Activiteiten

Uitreiking Team Award

Vandaag had ik de eer om de Team Award, een wisseltrofee voor goed politiewerk, uit te reiken aan het Team Bedreigde Politici. Dit team richt zich op strafbare bedreigingen tegen bijvoorbeeld leden van de Eerste en Tweede Kamer, ministers, het Koninklijk huis en ambassadeurs. Dit werk vindt grotendeels buiten de schijnwerpers plaats, maar dat maakt het niet minder belangrijk.

De wisseltrofee is een initiatief van Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP). Het team dat de prijs in ontvangst nam, is in het leven geroepen na de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Dat waren bepalende momenten in onze geschiedenis. Het had grote impact op de politiek en op de samenleving.

Het werk van deze politiemensen draagt bij aan de veiligheid van veel mensen binnen het rijksdomein. En daarmee aan een veilig voortbestaan van onze democratie.

Ambassadeursconferentie

De Tweede en Eerste Kamer ontvingen vandaag de Nederlandse ambassadeurs die deze week hun diplomatieke post hebben verlaten voor de jaarlijkse ambassadeursconferentie in Den Haag. In de Ridderzaal gingen de diplomaten op ‘speeddate’ met Kamerleden. Tijdens mijn toespraak in de Oude Zaal van de Tweede Kamer bedankte ik hen voor hun inspanningen.

Wereldwijd heeft Nederland 109 ambassades, 28 consulaten-generaal en 13 permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties zoals de Europese Unie, de Verenigde Naties en de NAVO. Deze diplomaten zijn voor ons erg belangrijk. Ze zijn voor onze Kamerleden de oren en ogen van ontwikkelingen elders in de wereld. En het is óók belangrijk dat zij op de hoogte blijven van wat er in ons land gebeurt.

Ik sprak over de viering van 75 jaar vrijheid, die dit jaar ook in het parlement plaatsvindt. Ik zie een link met het werk van ambassadeurs. Met stille diplomatie, goede onderlinge betrekkingen en contact met ons land vertegenwoordigen zij onze democratie. De kern van hun werk is niet alleen het leggen van handelsrelaties, maar vooral ook het bijdragen aan veiligheid en consulaire dienstverlening en het opkomen voor mensenrechten.

Schakers in Kamer uitgedaagd door grootmeester Caruana

Met een openingszet namens de grootmeester heb ik vanmiddag Torentje Schaak Simultaan geopend in de Statenpassage. 26 deelnemers nemen het op tegen Fabiano Caruana. Hij is de huidige nummer 2 op de wereldranglijst. Met Caruana heeft Tata Steel, de organisator van de jaarlijkse simultaanpartij, weer een tegenstander van formaat weten te strikken. De deelnemers zijn (ex-) Kamerleden, ambtenaren en journalisten. Een van de deelnemers had ter versterking zelfs haar zoontje meegenomen.

Nationale Holocaust Herdenking

Zondag 26 januari herdachten wij de bevrijding van Auschwitz. Namens de Tweede Kamer was ik aanwezig bij de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark in Amsterdam. Wereldwijd worden de slachtoffers herdacht van de Holocaust en van andere genocides. De herdenking begon met een stille tocht vanuit het stadhuis en eindigde bij het monument in het Wertheimpark. Hier spraken onder anderen Jacques Grishaver (voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité), premier Rutte en burgemeester Halsema.

Dit jaar vieren wij 75 jaar vrijheid. Daarom ga ik samen met Kamerleden een bezoek brengen aan Auschwitz dit voorjaar.

Jos van Leeuwen Publieksprijs

Eric Brinkhorst ontvangt de Jos van Leeuwen Publieksprijs uit handen van de Voorzitter

Kan een democratie zonder onafhankelijke journalistiek en kan onafhankelijke journalistiek zonder een democratie? Kan een foto de politiek beïnvloeden? Deze en meer vragen stelde Sacha de Boer mij tijdens de uitreiking van de Jos van Leeuwen Publieksprijs. Sinds 2018 organiseren Het ANP en Hollandse Hoogte deze prijs, om de Nederlandse nieuwsfotografie te eren.

Na het interview reikte ik deze prijs uit aan Eric Brinkhorst. Het publiek had de mogelijkheid om te stemmen en koos voor deze foto, waarop de vonkenregen in Scheveningen te zien is.

Zelf organiseren we vanaf 11 februari de fototentoonstelling ‘Het andere moment. Ruim vijfentwintig jaar fotografie uit de Tweede Kamer’. Hierin zijn 134 foto’s te zien van onze ‘huisfotografen’, Hans Kouwenhoven en Jeroen van der Meyde. Mede in aanloop naar de tijdelijke verhuizing vinden we het van belang om anderen een kijkje in ons ‘familiealbum’ te geven. Je bent natuurlijk van harte welkom.

Kerstreces 2019

Afgelopen nacht om 00.02 uur heb ik de laatste vergadering van 2019 afgehamerd. Traditiegetrouw deed ik dat met een terugblik op het afgelopen jaar. Ik begon met wat cijfers. Ik zei dat we met het aantal ingediende moties de Top2000 van de troon kunnen stoten; wij hebben onze eigen Top4000. In totaal zijn er dit jaar bijvoorbeeld 4064 moties ingediend. En we hebben in totaal 492 plenaire debatten gevoerd. De langste vergadering duurde17 uur en 35 minuten, op 4 juli.

Maar wat 2019 in het bijzonder kenmerkt, is dat de Tweede Kamer het brandpunt was van het debat. Met de vele maatschappelijke protesten werd dat nog zichtbaarder. In maart kwamen de leraren massaal naar het Malieveld. Later dit jaar raakten de wegen naar Den Haag verstopt door de boeren en de bouwers. Als Voorzitter vond ik het emotionele debat over de toeslagenkwestie een van de meest indrukwekkende van dit jaar.

In mijn toespraak heb ik ook een aantal mensen bedankt, bijvoorbeeld alle onderzoeksjournalisten. Ik ben blij dat we in een land leven waar kritische journalisten hun werk in vrijheid kunnen doen. Dat hoort bij een democratie. Ze helpen ons bij onze controlerende rol.

Ik sloot af met een uitnodiging aan de Kamerleden om het komend jaar Auschwitz te bezoeken, in het kader van 75 jaar bevrijding. Ook de Tweede Kamer zal een aantal activiteiten organiseren rond de viering. Tot slot wenste ik iedereen natuurlijk een welverdiend en goed reces toe.

Bekijk mijn speech

Nationaal Gesprek over Vrijheid

Kamervoorzitter Arib tijdens het nationaal gesprek over vrijheid

Als Tweede Kamervoorzitter zit ik niet alleen debatten voor, maar vertegenwoordig ik ook de Tweede Kamer en onze parlementaire democratie. Dat wij in vrijheid kunnen leven en met elkaar het debat kunnen aangaan, vind ik een groot goed. Ik besef eens te meer hoe bijzonder die vrijheid is nu het precies 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. Vrijheid, ook de vrijheid om het met elkaar oneens te zijn, is niet vanzelfsprekend - al lijkt dat soms wel zo. Daarom is het goed en belangrijk om er bewust bij stil te staan en er met elkaar over te praten.

Vandaag nam ik deel aan het Nationaal Gesprek over Vrijheid, en ging ik in gesprek met studenten van het ROC Amsterdam West. We spraken over wat vrijheid en grondrechten in de praktijk betekenen en wat je zelf aan vrijheid kunt bijdragen.

Speech bij uitreiking Children's Peace Prize

Uitreiking Children's Peace Prize november 2019

Nederland heeft de Children’s Peace Prize in het leven geroepen en daar zijn we heel trots op. In de Ridderzaal werd de prijs vandaag, op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, voor de vijftiende keer uitgereikt. Divina Maloum (14 jaar) en Greta Thunberg (16 jaar) ontvingen de prijs.

Ik vond het een eer om de bijeenkomst te openen en een toespraak te houden. Ik ben trots dat ons land in de top tien staat van landen met de meest gelukkige kinderen. Maar ook in óns land leven sommige kinderen in armoede, hebben kinderen stress vanwege een onzekere vluchtelingenstatus. Of zijn kinderen het slachtoffer van huiselijk geweld of een vechtscheiding. Kinderen mogen niet stemmen. Maar in de Tweede Kamer praten we wél over hun problemen, om naar oplossingen te zoeken.

Om hun belang in onze democratie duidelijker te laten klinken, heb ik als Kamerlid in 2008 een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een Kinderombudsman. In 2010 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen en een wet geworden. Marc Dullaert, voorzitter van de KidsRights Foundation, heeft die functie voor het eerst bekleed. En gisteren vond voor de tweede keer het Kindervragenuur plaats, waarin kinderen zélf hun stem konden laten horen.

Dat brengt mij terug bij de kinderen die dit jaar zijn genomineerd voor de Children’s Peace Prize. Allemaal dappere en sterke kinderen, die een stukje onbezorgde jeugd inleveren voor de strijd die zij voeren, of het nu gaat om armoede, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog, huiselijk geweld, milieuvervuiling of de vluchtelingenproblematiek. Het is geweldig dat de KidsRights Foundation hen in het volle zonlicht zet. 

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis

Parlementair Jaarboek 2019

Natuur, milieu en het klimaat zijn de onderwerpen van de nieuwste editie van het Parlementaire Jaarboek. Ik mocht het eerste exemplaar van het Jaarboek in ontvangst nemen. De verhalen in het Jaarboek zijn niet alleen leuk om te lezen, ze roepen ook interessante vragen op. Bijvoorbeeld: kunnen we het klimaat blíjven zien als een onderwerp dat wel of niet in de mode is? Of overstijgt het probleem die cyclus? Hoe kunnen we het protest van bezorgde burgers omzetten in een groterebetrokkenheid? En hoe zorgen we ervoor dat het klimaatbeleid - verpakt in grote plannen - herkenbaar blijft voor álle groepen in de samenleving?

Het zijn kwesties die raken aan fundamentele vragen over het functioneren van onze democratie. Ze dagen ons uit om na te denken over hoe we de betrokkenheid van mensen bij de politiek constructiever kunnen inzetten.

Lees mijn volledige speech

Voorstel nieuw Reglement van Orde gepresenteerd

Kees van der Staaij overhandigt het voorstel voor een nieuw Reglement van Orde aan Kamervoorzitter Khadija Arib

In het Reglement van Orde staan de regels die gelden in de Tweede Kamer. Het bepaalt bijvoorbeeld wanneer een Kamerlid het woord mag nemen en hoe het vragenuur verloopt. Die regels worden regelmatig bijgeschaafd, maar deze keer hield een werkgroep onder leiding van Kamerlid Kees van der Staaij zich bezig met een algehele herziening van het Reglement van Orde. Dat is bijzonder: de laatste keer dat dat gebeurde was in 1994.

Op woensdag 30 oktober 2019 presenteerde de werkgroep haar voorstellen. Deze voorstellen nam ik in de Oude Zaal in ontvangst. De werkgroep kwam onder andere met voorstellen om meer werk via de Kamercommissies te laten verlopen. Dat ontlast de volle plenaire vergaderagenda. Om het vragenuur op dinsdagmiddag te verlevendigen, stelt de werkgroep voor om de strakke regels rond de spreektijd te versoepelen. De discussies die de commissies voeren, moeten als het aan de werkgroep ligt worden omgedoopt van Algemeen Overleg naar Commissiedebat.

‹ vorige123456789...18volgende ›