Voorzitter

Samenvatting

Vera Bergkamp is op 7 april 2021 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Op deze pagina volgt een overzicht van haar activiteiten.

Social links

Submenu

Activiteiten

Jeugdambassadeurs van ONE

Ik kreeg op deze zonnige middag voor de ingang van de Tweede Kamer een ijsje aangeboden namens de jeugdambassadeurs van ONE. ONE is een internationale organisatie die campagne voert om een einde te maken aan extreme armoede en voorkombare ziekten. Met de jeugdambassadeurs sprak ik onder andere over hun strijd tegen extreme armoede, wat helaas overal ter wereld steeds meer voorkomt. ONE heeft daarom een wereldwijde campagne gelanceerd waarin ze politieke leiders vragen de wereld weer leefbaar te maken voor iedereen. We hadden een goed gesprek met elkaar en het is mooi om te zien dat deze jonge ambassadeurs zich zo sterk inzetten voor zoveel mensen in de rest van de wereld. Mooie bevlogenheid.

Herdenking kindertransporten in Kamp Vught

In Kamp Vught herdachten we vandaag bij het Monument der verloren kinderen de twee kindertransporten van 6 en 7 juni 1943. In totaal werden 1.296 Joodse kinderen uit kamp Vught via Westerbork gedeporteerd. Bij herdenkingen hoort óók een boodschap van hoop. Hoe moeilijk het ook is om het in deze inktzwarte geschiedenis te vinden: we moeten wel. Het is hoopvol dat op herdenkingen als vandaag, kinderen en jongeren aanwezig waren. Natuurlijk de nazaten van de overlevenden, maar ook schoolkinderen uit Vught die de namen voorlazen. Samen legden we papieren vlinders in het hek. Lees mijn speech bij de herdenking

Burgemeester Dales Lezing over artikel 1 van de Grondwet

Vanavond had ik de eer om de jubileum-editie van de Burgemeester Dales Lezing te verzorgen in Nijmegen. Deze lezing daagt uit om te reflecteren op artikel 1 van onze Grondwet, die gaat over gelijke behandeling en discriminatieverbod. Het oorspronkelijk doel van dit klassieke grondrecht is om elke inwoner van dit land te beschermen tegen de willekeur van de overheid.
Regelmatig wordt artikel 1 samengevat als 'iedereen is voor de wet gelijk'. Voor mij is de kern juist dat we niet gelijk hoeven te zijn, maar dat er ruimte is voor verschillen. Dat ieders persoonlijke vrijheid wordt erkend en dat je zelf je leven in kunt richten. Te houden van wie je wil houden. Te leven met wie je wil leven. Ruimte maken voor verschillen is een leidraad voor mij als politicus. Daarbij kom ik en komen wij verder, omdat we voort kunnen bouwen op het werk van Ien Dales. Lees hier mijn toespraak

Stefanchuk op bezoek bij parlement

Samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn heb ik vandaag de parlementsvoorzitter van Oekraïne, Ruslan Stefanchuk ontvangen. Na het tekenen van het gastenboek gingen wij in gesprek over de actuele situatie in Oekraïne.

Ontvangst Belgische parlementsvoorzitters

Samen met de Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn heette ik vandaag de parlementsvoorzitters van België welkom in Nederland. Stephanie D’Hose van de Senaat en Eliane Tillieux van de Kamer van Volksvertegenwoordiging brachten een bezoek aan de Tweede en Eerste Kamer. 'Beter een goede buur dan een verre vriend' is een bekend gezegde dat we zowel in het Nederlands als in het Vlaams gebruiken. Hiermee wordt de relatie tussen onze beide landen treffend getypeerd. Ook de uitwisseling van vandaag laat zien dat België en Nederland veel gemeen hebben – gemeenschappelijke waarden, belangen en evenzeer uitdagingen. Het bezoek draagt er zeer aan bij dat onze nauwe betrekkingen en constructieve samenwerking verder worden versterkt.

Stefan bezoekt de Kamer

Is er weleens iemand in slaap gevallen tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer? Wat doet u als u vrij bent, en bent u familie van Dennis Bergkamp? De 10-jarige Stefan Pieterson van basisschool De Mozaïek uit Enkhuizen kon al deze vragen vandaag persoonlijk stellen aan mij. Samen met zijn ouders en broer nodigde ik hem uit om een kijkje te komen nemen in de Kamer. Stefan wil graag de baas van Nederland worden. In september mocht hij daarom op bezoek bij de minister-president. Vandaag was hij in de Kamer. Na ons gesprek kregen Stefan en zijn familie een rondleiding in de plenaire zaal. 

Kennisevenement Beweren en Bewijzen

Wat is de waarde van wetenschap voor politiek en burgers? Deze vraag staat centraal tijdens het kennisevenement 'Beweren en Bewijzen' op 23 en 24 mei. Ik mocht het minisymposium ‘Kennis is (tegen)macht’ openen op de eerste dag. Het is belangrijk dat de Tweede Kamer zichzelf de tijd gunt voor het maken van deugdelijke wetgeving en de tijd neemt voor reflectie en analyse. Daar hebben we wetenschappers hard bij nodig. Op diezelfde dag vond ook de V-100 plaats. Een bijzonder onderdeel van Beweren en Bewijzen waarin jonge wetenschappers op uitnodiging van de Tweede Kamer met een wetenschappelijke bril kritisch naar de jaarverslagen kijken.
Lees mijn volledige speech

Verantwoordingsdag 2022

Voor het eerst was het Verantwoordingsdag in de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. Ik opende het Verantwoordingsontbijt. Daarna luisterde ik samen met de andere Kamerleden naar een inspirerende toespraak van Corien Prins, de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Na het ontbijt ontving ik in de plenaire zaal de Verantwoordingsstukken uit handen van minister Sigrid Kaag van Financiën en de rapporten bij de jaarverslagen van Arno Visser, de president van de Algemene Rekenkamer. Op 9 juni zal de Kamer hierover met minister Kaag in debat gaan.

Derde editie Kindervragenuur

Het was weer een groot succes! Kinderen uit groep 7 en 8 vroegen ministers en staatssecretarissen stevig aan de tand tijdens het Kindervragenuur. Ik vind het Kindervragenuur een prachtige traditie. Vandaag mochten de kinderen van basisscholen uit Dongen, Genemuiden, Tilburg, Urk en Wagenborgen plaatsnemen in de blauwe Kamerzetels en bewindslieden ondervragen. Samen met de Kamerleden Caroline van der Plas en Daan de Neef koos ik de vragen uit. De leerlingen kregen vooraf een workshop waarin ze extra konden oefenen om de ministers en staatssecretaris de vragen te stellen. 

Diner met oud-Kamervoorzitters

Op maandagavond 16 mei kwamen wij voor het eerst bijeen met de oud-Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. In het Johan de Witthuis dineerden wij samen. De functie van Kamervoorzitter verbindt ons voor altijd aan elkaar. En ook maken we met elkaar parlementaire geschiedenis. Want het is een unieke functie. Ieder van ons heeft in zijn en haar tijd meerdere unieke uitdagingen gehad of heeft roerige tijden gekend. Met veel van hen heb ik regelmatig contact en ik vind het ontzettend leuk dat we met elkaar – aan één tafel - ervaringen en kennis konden uitwisselen.

Wat is de rol van de Kamervoorzitter?

De Voorzitter leidt de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer. Dat doet zij op basis van het Reglement van Orde, de regels die de Kamerleden met elkaar zijn overeengekomen. De Voorzitter ziet toe op het uitvoeren van de door de Kamer genomen besluiten. Daarnaast zit zij het Presidium – het dagelijks bestuur van de Kamer – en de Commissie voor de Werkwijze voor. Verder vertegenwoordigt de Voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. De taken van de Kamervoorzitter zijn vastgelegd in artikel 3.2 van het Reglement van Orde.

Lees meer