Activiteiten

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2018

Kamervoorzitter Khadija Arib ontvangt het eerste exemplaar van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2018 uit handen van Thom de Graaf, Voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis
Kamervoorzitter Khadija Arib ontvangt het eerste exemplaar van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2018 uit handen van Thom de Graaf, Voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis

Dit is bijna een vast, terugkerend ritueel. De presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis. Dinsdagmiddag mocht ik het eerste exemplaar in ontvangst nemen uit handen van Thom de Graaff, voorzitter van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis.

Ik hield een toespraak over het thema van dit jaar: ‘Regio versus Randstad’. “Vanuit de Kamer zijn er meer initiatieven om de regio dichterbij te halen. Bijvoorbeeld met rondetafelgesprekken: eind vorig jaar hield de commissie voor Europese Zaken zo’n rondetafelgesprek in Maastricht. Of met hoorzittingen, waarvoor we professionals uit het hele land uitnodigen om ons van informatie te voorzien. En er zijn werkbezoeken, zoals mijn eigen bezoek aan Groningen, waarbij we met bewoners in gesprek gaan over onderwerpen die hen bezighouden”.

Lees de volledige toespraak hier.

Het allereerste kindervragenuur

Kindervragenuur in de Tweede Kamer

Wat een vrolijk gezicht, al die 150 kinderen op de blauwe stoelen van de vergaderzaal! Dinsdag 20 november was het allereerste kindervragenuur. Wat mij betreft is het de start van een traditie. Ik vind het heel goed dat volwassenen inzicht krijgen in wat kinderen bezighoudt.

Klik voor een verslag met veel foto's.

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib legt uit hoe de interruptiemicrofoon werkt

Theatervoorstelling over 100 jaar kiesrecht

Eveline van Rijswijk in haar theatervoorstelling ‘De Première.

Als Suze Groeneweg 100 jaar geleden als eerste vrouw in de Tweede Kamer komt, moet er speciaal voor haar een wc worden gebouwd. Tot dan toe waren er alleen heren-wc’s. Grappend noemden haar mannelijke collega’s het gangetje naar haar wc het Groenewegje. Hiermee verwezen zij naar het Groenewegje in Den Haag, een straat vol kroegen en bordelen. Hoe moet het voor Suze zijn geweest tussen al die mannen in de Tweede Kamer?

Naar antwoorden op deze en meer vragen ging historica en theatermaker Eveline van Rijswijk op zoek in haar theatervoorstelling ‘De Première.’

Op woensdag 7 november opende ik de voorstelling in de Oude Zaal van de Tweede Kamer, de plek waar Suze precies 100 jaar geleden haar maidenspeech hield. Het was haar eerste toespraak in de Kamer en na Suze zouden er nog vele vrouwen in haar voetsporen treden.

Kindervragenuur

Selectie van vragen voor het kindervragenuur
Op dinsdag 6 november kwamen alle ingezonden vragen op de tafel van de Voorzitter en de initiatiefnemers. De geselecteerde vragen worden op 20 november voorgelegd aan de ministers en staatssecretarissen.

Iedere dinsdagochtend selecteer ik de vragen voor het vragenuur. Vanochtend had ik er 151 extra vragen bij. Voor het allereerste kindervragenuur op 20 november konden kinderen uit groep 7 of 8 namelijk hun vragen insturen.

Het is bijzonder dat zoveel kinderen dat hebben gedaan! Ik vind het ontzettend belangrijk dat ook kinderen de kans krijgen om zich uit te spreken over thema’s die zij op de politieke agenda zouden willen zetten. Zo kunnen zij al op jonge leeftijd meedoen met onze parlementaire democratie. De vragen gaan over verschillende onderwerpen: van veiligheid tot klimaat, van schoolvakanties tot verkiezingen. Stuk voor stuk onderwerpen waar kinderen nieuwsgierig naar zijn of zich zorgen over maken.

Uit de inzendingen selecteerde ik vijf vragen die de kinderen tijdens het kindervragenuur gaan stellen aan de ministers en staatssecretarissen. We maken later bekend welke vragen dat zijn. De leerlingen stellen hun vragen op 20 november in de plenaire zaal. Ze mogen dus echt op de blauwe stoelen plaatsnemen.

Je kunt het kindervragenuur op 20 november live volgen via deze website of NPO Politiek.

Groot respect en diepe dankbaarheid

Wim Kok in Madurodam
Wim Kok in 1998 in Madurodam (foto: Hollandse Hoogte / Hans Kouwenhoven)

Dinsdag 30 oktober hebben we in de Tweede Kamer oud-premier Wim Kok herdacht. In aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen. In mijn toespraak typeerde ik Wim Kok als ‘serieus en sober’. Wij herdenken hem met groot respect en diepe dankbaarheid voor alles wat hij voor ons en ons land heeft betekend.

Kok wilde tegenstellingen verkleinen én resultaten boeken. En tot in het diepst van zijn wezen was hij ervan overtuigd dat dit alleen kon door te zoeken naar consensus en compromis. Door bruggen te bouwen en partijen aan te moedigen die dan samen met hem over te steken. Zoals hij doet op een bekende foto in Madurodam. Als Wim Kok íets was, was hij een verbindingsgenie.

Lees de volledige toespraak bij de herdenking van Wim Kok.

Herdenking in het Oranjehotel

Cellenbarakken Strafgevangenis Scheveningen, gezien van buiten de gevangenismuur
Cellenbarakken Strafgevangenis Scheveningen, gezien van buiten de gevangenismuur. Foto: Nationaal Archief / Wikipedia

In de gevangenis van Scheveningen zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederlanders opgesloten die zich verzetten tegen de Duitsers. In de volksmond heette de gevangenis daarom het Oranjehotel. De verzetshelden werden hier verhoord en berecht. Terdoodveroordeelden wachtten in de dodencellen in ‘gang D’ op hun executie bij de Waalsdorpervlakte, drie kilometer verder in de duinen. Ieder jaar organiseert de Stichting Oranjehotel een herdenking en een ‘Stille Gang’.

Een van de dodencellen, ‘Doodencel 601’, is in oorspronkelijke staat behouden. Op de muren van deze cel staan boodschappen van gevangenen gekrast als “God is liefde” en “Oranje overwint”. De cel vormt de kern van de indrukwekkende herdenking die ieder jaar plaatsvindt. Samen met Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol legde ik hier zaterdag 6 oktober een krans namens de Staten-Generaal.

Op dit moment wordt het Oranjehotel verbouwd tot een officieel herinneringscentrum dat toegankelijk is voor publiek.

Doodencel 601 in het Oranjehotel
'Doodencel 601' in de gevangenis van Scheveningen

1001 vrouwen

Khadija Arib in de Oude Lutherse Kerk

Vorige week hebben we een borstbeeld onthuld ter nagedachtenis van Suze Groeneweg. De vrouw die 100 jaar geleden voor het eerst in de Tweede Kamer werd gekozen. Zij kwam uit een landarbeidersgezin met ongeschoolde ouders en zette zich in voor gelijkwaardigheid tussen de seksen en tussen sociale klassen.  Ze was, net als ik, geen zondagskind. Ze moest het vanwege haar afkomst, dubbel en dwars waarmaken in dat gegoede mannenbolwerk. En dat lukte haar glansrijk.

Ik sprak er woensdag over in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam, ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ in het Amsterdam Museum. Historica Els Kloek stelde het boek '1001 vrouwen in de 20ste eeuw samen. Het Amsterdam museum presenteert daaruit een selectie van bijna 200 bekende en minder bekende vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de twintigste eeuw.

Het was een eer om hier te mogen spreken. Een feest van herkenning, méér nog dan bij de vorige editie van 1001 vrouwen. In het nieuwe boek staan namelijk zoveel vrouwen die we zelf nog gekend of meegemaakt hebben. En het is opnieuw een ontdekkingsreis langs de onbekendere maar even stoere, slimme, eigenzinnige en dappere vrouwen.

Klik voor de volledige toespraak.

'Ik vier mijn stem'

onthulling buste suze groeneweg
Kamervoorzitter Arib onthult de buste van Suze Groeneweg in de Statenpassage, in het bijzijn van enkele verre familieleden van Groeneweg

Een eeuw geleden werd Suze Groeneweg verkozen tot Kamerlid. Daarmee was zij de eerste vrouw in de Tweede Kamer. Op dat moment konden vrouwen al wel verkozen worden, maar mochten ze nog niet zelf stemmen. Dat veranderde in 1919. Toen besliste de Tweede Kamer na jarenlange discussies, debatten en demonstraties dat zowel alle mannen als vrouwen stemrecht kregen.

Vandaag opende ik in de Tweede Kamer de tentoonstelling ‘Ik vier mijn stem’ en onthulde ik het beeld van Suze Groeneweg dat kunstenaar Siemen Bolhuis maakte. Hiermee geef ik het startschot voor de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. Want de verworvenheid om in vrijheid te mogen stemmen, is iets om trots op zijn en te vieren. De tentoonstelling laat de bijzondere weg naar het algemeen kiesrecht zien én maakt duidelijk hoe het kiesrecht nog steeds in beweging is.

Deutscher Historikertag

Voorzitter Khadija Arib
Voorzitter Arib aan het woord tijdens de Deutscher Historikertag

Op dinsdag 25 september verruilde ik de plenaire zaal voor de Universiteit van Münster, waar ik de openingslezing hield van de Deutscher Historikertag. Het thema van de dag was ‘gespleten samenlevingen’ en in mijn lezing ging ik in op de betekenis daarvan voor de Nederlandse parlementaire democratie.

De scheidslijnen die je ziet in de samenleving, zie je ook in de politiek. Wat je daar in Nederland – overigens net als in Duitsland – van merkt, is de versplintering van het politieke landschap. Dat is in de kern geen probleem. Ik ben blij met ons representatieve stelsel, zonder kiesdrempel. Het is mooi dat de Tweede Kamer een afspiegeling van de samenleving is. Ik sloot mijn lezing af met een oproep om te blijven zoeken naar verbinding, want dat is het einddoel van iedere discussie of ieder debat.

Prinsjesdag 2018

De commissie van in- en uitgeleide met voorzitter Arib.
Leden commissie v.l.n.r.: Malik Azmani (VVD, Tweede Kamer), Peter Ester (Eerste Kamer, CU), Joris P. Backer (Eerste Kamer, D66), Khadija Arib Voorzitter Tweede Kamer, Madeleine van Toorenburg (CDA, Tweede Kamer) Harm Beertema (PVV, Tweede Kamer)

Traditioneel heb ik als Tweede Kamervoorzitter een mooie eervolle functie op Prinsjesdag: ik ben voorzitter van de commissie van in- en uitgeleide.

In die commissie zitten zowel leden van de Eerste als de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De bijeenkomst in de Ridderzaal is namelijk een Verenigde Vergadering: beide Kamers komen bijeen voor de opening van het parlementaire jaar. Alle andere aanwezigen, zoals de leden van het kabinet, zijn te gast tijdens deze bijeenkomst.

Troonrede

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn onmisbare gasten tijdens deze vergadering. Zo spreekt de Koning in de Ridderzaal de troonrede uit. Met de commissie van in- en uitgeleide heb ik de Koning en de leden van het Koninklijk Huis in de Ridderzaal ontvangen en ze ook weer begeleid bij hun vertrek.

Kamervoorzitter Arib begeleidt koning Willem-Alexander naar de troon.

‹ vorige123456789...17volgende ›