Activiteiten

Twee prettige ontmoetingen

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib met onder anderen de parlementsvoorzitter van Oekraïne
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib met de parlementsvoorzitter van Oekraïne, Volodymyr Groysman

Kamervoorzitter Khadija Arib zit niet alleen de plenaire Kamerdebatten voor, ze ontvangt ook collega’s uit het buitenland. Op 2 maart ontmoette ze de parlementsvoorzitter van Oekraïne, de heer Volodymyr Groysman. Die ontmoeting vond plaats in de Stadhouderskamer, ooit de ontvangst- en werkkamer van stadhouder Willem V, in aanwezigheid van de eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Arib en Groysman spraken onder meer over het raadgevend referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne, dat op 6 april wordt gehouden, en de nasleep van de ramp met vlucht MH17. Eerder in de week zat Arib het Kamerdebat over dit onderwerp voor. “Het tragische verlies van zoveel mensenlevens bracht ons samen in rouw en verdriet. Het Nederlandse parlement is heel erg betrokken bij de nasleep van deze ramp.”

Op 3 maart ontving Arib de minister-president van Tunesië, Habib Essid, eveneens in de Stadhouderskamer. De Tunesische delegatie bestond verder uit Sonia M'Barek, minister van Cultuur, en Salma Elloumi Rekik, de minister van Toerisme en Nijverheid. Centraal in het gesprek stonden de ontwikkelingen in Tunesië en de Maghreb, bijvoorbeeld de transitie naar een democratie en de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan samenwerkende Tunesische organisaties. Kamervoorzitter Arib is positief over de bezoeken; volgens haar is het “een goede illustratie van de betekenisvolle relatie tussen onze landen”.

Voorzitter in Brussel: parlementen slaan brug tussen kiezers en Europa

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib spreekt op woensdag 17 februari de leden van het Europees Parlement toe

“Na jaren van discussie over de economische en financiële crisis, is het nu tijd om weer vooruit te kijken.” Dat zei Khadija Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer, woensdag 17 februari 2016 in het Europees Parlement in Brussel. Ze opende daar de conferentie over ‘Stability, Economic Coordination and Governance’, die de Eerste en Tweede Kamer samen met het Europees Parlement organiseren in het kader van de parlementaire dimensie van het Nederlandse EU-Voorzitterschap.

Het idee achter de conferentie – en dat geldt eigenlijk voor alle interparlementaire conferenties – is dat EU-lidstaten elkaar een spiegel voorhouden, met elkaar in gesprek gaan, leren van elkaars 'best practices’. In haar openingstoespraak stond Arib uitgebreid stil bij die onderlinge samenwerking: “Nederland is voorzitter van de Europese Unie op een moment in onze geschiedenis dat landen veel met elkaar te maken hebben – niet zonder elkaar kunnen. Veel maatschappelijke problemen stoppen niet bij de eigen landsgrenzen. De aanslagen in Parijs en de grote vluchtelingenstromen zijn daar misschien de meest overtuigende – en meest schrijnende – illustraties van. Maar ook de gesprekken over de rol van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie en het Nederlandse referendum over het associatieverdrag met Oekraïne maken duidelijk dat Europa, eigenlijk voor iedereen,  dichterbij is dan het ooit was. Het zijn thema’s die geen land alleen de baas kan. Europese samenwerking is nodig; we moeten er met elkaar over praten. Dat is ook het thema van de parlementaire dimensie van het Nederlandse EU-Voorzitterschap: ‘samen bouwen aan parlementaire controle op EU-besluitvorming’. Parlementen hebben een belangrijke rol te spelen. Nationale volksvertegenwoordigers zijn bij uitstek in staat de brug te slaan tussen hun kiezers en Europese bestuurslagen. Ze controleren niet alleen de eigen regering, maar kunnen het geluid van hun achterban ook onder de aandacht brengen van de Europese Commissie, direct of via het Europees Parlement.”

Oorsprong

De conferentie over ‘Stability, Economic Coordination and Governance’ vindt z’n oorsprong in het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie geïntroduceerd; een verdrag dat in 2013 werd geïntroduceerd, en dat bepaalt waar nationale begrotingen aan moeten voldoen. De conferentie vindt twee keer per jaar plaats; in het voorjaar in Brussel, en het najaar in het land dat op dat moment het EU-Voorzitterschap vervult.

Tijdens het diner de vooravond van de conferentie hield de Kamervoorzitter, samen met de Voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, en de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, een welkomstwoord. Lees hier het welkomstwoord. Lees de openingstoespraak van de Kamervoorzitter van de conferentie over ‘Stability, Economic Coordination and Governance’.

De buitenwereld naar binnen

Aan de vooravond van de jaarlijkse Docentendag Maatschappijleer op 29 januari 2016 – een vakconferentie georganiseerd door de NVLM en ProDemos – ontving Kamervoorzitter Khadija Arib ruim honderd docenten in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. In haar welkomstwoord gaf ze aan dat die Oude Zaal een historische plek is: tweehonderd jaar geleden vond daar de eerste Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats.

Toen al werd er door Kamerleden – dat waren toen zonder uitzondering ‘edel mogende heeren’ – gesproken over ‘gewigtige belangen’ zoals belastingen en koophandel, gelijkmatige behandeling van alle Nederlanders, veiligheid en de rust binnen Europa. Arib: “Eigenlijk zijn de onderwerpen waar we anno 2016 over debatteren niet anders. In het afgelopen jaar hebben we gezien hoe de wereld om ons heen steeds wat kleiner is geworden, dichterbij is gekomen. Het verdriet en de angst die de aanslagen in Parijs met zich meebrachten stoppen niet bij de eigen landsgrenzen. Dat geldt ook voor de vluchtelingenproblematiek; er is geen land dat dat alleen kan oplossen. We moeten erover praten, hier in het parlement maar ook met andere nationale parlementen.”

Arib sprak de hoop uit dat er ook in klaslokalen over deze kwesties wordt gesproken, en riep de docenten op daar een initiërende rol in te spelen. “Het Nederlandse parlement werkt zo open en transparant mogelijk, bijvoorbeeld door onze debatten te streamen. Dat hoort bij een representatieve democratie, waarin kiezers volksvertegenwoordigers hun stem toevertrouwen. Maar wat u vanuit uw positie beter kunt dan wij, is de brug slaan naar scholieren; u kunt het gesprek erover aangaan, het op de agenda zetten. Over wat er gebeurt in de wereld, en over hoe we daar in het parlement over debatteren. Ik hoop dat u dat doet en blijft doen, dat u de buitenwereld actief naar binnen haalt. De wereld is te klein, te dichtbij om dat níet te doen.”

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.  

Nel Pellerin: 35 jaar warmte en een gulle glimlach

Afscheid Nel Pellerin
Caissière Nel Pellerin met Voorzitter Khadija Arib

Na 35 jaar zeer toegewijd werken in de Tweede Kamer nam caissière Nel Pellerin donderdag 21 januari afscheid. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib speechte tijdens de afscheidsreceptie over de bijzondere plek die Nel Pellerin heeft ingenomen in de Tweede Kamer.

Kamerleden, bewindspersonen, journalisten en ambtenaren: iedereen kende Nel en Nel kende iedereen. De debatten in de Tweede Kamer kunnen soms fel zijn, maar Nel Pellerin zorgde voor ontspanning. Arib: "Iedereen is je even lief. Je hebt geen voorkeuren. Je verbaast je er soms over dat iedereen zo hartelijk voor je is. Maar vergeet niet: wie goed doet, goed ontmoet. Je doet het voor een groot deel zélf. Het is jóuw houding die deze reactie in mensen oproept."

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Kamervoorzitter neemt verslag commissie van onderzoek in ontvangst

commissie van onderzoek
Commissievoorzitter Schouten (ChristenUnie) overhandigt het onderzoeksverslag aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

"Een volgende stap in een bijzondere en zeer ongebruikelijke procedure". Zo noemde Kamervoorzitter Khadija Arib de prestentatie van het verslag van de commissie die onderzoek deed naar het schenden van de geheimhouding waarvan door de  commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) in maart 2014 aangifte was gedaan. "We hebben te maken met een ongemakkelijk situatie; een situatie die geen winnaars kent en die, ongeacht de uitkomst, raakt aan het aanzien van de Tweede Kamer."

Vanochtend kreeg de Kamervoorzitter het eerste exemplaar van het verslag officieel overhandigd uit handen van Carola Schouten, die de onderzoekscommissie leidde. Belangrijkste conclusie van de commissie is dat er geen feiten of omstandigheden zijn aangetroffen die leiden tot een redelijk vermoeden van schuld van één of meer personen aan het opzettelijk schenden van de geheimhouding van de CIVD. Om die reden stelt de commissie aan de Tweede Kamer voor om vast te stellen dat genoegzame gronden voor vervolging ontbreken.

Arib bedankte de commissie en de ambtelijke staf voor het vele werk dat zij in de afgelopen weken hebben verzet. "Zij deden het onderzoek naast hun reguliere werkzaamheden, in alle stilte, zonder te kunnen bouwen op soortgelijke ervaringen. In die zin hebben zij, met dit verslag, parlementaire geschiedenis geschreven." Nu de commissie haar verslag heeft opgeleverd is de Tweede Kamer weer aan zet. Arib sloot af: "In het belang van de betrouwbaarheid van ons parlement hoop ik dat we ook nu in alle zorgvuldigheid met elkaar over dit onderwerp kunnen spreken. Ik geleid het verslag van de commissie van onderzoek door naar de Kamer."

Lees hier de volledige speech van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Voorzittersverkiezing

Khadija Arib (links) krijgt de Voorzittershamer van Stientje van Veldhoven, die vergadervoorzitter was tijdens het debat en de stemmingen.

De Tweede Kamer heeft woensdag 13 januari Khadija Arib (PvdA) gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Na een debat met de Kamer kreeg Arib in de vierde stemronde 83 van de 134 geldige stemmen. Vanuit de Voorzittersstoel bedankte Arib na afloop de Tweede Kamerleden: "Ik zal er alles aan doen om het komende jaar deze Kamer alle ruimte te geven."

De Kamerleden Khadija Arib (PvdA), Martin Bosma (PVV), Ton Elias (VVD) en Madeleine van Toorenburg (CDA) hadden zich kandidaat gesteld voor het Voorzitterschap. De Tweede Kamer kreeg woensdagmiddag eerst de gelegenheid om vragen te stellen aan de kandidaten. Die legden vervolgens uit waarom zij de beste kandidaat waren voor het Kamervoorzitterschap.

In de eerste stemronde zijn 146 geldige stemmen uitgebracht. Daarvan gingen 2 stemmen naar Roos Vermeij (PvdA), 16 naar Martin Bosma (PVV), 30 naar Madeleine van Toorenburg (CDA),  40 naar Ton Elias (VVD) en 58 naar Khadija Arib (PvdA). Omdat niemand de meerderheid behaalde, volgde een tweede stemronde. In de tweede stemronde zijn 148 geldige stemmen uitgebracht. Daarvan gingen 2 stemmen naar Roos Vermeij (PvdA), 13 naar Martin Bosma (PVV), 34 naar Madeleine van Toorenburg (CDA),  43 naar Ton Elias (VVD) en 56 naar Khadija Arib (PvdA). Omdat niemand de meerderheid behaalde, volgde een derde stemronde, waarin alleen gestemd mocht worden op de vier kandidaten met de meeste stemmen.
In de derde stemronde zijn 147 geldige stemmen uitgebracht. Daarvan gingen 11 stemmen naar Martin Bosma (PVV), 32 naar Madeleine van Toorenburg (CDA),  44 naar Ton Elias (VVD) en 60 naar Khadija Arib (PvdA). In de vierde stemronde ging het tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen in de derde stemronde. Ton Elias (VVD) kreeg 51 stemmen en Khadija Arib (PvdA) 83.

Lees hier de sollicitatiebrief van Khadija Arib.

Voltallige Europese Commissie bezoekt Binnenhof

Tweede Kamergriffier Renata Voss, Federica Mogherini, Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib, Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol, Frans Timmermans en Eerste Kamergriffier Hamilton

Op 7 januari 2016 bracht de voltallige Europese Commissie – voor de eerste keer in de Nederlandse parlementaire geschiedenis – een bezoek aan de Staten-Generaal. Dat gebeurde in het kader van het EU-Voorzitterschap, dat Nederland vanaf 1 januari vervult: sinds enkele jaren vindt ieder halfjaar, aan het begin van een Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, een ontmoeting plaats tussen het parlement van het ontvangende land en de Europese Commissie. In het gesprek stonden twee onderwerpen centraal: de vluchtelingenkwestie en de begrotingssystematiek. De Europese Commissie onder leiding van president Jean-Claude Juncker werd welkom geheten door Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer en Khadija Arib, toen nog tijdelijk Voorzitter van de Tweede Kamer.

In haar openingstoespraak legde Arib nadruk op samenwerking, zowel met de Europese Commissie, het Europees parlement als nationale parlementen onderling. “William Shakespeare zei ooit: ‘Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. Als je exponentieel beter wilt zijn: wees dan coöperatief’. Dat geld took voor Europa. Daarom is hoofdboodschap van de parlementaire dimensie van het Nederlands EU-Voorzitterschap: ‘samen bouwen aan parlementaire controle op EU-besluitvorming’. Deze boodschap moet doorklinken in de zes interparlementaire conferenties die wij organiseren, hier aan het Binnenhof.”

Arib noemde het positief dat de Europese Commissie de positie van nationale parlementen en het belang van goede onderlinge samenwerking onderschrijft – bijvoorbeeld met het initiatief van vicepresident Frans Timmermans, om het contact tussen Europees Commissarissen en nationale parlementen te intensiveren, of de uitspraken van president Jean-Claude Juncker. Arib; “Tijdens uw State of the Union noemde u, meneer Juncker, nationale parlementen het hart van de democratie, en in uw brief aan het Europees Parlement en de Europese Raad gaf u aan dat parlementen sterker en effectiever moeten kunnen functioneren in aanloop naar EU-besluitvorming. Ik geloof dat er op deze manier een grotere verbondenheid ontstaat tussen Brussel en de kiezers in de 28 EU-lidstaten.”

“De wereld is in beweging en wordt steeds kleiner”, sloot de Kamervoorzitter af. “Het is daarom goed om elkaar vast te houden; om met elkaar in gesprek te blijven over onderwerpen die niet stoppen bij de eigen landsgrenzen, en die raken aan het dagelijks leven van miljoenen mensen. Ik hoop op – en zie uit naar – een constructieve gedachtewisseling, nu en tijdens de interparlementaire conferenties.”

Lees hier de volledige toespraak van tijdelijk Kamervoorzitter Khadija Arib.

Terugblik op 2015

Voorzitter Arib

Het is een goede traditie dat de Voorzitter van de Tweede Kamer de laatste vergadering van het jaar afsluit met een korte speech. Op 17 december 2015 blikte Khadija Arib, toen nog als tijdelijk Kamervoorzitter, terug op het achterliggende jaar.  “Het was in alle opzichten een bewogen jaar. Een jaar waarin duidelijk werd dat onze wereld klein is. Alles wat tot voor kort ver of verder weg leek, is heel dichtbij gekomen. Dat begon met de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en de schietpartijen in Kopenhagen, eerst in een cultureel centrum, later in een synagoge. En in november waren er de verschrikkelijke aanslagen, opnieuw in Parijs. Het zijn geen lokale kwesties. Het zijn fundamentele waarden – ónze waarden, waarden die horen bij een democratische rechtstaat – die onder vuur worden genomen. En daarom raakt het ons zo.”

“Het beste bewijs dat die democratische waarden overwinnen”, vervolgde zij, “is de geschiedenis van het Nederlandse parlement. De Eerste en Tweede Kamer vierden in oktober van dit jaar hun tweehonderdjarig bestaan. Wij kunnen bouwen op een stabiele democratie, gebaseerd op de oudste geschreven grondwet van Europa, waarin de vrijheid van meningsuiting, persoonlijke vrijheid en onafhankelijke rechtspraak zijn verankerd, en die volgens cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau breed door de samenleving wordt gewaardeerd.”

Arib sloot af met een dankwoord voor het ambtelijk apparaat. “Wij kunnen ons werk niet doen zonder de fractiemedewerkers en al die mensen van de griffie, bureau wetgeving, het restaurantbedrijf, de dienst verslag en redactie, het CIP, de communicatiemedewerkers en beveiligers. Namens de Kamer bedank ik hen voor hun loyaliteit en inzet in het afgelopen jaar.” Ook stond ze stil bij de rol van de parlementaire pers. “Ze hebben het ons in 2015 niet altijd gemakkelijk gemaakt, maar die kritische tegenmacht hoort bij een parlementaire democratie.”

Lees hier de volledige toespraak van tijdelijk Kamervoorzitter Khadija Arib.

‹ vorige1...101112131415161718