Voorzitter

Samenvatting

Vera Bergkamp is op 7 april 2021 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Op deze pagina volgt een overzicht van haar activiteiten.

Social links

Submenu

Activiteiten

Kinderboekenweek

‘Alle kinderen zijn kleine reuzen. Ze willen maar één ding: groter worden. De vraag is of dit verstandig is.’ Deze heerlijke quote staat op de achterflap van het boek ‘Bombong, de kleine reus’, geschreven door Drs. P. Vandaag las ik een stukje voor aan kinderen van de openbare basisschool De Peppelaer in Haarlem. Dat deed ik omdat het Kinderboekenweek is, dit jaar met het them Gi-ga-groen. Het is ontzettend belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd lol krijgen in lezen en er ook van gaan houden. Verhalen stimuleren de creativiteit en fantasie.  Zelf geniet ik er ook zo van als ik thuis voorlees aan onze kinderen. Verhalen en de tekeningen daarbij zijn belangrijk. Samen bepalen ze het gevoel dat een boek oproept.

Ontvangst parlementsvoorzitter Somalië

Op maandag 10 oktober ontving ik Sheikh Adan Mohamed Nur Madobe, parlementsvoorzitter van Somalië. De Somalische parlementsvoorzitter is in Nederland voor het onderhouden en verdiepen van de bilaterale betrekkingen. Na het tekenen van het gastenboek hebben we gesproken over de recente droogte die Somalië teistert en de dreigende hongersnood. Daarnaast hebben we gesproken over de verkiezingen in Somalië en ervaringen uitgewisseld. Er stond ook een gesprek met een aantal Kamerleden op het programma.

Bezoek Nationaal Holocaust Namenmonument

Samen met zo’n vijftig leden van de Tweede Kamer bracht ik op maandag 3 oktober een bezoek aan het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Ruim 102.000 slachtoffers van de Holocaust hebben hier meer dan 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog een eigen monument gekregen: alle namen van de Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben, staan er vermeld. Na een ontvangst in het Joods Museum door Jacques Grishaver, initiatiefnemer van het monument en voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, vertelde de 91-jarige David van Huiden zijn oorlogsverhaal. Bij het monument sprak ik onder meer met Mattie en Myrna Tugendhaft, overlevenden van de Tweede Wereldoorlog.

'Prokkelweek' valt in de prijzen

De ‘Prokkelweek’ in de Tweede en Eerste Kamer van afgelopen juni is tijdens een feestelijke bijeenkomst beloond met een Zilveren Prokkel. Met deze prijzen worden de mooiste ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking beloond. In de Prokkelweek kwamen tien mensen met een beperking en hun begeleiders een dag stage lopen bij verschillende diensten. Ik ben er trots op dat het zo'n mooie ontmoeting was en dat we ermee in de prijzen zijn gevallen. 

Interparlementair Koninkrijksoverleg

De vorige editie van het IPKO in Den Haag, september 2022.

Op dinsdag 27 september sprak ik op de eerste dag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in Den Haag. Tijdens het IPKO vergaderen delegaties van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten met de Staten-Generaal. Het overleg vindt ieder half jaar plaats en is bedoeld als instrument voor directe communicatie en persoonlijke ontmoetingen tussen de leden van de parlementen van de vier landen in het Koninkrijk.

Herdenking Nationaal Monument Oranjehotel

Voor de 77e keer vond de herdenking Nationaal Monument Oranjehotel plaats. Het Oranjehotel was de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 25.000 mensen gevangen werden gehouden door de Duitse bezetter. De meeste gevangenen werden daarna geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte. Tijdens de herdenking op zaterdag 24 september 2022 legde ik samen met de Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn een krans namens de Staten-Generaal. Voordat de kranslegging plaatshad, maakten we een 'stille gang' langs 'Doodencel 601'. Het is verschrikkelijk om voor te stellen wat mensen hier doorstaan moeten hebben. Deze nationale herdenking is een belangrijke traditie om de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog te herdenken en om nooit te vergeten wat er gebeurd is.

Parlementsvoorzitter Curaçao op bezoek

De Voorzitter van het Curaçaose parlement, Charetti America-Francisca, bracht vandaag een bezoek aan de Tweede Kamer. We hebben kennisgemaakt en ervaringen gewisseld. Het bezoek van de Voorzitter gaat vooraf aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) dat van 27 tot en met 30 september gepland staat in Den Haag. Het is fijn dat we dat overleg voor het eerst sinds de coronacrisis weer in de Tweede Kamer kunnen faciliteren. 

Prinsjesdag 2022

De derde dinsdag van september, dit jaar 20 september, is het Prinsjesdag en begint het nieuwe parlementaire jaar. De troonrede wordt traditiegetrouw uitgesproken tijdens de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, deze keer in de Koninklijke Schouwburg. Als voorzitter van de commissie van in- en uitgeleide heb ik een bijzondere rol: de leden van deze commissie begeleiden de Koning en de leden van het Koninklijk Huis bij aankomst en vertrek. 's Middags nam ik in de plenaire zaal van de Tweede Kamer de Miljoenennota en rijksbegroting voor 2023 in ontvangst. De Tweede en Eerste Kamer vergaderen de komende maanden over alle onderdelen van de rijksbegroting. Die vergaderingen worden woensdag 21 september afgetrapt met de Algemene Politieke Beschouwingen.

Ontvangst Arubaanse gouverneur

Ik ontving vandaag de Gouverneur van Aruba, Juan Alfonso Boekhoudt. Hij is de directe vertegenwoordiger van de Koning op het eiland. Boekhoudt was op een meerdaags werkbezoek in Nederland. We hebben gesproken over belangrijke ontwikkelingen in de relatie tussen Nederland en Aruba en binnen het Koninkrijk der Nederlanden in het algemeen. 

Herdenking koningin Elizabeth II

Op 13 september hadden we een bijzondere herdenking in de Tweede Kamer. We stonden stil bij het overlijden van Queen Elizabeth II. Zij was een constante factor in een constant veranderende wereld. Elizabeth verwachtte niet dat zij koningin zou worden. En ineens was ze eerste in lijn voor de troon. Volgens haar grootmoeder bad ze lang om een broertje; dan zou hij haar voorgaan. Ooit zei de jonge prinses Elizabeth dat ze graag 'op het platteland had willen wonen, met veel honden en paarden'. Op 96-jarige leeftijd stierf ze op haar geliefde Balmoral Castle, waar zij dié droom ondanks alle verplichtingen die haar toekwamen toch een beetje wist waar te maken. Ik spreek voor velen als ik zeg: het overlijden van Queen Elizabeth II, marks the end of an era. Lees mijn volledige toespraak of kijk de herdenking terug.

Wat is de rol van de Kamervoorzitter?

De Voorzitter leidt de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer. Dat doet zij op basis van het Reglement van Orde, de regels die de Kamerleden met elkaar zijn overeengekomen. De Voorzitter ziet toe op het uitvoeren van de door de Kamer genomen besluiten. Daarnaast zit zij het Presidium – het dagelijks bestuur van de Kamer – en de Commissie voor de Werkwijze voor. Verder vertegenwoordigt de Voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. De taken van de Kamervoorzitter zijn vastgelegd in artikel 3.2 van het Reglement van Orde.

Lees meer