Voorzitter

Samenvatting

Vera Bergkamp is op 7 april 2021 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Op deze pagina volgt een overzicht van haar activiteiten.

Social links

Submenu

Activiteiten

Veteranendag 2023

Koning Willem-Alexander neemt het defilé af tijdens Veteranendag. Voor hem staat een veteraan, achter hem een tribune vol met genodigden waaronder Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Namens de Tweede Kamer was ik op 24 juni aanwezig op Veteranendag. Tijdens deze dag staat erkenning en waardering voor alle ruim 100.000 Nederlandse veteranen centraal. Dit jaar vond de dag voor de negentiende keer plaats. Wat een respect heb ik voor onze veteranen die zich inzetten in dienst van de vrede, waar ook ter wereld. Er was een uitgebreid programma om de veteranen te eren. De dag startte met een mooie openingsceremonie in de Koninklijke Schouwburg. Vervolgens werd een Herinneringsmedaille voor Vredesoperaties uitgereikt aan zeventig militairen, net terug van hun missie. Daarna nam Koning Willem-Alexander op de Kneuterdijk het defilé af, waar ook Kamerleden op de tribunes aanwezig waren. De dag werd feestelijk afgesloten op het Malieveld.

Dag van de Publieke Dienstverlening 2023

Kamervoorzitter Vera Bergkamp spreekt voor een microfoon in de Statenpassage. Achter haar staat een banner van de Dag van de Publieke Dienstverlening

Goede wetgeving bestaat alleen als de uitvoering ervan ook goed loopt. Dat is een gezamenlijke opgave van departementen, Tweede Kamer en uitvoeringsorganisaties. Hierover sprak ik tijdens de opening van de Dag van de Publieke Dienstverlening op 22 juni 2023. Deze dag werd in 2022 voor het eerst georganiseerd naar aanleiding van een motie van de Kamerleden Judith Tielen (VVD) en Don Ceder (CU). Daarin verzoeken zij de Tweede Kamer om op deze dag breed en intensief in gesprek te gaan met diverse uitvoeringsorganisaties.

Brief aan de Kamer

Drie jongeren staan naast Kamervoorzitter Vera Bergkamp en maken een foto.

Meer dan 400 brieven heb ik dit voorjaar ontvangen van jongeren tussen de 10 en 18 jaar die meededen aan het project Brief aan de Kamer. In de brieven vertellen zij wat ze belangrijk vinden en wat hen bezighoudt. Een selectie van jonge brievenschrijvers was op 12 juni te gast in de Tweede Kamer. Samen met Joba van den Berg (CDA), Kauthar Bouchallikht (GroenLinks), Ernst Boutkan (Volt), Julian Bushoff (PvdA), Ingrid Michon (VVD), Caroline van der Plas (BBB) en Sjoerd Warmerdam (D66) ging ik met hen in gesprek. 

Bezoek Belgisch parlement

Drie parlementsvoorzitters en een ondervoorzitter staan naast elkaar voor een trap met aan hun zijde vlaggen van de EU, Nederland en België.
Foto: Kevin Oeyen/Belgische Senaat.

Vorig jaar ontvingen Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn en ik de Kamervoorzitters van het Belgische parlement in Den Haag. Vandaag brachten we een tegenbezoek in Brussel. Het federaal parlement bestaat in België uit twee Kamers: de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. We werden welkom geheten door Eliane Tillieux, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordiging, en Andries Gryffroy, ondervoorzitter van de Senaat. Tijdens dit bezoek spraken we onder andere over de ervaringen van vrouwelijke Kamervoorzitters. Een onderwerp dat een aantal weken geleden op de Voorzittersconferentie van de Europese Unie ook aan de orde is geweest. Daarnaast spraken we over het aankomende EU-voorzitterschap van België, dat start begin 2024.

EU-conferentie parlementsvoorzitters

Groepsfoto waarbij voorzitters van de parlementen in de Europese Unie naast elkaar staan

Ik was van 23 tot en met 25 april op de jaarlijkse conferentie van Kamervoorzitters van de EU-parlementen. Dit jaar vond deze plaats in Praag. De voorzittersconferentie biedt altijd een waardevolle gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en over onderwerpen in gesprek te gaan die spelen in de parlementen binnen Europa.

Herdenking in Portugese Synagoge

Kamervoorzitter Vera Bergkamp staat tussen de synagogegangers in de bankjes en maakt een praatje met hen.

Ik mocht vandaag aanwezig zijn in de Portugese Synagoge in Amsterdam. De Joodse gemeenschap in Nederland herdacht daar gezamenlijk familie, vrienden en andere dierbaren die tijdens de Shoah (Holocaust) werden vermoord. Het was een avond met indrukkwekkende toespraken, een herdenkingsgebed en ontroerende muzikale intermezzo’s. Het is belangrijk om op deze herdenkingsdag jaarlijks stil te staan bij de gebeurtenissen uit het verleden, opdat wij niet vergeten.

Macron op bezoek

Een lange ovalen tafel met links de Nederlandse Voorzitters en de waarnemend Griffier, rechts president Macron en zijn staf. Aan het einde van de tafel veel persfotografen

Samen met Voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer heb ik vandaag de president van Frankrijk ontvangen, Emmanuel Macron. De ontmoeting was in het (tijdelijke) gebouw van de Eerste Kamer. Macron is in Nederland voor een tweedaags staatsbezoek. Nederland en Frankrijk hebben een vriendschappelijke band. In tijden van oorlog, een energiecrisis en een klimaatcrisis bewijst deze band zich keer op keer.

Nationaal Jeugddebat

Sinds 2002 organiseert de Nationale Jeugdraad het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer. Het is inmiddels een echte traditie geworden. Tijdens de 28ste editie gingen tientallen jongeren in de plenaire zaal met Kamerleden en ministers in debat over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Ik vind het ontzettend waardevol dat deze jongeren vanuit de blauwe Kamerzetels hun mening hebben gegeven. Het is belangrijk jongeren te betrekken bij ons werk. Want de beslissingen die we in de Kamer nemen zijn van invloed op hen. Ik vond het een eer dat ik dit debat mocht voorzitten. 

Voorzitter Europees Parlement op bezoek

Ik heb vandaag samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn een aangename ontmoeting gehad met Voorzitter Roberta Metsola van het Europees Parlement. Wij ontvingen haar in het gebouw van de Tweede Kamer. We spraken over diverse onderwerpen, zoals de verschillende manieren waarop de Nederlandse Kamer betrokken is bij Europese regelgeving. 

Ambassadeursconferentie

Samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn ontving ik vandaag de Nederlandse ambassadeurs tijdens de jaarlijkse ambassadeursconferentie. Nederlandse topdiplomaten die wereldwijd voor Nederland werken kwamen naar Den Haag voor een werkconferentie. Zij spraken met elkaar over hoe zij de belangen van Nederland behartigen in het buitenland. In mijn speech benoemde ik dat het bijzonder blijft om alle ambassadeurs vanuit alle uithoeken van de wereld op dezelfde dag op één plek te hebben en bijgepraat te worden over de internationale ontwikkelingen.

Wat is de rol van de Kamervoorzitter?

De Voorzitter leidt de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer. Dat doet zij op basis van het Reglement van Orde, de regels die de Kamerleden met elkaar zijn overeengekomen. De Voorzitter ziet toe op het uitvoeren van de door de Kamer genomen besluiten. Daarnaast zit zij het Presidium – het dagelijks bestuur van de Kamer – en de Commissie voor de Werkwijze voor. Verder vertegenwoordigt de Voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. De taken van de Kamervoorzitter zijn vastgelegd in artikel 3.2 van het Reglement van Orde.

Lees meer