Activiteiten

"Wij zullen blijven herhalen, met woorden, hoe het ons raakt"

Kamerleden en medewerkers staan in de zaal
Herdenking van de aanslag op het vliegveld van Istanbul in de plenaire zaal van de Tweede Kamer

“Opnieuw een aanslag, opnieuw veel doden. Op een plek die voor veel Turkse Nederlanders méér dan een start- of eindpunt, méér dan een verzameling koffers is. Voor veel van hen heeft een vliegveld een emotionele betekenis. Het is de plek waar kinderen hun opa en oma uitzwaaien, waar geliefden elkaar weer in de armen sluiten. Op 28 juni heeft vliegveld Atatürk, net als Zaventem, die onschuld verloren." Dat zei Kamervoorzitter Khadija Arib vandaag, 30 juni, bij de herdenking van de aanslag op vliegveld Atatürk in Istanbul, in de avond van 28 juni 2016. "Het is nog niet zo lang geleden dat wij hebben stilgestaan bij die aanslagen in Brussel, en eerder in Parijs. Het kruipt onder je huid, de gedachte dat je nergens, in geen enkele publieke ruimte, waar ook ter wereld, écht veilig bent. Het lijkt soms alsof die dreiging, alsof extremisme, terreur en geweld onderdeel zijn geworden van onze werkelijkheid, maar wij zullen er altijd tegen blijven strijden. Wij zullen blijven herhalen, met woorden, hoe het ons raakt. Wij blijven vasthouden aan de overtuiging dat je elkaar vindt en bestrijdt in het debat, in een open en respectvolle dialoog. Dat is de kern van onze parlementaire democratie.”

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Een symbool van verdriet en hoop

Mensen staat in hal Tweede Kamer
Kamervoorzitter Arib houdt een toespraak bij de onthulling van een nieuw eremonument, voor gevallenen ná 1945.

Vandaag, op Veteranendag 2016, heeft Zijne Majesteit de Koning de ‘Lijst van gevallenen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog’ onthuld in de hal van de Tweede Kamer. Dat deed hij na een toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib, die de onderlinge verbondenheid tussen het parlement en uitgezonden militairen benadrukte. “De meer dan 40.000 militairen die de luchtmacht, landmacht, marine en marechaussee vandaag de dag telt, leggen een deel van hun vrijheid in handen van de politiek. Zij doen dat omdat ze ten diepste geloven dat ze het verschil kunnen maken; het verschil tussen oorlog en vrede, tussen angst en geborgenheid, tussen wanhoop en geluk. Daarmee stellen ze een grenzeloos vertrouwen in het kabinet en in de Staten-Generaal. Andersom vertrouwen wij erop dat zíj de mannen en vrouwen zijn, die – in een vreemde omgeving, ver van huis, onder zware en gevaarlijke omstandigheden – het moeilijke werk doen dat lang niet iedereen kan, en zo een cruciale bijdrage leveren aan een meer stabiele, vrije en mooiere wereld.”

Het monument, een digitale lijst met de namen van de ruim 6.400 Nederlandse militairen die sinds 1946 het leven hebben gelaten, is een gezamenlijk initiatief van de Tweede en Eerste Kamer, en gaat over erkenning en waardering.  Arib: “Het is niet het enige monument dat ons blijvend herinnert aan al die militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn uitgezonden en nooit zijn thuisgekomen, maar gezien de sterke verwevenheid, dat grote wederzijdse vertrouwen tussen de Staten-Generaal en de uitgezonden militairen en functionarissen, zijn we blij dat er nu een eigen monument is, hier dichtbij de ‘Erelijst voor Gevallenen’, de Indië-plaquette en het borstbeeld van ThomsVolgens Arib staat het monument symbool voor een groot verdriet, maar geeft het tegelijkertijd ook hoop. “In Nederland zijn er mensen die het goede willen doen; die ergens in geloven. Zij geven, in alle vrijheid, een deel van hun autonomie op, met alle risico’s van dien, om te bouwen aan de vrijheid van anderen. Daar mogen we ongelooflijk trots op zijn.”

Meer informatie over de ‘Lijst van gevallen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog’ is te vinden op de speciale website. De introductiefilm is te vinden op YouTube.  

Lees hier de volledige speech van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Stilstaan bij de aanslag op Jo Cox

herdenking Jo Cox
De Tweede Kamer stond dinsdag 21 juni 2016 stil bij de aanslag op de Britse parlementariër Jo Cox. Dit gebeurde vóór het vragenuur.

De Tweede Kamer heeft dinsdag 21 juni 2016 kort stilgestaan bij de aanslag op de Britse parlementariër Jo Cox. Dit gebeurde bij het begin van de vergadering (vóór het vragenuur). De Britse ambassadeur Sir Geoffrey Adams was namens het Verenigd Koninkrijk aanwezig in de plenaire zaal. Minister-president Rutte was er namens het kabinet.

Voorzitter Khadija Arib bracht het verrmoorde Britse parlementslid Jo Cox in herinnering als een vrouw in de bloei van haar leven, vol ideeën en idealen die ze met woorden en argumenten wilde verwezenlijken. Namens de Tweede Kamer heeft zij het Verenigd Koninkrijk veel kracht en rust toegewenst, in een tijd van grote politieke tegenstellingen en onzekerheid.

Een terugblik op het EU-Voorzitterschap

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib is aanwezig bij de conferentie van EU-parlementsvoorzitters in Luxemburg

Nederland bekleedt tot 1 juli het roulerende voorzitterschap van de Europese Unie. Tijdens dit voorzitterschap organiseert niet alleen het kabinet conferenties; het parlement doet dat ook. Vanaf 1 januari hebben de Eerste en Tweede Kamer de deuren geopend voor zo’n 1.000 parlementariërs uit de verschillende EU-lidstaten, verspreid over vijf verschillende conferenties. Van 12 tot 14 juni vindt de zesde en laatste conferentie plaats, bedoeld voor leden van de Commissies voor Europese Zaken, in de Ridderzaal op het Binnenhof.

Het is een goede traditie dat het voorzittende parlement tijdens de jaarlijkse Voorzittersconferentie - bedoeld voor alle parlementsvoorzitters van de lidstaten - terugblikt en best practices doorgeeft. Vandaag vond die Voorzittersconferentie plaats in Luxemburg. Kamervoorzitter Khadija Arib stond met name stil bij het overkoepelende thema van de parlementaire dimensie van het EU-Voorzitterschap: samen bouwen aan parlementaire controle op EU-besluitvorming. "Europa is een relatief jonge bestuurslaag, en deze dagen wordt er volop gesproken over de democratische legitimiteit ervan. Maar gegeven het feit dát de Unie er is, is het belangrijk dat we als nationale parlementen onze rol pakken en versterken. We zijn slagvaardiger als we de handen ineenslaan. Maar we moeten tijdens de interparlementaire conferenties niet alleen kijken of en hoe we coalities kunnen smeden; ze zijn ook bedoeld om informatie uit te wisselen. Een sterke informatiepositie is cruciaal voor volksvertegenwoordigers. Alleen als we tijdig en adequaat worden geïnformeerd, kunnen we vorm en inhoud geven aan onze controlerende rol.”

Tijdens de Voorzittersconferentie in Luxemburg werd ook gesproken over de Europese Kiesakte. Daarover zei Arib dat de Tweede Kamer vindt dat het stellen van regels over verkiezingen, ook de Europese, in beginsel een bevoegdheid van de lidstaten is. Een ander gespreksonderwerp was het trekken van de derde gele kaart – één van de instrumenten die het Verdrag van Lissabon biedt – over de herziening van de detacheringsrichtlijn. Daarover zei Arib dat iedere versterking van de rol van nationale parlementen door de Kamer in principe enthousiast wordt begroet; ze wees er ook op dat parlementaire controle onderwerp van gesprek is tijdens de laatste interparlementaire conferentie die het Nederlandse parlement in juni organiseert.

“Vrijheid doorgeven kan alleen als er vrijheid is om door te geven”

De Kamervoorzitters leggen een krans bij de Erelijst van Gevallenen
Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib legden namens de Staten-Generaal een krans bij de ꞌErelijst van Gevallenenꞌ in het gebouw van de Tweede Kamer.

In perscentrum Nieuwspoort hield Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib op 4 mei 2016 een toespraak over vrijheid en het vrije woord. De ware betekenis van 4 mei kun je pas echt doorgronden als je de persoonlijke verhalen hebt gehoord van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, zei Arib in haar toespraak.

In het gezelschap van politici, Kamerleden en bewindspersonen noemde ze het vrije woord 'de drager van de democratie'. "Het ontbreken van vrijheid van meningsuiting en persvrijheid ondermijnt in alle opzichten een betekenisvolle uitwisseling tussen mensen onderling, tussen burgers en politiek. Het verstomt letterlijk en figuurlijk ieder gesprek. Het is misschien wel daarom het eerste dat een dictatuur doet: het vrije woord in de kiem smoren.”

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib, uitgesproken  in Nieuwspoort; “Vrijheid doorgeven kan alleen als er vrijheid is om door te geven”

Eerder in de ochtend legde Khadija Arib samen met Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol namens de Staten-Generaal een krans bij de ꞌErelijst van Gevallenenꞌ in het gebouw van de Tweede Kamer. Hier noemde ze de verhalen over de Tweede Wereldoorlog een onderdeel van onze gezamenlijke geschiedenis. "We zijn het verplicht ze door te geven. Pas als we dat doen - als we nooit vergeten en steeds opnieuw leren - geven we vrijheid door.”

Lees hier volledige toespraak van Voorzitter Arib, uitgesproken bij de herdenking bij de Erelijst van Gevallenen in de Tweede Kamer.

Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon, bezoekt het Nederlandse parlement

Kamervoorzitter Khadija Arib ontvangt de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon, in de Tweede Kamer

De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de heer Ban Ki-Moon, bracht vandaag, 20 april 2016, een bezoek aan het Nederlandse parlement. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib ontving hem, samen met de Voorzitter van de Eerste Kamer, op de rode loper. Tijdens een kort gesprek feliciteerde ze Ban Ki-Moon met zijn onderscheiding tot Ridder Groothuis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. “Ik kon het er niet meer mee eens zijn. U hebt een stem gegeven aan alle kwetsbare mensen in de wereld, die te maken hebben met honger, armoede, ongelijkheid tussen man en vrouw, gewelddadig terrorisme en klimaatverandering.” Daarnaast onderstreepte ze dat een brede meerderheid van het parlement het erover eens is dat de Verenigde Naties een cruciale rol spelen op het gebied van mensenrechten en internationale vrede en veiligheid.

Aansluitend aan het gesprek met de twee Kamervoorzitters sprak Ban Ki-Moon met de vaste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken.

Méér dan cijfers

Presentatie eindrapport breed welvaartsbegrip
Voorzitter Khadija Arib spreekt tijdens de presentatie van het eindrapport van de commissie Breed welvaartsbegrip op woensdag 20 april 2016

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft vandaag het rapport van de tijdelijke commissie ‘Breed welvaartsbegrip’ in ontvangst genomen uit handen van commissievoorzitter Rik Grashoff. Die commissie is nagegaan wat het bruto nationaal product (bbp) wel en niet meet, en welke rol het bbp speelt bij het maken van beleid en het voeren van het politiek debat. Ook heeft de commissie onderzocht welke maatstaven er in Nederland en in het buitenland zijn om brede welvaart te meten, en welke ontwikkelingen er op dit gebied zijn. Arib noemde ‘Breed welvaartsbegrip’ een abstract thema, dat minder tot de verbeelding spreekt dan bijvoorbeeld huizenprijzen, malversaties van woningbouwcorporaties of treinen die niet rijden. “Maar het is zeker niet minder relevant. Welvaart gaat, dat is ook de kern van dit rapport, over méér dan cijfers. De Vlaamse schrijver Verbeeck zei ooit: ‘Welvaart is een auto hebben; welzijn is er een parkeerplaatsje voor vinden’. Koopkrachtplaatjes zijn niet heilig. Het gaat met name om de vraag of mensen zich kunnen ontwikkelen, of ze kansen krijgen, of ze alles uit hun leven kunnen halen. Niet alleen onze generatie, maar ook de generaties na ons. Dat is wat wij als volksvertegenwoordigers nastreven – het is in ieder geval waarom ík Kamerlid ben geworden. Het is goed dat er nu is gekeken naar een bijpassend instrumentarium.”

Arib bedankte de tijdelijke commissie en de ambtelijke staf voor hun werk. “Het is werk dat raakt aan de informatiepositie van de Kamer, en daarmee aan het primaire proces.” De Voorzitter geleidt het rapport door naar de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken voor verdere behandeling.  

'Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame energievoorziening'

Kamervoorzitter Arib achter spreekgestoelte tijdens EU-conferentie in Ridderzaal
Kamervoorzitter Arib speecht tijdens de EU-conferentie over energie

“Onze wereld draait op de energie van meer dan zeven miljard mensen, die op hun beurt stuk voor stuk afhankelijk zijn van een blijvende toevoer van energie en grondstoffen.” Dat zei Kamervoorzitter Khadija Arib maandag 4 april 2016 in haar openingswoord voor een Europese conferentie over energie, innovatie en circulaire economie. Ze wees op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om mogelijkheden te vinden voor de transitie naar een duurzame energievoorziening en een circulaire economie, “waarbij iedereen verzekerd is van een blijvende toelevering en dat ook kan betalen”.

Tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap, in de eerste helft van 2016, organiseren de Eerste en Tweede Kamer zes interparlementaire conferenties. Op maandag 4 april is er in de Ridderzaal in Den Haag een themaconferentie over energie, innovatie en circulaire economie. Hiervoor zijn parlementariërs uit de 28 EU-lidstaten en leden van het Europees Parlement uitgenodigd. ’s Middags zijn er themasessies in het Tweede Kamergebouw, over energie-infrastructuur en leveringszekerheid, energiebesparing in steden, duurzame energiebronnen en circulaire economie.

Lees hier de volledige speech van Kamervoorzitter Khadija Arib.

'Internationale politiek is complexe puzzel'

Khadija Arib spreekt de diplomaten en Eerste en Tweede Kamerleden toe
Khadija Arib spreekt de diplomaten en Eerste en Tweede Kamerleden toe

De internationale politiek is een complexe puzzel, zei Voorzitter Khadija Arib woensdag 30 maart 2016 in haar speech tijdens een lunch met tientallen ambassadeurs in het Tweede Kamergebouw. “De opgave voor politici en diplomaten is om die puzzel stukje voor stukje op te lossen, juist omdat het gaat over fundamentele, existentiële waarden zoals persoonlijke vrijheid en veiligheid.”

In de Tweede Kamer ontmoetten Kamerleden en diplomaten elkaar. In deelsessies spraken zij over onder andere de vluchtelingencrisis, het Nederlandse EU-Voorzitterschap, economische relaties en de strijd tegen IS. De ontmoeting met de Tweede Kamer is een vast onderdeel van de jaarlijkse ambassadeursconferentie.

Wereldwijd netwerk

Nederland heeft een wereldwijd netwerk van 140 vertegenwoordigingen. Een keer per jaar komen Nederlandse ambassadeurs vanuit alle windstreken in de wereld bij elkaar in Den Haag voor de ambassadeursconferentie. Ook permanent vertegenwoordigers bij internationale instellingen en consuls-generaal sluiten zich bij hen aan. Ze bespreken ontwikkelingen in Nederland, het beleid van de regering en de belangrijkste punten voor het nieuwe jaar. De regering ziet de ambassadeursconferentie als een belangrijk instrument om de Nederlandse belangen in het buitenland met één stem uit te dragen.

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib

Tweede Kamer herdenkt aanslagen Brussel

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib herdenkt in de plenaire zaal de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib speecht tijdens een herdenking van de aanslagen in Brussel van 22 maart

Op dinsdag 22 maart werd Brussel opgeschrikt door bomontploffingen op het vliegveld en in een metrostation. Daarbij kwamen ruim dertig mensen om het leven. De Tweede Kamer herdacht deze aanslagen op donderdag 24 maart. Kamervoorzitter Khadija Arib hield hierbij een korte toespraak in de plenaire zaal.

In haar speech ging Arib in op de slachtoffers van de aanslagen in Brussel. Maar niet alleen zij zijn getroffen, benadrukte ze: de hele Belgische samenleving is door de aanslagen geraakt en ook in Nederland leven we met de Belgen mee. “Omdat wij historisch met elkaar verbonden zijn. Omdat het onze dierbare buren zijn; omdat Brussel het hart van Europa vormt, waar wij staan voor dezelfde waarden: openheid, veiligheid en vrijheid – vrijheid van geloof, maar ook van níet-geloof. En het zijn juist deze kernwaarden die dinsdag onder vuur werden genomen.”

Arib riep op tot eenheid en vertrouwen. “Ondanks deze afschuwelijke aanslagen in Brussel, maar ook in Kopenhagen en Parijs, in Ankara en in Istanbul, waarbij honderden onschuldige burgers het leven hebben verloren, mogen we ons niet bang laten maken. We mogen onze samenleving niet uit elkaar laten drijven. We moeten des te strijdbaarder vasthouden aan onze vrije en open samenleving.”

Na afloop van de toespraak van Arib hielden de aanwezige Kamerleden en bezoekers een minuut stilte.

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

‹ vorige1...91011121314151617volgende ›