissionair minister Wopke Hoekstra het Rijksjaarverslag en de jaarverslagen van alle ministeries. Daarna kreeg ik ‘de staat van de Rijksverantwoording 2020’, het verantwoordingsonderzoek van de president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser.

Verantwoordingsdag is niet alleen een terugblik, maar ook een startsein voor de Tweede Kamer. De Kamer controleert de komende tijd of het belastinggeld goed is besteed. Of de voorgenomen plannen van Prinsjesdag wel zijn waargemaakt. Voor de leden zijn de onafhankelijke rapporten die de Algemene Rekenkamer opstelt van groot belang. Het helpt hen bij de belangrijke taak als controleur van de regering. Ik wens de leden dan ook veel succes bij dit belangrijke werk.

Terugkijken kan via de app Debat Direct.

Ontvangst informateur Mariëtte Hamer

Vandaag ontving ik de nieuwe informateur, Mariëtte Hamer. In de Stadhouderskamer overhandigde ik haar de opdracht om te onderzoeken welke partijen bereid zijn om, op basis van de door de informateur onderzochte contouren van het te voeren beleid, met elkaar de onderhandelingen over een coalitieakkoord te voeren. Mariëtte Hamer moet uiterlijk op 6 juni verslag uitbrengen aan de Tweede Kamer.

EU-Voorzittersconferentie

Gisteren, 9 mei, was het de Dag van Europa, vanochtend sprak ik via een online verbinding met collega-Voorzitters van parlementen uit heel Europa, tijdens de jaarlijkse EU-Voorzittersconferentie. Dit jaar werd die georganiseerd door Duitsland, omdat dat land de tweede helft van 2020 Voorzitter was van de EU. 

Herdenking Erelijst van Gevallenen

Vandaag herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Bij de Erelijst van Gevallenen, een monument in het gebouw van de Tweede Kamer, hield ik een toespraak. Al tijdens de oorlog ontstond de wens voor dit geschreven monument. Koningin Wilhelmina zei erover, via Radio Oranje: “In diep ontzag en bewondering gaat ons aller dank en hulde uit naar deze groote zonen van ons volk.” Dat zij alleen over de zonen en over ons volk sprak, komt door de tijdsgeest. In werkelijkheid maakt de Erelijst geen onderscheid in sekse of in landsgrenzen. In de lijst staan bakker en bankiers, artsen en ambtenaren, studenten en stukadoors. Het konden communisten zijn of liberalen, gereformeerden of katholieken, homo’s of hetero’s. Wat hen verbond, was het besluit om ‘nee’ te zeggen tegen discriminatie en uitsluiting. En het lef om daarnaar te handelen.

In mijn speech stond ik aan de hand van een persoonlijk verhaal – het verhaal van mijn vriendin Daniëlle en haar moeder Eef – stil bij de manier waarop de Tweede Wereldoorlog doorwerkt in het heden. De impact van de oorlog reikt verder dan de eerste generatie. Niet alleen voor Eef en Daniëlle, maar voor Nederland als geheel. Daarom is de 4 mei herdenking een bijzonder moment in het parlementaire jaar. Omdat het ons ieder jaar weer laat nadenken over de waarde en betekenis van vrijheid.

Samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn legde ik een krans bij de Erelijst namens de Staten-Generaal. Vanavond leggen wij ook een krans namens de Staten-Generaal bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam.

Informateur brengt verslag uit bij Kamervoorzitter

Vandaag ontving ik informateur Herman Tjeenk Willink. Hij bood zijn eindverslag aan van de informatieronde die hij de afgelopen drie weken heeft gedaan.

Kennismaking met Voorzitter Eerste Kamer

Vandaag had ik een kennismakingsgesprek met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn. We spraken onder meer over onze onderlinge samenwerking, Prinsjesdag en over de herdenking op 4 mei. Ook de informatiepositie van de beide Kamers kwam ter sprake.

Kennismaking met Koning

Ik heb vanmorgen een kennismakingsbezoek gebracht aan zijne Majesteit de Koning op Paleis Huis ten Bosch. 

Vera Bergkamp nieuwe Kamervoorzitter

Vera Bergkamp (D66) is de nieuwe Voorzitter van de Tweede Kamer. In de eerste ronde van de verkiezingsprocedure kreeg zij 74 van de 139 geldig uitgebrachte stemmen.

Schriftelijke stemming

De verkiezing van de nieuwe Kamervoorzitter werd in de eerste ronde beslist. Vera Bergkamp kreeg 74 van de 139 geldig uitgebrachte stemmen, Khadija Arib (PvdA) kreeg er 38 en Martin Bosma (PVV) 27. Het D66-Kamerlid haalde daarmee direct een volstrekte meerderheid.
"Het is een hele eer en verantwoordelijkheid maar ik heb er ontzettend veel zin in om uw voorzitter te zijn. Ik zal mijn vreselijke best doen", zei de nieuwe Kamervoorzitter direct na de verkiezing. Zij bedankte haar voorganger Khadija Arib, die volgens haar 'keihard voor ons gewerkt heeft de afgelopen jaren. Ik zit hier niet namens D66, ik ga voor alle 149 Kamerleden voorzitter zijn. Ik realiseer me dat het een enorme opgave is waar we voor staan. De toeslagenaffaire, de verhuizing, met zeventien fracties en in coronatijd. 

Wat is de rol van de Kamervoorzitter?

De Voorzitter leidt de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer. Dat doet zij op basis van het Reglement van Orde, de regels die de Kamerleden met elkaar zijn overeengekomen. De Voorzitter ziet toe op het uitvoeren van de door de Kamer genomen besluiten. Daarnaast zit zij het Presidium – het dagelijks bestuur van de Kamer – en de Commissie voor de Werkwijze voor. Verder vertegenwoordigt de Voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. De taken van de Kamervoorzitter zijn vastgelegd in artikel 3.2 van het Reglement van Orde.

Lees meer
Naar boven