Voorzitter

Samenvatting

Vera Bergkamp is op 7 april 2021 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Op deze pagina volgt een overzicht van haar activiteiten.

Social links

Submenu

Activiteiten

Nationale Holocaust Herdenking

Ieder jaar, op de laatste zondag van januari, herdenken we de slachtoffers van de Holocaust. Het is belangrijk om hier met elkaar bij stil te staan. Samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn legde ik namens de Staten-Generaal een krans bij het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' in Amsterdam. Voor het eerst sinds twee jaar was er weer ruimte voor publiek. Ook de stille tocht die eerder ontbrak wegens de coronamaatregelen, kon weer doorgang vinden. 

Eerste Staat van de Uitvoering

Ik mocht vandaag de eerste Staat van de uitvoering van de uitvoeringsorganisaties in ontvangst nemen. In dit rapport wordt kritisch gekeken naar de uitvoeringspraktijk van de overheid. Er zijn 38 uitvoeringsorganisaties onderzocht, die veel en intensief contact hebben met burgers en ondernemers. Denk aan de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs en het UWV. Goede wetgeving moet hand in hand gaan met goede uitvoering daarvan, zei ik in mijn speech. Sterker nog: wetgeving is misschien alleen maar goed als de uitvoering goed gaat. Ik kijk uit naar het debat over dit rapport.

Advies over de kwaliteit van wetenschap

Hoe kan de kwaliteit van wetenschap objectief worden vastgesteld? De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) kreeg het verzoek van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om het antwoord op deze vraag inzichtelijk te maken. Vandaag mocht ik, namens het Presidium, het advies hierover in ontvangst nemen en dit doorgeleiden naar de commissie. Dankzij de adviezen van de AWTI kunnen er betere beleidskeuzes worden gemaakt waardoor wetenschap, technologie en innovatie tot nog meer impact in de samenleving leiden. Het is een zeer informatief en duidelijk advies dat ook bijdraagt aan een sterke internationale positie van de Nederlandse wetenschap. Daar mogen we trots op zijn.

Bezoek minister-president van Vietnam

De minister-president van Vietnam, Phạm Minh Chính, bracht vandaag samen met een kabinetsdelegatie een bezoek aan de Staten-Generaal. Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruin en ik ontvingen hen in het Tweede Kamergebouw. Nederland en Vietnam onderhouden dit jaar een halve eeuw diplomatieke betrekkingen. De focus van deze relatie is de afgelopen tien jaar verschoven van ontwikkelingssamenwerking naar economische samenwerking, in het bijzonder op het gebied van waterbeheer en landbouw. Zowel Vietnam als Nederland is kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Nederland beschikt over veel expertise op dit gebied door onze ervaring met de Deltawerken. We spraken onder meer over de samenwerking tussen de twee landen, gericht op het benutten van deze kennis.

Bezoek van de parlementsvoorzitter van Georgië

Jan Anthonie Bruijn, Shalva Papuashvili en Vera Bergkamp.

Vandaag ontving ik samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn Shalva Papuashvili, parlementsvoorzitter van Georgië, in de Tweede Kamer. We spraken onder andere over de bijzondere band tussen het Nederlandse en Georgische parlement. De Tweede Kamer verleent capaciteitssteun aan het Georgische parlement via een ‘twinning project’ van de Europese Unie. Ook spraken we over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor Georgië.

Opening expositie van jonge kunstenaars

Vandaag opende ik samen met Salima Belhaj, voorzitter van de Kunstcommissie, de tentoonstelling ‘The best of Graduates’ in de Statenpassage van de Tweede Kamer. Beginnende creatieve makers stellen hun werk tentoon. De aanleiding is dat beginnende kunstenaars hard getroffen zijn door de coronapandemie; er was minder kans om hun werk te tonen aan een groot publiek. Hier in het hart van de democratie krijgen ze dankzij een motie alsnog die kans.

Ontvangst Jaarboek Parlementaire Geschiedenis

Ik heb het nieuwe Jaarboek Parlementaire Geschiedenis in ontvangst genomen. Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, de redactie en alle auteurs hebben opnieuw een boeiende editie afgeleverd met stof tot nadenken. In het jaarboek komen naast wetenschappers, ook journalisten en (oud)politici aan het woord. Het thema van het boek, openbaarheid in politiek en bestuur, is actueel en raakt direct onze democratie, zo zei ik in mijn speech.  

Eerste Ambassadeursreceptie in de Tweede Kamer

Vandaag was de allereerste Ambassadeursreceptie in de Tweede Kamer. Het was mij een groot genoegen om zo'n vooraanstaande groep ambassadeurs in het parlement te ontvangen. We spraken over de cruciale rol van ambassadeurs als vertegenwoordigers van hun thuislanden. Ook heb ik het belang van bijeenkomsten als deze benadrukt, zodat we van gedachten kunnen blijven wisselen en onze goede banden kunnen aanhalen.

Tweede Kamer erkent Hidden Disabilities Sunflower

De Tweede Kamer erkent de Hidden Disabilities Sunflower. De zonnebloem die geluk, positiviteit, kracht, groei en vertrouwen uitstraalt, staat symbool voor een niet-zichtbare beperking. De mensen die een keycord met de zonnebloem dragen, geven op een discrete manier aan dat zij wellicht wat meer hulp of tijd nodig hebben dan andere bezoekers. Vandaag heb ik de eerste bezoekers met een Hidden Disabilities Sunflower-keycord in de Kamer verwelkomd. 

Ontvangst tussentijds rapport over versterking functies Tweede Kamer

Ik heb de tussentijdse monitor van de uitvoering van het rapport Versterking functies Tweede Kamer gekregen uit handen van de voorzitter van de werkgroep, Kamerlid Kees van der Staaij (SGP). De werkgroep heeft in kaart gebracht hoe de Kamer de uitoefening van haar kernfuncties kan versterken. In dit rapport is een praktische werkagenda opgenomen waarmee Kamerleden meer mogelijkheden krijgen om hun werk nog beter te kunnen uitoefenen. Na deze tussentijdse monitor, waarin een beeld wordt gegeven van de eerste ervaringen, volgt er in het voorjaar van 2023 een brede evaluatie van de uitvoering van de aanbevelingen.
 

Wat is de rol van de Kamervoorzitter?

De Voorzitter leidt de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer. Dat doet zij op basis van het Reglement van Orde, de regels die de Kamerleden met elkaar zijn overeengekomen. De Voorzitter ziet toe op het uitvoeren van de door de Kamer genomen besluiten. Daarnaast zit zij het Presidium – het dagelijks bestuur van de Kamer – en de Commissie voor de Werkwijze voor. Verder vertegenwoordigt de Voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. De taken van de Kamervoorzitter zijn vastgelegd in artikel 3.2 van het Reglement van Orde.

Lees meer