Voorzitter

Samenvatting

Vera Bergkamp is op 7 april 2021 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Op deze pagina volgt een overzicht van haar activiteiten.

Social links

Submenu

Activiteiten

Ontvangst Jaarboek Parlementaire Geschiedenis

Ik heb het nieuwe Jaarboek Parlementaire Geschiedenis in ontvangst genomen. Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, de redactie en alle auteurs hebben opnieuw een boeiende editie afgeleverd met stof tot nadenken. In het jaarboek komen naast wetenschappers, ook journalisten en (oud)politici aan het woord. Het thema van het boek, openbaarheid in politiek en bestuur, is actueel en raakt direct onze democratie, zo zei ik in mijn speech.  

Eerste Ambassadeursreceptie in de Tweede Kamer

Vandaag was de allereerste Ambassadeursreceptie in de Tweede Kamer. Het was mij een groot genoegen om zo'n vooraanstaande groep ambassadeurs in het parlement te ontvangen. We spraken over de cruciale rol van ambassadeurs als vertegenwoordigers van hun thuislanden. Ook heb ik het belang van bijeenkomsten als deze benadrukt, zodat we van gedachten kunnen blijven wisselen en onze goede banden kunnen aanhalen.

Tweede Kamer erkent Hidden Disabilities Sunflower

De Tweede Kamer erkent de Hidden Disabilities Sunflower. De zonnebloem die geluk, positiviteit, kracht, groei en vertrouwen uitstraalt, staat symbool voor een niet-zichtbare beperking. De mensen die een keycord met de zonnebloem dragen, geven op een discrete manier aan dat zij wellicht wat meer hulp of tijd nodig hebben dan andere bezoekers. Vandaag heb ik de eerste bezoekers met een Hidden Disabilities Sunflower-keycord in de Kamer verwelkomd. 

Ontvangst tussentijds rapport over versterking functies Tweede Kamer

Ik heb de tussentijdse monitor van de uitvoering van het rapport Versterking functies Tweede Kamer gekregen uit handen van de voorzitter van de werkgroep, Kamerlid Kees van der Staaij (SGP). De werkgroep heeft in kaart gebracht hoe de Kamer de uitoefening van haar kernfuncties kan versterken. In dit rapport is een praktische werkagenda opgenomen waarmee Kamerleden meer mogelijkheden krijgen om hun werk nog beter te kunnen uitoefenen. Na deze tussentijdse monitor, waarin een beeld wordt gegeven van de eerste ervaringen, volgt er in het voorjaar van 2023 een brede evaluatie van de uitvoering van de aanbevelingen.
 

Ontvangst rapport over de afschaffing van de slavernij

Vandaag heb ik het rapport Waarom vrijheid niet kon wachten van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (Ninsee) in het Nationaal Archief overhandigd gekregen. Dit onderzoeksrapport is het resultaat van een analyse van het Parlementaire debat in Nederland van 1862 over de afschaffing van de slavernij. Het rapport biedt inzicht in het proces, het debat en de besluitvorming in Nederland met betrekking tot de afschaffing. Zo kunnen we heel precies lezen hoe onze verre voorgangers-Kamerleden spraken over slavernij in de koloniën. Ik vind het eervol om dit rapport in ontvangst te mogen nemen en zal het doorzetten naar de commissie van Binnenlandse Zaken zodat het meegenomen kan worden in het commissiedebat.

Videogesprek met de Voorzitter van het Oekraïense parlement

Ik sprak samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn via een videoverbinding met Ruslan Stefanchuk, de Voorzitter van het Oekraïense parlement. We bespraken de onaanvaardbare Russische raketaanvallen op verschillende steden in Oekraïne, waaronder de afschuwelijke aanvallen op de hoofdstad. Ik voel de diepste sympathie voor wat de mensen daar doormaken en leef met hen mee. Ik heb de Voorzitter veel sterkte en moed gewenst in deze moeilijke tijd.

Bezoek aan jongeren in buurtcentrum

Ik heb een bezoek gebracht aan Buurtcentrum Meerzicht in Zoetermeer. Ik sprak met Dewi, Rowin, Storm, Bo en Dameni en ben onder de indruk van hun openheid. Ze bieden hulp aan jongeren omdat ze zelf weten hoe zwaar opgroeien kan zijn. Het werk dat zij doen, is onderbelicht. Jongeren die het moeilijk hebben, verdienen aandacht. Daarom heb ik hen uitgenodigd in de Tweede Kamer.

Kinderboekenweek

‘Alle kinderen zijn kleine reuzen. Ze willen maar één ding: groter worden. De vraag is of dit verstandig is.’ Deze heerlijke quote staat op de achterflap van het boek ‘Bombong, de kleine reus’, geschreven door Drs. P. Vandaag las ik een stukje voor aan kinderen van de openbare basisschool De Peppelaer in Haarlem. Dat deed ik omdat het Kinderboekenweek is, dit jaar met het them Gi-ga-groen. Het is ontzettend belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd lol krijgen in lezen en er ook van gaan houden. Verhalen stimuleren de creativiteit en fantasie.  Zelf geniet ik er ook zo van als ik thuis voorlees aan onze kinderen. Verhalen en de tekeningen daarbij zijn belangrijk. Samen bepalen ze het gevoel dat een boek oproept.

Ontvangst parlementsvoorzitter Somalië

Op maandag 10 oktober ontving ik Sheikh Adan Mohamed Nur Madobe, parlementsvoorzitter van Somalië. De Somalische parlementsvoorzitter is in Nederland voor het onderhouden en verdiepen van de bilaterale betrekkingen. Na het tekenen van het gastenboek hebben we gesproken over de recente droogte die Somalië teistert en de dreigende hongersnood. Daarnaast hebben we gesproken over de verkiezingen in Somalië en ervaringen uitgewisseld. Er stond ook een gesprek met een aantal Kamerleden op het programma.

Bezoek Nationaal Holocaust Namenmonument

Samen met zo’n vijftig leden van de Tweede Kamer bracht ik op maandag 3 oktober een bezoek aan het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Ruim 102.000 slachtoffers van de Holocaust hebben hier meer dan 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog een eigen monument gekregen: alle namen van de Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben, staan er vermeld. Na een ontvangst in het Joods Museum door Jacques Grishaver, initiatiefnemer van het monument en voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, vertelde de 91-jarige David van Huiden zijn oorlogsverhaal. Bij het monument sprak ik onder meer met Mattie en Myrna Tugendhaft, overlevenden van de Tweede Wereldoorlog.

Wat is de rol van de Kamervoorzitter?

De Voorzitter leidt de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer. Dat doet zij op basis van het Reglement van Orde, de regels die de Kamerleden met elkaar zijn overeengekomen. De Voorzitter ziet toe op het uitvoeren van de door de Kamer genomen besluiten. Daarnaast zit zij het Presidium – het dagelijks bestuur van de Kamer – en de Commissie voor de Werkwijze voor. Verder vertegenwoordigt de Voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. De taken van de Kamervoorzitter zijn vastgelegd in artikel 3.2 van het Reglement van Orde.

Lees meer