Vera Bergkamp is op 7 april 2021 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Op deze pagina volgt een overzicht van haar activiteiten.

Activiteiten

Kennismaking met Pi de Bruijn

In het Tweede Kamergebouw worden de verhuisdozen langzaam gevuld, Kamerbewoners maken zich op voor de naderende verhuizing. Volgende week donderdag 8 juli vergaderen we voorlopig voor het laatst op het Binnenhof, na het zomerreces is de Tweede Kamer verhuisd naar de Bezuidenhoutseweg. De gebouwen aan het Binnenhof worden gerenoveerd.

Architect Pi de Bruijn, van de Architekten Cie., is behalve architect van gebouwdeel N (nieuwbouw) ook integraal adviseur voor de renovatie van het Binnenhof. Hij adviseert de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf over ingrepen en verbeteringen in de gebouwen. De Nieuwbouw is in 1992 opgeleverd en omvat o.a. de huidige plenaire zaal, de commissiezalen, de Statenpassage en de publieksentree. Vandaag maakten we kennis en vertelde hij mij meer over alle plannen. 

Nederlandse Veteranendag

Namens de Tweede Kamer was ik vandaag aanwezig bij de openingsceremonie van Nederlandse Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Vanwege de coronamaatregelen was het anders dan anders, maar niet minder indrukwekkend.

Wat een bewondering heb ik voor onze veteranen, die vaak onder moeilijke omstandigheden hebben gevochten voor vrede, stabiliteit en veiligheid in Nederland en elders in de wereld! Daarom verdienen zij onze erkenning en waardering.

Voorjaarsbijeenkomst Vereniging oud-parlementariërs

Vanmorgen had ik de eer om de voorjaarsbijeenkomst te openen van de vereniging van oud-parlementariërs, de VOP. Het is mooi om te zien dat oud-parlementariërs zich nog steeds zo betrokken voelen bij onze democratie ondanks dat ze soms al langere tijd geen Kamerlid meer zijn. Vanwege de coronamaatregelen had deze bijeenkomst een hybride vorm;  veiligheid staat immers nog steeds voorop. Ik zei hen dat ik het erg jammer vond dat ik hen niet kon ontvangen in de Tweede Kamer, zeker dit jaar waarin de vereniging haar 30-jarig bestaan viert. Ik heb de VOP dan ook van harte uitgenodigd in ons nieuwe onderkomen aan de Bezuidenhoutseweg 67.  

Eindverslag informateur Hamer

Overhandiging eindverslag informateur Hamer op 22 juni 2021

Vandaag kreeg ik het eindverslag in handen van informateur Mariëtte Hamer. Er is weer een stap gezet in het formatieproces. Morgen debatteert de Tweede Kamer in de plenaire zaal vanaf 11.00 uur over het eindverslag van de informateur.

Het verslag is te lezen via deze website. Het debat woensdag 23 juni is te volgen via de app Debat Direct.

Bezoek aan tijdelijke huisvesting

Samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn bracht ik vandaag een bezoek aan de nieuwe tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer, aan de Bezuidenhoutseweg 67. Nog een paar weken tot het zomerreces, dan verhuizen Tweede Kamerbewoners vanwege de renovatie van het Binnenhof. Na de renovatie keert iedereen terug. We gaan het Binnenhof enorm missen, want de Tweede Kamer hoort hier immers thuis. Maar de renovatie is hard nodig, zo kunnen ook toekomstige generaties gebruik maken van het Binnenhof.

Lees meer over de verhuizing en de renovatie.

Kennismaking president Hoge Raad

Dineke de Groot is president van de Hoge Raad. Zij is de hoogste rechter van Nederland in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Vanmiddag maakte ik kennis met haar. De Hoge Raad speelt een belangrijke rol in onze democratie: dit instituut controleert de rechtspraak, en beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Het was goed om kennis te maken.

Weer bezoekers in de Kamer

Wat is het fijn dat we sinds vandaag weer bezoekers op de publieke tribune kunnen verwelkomen, al is het nog in beperkte mate. Het geeft meteen weer levendigheid in het gebouw en tijdens de debatten. Een tribune met alleen maar lege stoelen hoort niet in de Tweede Kamer. Ik verwelkomde de eerste bezoekers Stijn Vloo (17 jaar) en Ilja de Bruijn (16 jaar) die graag eens wilden zien hoe een live debat werkt en gaf ze een aandenken aan hun bezoek. 

Kennismaking met voorzitter Raad voor de Rechtspraak

Ik heb kennisgemaakt met voorzitter Henk Naves van de Raad voor de Rechtspraak, het bestuur van de meeste rechtsprekende organisaties in Nederland. De raad is een onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering die wel bij de rechterlijke macht hoort, maar zelf geen recht spreekt.

Kennismaking met voorzitter College van onderzoek integriteit

Sinds 1 april 2021 is het mogelijk een klacht in te dienen over een Kamerlid bij het onafhankelijke College van onderzoek integriteit. Dit college ziet toe op de naleving van de Regeling Toezicht en handhaving Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Burgers kunnen bij dit college een klacht indienen als een Kamerlid volgens hen de Gedragscode schendt. Ik maakte kennis met Liesbeth Horstink-von Meyenfeldt, voorzitter van dit college.

Iedereen in de Tweede Kamer moet kunnen rekenen op een veilige werkomgeving. Mensen die werkzaam zijn in de Kamer en last hebben van ongewenst gedrag, kunnen zich bij verschillende personen en instanties melden voor advies. Lees meer.

Bezoek aan tijdelijke huisvesting

Deze zomer verhuist de Tweede Kamer naar haar tijdelijke onderkomen aan de Bezuidenhoutseweg. Samen met demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops bracht ik vandaag een bezoek aan het gebouw. Daarna kregen we een rondleiding van Bart Kellerhuis en Mario van Kooij (Zecc Architecten). Zij vertelden over hun ontwerpen en de gedachte daarachter. 

Ik ben onder de indruk van hoe zij de sfeer van de huidige Tweede Kamer hebben weten te vatten, zoals in de karakteristieke roltrappen, de plenaire zaal met de publieke tribune en de Statenpassage.

Natuurlijk gaan we het Binnenhof missen, maar er staat een geschikt pand voor ons klaar, zodat het parlementaire proces tijdens de renovatie van het Binnenhof door kan gaan.

‹ vorige123456789volgende ›