Activiteiten

Voltallige Europese Commissie bezoekt Binnenhof

Tweede Kamergriffier Renata Voss, Federica Mogherini, Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib, Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol, Frans Timmermans en Eerste Kamergriffier Hamilton

Op 7 januari 2016 bracht de voltallige Europese Commissie – voor de eerste keer in de Nederlandse parlementaire geschiedenis – een bezoek aan de Staten-Generaal. Dat gebeurde in het kader van het EU-Voorzitterschap, dat Nederland vanaf 1 januari vervult: sinds enkele jaren vindt ieder halfjaar, aan het begin van een Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, een ontmoeting plaats tussen het parlement van het ontvangende land en de Europese Commissie. In het gesprek stonden twee onderwerpen centraal: de vluchtelingenkwestie en de begrotingssystematiek. De Europese Commissie onder leiding van president Jean-Claude Juncker werd welkom geheten door Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer en Khadija Arib, toen nog tijdelijk Voorzitter van de Tweede Kamer.

In haar openingstoespraak legde Arib nadruk op samenwerking, zowel met de Europese Commissie, het Europees parlement als nationale parlementen onderling. “William Shakespeare zei ooit: ‘Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. Als je exponentieel beter wilt zijn: wees dan coöperatief’. Dat geld took voor Europa. Daarom is hoofdboodschap van de parlementaire dimensie van het Nederlands EU-Voorzitterschap: ‘samen bouwen aan parlementaire controle op EU-besluitvorming’. Deze boodschap moet doorklinken in de zes interparlementaire conferenties die wij organiseren, hier aan het Binnenhof.”

Arib noemde het positief dat de Europese Commissie de positie van nationale parlementen en het belang van goede onderlinge samenwerking onderschrijft – bijvoorbeeld met het initiatief van vicepresident Frans Timmermans, om het contact tussen Europees Commissarissen en nationale parlementen te intensiveren, of de uitspraken van president Jean-Claude Juncker. Arib; “Tijdens uw State of the Union noemde u, meneer Juncker, nationale parlementen het hart van de democratie, en in uw brief aan het Europees Parlement en de Europese Raad gaf u aan dat parlementen sterker en effectiever moeten kunnen functioneren in aanloop naar EU-besluitvorming. Ik geloof dat er op deze manier een grotere verbondenheid ontstaat tussen Brussel en de kiezers in de 28 EU-lidstaten.”

“De wereld is in beweging en wordt steeds kleiner”, sloot de Kamervoorzitter af. “Het is daarom goed om elkaar vast te houden; om met elkaar in gesprek te blijven over onderwerpen die niet stoppen bij de eigen landsgrenzen, en die raken aan het dagelijks leven van miljoenen mensen. Ik hoop op – en zie uit naar – een constructieve gedachtewisseling, nu en tijdens de interparlementaire conferenties.”

Lees hier de volledige toespraak van tijdelijk Kamervoorzitter Khadija Arib.

Terugblik op 2015

Voorzitter Arib

Het is een goede traditie dat de Voorzitter van de Tweede Kamer de laatste vergadering van het jaar afsluit met een korte speech. Op 17 december 2015 blikte Khadija Arib, toen nog als tijdelijk Kamervoorzitter, terug op het achterliggende jaar.  “Het was in alle opzichten een bewogen jaar. Een jaar waarin duidelijk werd dat onze wereld klein is. Alles wat tot voor kort ver of verder weg leek, is heel dichtbij gekomen. Dat begon met de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en de schietpartijen in Kopenhagen, eerst in een cultureel centrum, later in een synagoge. En in november waren er de verschrikkelijke aanslagen, opnieuw in Parijs. Het zijn geen lokale kwesties. Het zijn fundamentele waarden – ónze waarden, waarden die horen bij een democratische rechtstaat – die onder vuur worden genomen. En daarom raakt het ons zo.”

“Het beste bewijs dat die democratische waarden overwinnen”, vervolgde zij, “is de geschiedenis van het Nederlandse parlement. De Eerste en Tweede Kamer vierden in oktober van dit jaar hun tweehonderdjarig bestaan. Wij kunnen bouwen op een stabiele democratie, gebaseerd op de oudste geschreven grondwet van Europa, waarin de vrijheid van meningsuiting, persoonlijke vrijheid en onafhankelijke rechtspraak zijn verankerd, en die volgens cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau breed door de samenleving wordt gewaardeerd.”

Arib sloot af met een dankwoord voor het ambtelijk apparaat. “Wij kunnen ons werk niet doen zonder de fractiemedewerkers en al die mensen van de griffie, bureau wetgeving, het restaurantbedrijf, de dienst verslag en redactie, het CIP, de communicatiemedewerkers en beveiligers. Namens de Kamer bedank ik hen voor hun loyaliteit en inzet in het afgelopen jaar.” Ook stond ze stil bij de rol van de parlementaire pers. “Ze hebben het ons in 2015 niet altijd gemakkelijk gemaakt, maar die kritische tegenmacht hoort bij een parlementaire democratie.”

Lees hier de volledige toespraak van tijdelijk Kamervoorzitter Khadija Arib.

‹ vorige1...8910111213141516