Activiteiten

Nationale Holocaust Herdenking

Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib leggen een krans bij het Spiegelmonument 'Nooit meer Auschwitz' in het Wertheimpark te Amsterdam.
Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib leggen een krans bij het Spiegelmonument 'Nooit meer Auschwitz' in het Wertheimpark te Amsterdam. (beeld: NOS)

Kijk de NOS-uitzending van de herdenking terug

Namens de Staten-Generaal legden Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib op maandag 30 januari 2017 een krans bij het Spiegelmonument 'Nooit meer Auschwitz' in het Wertheimpark. Hier was de Nationale Holocaustherdenking, op 250 meter van de Hollandsche Schouwburg. In juli 1942 namen de nazi's dit theater in. Van hieruit werden vele tientallen Joden naar de concentratie- en vernietigingskampen getransporteerd.

Afscheid Diederik Samsom (PvdA)

Kamerleden zitten in de plenaire zaal bij afscheid Diederik Samsom
Diederik Samsom (rechtsvoor) luistert bij zijn afscheid naar de speech van de Voorzitter

“Je kwam op 30 januari 2003 in de Tweede Kamer. Toen nog met krullen”, zei Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib tegen Diederik Samsom, die op 13 december 2016 afscheid van de Kamer nam. Zij karakteriseerde Samsom als een vechter, met een grote bezieling voor alles was met de wereld te maken heeft. Arib: “Je krullen ben je inmiddels kwijt, maar die tomeloze energie draag je met je mee. Je bent onvermoeibaar en strijdlustig. Jouw gedrevenheid maakte dat je oplossingen kon vinden voor ingewikkelde politieke problemen. Zo had je een belangrijk aandeel in de Turkije-deal.” Arib noemde ook het initiatiefwetsvoorstel dat Samsom met Jesse Klaver indiende, over maatregelen in het kader van de in Parijs gemaakte klimaatafspraken, en de initiatiefnota die hij schreef met Gert-Jan Segers, om met coöperatief bestuur de bezieling terug te brengen in publieke taken.”

Arib sloot af met een tekst van Loesje: “‘Als je loslaat, heb je twee handen vrij’. Als íemand veerkrachtig is, dan ben jij het. En wat de toekomst ook brengt, wat die twee vrije handen ook zullen aangrijpen, ik weet zeker dat jou nog veel moois te gebeuren staat."

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Een boek over zonden in de politiek

Kamervoorzitter Khadija Arib neemt het eerste exemplaar van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2016 in ontvangst in de Oude Zaal

Op 15 november 2016 heeft Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib traditiegetrouw het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis in ontvangst genomen. Dat gebeurde in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, die het jaarboek uitgeeft, stelt ieder jaar een ander thema centraal. Dit jaar is dat ‘zonden in de politiek’. Een actueel thema, gaf Arib in haar toespraak aan, waarbij zij verwees naar de harde verkiezingscampagne in de Verenigde Staten. “En het ging niet zozeer om de inhoud of de feiten, om de Republikeinse versus de Democratische standpunten, maar om de vraag of de ander wel geschikt zou zijn voor het ambt.” Het is een beweging die Arib ook hier waarneemt: “Ook in de Nederlandse politiek worden personen steeds belangrijker.”

Volgens haar brengt dat een verantwoordelijkheid met zich mee. “Die ligt grotendeels bij de volksvertegenwoordigers zélf. Zij zijn hun eigen morele kompas. Uiteindelijk is onze democratie zo sterk als de spelers die er een rol in spelen. Maar om betrouwbaar en geloofwaardig te zijn – belangrijke persoonlijke kenmerken – moet je als parlementariër ook kunnen bouwen op onderliggende, collectieve structuren. Een stevige informatiepositie is en blijft daarbij van cruciaal belang.”

Arib zette vervolgens uiteen op welke manieren de Kamer werkt aan de versterking van haar informatiepositie. Bijvoorbeeld door een gesprek over artikel 68 van onze Grondwet, die gaat over de informatieplicht van het kabinet.

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

"Een tooverklank in den naam Treub”

Kamervoorzitter Khadija Arib neemt het boek over Wim Treub in ontvangst

Dinsdag 25 oktober werd in de Oude Zaal van de Tweede Kamer een boek over het leven van Marie Willem Frederik – Wim, in de volksmond – Treub gepresenteerd. Treub was wethouder van Amsterdam, hoogleraar, gemeenteraadslid in Den Haag, minister in het kabinet-Cort van der Linden, maar ook Tweede Kamerlid. Kamervoorzitter Khadija Arib nam het eerste exemplaar van het boek in ontvangst, met als titel Enfant Terrible, uit handen van schrijver Diederick Slijkerman. Volgens haar was Treub een man die zich niet gemakkelijk in een hokje liet stoppen. “Maar wat wél typerend was én bleef, is dat Treub niet van de abstracte ideeën of vergezichten was, maar van het creatieve handwerk, van een eigenzinnig pragmatisme. Hij was geëngageerd, in alles wat hij deed. Hij voelde zich verbonden met de politiek en maatschappij, en hij had een enorme daadkracht of geldingsdrang.”

Arib: “Taco de Beer, één van de oprichters van De Groene Amsterdammer, schreef ooit dat er een “tooverklank in den naam Treub” ligt. Die toverklank leek een beetje weg te sterven, als een echo die langzaam verdwijnt. Ik dank de auteur voor het feit dat het verhaal van Wim Treub nu weer luid en duidelijk klinkt. Want wie het boek leest, merkt snel genoeg hoe interessant, hoe markant Marie Willem Frederik Treub was, en hoe groot de rol was die hij in onze parlementaire democratie heeft gespeeld.”

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Een betekenisvol boek, op het juiste moment

Presentatie boek over kabinetsformaties
Van links naar rechts auteur Alexander van Kessel, Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib, Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en auteur Carla van Baalen

De Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, nam vandaag – 10 oktober 2016 – het boek ‘Kabinetsformaties 1977-2012’ in ontvangst. Het boek – een uitgave van Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) van de Radboud Universiteit in Nijmegen – geeft inzicht in de laatste vijftien formaties in Nederland: van de formatie in 1977 die leidde tot het kabinet-Van Agt/Wiegel (CDA/VVD) tot en met de formatie in 2012 die uitmondde in het huidige kabinet-Rutte-II (VVD/PvdA). Hiermee is de geschiedenis van de naoorlogse formaties compleet; in 1966 publiceerde de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht en latere oprichter van het CPG Frans Duynstee 'Kabinetsformaties 1946-1965'. Zijn opvolger Peter Maas legde later de formaties tot 1973 vast.

Arib vindt het boek ‘van grote betekenis’, en het verschijnt op het juiste moment. Met de verkiezingen in aantocht bereidt de Tweede Kamer zich voor op de kabinetsformatie. De Kamer heeft daarin een belangrijke, leidende rol. Arib: “Dat is niet nieuw. Wie naar de geschiedenis kijkt, ziet dat de Kamer altijd greep heeft gehad op de kabinetsformaties. In die zin is de wijziging van het Reglement van Orde in 2012, waarmee de Kamer de regie nog wat steviger naar zich toetrok, eigenlijk geen breuk. Het past in een lange traditie van ‘parlementarisering’ van het formatieproces.”

“Dat neemt niet weg dat de Kamer ook moet bouwen aan nieuwe tradities”, vervolgde zij. “Natuurlijk, het formatieproces is gebaat bij flexibiliteit, bij ruimte om in te spelen op ontwikkelingen. Maar we willen ook een structuur neerleggen die mensen houvast geeft, met eigen rituelen, met eigen herkenbare ankerpunten. Dat is de uitdaging waar wij als Tweede Kamer voor staan.”

Arib bedankte de onderzoekers, in het bijzonder Carla van Baalen en Alexander van Kessel, voor hun grondige analyses van onze kabinetsformaties. “Het is goed en belangrijk dat ook dát deel van onze parlementaire geschiedenis – het deel dat zich vaak achter de schermen afspeelt – wordt verankerd. Dat er wordt gezocht naar rode draden, naar lessen die we kunnen trekken.”

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Herdenking van Piet de Jong: "een waardig premier, warm en met humor"

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib begroet voor de herdenking de familie van oud-premier Piet de Jong.
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib begroet de familie van oud-premier Piet de Jong, vlak voor de officiële herdenking in de Tweede Kamer.

Vandaag, 13 september 2016, werd in de Tweede Kamer Piet de Jong herdacht, die op 27 juli als oudste oud-regeringsleider overleed. Kamervoorzitter Khadija Arib opende haar toespraak met een citaat van De Jong, opgetekend in Trouw in 2008: “Ik zag de schepen en wist wat ik wilde worden. Aan de zee heeft nooit iemand iets kunnen bederven, de zee is altijd mooi.” De Jong maakte er geen geheim van dat hij, diep in zijn hart, admiraal had willen worden.

Voor de Nederlandse samenleving is het maar goed dat het anders liep, zei Arib. “Zijn overstap, van zee naar wal, heeft Nederland veel gebracht. Piet de Jong was een inhoudelijk gedreven bewindspersoon en een waardig premier, warm en met humor. In Kamerdebatten wist hij aanvallen van de oppositie vaak met een grap te pareren.  Maar in alles klonk door hoe zeer hij het parlement respecteerde, hoe zeer hij erbij betrokken was. Hij genoot ervan dat geen dag hetzelfde was, dat er altijd wel rimpels waren die moesten worden gladgestreken. Het lag niet in zijn aard om daar breeduit over te spreken. Daar was hij te nuchter, te bescheiden voor. Maar feit is dat Piet de Jong, bijna ongemerkt, een stevig stempel heeft gedrukt op de Nederlandse politieke geschiedenis. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.”

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.   

"Waardering voor Nederlandse militairen is universeel en van alle tijden"

Op 3 september vond in Roermond de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 plaats. Khadija Arib, de Voorzitter van de Tweede Kamer, legde samen met de Voorzitter van de Eerste Kamer een krans namens de volksvertegenwoordiging. Ook hield zij een toespraak, waarin ze de nadruk legde op de gemeenschappelijkheid tussen de veteranen die in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea hebben gestreden en de Nederlandse militairen die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn uitgezonden.

“U moet zich kwetsbaar, soms ook bang en verdrietig hebben gevoeld, daar in de oerwouden van Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. En hoe eigen en persoonlijk die gevoelens ook zijn, er zijn méér mannen en vrouwen die dat gevoel kennen. Militairen die na de Tweede Wereldoorlog zijn uitgezonden naar landen als Libanon, Angola, Kosovo of Mali. U heeft veel met hen gemeen. Moed toen is niet anders dan moed nu. De emotie die het afscheid van uw geliefden bij u heeft losgemaakt, de gedachte dat dat afscheid misschien voor altijd zou zijn, dat hebben zij ook zo beleefd. Zij kennen de angst die door je lijf raast, als je door de vijand onder vuur wordt genomen. En ook bij hen staan de herinneringen aan alles wat zij – ver van huis en haard – hebben meegemaakt, scherp en blijvend op het netvlies. (...) Eer, respect en dankbaarheid voor de inzet van Nederlandse militairen zijn universeel en van alle tijden.

Lees hier de volledige speech van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Een half jaar met hoogte- en dieptepunten

Vandaag, 7 juli 2016, vond de laatste plenaire vergadering voor het zomerreces plaats. Voor Kamervoorzitter Khadija Arib de vergadering – diep in de nacht – sloot, blikte zij terug op de afgelopen periode. “Het was een jaar met hoogte- en dieptepunten”, zei Arib. “Vandaag hebben we stilgestaan bij het overlijden van twee militairen in Mali. Eerder hebben we de aanslagen in Brussel en Istanbul herdacht, en de laffe moord op collega-parlementariër Jo Cox. Maar er was ook de parlementaire dimensie van het EU-Voorzitterschap, die we met succes hebben afgerond.” In haar toespraak ging zij verder in op brieven die ze van burgers heeft ontvangen – “belangrijke signalen voor ons als volksvertegenwoordigers” – en bedankte ze Kamer- en fractiemedewerkers en de parlementaire pers. “Samen scheppen zij de kaders waarbinnen wij ons controlerende en medewetgevende werk kunnen doen.” Waarop de Kamerleden op de bankjes roffelden. Het reces loopt tot 6 september 2016.

Lees hier de volledige toespraak van amervoorzitter Khadija Arib.

"Wij zullen blijven herhalen, met woorden, hoe het ons raakt"

Kamerleden en medewerkers staan in de zaal
Herdenking van de aanslag op het vliegveld van Istanbul in de plenaire zaal van de Tweede Kamer

“Opnieuw een aanslag, opnieuw veel doden. Op een plek die voor veel Turkse Nederlanders méér dan een start- of eindpunt, méér dan een verzameling koffers is. Voor veel van hen heeft een vliegveld een emotionele betekenis. Het is de plek waar kinderen hun opa en oma uitzwaaien, waar geliefden elkaar weer in de armen sluiten. Op 28 juni heeft vliegveld Atatürk, net als Zaventem, die onschuld verloren." Dat zei Kamervoorzitter Khadija Arib vandaag, 30 juni, bij de herdenking van de aanslag op vliegveld Atatürk in Istanbul, in de avond van 28 juni 2016. "Het is nog niet zo lang geleden dat wij hebben stilgestaan bij die aanslagen in Brussel, en eerder in Parijs. Het kruipt onder je huid, de gedachte dat je nergens, in geen enkele publieke ruimte, waar ook ter wereld, écht veilig bent. Het lijkt soms alsof die dreiging, alsof extremisme, terreur en geweld onderdeel zijn geworden van onze werkelijkheid, maar wij zullen er altijd tegen blijven strijden. Wij zullen blijven herhalen, met woorden, hoe het ons raakt. Wij blijven vasthouden aan de overtuiging dat je elkaar vindt en bestrijdt in het debat, in een open en respectvolle dialoog. Dat is de kern van onze parlementaire democratie.”

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Een symbool van verdriet en hoop

Mensen staat in hal Tweede Kamer
Kamervoorzitter Arib houdt een toespraak bij de onthulling van een nieuw eremonument, voor gevallenen ná 1945.

Vandaag, op Veteranendag 2016, heeft Zijne Majesteit de Koning de ‘Lijst van gevallenen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog’ onthuld in de hal van de Tweede Kamer. Dat deed hij na een toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib, die de onderlinge verbondenheid tussen het parlement en uitgezonden militairen benadrukte. “De meer dan 40.000 militairen die de luchtmacht, landmacht, marine en marechaussee vandaag de dag telt, leggen een deel van hun vrijheid in handen van de politiek. Zij doen dat omdat ze ten diepste geloven dat ze het verschil kunnen maken; het verschil tussen oorlog en vrede, tussen angst en geborgenheid, tussen wanhoop en geluk. Daarmee stellen ze een grenzeloos vertrouwen in het kabinet en in de Staten-Generaal. Andersom vertrouwen wij erop dat zíj de mannen en vrouwen zijn, die – in een vreemde omgeving, ver van huis, onder zware en gevaarlijke omstandigheden – het moeilijke werk doen dat lang niet iedereen kan, en zo een cruciale bijdrage leveren aan een meer stabiele, vrije en mooiere wereld.”

Het monument, een digitale lijst met de namen van de ruim 6.400 Nederlandse militairen die sinds 1946 het leven hebben gelaten, is een gezamenlijk initiatief van de Tweede en Eerste Kamer, en gaat over erkenning en waardering.  Arib: “Het is niet het enige monument dat ons blijvend herinnert aan al die militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn uitgezonden en nooit zijn thuisgekomen, maar gezien de sterke verwevenheid, dat grote wederzijdse vertrouwen tussen de Staten-Generaal en de uitgezonden militairen en functionarissen, zijn we blij dat er nu een eigen monument is, hier dichtbij de ‘Erelijst voor Gevallenen’, de Indië-plaquette en het borstbeeld van ThomsVolgens Arib staat het monument symbool voor een groot verdriet, maar geeft het tegelijkertijd ook hoop. “In Nederland zijn er mensen die het goede willen doen; die ergens in geloven. Zij geven, in alle vrijheid, een deel van hun autonomie op, met alle risico’s van dien, om te bouwen aan de vrijheid van anderen. Daar mogen we ongelooflijk trots op zijn.”

Meer informatie over de ‘Lijst van gevallen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog’ is te vinden op de speciale website. De introductiefilm is te vinden op YouTube.  

Lees hier de volledige speech van Kamervoorzitter Khadija Arib.

‹ vorige1...101112131415161718volgende ›