Activiteiten

“Vrijheid doorgeven kan alleen als er vrijheid is om door te geven”

De Kamervoorzitters leggen een krans bij de Erelijst van Gevallenen
Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib legden namens de Staten-Generaal een krans bij de ꞌErelijst van Gevallenenꞌ in het gebouw van de Tweede Kamer.

In perscentrum Nieuwspoort hield Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib op 4 mei 2016 een toespraak over vrijheid en het vrije woord. De ware betekenis van 4 mei kun je pas echt doorgronden als je de persoonlijke verhalen hebt gehoord van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, zei Arib in haar toespraak.

In het gezelschap van politici, Kamerleden en bewindspersonen noemde ze het vrije woord 'de drager van de democratie'. "Het ontbreken van vrijheid van meningsuiting en persvrijheid ondermijnt in alle opzichten een betekenisvolle uitwisseling tussen mensen onderling, tussen burgers en politiek. Het verstomt letterlijk en figuurlijk ieder gesprek. Het is misschien wel daarom het eerste dat een dictatuur doet: het vrije woord in de kiem smoren.”

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib, uitgesproken  in Nieuwspoort; “Vrijheid doorgeven kan alleen als er vrijheid is om door te geven”

Eerder in de ochtend legde Khadija Arib samen met Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol namens de Staten-Generaal een krans bij de ꞌErelijst van Gevallenenꞌ in het gebouw van de Tweede Kamer. Hier noemde ze de verhalen over de Tweede Wereldoorlog een onderdeel van onze gezamenlijke geschiedenis. "We zijn het verplicht ze door te geven. Pas als we dat doen - als we nooit vergeten en steeds opnieuw leren - geven we vrijheid door.”

Lees hier volledige toespraak van Voorzitter Arib, uitgesproken bij de herdenking bij de Erelijst van Gevallenen in de Tweede Kamer.

Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon, bezoekt het Nederlandse parlement

Kamervoorzitter Khadija Arib ontvangt de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon, in de Tweede Kamer

De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de heer Ban Ki-Moon, bracht vandaag, 20 april 2016, een bezoek aan het Nederlandse parlement. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib ontving hem, samen met de Voorzitter van de Eerste Kamer, op de rode loper. Tijdens een kort gesprek feliciteerde ze Ban Ki-Moon met zijn onderscheiding tot Ridder Groothuis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. “Ik kon het er niet meer mee eens zijn. U hebt een stem gegeven aan alle kwetsbare mensen in de wereld, die te maken hebben met honger, armoede, ongelijkheid tussen man en vrouw, gewelddadig terrorisme en klimaatverandering.” Daarnaast onderstreepte ze dat een brede meerderheid van het parlement het erover eens is dat de Verenigde Naties een cruciale rol spelen op het gebied van mensenrechten en internationale vrede en veiligheid.

Aansluitend aan het gesprek met de twee Kamervoorzitters sprak Ban Ki-Moon met de vaste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken.

Méér dan cijfers

Presentatie eindrapport breed welvaartsbegrip
Voorzitter Khadija Arib spreekt tijdens de presentatie van het eindrapport van de commissie Breed welvaartsbegrip op woensdag 20 april 2016

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft vandaag het rapport van de tijdelijke commissie ‘Breed welvaartsbegrip’ in ontvangst genomen uit handen van commissievoorzitter Rik Grashoff. Die commissie is nagegaan wat het bruto nationaal product (bbp) wel en niet meet, en welke rol het bbp speelt bij het maken van beleid en het voeren van het politiek debat. Ook heeft de commissie onderzocht welke maatstaven er in Nederland en in het buitenland zijn om brede welvaart te meten, en welke ontwikkelingen er op dit gebied zijn. Arib noemde ‘Breed welvaartsbegrip’ een abstract thema, dat minder tot de verbeelding spreekt dan bijvoorbeeld huizenprijzen, malversaties van woningbouwcorporaties of treinen die niet rijden. “Maar het is zeker niet minder relevant. Welvaart gaat, dat is ook de kern van dit rapport, over méér dan cijfers. De Vlaamse schrijver Verbeeck zei ooit: ‘Welvaart is een auto hebben; welzijn is er een parkeerplaatsje voor vinden’. Koopkrachtplaatjes zijn niet heilig. Het gaat met name om de vraag of mensen zich kunnen ontwikkelen, of ze kansen krijgen, of ze alles uit hun leven kunnen halen. Niet alleen onze generatie, maar ook de generaties na ons. Dat is wat wij als volksvertegenwoordigers nastreven – het is in ieder geval waarom ík Kamerlid ben geworden. Het is goed dat er nu is gekeken naar een bijpassend instrumentarium.”

Arib bedankte de tijdelijke commissie en de ambtelijke staf voor hun werk. “Het is werk dat raakt aan de informatiepositie van de Kamer, en daarmee aan het primaire proces.” De Voorzitter geleidt het rapport door naar de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken voor verdere behandeling.  

'Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame energievoorziening'

Kamervoorzitter Arib achter spreekgestoelte tijdens EU-conferentie in Ridderzaal
Kamervoorzitter Arib speecht tijdens de EU-conferentie over energie

“Onze wereld draait op de energie van meer dan zeven miljard mensen, die op hun beurt stuk voor stuk afhankelijk zijn van een blijvende toevoer van energie en grondstoffen.” Dat zei Kamervoorzitter Khadija Arib maandag 4 april 2016 in haar openingswoord voor een Europese conferentie over energie, innovatie en circulaire economie. Ze wees op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om mogelijkheden te vinden voor de transitie naar een duurzame energievoorziening en een circulaire economie, “waarbij iedereen verzekerd is van een blijvende toelevering en dat ook kan betalen”.

Tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap, in de eerste helft van 2016, organiseren de Eerste en Tweede Kamer zes interparlementaire conferenties. Op maandag 4 april is er in de Ridderzaal in Den Haag een themaconferentie over energie, innovatie en circulaire economie. Hiervoor zijn parlementariërs uit de 28 EU-lidstaten en leden van het Europees Parlement uitgenodigd. ’s Middags zijn er themasessies in het Tweede Kamergebouw, over energie-infrastructuur en leveringszekerheid, energiebesparing in steden, duurzame energiebronnen en circulaire economie.

Lees hier de volledige speech van Kamervoorzitter Khadija Arib.

'Internationale politiek is complexe puzzel'

Khadija Arib spreekt de diplomaten en Eerste en Tweede Kamerleden toe
Khadija Arib spreekt de diplomaten en Eerste en Tweede Kamerleden toe

De internationale politiek is een complexe puzzel, zei Voorzitter Khadija Arib woensdag 30 maart 2016 in haar speech tijdens een lunch met tientallen ambassadeurs in het Tweede Kamergebouw. “De opgave voor politici en diplomaten is om die puzzel stukje voor stukje op te lossen, juist omdat het gaat over fundamentele, existentiële waarden zoals persoonlijke vrijheid en veiligheid.”

In de Tweede Kamer ontmoetten Kamerleden en diplomaten elkaar. In deelsessies spraken zij over onder andere de vluchtelingencrisis, het Nederlandse EU-Voorzitterschap, economische relaties en de strijd tegen IS. De ontmoeting met de Tweede Kamer is een vast onderdeel van de jaarlijkse ambassadeursconferentie.

Wereldwijd netwerk

Nederland heeft een wereldwijd netwerk van 140 vertegenwoordigingen. Een keer per jaar komen Nederlandse ambassadeurs vanuit alle windstreken in de wereld bij elkaar in Den Haag voor de ambassadeursconferentie. Ook permanent vertegenwoordigers bij internationale instellingen en consuls-generaal sluiten zich bij hen aan. Ze bespreken ontwikkelingen in Nederland, het beleid van de regering en de belangrijkste punten voor het nieuwe jaar. De regering ziet de ambassadeursconferentie als een belangrijk instrument om de Nederlandse belangen in het buitenland met één stem uit te dragen.

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib

Tweede Kamer herdenkt aanslagen Brussel

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib herdenkt in de plenaire zaal de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib speecht tijdens een herdenking van de aanslagen in Brussel van 22 maart

Op dinsdag 22 maart werd Brussel opgeschrikt door bomontploffingen op het vliegveld en in een metrostation. Daarbij kwamen ruim dertig mensen om het leven. De Tweede Kamer herdacht deze aanslagen op donderdag 24 maart. Kamervoorzitter Khadija Arib hield hierbij een korte toespraak in de plenaire zaal.

In haar speech ging Arib in op de slachtoffers van de aanslagen in Brussel. Maar niet alleen zij zijn getroffen, benadrukte ze: de hele Belgische samenleving is door de aanslagen geraakt en ook in Nederland leven we met de Belgen mee. “Omdat wij historisch met elkaar verbonden zijn. Omdat het onze dierbare buren zijn; omdat Brussel het hart van Europa vormt, waar wij staan voor dezelfde waarden: openheid, veiligheid en vrijheid – vrijheid van geloof, maar ook van níet-geloof. En het zijn juist deze kernwaarden die dinsdag onder vuur werden genomen.”

Arib riep op tot eenheid en vertrouwen. “Ondanks deze afschuwelijke aanslagen in Brussel, maar ook in Kopenhagen en Parijs, in Ankara en in Istanbul, waarbij honderden onschuldige burgers het leven hebben verloren, mogen we ons niet bang laten maken. We mogen onze samenleving niet uit elkaar laten drijven. We moeten des te strijdbaarder vasthouden aan onze vrije en open samenleving.”

Na afloop van de toespraak van Arib hielden de aanwezige Kamerleden en bezoekers een minuut stilte.

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

EU-conferentie over mensenhandel en migratie

Kamervoorzitter Arib achter spreekgestoelte tijdens EU-conferentie
Kamervoorzitter Arib speecht tijdens de EU-conferentie over mensenhandel en migratie

Volksvertegenwoordigers moeten de ‘verborgen misdaad’ van mensenhandel zichtbaar maken en aanpakken. Dat zei Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib op maandag 14 maart tijdens een themaconferentie over mensenhandel en internet. De Eerste en Tweede Kamer organiseerden de conferentie in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap, in de eerste helft van 2016.

Mensenhandel verdient de continue aandacht van politiek en publiek, vindt Arib. In haar toespraak noemde ze prostitutie, kinderporno en loverboys als voorbeelden van deze ‘verborgen misdaad’. Maken de toenemende mogelijkheden van internet het voor daders makkelijker om toe te slaan?

Migratie

Naast mensenhandel is er tijdens de conferentie ook aandacht voor de komst van vluchtelingen naar Europa. Kamervoorzitter Arib noemde het migratievraagstuk ‘een van de grootste uitdagingen van onze tijd’. Daarom, zo legde ze uit, hebben de Eerste en Tweede Kamer het programma van de interparlementaire conferentie hebben uitgebreid: deelnemers spreken ook over de achtergronden van en mogelijke oplossingen voor de migratieproblemen.

Lees hier de volledige speech van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Een gesprek met de MP van Roemenië

Kamervoorzitter Khadija Arib begeleidt de MP van Roemenië, Damian Ciolos, na hun ontmoeting naar de Kamercommissies voor Europese Zaken

Kamervoorzitter Khadija Arib ontving vandaag, 9 maart 2016, de MP van Roemenië, de heer Damian Ciolos. Met hem sprak ze onder meer over de migratieproblematiek. "Europa bevindt zich in woelig vaarwater. Soms lijkt het alsof we op een historisch kruispunt zijn beland. Hoewel Nederland en Roemenië in verschillende delen van Europa liggen, hebben we allebei te maken met - en moeten we zoeken naar oplossingen voor - de grote vluchtelingenstromen." Bij het gesprek was ook de Voorzitter van de Eerste Kamer aanwezig. Na afloop ging Ciolos door naar de Eerste en Tweede Kamercommissies voor Europese Zaken; Arib liep met hem mee.

Twee prettige ontmoetingen

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib met onder anderen de parlementsvoorzitter van Oekraïne
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib met de parlementsvoorzitter van Oekraïne, Volodymyr Groysman

Kamervoorzitter Khadija Arib zit niet alleen de plenaire Kamerdebatten voor, ze ontvangt ook collega’s uit het buitenland. Op 2 maart ontmoette ze de parlementsvoorzitter van Oekraïne, de heer Volodymyr Groysman. Die ontmoeting vond plaats in de Stadhouderskamer, ooit de ontvangst- en werkkamer van stadhouder Willem V, in aanwezigheid van de eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Arib en Groysman spraken onder meer over het raadgevend referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne, dat op 6 april wordt gehouden, en de nasleep van de ramp met vlucht MH17. Eerder in de week zat Arib het Kamerdebat over dit onderwerp voor. “Het tragische verlies van zoveel mensenlevens bracht ons samen in rouw en verdriet. Het Nederlandse parlement is heel erg betrokken bij de nasleep van deze ramp.”

Op 3 maart ontving Arib de minister-president van Tunesië, Habib Essid, eveneens in de Stadhouderskamer. De Tunesische delegatie bestond verder uit Sonia M'Barek, minister van Cultuur, en Salma Elloumi Rekik, de minister van Toerisme en Nijverheid. Centraal in het gesprek stonden de ontwikkelingen in Tunesië en de Maghreb, bijvoorbeeld de transitie naar een democratie en de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan samenwerkende Tunesische organisaties. Kamervoorzitter Arib is positief over de bezoeken; volgens haar is het “een goede illustratie van de betekenisvolle relatie tussen onze landen”.

Voorzitter in Brussel: parlementen slaan brug tussen kiezers en Europa

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib spreekt op woensdag 17 februari de leden van het Europees Parlement toe

“Na jaren van discussie over de economische en financiële crisis, is het nu tijd om weer vooruit te kijken.” Dat zei Khadija Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer, woensdag 17 februari 2016 in het Europees Parlement in Brussel. Ze opende daar de conferentie over ‘Stability, Economic Coordination and Governance’, die de Eerste en Tweede Kamer samen met het Europees Parlement organiseren in het kader van de parlementaire dimensie van het Nederlandse EU-Voorzitterschap.

Het idee achter de conferentie – en dat geldt eigenlijk voor alle interparlementaire conferenties – is dat EU-lidstaten elkaar een spiegel voorhouden, met elkaar in gesprek gaan, leren van elkaars 'best practices’. In haar openingstoespraak stond Arib uitgebreid stil bij die onderlinge samenwerking: “Nederland is voorzitter van de Europese Unie op een moment in onze geschiedenis dat landen veel met elkaar te maken hebben – niet zonder elkaar kunnen. Veel maatschappelijke problemen stoppen niet bij de eigen landsgrenzen. De aanslagen in Parijs en de grote vluchtelingenstromen zijn daar misschien de meest overtuigende – en meest schrijnende – illustraties van. Maar ook de gesprekken over de rol van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie en het Nederlandse referendum over het associatieverdrag met Oekraïne maken duidelijk dat Europa, eigenlijk voor iedereen,  dichterbij is dan het ooit was. Het zijn thema’s die geen land alleen de baas kan. Europese samenwerking is nodig; we moeten er met elkaar over praten. Dat is ook het thema van de parlementaire dimensie van het Nederlandse EU-Voorzitterschap: ‘samen bouwen aan parlementaire controle op EU-besluitvorming’. Parlementen hebben een belangrijke rol te spelen. Nationale volksvertegenwoordigers zijn bij uitstek in staat de brug te slaan tussen hun kiezers en Europese bestuurslagen. Ze controleren niet alleen de eigen regering, maar kunnen het geluid van hun achterban ook onder de aandacht brengen van de Europese Commissie, direct of via het Europees Parlement.”

Oorsprong

De conferentie over ‘Stability, Economic Coordination and Governance’ vindt z’n oorsprong in het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie geïntroduceerd; een verdrag dat in 2013 werd geïntroduceerd, en dat bepaalt waar nationale begrotingen aan moeten voldoen. De conferentie vindt twee keer per jaar plaats; in het voorjaar in Brussel, en het najaar in het land dat op dat moment het EU-Voorzitterschap vervult.

Tijdens het diner de vooravond van de conferentie hield de Kamervoorzitter, samen met de Voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, en de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, een welkomstwoord. Lees hier het welkomstwoord. Lees de openingstoespraak van de Kamervoorzitter van de conferentie over ‘Stability, Economic Coordination and Governance’.

‹ vorige1...8910111213141516volgende ›