Activiteiten

De officiële uitslag

Kamervoorzitter Khadija Arib en Kiesraadvoorzitter Jan Kees Wiebenga
Kiesraadvoorzitter Jan Kees Wiebenga overhandigt het proces-verbaal van het centraal stembureau aan Kamervoorzitter Khadija Arib

Het zijn spannende weken geweest. Voor de politieke partijen en de kandidaten voor het Kamerlidmaatschap. Maar ook voor de Kiesraad. Zeker door het handmatig tellen op de stembureaus kwam er heel wat extra werk op hen af. Ook ambtenaren van de Tweede Kamer hebben flink doorgepakt. Zaterdag 18 maart hebben zij alle processen-verbaal van de stembureaus gecontroleerd.

Dinsdag 21 maart maakte de Kiesraad de officiële uitslag bekend. In de Oude Zaal van de Tweede Kamer overhandigde Kiesraadvoorzitter Jan Kees Wiebenga het proces-verbaal van het centraal stembureau. De Commissie voor de Geloofsbrieven doet woensdag 22 maart verslag aan de Tweede Kamer over het rechtmatig verloop van de verkiezingen en de juistheid van de uitslag. Op basis daarvan beslist de Tweede Kamer (in de oude samenstelling) over de toelating van de nieuw gekozen Kamerleden.

Edith Schippers verkenner kabinetsformatie

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib ontving Edith Schippers in de Stadhouderskamer om kennis te maken en de opdracht voor een verkenning om te zetten in concrete afspraken.
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (rechts) ontving Edith Schippers op donderdag 16 maart in de Stadhouderskamer, in het gebouw van de Tweede Kamer. In dit gesprek hebben ze de opdracht voor een verkenning omgezet in concrete afspraken.

‘Iedere stem is van betekenis’

Voorzitter Arib vanaf plenaire tribune
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib

Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. En hoewel het tot 1919 duurde voordat ook vrouwen actief kiesrecht kregen, gaat het principe dat ieders stem er in gelijke mate toe doet dus al een eeuw lang mee. Daarin schuilt ook een risico. Want zoals het gaat met gewoontes die de tijd hebben gehad om zich te wortelen; we nemen ze vaak voor lief.

Als Kamerlid ben ik meerdere keren verkiezingswaarnemer geweest. Ik kwam in Indonesië en de Palestijnse gebieden, maar ook in mijn geboorteland Marokko. Ik zag de lange rijen, waar mensen al vroeg in de ochtend aanschoven en uren in de regen of volle zon stonden, om maar inhoud te geven aan het democratische recht om hun stem uit te brengen. Vaak waren er te weinig stemlokalen, en het was ook niet altijd zeker of de verkiezingen zuiver verliepen. Ik herinner me een oudere vrouw in Indonesië; zij huilde van blijdschap omdat zij, als vrouw, voor het eerst vrije verkiezingen mocht meemaken.

In Nederland zijn wij vrij om te bepalen wie wij ons vertrouwen geven.

Het zijn ervaringen die mij deden – en doen – beseffen hoe waardevol onze democratie is. In Nederland zijn wij vrij om te bepalen wie wij ons vertrouwen geven. En als de door ons gekozen vertegenwoordigers dat vertrouwen niet waarmaken, kunnen wij hen daar bij volgende verkiezingen op afrekenen.
Op dit moment is er ook veel discussie, zowel in de politiek als in de samenleving, over de vorm van onze democratie. Zo zijn er partijen die pleiten voor een kiesdrempel of meer referenda. Het is belangrijk dat wij het gesprek daarover (blijven) voeren, onder meer in de onlangs ingestelde staatscommissie ‘Bezinning parlementair stelsel’.

Maar laten wij vooral ook onze zegeningen tellen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau bracht in oktober 2015 een rapport uit, waarin staat dat de steun voor het principe van democratie in Nederland groot is; 93% vindt een democratie de beste vorm van regeren die er is, 95% vindt het belangrijk om in een land te wonen dat democratisch bestuurd wordt en 75% geeft een voldoende voor het functioneren van de Nederlandse democratie.

Nederland kent van oudsher geen grote machtsblokken

Onderzoek wijst verder uit dat vertrouwen van mensen in onze democratie en in de politiek nauw samenhangt met ons systeem van evenredige vertegenwoordiging; als een partij een kwart van de stemmen haalt, neemt deze partij ook een kwart van de Kamerzetels in. Nederland kent van oudsher geen grote machtsblokken. Juist het feit dat er veel verschillende groepen vertegenwoordigd zijn – ouderen of christenen bijvoorbeeld – geeft mensen het vertrouwen dat hun stem wordt gehoord. In Nederland hebben wij zelfs een partij voor de dieren; in veel landen zou dat onbestaanbaar zijn. Het zijn partijen die, hoe klein ook, een essentiële rol spelen in onze parlementaire democratie. Ze zijn in staat om specifieke onderwerpen te agenderen, en ze blijken de laatste jaren onmisbaarder om meerderheden te vormen.

Ga naar de stembus

Wat ik ermee wil zeggen, is dat in ons land iedere stem van betekenis is. Als Voorzitter van de Tweede Kamer roep ik alle Nederlanders van achttien jaar en ouder dan ook op om op woensdag 15 maart naar de stembus te gaan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als blijk van waardering voor ons democratische grondslag, maar vooral: omdat dit het moment en de manier is om daadwerkelijk invloed uit te oefenen.

'Een goede campagne gewenst'

Kamervoorzitter Arib houdt een toespraak aan het einde van de laatste vergadering voor de verkiezingen van 2017
Kamervoorzitter Khadija Arib spreekt de Kamerleden toe aan het einde van de laatste vergadering vóór de verkiezingen van 2017

Bekijk de speech op mijn Facebookpagina

Op donderdag 23 februari 2017 was de laatste vergaderdag van de huidige Tweede Kamer vóór de verkiezingen op 15 maart. Ik sloot deze laatste vergaderdag af met een toespraak. Daarin verwees ik naar een artikel over de Tweede Kamer op de satirische website De Speld, waarin stond dat ik naar de Xenos zou zijn geweest om prullaria te kopen voor in de vergaderzaal. "Voor de goede orde, het was nepnieuws. De werkelijkheid is dat we in de afgelopen weken stevige debatten met elkaar en het kabinet hebben gevoerd."

Verder vertelde ik dat er eind januari nog 71 meerderheidsdebatten en 43 dertigledendebatten op de voorraadagenda van de Tweede Kamer stonden. In ongeveer een maand tijd is dat aantal teruggebracht tot negen debatten voor de nieuwe Tweede Kamer, dankzij een gezamenlijke inspanning van fracties, commissies én individuele leden. Aan het einde van mijn toespraak wenste ik iedereen veel succes in de verkiezingscampagne. Op 22 maart 2017, een week na de verkiezingen, komt de Tweede Kamer voor het laatst bij elkaar in de huidige samenstelling.

Lees hier de volledige toespraak

Laatste vergadering van het Presidium in deze samenstelling

Presidium woensdag 22 februari 2016


De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Morgen is de laatste dag dat de huidige Kamer debatten voert. Ook het Presidium, de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer, is zijn werk aan het afronden. Vanochtend was onze laatste vergadering in deze samenstelling. En dat betekende: op de foto.

Presidium Tweede Kamer


Van links naar rechts: Griffier Renata Voss, Joël Voordewind (ChristenUnie), Roos Vermeij (PvdA), Raymond Knops (ondervoorzitter, CDA), Ronald van Raak (SP), Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib, Stientje van Veldhoven (D66), Martin Bosma (PVV) en Ton Elias (ondervoorzitter,VVD).

Ambassadeursconferentie

Kamervoorzitter Arib spreekt de Nederlandse vertegenwoordigers toe tijdens de Ambassadeursconferentie in de Ridderzaal
Op de derde dag van de Ambassadeursconferentie, 1 februari 2017, spraken de vertegenwoordigers met leden van de Eerste en Tweede Kamer. In de Ridderzaal spraken Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol hen toe.

Met 108 ambassadeurs, 24 consuls-generaal en 7 permanente vertegenwoordigers was het vandaag een drukke bedoening in de Ridderzaal. Vanwege de jaarlijkse ambassadeursconferentie zijn alle vertegenwoordigers even terug in Nederland. Vandaag spreken ze met leden van de Eerste en Tweede Kamer. De diplomaten zijn voor ons heel belangrijk. Ze zorgen ervoor dat onze verhouding met andere landen goed blijft. En ze verdedigen de Nederlandse belangen, met respect voor andere gewoontes en tradities. Voor al hun inspanningen bedankte Kamervoorzitter Khadija Arib ze in haar toespraak.

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Simultaanschaken

Khadija Arib doet de openingszet tijdens het Tata Steel Torentjes Schaak Simultaan
Kamervoorzitter Khadija Arib doet de openingszet tijdens het Tata Steel Torentjes Schaak Simultaan. Links op de foto staat Dick Dolman, Voorzitter van 1979 tot 1989. Rechts van Arib staat grootmeester Wesley So.

“Als je niet kunt winnen, moet je zorgen dat je niet verliest.” Met dit Cruijffiaanse gezegde opende Khadija Arib op dinsdag 31 januari 2017 een simultaanschaakpartij in de Statenpassage van de Tweede Kamer. Bijna veertig (oud-)politici, journalisten en zelfs een negenjarige leerling van de Haagse basisschool Het Galjoen deden mee aan de elfde editie van het Tata Steel Torentjes Schaak Simultaan. Ze namen het op tegen de 23-jarige grootmeester Wesley So. Arib had de eer om de openingszet te doen.

Lees hier de toespraak die Kamervoorzitter Khadija Arib hield bij de opening van het simultaanschaaktoernooi.

Nationale Holocaust Herdenking

Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib leggen een krans bij het Spiegelmonument 'Nooit meer Auschwitz' in het Wertheimpark te Amsterdam.
Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib leggen een krans bij het Spiegelmonument 'Nooit meer Auschwitz' in het Wertheimpark te Amsterdam. (beeld: NOS)

Kijk de NOS-uitzending van de herdenking terug

Namens de Staten-Generaal legden Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib op maandag 30 januari 2017 een krans bij het Spiegelmonument 'Nooit meer Auschwitz' in het Wertheimpark. Hier was de Nationale Holocaustherdenking, op 250 meter van de Hollandsche Schouwburg. In juli 1942 namen de nazi's dit theater in. Van hieruit werden vele tientallen Joden naar de concentratie- en vernietigingskampen getransporteerd.

Afscheid Diederik Samsom (PvdA)

Kamerleden zitten in de plenaire zaal bij afscheid Diederik Samsom
Diederik Samsom (rechtsvoor) luistert bij zijn afscheid naar de speech van de Voorzitter

“Je kwam op 30 januari 2003 in de Tweede Kamer. Toen nog met krullen”, zei Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib tegen Diederik Samsom, die op 13 december 2016 afscheid van de Kamer nam. Zij karakteriseerde Samsom als een vechter, met een grote bezieling voor alles was met de wereld te maken heeft. Arib: “Je krullen ben je inmiddels kwijt, maar die tomeloze energie draag je met je mee. Je bent onvermoeibaar en strijdlustig. Jouw gedrevenheid maakte dat je oplossingen kon vinden voor ingewikkelde politieke problemen. Zo had je een belangrijk aandeel in de Turkije-deal.” Arib noemde ook het initiatiefwetsvoorstel dat Samsom met Jesse Klaver indiende, over maatregelen in het kader van de in Parijs gemaakte klimaatafspraken, en de initiatiefnota die hij schreef met Gert-Jan Segers, om met coöperatief bestuur de bezieling terug te brengen in publieke taken.”

Arib sloot af met een tekst van Loesje: “‘Als je loslaat, heb je twee handen vrij’. Als íemand veerkrachtig is, dan ben jij het. En wat de toekomst ook brengt, wat die twee vrije handen ook zullen aangrijpen, ik weet zeker dat jou nog veel moois te gebeuren staat."

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Een boek over zonden in de politiek

Kamervoorzitter Khadija Arib neemt het eerste exemplaar van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2016 in ontvangst in de Oude Zaal

Op 15 november 2016 heeft Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib traditiegetrouw het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis in ontvangst genomen. Dat gebeurde in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, die het jaarboek uitgeeft, stelt ieder jaar een ander thema centraal. Dit jaar is dat ‘zonden in de politiek’. Een actueel thema, gaf Arib in haar toespraak aan, waarbij zij verwees naar de harde verkiezingscampagne in de Verenigde Staten. “En het ging niet zozeer om de inhoud of de feiten, om de Republikeinse versus de Democratische standpunten, maar om de vraag of de ander wel geschikt zou zijn voor het ambt.” Het is een beweging die Arib ook hier waarneemt: “Ook in de Nederlandse politiek worden personen steeds belangrijker.”

Volgens haar brengt dat een verantwoordelijkheid met zich mee. “Die ligt grotendeels bij de volksvertegenwoordigers zélf. Zij zijn hun eigen morele kompas. Uiteindelijk is onze democratie zo sterk als de spelers die er een rol in spelen. Maar om betrouwbaar en geloofwaardig te zijn – belangrijke persoonlijke kenmerken – moet je als parlementariër ook kunnen bouwen op onderliggende, collectieve structuren. Een stevige informatiepositie is en blijft daarbij van cruciaal belang.”

Arib zette vervolgens uiteen op welke manieren de Kamer werkt aan de versterking van haar informatiepositie. Bijvoorbeeld door een gesprek over artikel 68 van onze Grondwet, die gaat over de informatieplicht van het kabinet.

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

‹ vorige1...101112131415161718volgende ›