Activiteiten

Viering 100 jaar kiesrecht in de Ridderzaal

Voorzitter Arib spreekt over 100 jaar algemeen kiesrecht tijdens de viering in de Ridderzaal
Voorzitter Arib spreekt over 100 jaar algemeen kiesrecht tijdens de viering in de Ridderzaal

In de Ridderzaal vierden we vandaag 100 jaar algemeen kiesrecht met een feestelijke bijeenkomst. “We realiseren ons niet altijd hoe bijzonder het is dat we zelf kunnen bepalen wie ons vertegenwoordigt in de Tweede Kamer, in de gemeenteraad, Provinciale Staten en het Europees Parlement”, zei ik daar. “Dat wij dat vanzelfsprekend vinden, is een verworvenheid in zichzelf."

De viering bestond uit muziekoptredens, persoonlijke verhalen en filmpjes die de geschiedenis en betekenis van het algemeen kiesrecht in beeld brachten. Er werd niet alleen teruggeblikt op de geschiedenis van het algemeen kiesrecht, maar er werd ook stilgestaan bij de betekenis ervan in 2019.

Bij de viering waren mensen uit het hele land aanwezig, en ook de koning, de koningin en leden van de Eerste en Tweede Kamer. Na de bijeenkomst kwam de koning nog naar de Statenpassage in de Tweede Kamer. Hij sprak daar met mensen die in de uitzending over kiesrecht vertelden.

Herdenking Erelijst van Gevallenen 4 mei 2019

Kamervoorzitters Arib en Broekers-Knol leggen krans bij Erelijst van Gevallenen op 4 mei 2019
Kamervoorzitters Arib en Broekers-Knol leggen krans bij Erelijst van Gevallenen op 4 mei 2019

Elk jaar op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Kamer legde ik daarom samen met de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, een krans bij de Erelijst van Gevallenen. Daarop staan de namen van zo'n 18.000 omgekomen militairen en verzetsstrijders.

In mijn speech vertelde ik over de Brits-Joodse effectenhandelaar Nicholas Winton en de Nederlandse kunstenares Ru Paré, die beiden tijdens de oorlog de levens van talloze Joodse kinderen redden. Ik zei dat er veel moed voor nodig was om dat te doen, en dat het ons doet realiseren dat begint met de kleine keuzes die we elke dag kunnen maken.

Ik sloot af met de woorden:
“Door de monumenten, foto’s en de verhalen staan we stil bij uitsluiting en uitstoting, bij vervolging en vernietiging. En we buigen. Voor de vele slachtoffers en voor de overlevenden. Voor hen die vielen voor ons vaderland. En voor de mensen die hun leven waagden voor dat van anderen. Om daarna, fier rechtop staand, te beseffen dat we in vrijheid keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid kunnen nemen”.

Lees mijn volledige speech

Politieke spotprenten

Voorzitter Khadija Arib ontvangt een boek over spotprenten uit handen van Eveline Koolhaas-Grosfeld en Marij Leenders
Voorzitter Khadija Arib ontvangt een boek over spotprenten uit handen van Eveline Koolhaas-Grosfeld en Marij Leenders

De relatie tussen politiek en publiek in politieke (spot)prenten. Op woensdag 24 april nam ik het boek ‘Tussen politiek en publiek. Politieke prenten uit een opstandige tijd 1880-1919’ van Eveline Koolhaas-Grosfeld en Marij Leenders in ontvangst. Hierin hebben zij ruim tachtig bijzondere prenten verzameld uit een periode van grote veranderingen in de Nederlandse politiek, zoals het algemeen kiesrecht. Er werd nog niet gefotografeerd in de Kamer, dus de prenten waren de enige mogelijkheid voor het publiek om de politici te leren kennen. Totaal anders dan nu, ik vind het interessant om de verschillen te zien.

Herdenking Max van Weezel

De familie van Max van Weezel wordt gecondoleerd door Kamervoorzitter Khadija Arib.
De familie van Max van Weezel wordt gecondoleerd door Kamervoorzitter Khadija Arib.

De Tweede Kamer begon de vergadering op dinsdag 16 april 2019 met een herdenking van Max van Weezel. De parlementair journalist overleed op 11 april op 67-jarige leeftijd. Zowel de familie van Max van Weezel als minister-president Rutte waren bij de herdenking aanwezig. Ik zei onder meer "dat ik niet overdrijf als ik zeg dat het Binnenhof huilt om de dood van Max van Weezel."

“Voor jonge journalisten, maar ook voor politici en voor bewindslieden die de laatste jaren voor het eerst op het Binnenhof terecht kwamen, was Max een fenomeen. Een verschijning. Hij was een meesterjournalist en markante persoonlijkheid. Even briljant als geestig. Even scherpzinnig als geliefd. Een journalistieke duizendpoot, die elk genre tot in de finesses beheerste.”

Volgens mij waren het verleden en zijn werk als journalist onlosmakelijk met elkaar verbonden: “Hij voelde altijd de ballast van het verleden: de Tweede Wereldoorlog die een groot deel van zijn familie had uitgeroeid. Het zorgde voor het gevoel dat wat je deed, nooit goed genoeg was. Maar ook dat het indirect een voedingsbodem voor hem was om zijn werk zo onmátig goed te doen. Het werk waarmee hij onze democratie, in een vrij Nederland, zo’n geweldige dienst heeft bewezen."

> Lees mijn volledige speech

> Bekijk de herdenking (YouTube)

Herdenking Frans Andriessen

Koningin Juliana met de ministers van het kabinet-Van Agt-Wiegel. Links in de middelste rij Frans Andriessen. Foto: RVD
Koningin Juliana met de ministers van het kabinet-Van Agt-Wiegel. Links in de middelste rij Frans Andriessen. Foto: RVD

Frans Andriessen kwam in de Kamer in 1967, als woordvoerder Volkshuisvesting. Dat zat hem in het bloed. De soms felle debatten over woningbouw gaven hem profiel in de fractie. Hij had talent en dat werd gezien. In 1971 werd hij gekozen als fractievoorzitter – de laatste in de geschiedenis van de KVP, voordat die opging in het CDA.

Dinsdag 9 april herdachten we Frans Andriessen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Hij overleed 22 maart op 89-jarige leeftijd. We herdachten hem als iemand die zich met hart en ziel heeft ingezet voor mens en maatschappij. Als een rechtlijnig en integer iemand, iemand waarvan je wist wat je aan hem had. We wensen zijn familie veel sterkte toe in deze verdrietige tijd.

> Lees mijn complete toespraak

> Kijk de herdenking terug

Kiesrecht Open Dag

Kamervoorzitter Arib zit het 'ik vier mijn stem'-debat voor
Kamervoorzitter Arib zit het 'ik vier mijn stem'-debat voor

Zaterdag 30 maart stond in het teken van de Kiesrecht Open Dag, waarop we vierden dat honderd jaar geleden mannen én vrouwen kiesrecht kregen. Naast een feestelijk programma kregen 150 bezoekers de kans om met minister Ingrid van Engelshoven (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in debat te gaan. Ik had de eer aan deze feestelijke dag bij te dragen door dit debat voor te zitten. En wat was het een mooi debat! I

Aan de hand van een aantal stellingen, die werden geintroduceerd door Kamerleden, gingen de deelnemers met elkaar en met de minister in debat. Ik opende het debat met een toelichting op de open dag: “We organiseren als Tweede Kamer vaker open dagen, maar vandaag is wel heel bijzonder. Deze Kiesrecht Open Dag staat in het teken van de viering van honderd jaar algemeen kiesrecht; van het feit dat wij honderd jaar vrij mogen stemmen. Wat ik leuk vind, is dat onze kiezers vandaag in onze Kamerzetels zitten en met elkaar debatteren over onze democratie en het kiesrecht. En dat er zoveel kinderen op de publieke tribune zitten!”

Ik sloot het debat na anderhalf uur af en complimenteerde de deelnemers met hun bijdragen: “Wat een mooi debat was het! Ik ben ontzettend onder de indruk. Van de kwaliteit van de vragen, van jullie welbespraaktheid en spontaniteit. Jullie spraken uit het hart. Volgens mij zit hier een toekomstige generatie Kamerleden!”

> Kijk het "ik vier mijn stem"- debat terug.

Kamer herdenkt slachtoffers aanslagen Utrecht en Nieuw-Zeeland

Kamer herdenkt aanslagen Utrecht en Nieuw-Zeeland
De leden van de Kamer zijn opgestaan tijdens de herdenking

De Tweede Kamer heeft vanmiddag de slachtoffers herdacht van de aanslagen in Utrecht op maandag 18 maart en in Christchurch, Nieuw-Zeeland op vrijdag 15 maart. Ik begon de vergadering met het uitspreken namens de Kamer van mijn medeleven met de slachtoffers en hun families. Nadat ook minister-president Rutte de slachtoffers had herdacht, vroeg ik om enkele momenten stilte.

> Lees mijn hele speech terug.

> Kijk de herdenking terug

Kamervoorzitter geïnterviewd tijdens 'Operatie Interview' in De Balie

Khadija Arib met interviewer Theodor Holman
Khadija Arib met interviewer Theodor Holman

Wanneer grijp ik als Voorzitter in tijdens een debat waarin de emoties hoog oplopen? Hoe blijf ik neutraal? En op welke manier speelde mijn jeugd een rol in mijn loopbaan?

Zondag 17 februari 2019 gaf ik de touwtjes uit handen aan drie geheime interviewers tijdens ‘Operatie Interview’ in theater De Balie in Amsterdam. Ik werd geïnterviewd door Theodor Holman (schrijver, columnist en radiomaker), Ahmed Marcouch (burgemeester van Arnhem) en Xandra Schutte (journalist en hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer).

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib schrijft thematekst herdenkingen 4 en 5 mei

Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib

Het National Comité 4 en 5 mei heeft mij gevraagd dit jaar de thematekst te schrijven. In mijn tekst zeg ik dat we onze democratie moeten liefhebben en onderhouden. “Een democratie kan ook in vredestijd gevaar lopen." Aan de hand van deze tekst wordt bij de komende herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei stilgestaan bij de waarde van onze democratische rechtsstaat.

"Als mensen, heel geleidelijk, een muur optrekken tussen groepen in de samenleving en wij dat gewoon gaan vinden”, schrijf ik. Ik haal Madeleine Albright aan, die in haar boek Facism: A Warning zegt dat democratie veel meer is dan een systeem. Ze noemt het een manier van leven, een permanent gesprek.

Democratie, een opdracht

Ik vind dat dat van onze democratie niet zozeer een gegeven, als wel een opdracht maakt. “Onze democratie komt met een verantwoordelijkheid. Door vanuit de vrijheid van nu terug te kijken naar de onvrijheid van toen, zien we scherper dan ooit dat een democratie niet alleen geeft maar ook vraagt, namelijk om mee te doen. Natuurlijk door gebruik te maken van je stemrecht, maar ook door te debatteren, meningen uit te wisselen, naar elkaar te luisteren, kritisch te oordelen en compromissen te sluiten. Door de stem van de minderheid, hoe afwijkend ook, te erkennen. En door in staat te blijven in de schoenen van de ander te gaan staan.”

Honderd jaar kiesrecht

De herdenkingen op 4 en 5 mei staan komend jaar in het teken van In vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het National Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van honderd jaar algemeen kiesrecht.

Herdenking oud-Voorzitter Dick Dolman

Dick Dolman in 1982, vlak nadat hij opnieuw gekozen is als Tweede Kamervoorzitter. Foto: Nationaal Archief.
Dick Dolman in 1982, vlak nadat hij opnieuw gekozen is als Tweede Kamervoorzitter. Foto: Nationaal Archief.

De Tweede Kamer heeft op donderdagmiddag 31 januari 2019 haar oud-Voorzitter Dick Dolman herdacht. Hij overleed op woensdag 23 januari op 83-jarige leeftijd. Dolman was Voorzitter van de Tweede Kamer van 1979 tot 1989. Vanaf 1970 was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Tijdens de herdenking hield ik een speech, en sprak minister-president Rutte. Behalve zijn vrouw, kinderen en kleinkinderenwas ook een aantal oud-Voorzitters bij de herdenking.

‘Veel betekend voor de Kamer en de democratie’

Ik heb Dick Dolman herdacht als 'de man die gedurende tien jaar het gezicht en de hoeder van onze parlementaire democratie was'. "Voorzitter Dolman oogstte binnen en buiten de Kamer waardering voor zijn strakke manier van voorzitten. Iemand met gezag, die orde hield, maar ook van een 'gebbetje' hield."

‹ vorige123456789...18volgende ›