Activiteiten

Laatste vergadering van het Presidium in deze samenstelling

Presidium woensdag 22 februari 2016


De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Morgen is de laatste dag dat de huidige Kamer debatten voert. Ook het Presidium, de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer, is zijn werk aan het afronden. Vanochtend was onze laatste vergadering in deze samenstelling. En dat betekende: op de foto.

Presidium Tweede Kamer


Van links naar rechts: Griffier Renata Voss, Joël Voordewind (ChristenUnie), Roos Vermeij (PvdA), Raymond Knops (ondervoorzitter, CDA), Ronald van Raak (SP), Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib, Stientje van Veldhoven (D66), Martin Bosma (PVV) en Ton Elias (ondervoorzitter,VVD).

Ambassadeursconferentie

Kamervoorzitter Arib spreekt de Nederlandse vertegenwoordigers toe tijdens de Ambassadeursconferentie in de Ridderzaal
Op de derde dag van de Ambassadeursconferentie, 1 februari 2017, spraken de vertegenwoordigers met leden van de Eerste en Tweede Kamer. In de Ridderzaal spraken Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol hen toe.

Met 108 ambassadeurs, 24 consuls-generaal en 7 permanente vertegenwoordigers was het vandaag een drukke bedoening in de Ridderzaal. Vanwege de jaarlijkse ambassadeursconferentie zijn alle vertegenwoordigers even terug in Nederland. Vandaag spreken ze met leden van de Eerste en Tweede Kamer. De diplomaten zijn voor ons heel belangrijk. Ze zorgen ervoor dat onze verhouding met andere landen goed blijft. En ze verdedigen de Nederlandse belangen, met respect voor andere gewoontes en tradities. Voor al hun inspanningen bedankte Kamervoorzitter Khadija Arib ze in haar toespraak.

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Simultaanschaken

Khadija Arib doet de openingszet tijdens het Tata Steel Torentjes Schaak Simultaan
Kamervoorzitter Khadija Arib doet de openingszet tijdens het Tata Steel Torentjes Schaak Simultaan. Links op de foto staat Dick Dolman, Voorzitter van 1979 tot 1989. Rechts van Arib staat grootmeester Wesley So.

“Als je niet kunt winnen, moet je zorgen dat je niet verliest.” Met dit Cruijffiaanse gezegde opende Khadija Arib op dinsdag 31 januari 2017 een simultaanschaakpartij in de Statenpassage van de Tweede Kamer. Bijna veertig (oud-)politici, journalisten en zelfs een negenjarige leerling van de Haagse basisschool Het Galjoen deden mee aan de elfde editie van het Tata Steel Torentjes Schaak Simultaan. Ze namen het op tegen de 23-jarige grootmeester Wesley So. Arib had de eer om de openingszet te doen.

Lees hier de toespraak die Kamervoorzitter Khadija Arib hield bij de opening van het simultaanschaaktoernooi.

Nationale Holocaust Herdenking

Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib leggen een krans bij het Spiegelmonument 'Nooit meer Auschwitz' in het Wertheimpark te Amsterdam.
Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib leggen een krans bij het Spiegelmonument 'Nooit meer Auschwitz' in het Wertheimpark te Amsterdam. (beeld: NOS)

Kijk de NOS-uitzending van de herdenking terug

Namens de Staten-Generaal legden Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib op maandag 30 januari 2017 een krans bij het Spiegelmonument 'Nooit meer Auschwitz' in het Wertheimpark. Hier was de Nationale Holocaustherdenking, op 250 meter van de Hollandsche Schouwburg. In juli 1942 namen de nazi's dit theater in. Van hieruit werden vele tientallen Joden naar de concentratie- en vernietigingskampen getransporteerd.

Afscheid Diederik Samsom (PvdA)

Kamerleden zitten in de plenaire zaal bij afscheid Diederik Samsom
Diederik Samsom (rechtsvoor) luistert bij zijn afscheid naar de speech van de Voorzitter

“Je kwam op 30 januari 2003 in de Tweede Kamer. Toen nog met krullen”, zei Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib tegen Diederik Samsom, die op 13 december 2016 afscheid van de Kamer nam. Zij karakteriseerde Samsom als een vechter, met een grote bezieling voor alles was met de wereld te maken heeft. Arib: “Je krullen ben je inmiddels kwijt, maar die tomeloze energie draag je met je mee. Je bent onvermoeibaar en strijdlustig. Jouw gedrevenheid maakte dat je oplossingen kon vinden voor ingewikkelde politieke problemen. Zo had je een belangrijk aandeel in de Turkije-deal.” Arib noemde ook het initiatiefwetsvoorstel dat Samsom met Jesse Klaver indiende, over maatregelen in het kader van de in Parijs gemaakte klimaatafspraken, en de initiatiefnota die hij schreef met Gert-Jan Segers, om met coöperatief bestuur de bezieling terug te brengen in publieke taken.”

Arib sloot af met een tekst van Loesje: “‘Als je loslaat, heb je twee handen vrij’. Als íemand veerkrachtig is, dan ben jij het. En wat de toekomst ook brengt, wat die twee vrije handen ook zullen aangrijpen, ik weet zeker dat jou nog veel moois te gebeuren staat."

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Een boek over zonden in de politiek

Kamervoorzitter Khadija Arib neemt het eerste exemplaar van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2016 in ontvangst in de Oude Zaal

Op 15 november 2016 heeft Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib traditiegetrouw het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis in ontvangst genomen. Dat gebeurde in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, die het jaarboek uitgeeft, stelt ieder jaar een ander thema centraal. Dit jaar is dat ‘zonden in de politiek’. Een actueel thema, gaf Arib in haar toespraak aan, waarbij zij verwees naar de harde verkiezingscampagne in de Verenigde Staten. “En het ging niet zozeer om de inhoud of de feiten, om de Republikeinse versus de Democratische standpunten, maar om de vraag of de ander wel geschikt zou zijn voor het ambt.” Het is een beweging die Arib ook hier waarneemt: “Ook in de Nederlandse politiek worden personen steeds belangrijker.”

Volgens haar brengt dat een verantwoordelijkheid met zich mee. “Die ligt grotendeels bij de volksvertegenwoordigers zélf. Zij zijn hun eigen morele kompas. Uiteindelijk is onze democratie zo sterk als de spelers die er een rol in spelen. Maar om betrouwbaar en geloofwaardig te zijn – belangrijke persoonlijke kenmerken – moet je als parlementariër ook kunnen bouwen op onderliggende, collectieve structuren. Een stevige informatiepositie is en blijft daarbij van cruciaal belang.”

Arib zette vervolgens uiteen op welke manieren de Kamer werkt aan de versterking van haar informatiepositie. Bijvoorbeeld door een gesprek over artikel 68 van onze Grondwet, die gaat over de informatieplicht van het kabinet.

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

"Een tooverklank in den naam Treub”

Kamervoorzitter Khadija Arib neemt het boek over Wim Treub in ontvangst

Dinsdag 25 oktober werd in de Oude Zaal van de Tweede Kamer een boek over het leven van Marie Willem Frederik – Wim, in de volksmond – Treub gepresenteerd. Treub was wethouder van Amsterdam, hoogleraar, gemeenteraadslid in Den Haag, minister in het kabinet-Cort van der Linden, maar ook Tweede Kamerlid. Kamervoorzitter Khadija Arib nam het eerste exemplaar van het boek in ontvangst, met als titel Enfant Terrible, uit handen van schrijver Diederick Slijkerman. Volgens haar was Treub een man die zich niet gemakkelijk in een hokje liet stoppen. “Maar wat wél typerend was én bleef, is dat Treub niet van de abstracte ideeën of vergezichten was, maar van het creatieve handwerk, van een eigenzinnig pragmatisme. Hij was geëngageerd, in alles wat hij deed. Hij voelde zich verbonden met de politiek en maatschappij, en hij had een enorme daadkracht of geldingsdrang.”

Arib: “Taco de Beer, één van de oprichters van De Groene Amsterdammer, schreef ooit dat er een “tooverklank in den naam Treub” ligt. Die toverklank leek een beetje weg te sterven, als een echo die langzaam verdwijnt. Ik dank de auteur voor het feit dat het verhaal van Wim Treub nu weer luid en duidelijk klinkt. Want wie het boek leest, merkt snel genoeg hoe interessant, hoe markant Marie Willem Frederik Treub was, en hoe groot de rol was die hij in onze parlementaire democratie heeft gespeeld.”

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Een betekenisvol boek, op het juiste moment

Presentatie boek over kabinetsformaties
Van links naar rechts auteur Alexander van Kessel, Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib, Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en auteur Carla van Baalen

De Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, nam vandaag – 10 oktober 2016 – het boek ‘Kabinetsformaties 1977-2012’ in ontvangst. Het boek – een uitgave van Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) van de Radboud Universiteit in Nijmegen – geeft inzicht in de laatste vijftien formaties in Nederland: van de formatie in 1977 die leidde tot het kabinet-Van Agt/Wiegel (CDA/VVD) tot en met de formatie in 2012 die uitmondde in het huidige kabinet-Rutte-II (VVD/PvdA). Hiermee is de geschiedenis van de naoorlogse formaties compleet; in 1966 publiceerde de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht en latere oprichter van het CPG Frans Duynstee 'Kabinetsformaties 1946-1965'. Zijn opvolger Peter Maas legde later de formaties tot 1973 vast.

Arib vindt het boek ‘van grote betekenis’, en het verschijnt op het juiste moment. Met de verkiezingen in aantocht bereidt de Tweede Kamer zich voor op de kabinetsformatie. De Kamer heeft daarin een belangrijke, leidende rol. Arib: “Dat is niet nieuw. Wie naar de geschiedenis kijkt, ziet dat de Kamer altijd greep heeft gehad op de kabinetsformaties. In die zin is de wijziging van het Reglement van Orde in 2012, waarmee de Kamer de regie nog wat steviger naar zich toetrok, eigenlijk geen breuk. Het past in een lange traditie van ‘parlementarisering’ van het formatieproces.”

“Dat neemt niet weg dat de Kamer ook moet bouwen aan nieuwe tradities”, vervolgde zij. “Natuurlijk, het formatieproces is gebaat bij flexibiliteit, bij ruimte om in te spelen op ontwikkelingen. Maar we willen ook een structuur neerleggen die mensen houvast geeft, met eigen rituelen, met eigen herkenbare ankerpunten. Dat is de uitdaging waar wij als Tweede Kamer voor staan.”

Arib bedankte de onderzoekers, in het bijzonder Carla van Baalen en Alexander van Kessel, voor hun grondige analyses van onze kabinetsformaties. “Het is goed en belangrijk dat ook dát deel van onze parlementaire geschiedenis – het deel dat zich vaak achter de schermen afspeelt – wordt verankerd. Dat er wordt gezocht naar rode draden, naar lessen die we kunnen trekken.”

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Herdenking van Piet de Jong: "een waardig premier, warm en met humor"

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib begroet voor de herdenking de familie van oud-premier Piet de Jong.
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib begroet de familie van oud-premier Piet de Jong, vlak voor de officiële herdenking in de Tweede Kamer.

Vandaag, 13 september 2016, werd in de Tweede Kamer Piet de Jong herdacht, die op 27 juli als oudste oud-regeringsleider overleed. Kamervoorzitter Khadija Arib opende haar toespraak met een citaat van De Jong, opgetekend in Trouw in 2008: “Ik zag de schepen en wist wat ik wilde worden. Aan de zee heeft nooit iemand iets kunnen bederven, de zee is altijd mooi.” De Jong maakte er geen geheim van dat hij, diep in zijn hart, admiraal had willen worden.

Voor de Nederlandse samenleving is het maar goed dat het anders liep, zei Arib. “Zijn overstap, van zee naar wal, heeft Nederland veel gebracht. Piet de Jong was een inhoudelijk gedreven bewindspersoon en een waardig premier, warm en met humor. In Kamerdebatten wist hij aanvallen van de oppositie vaak met een grap te pareren.  Maar in alles klonk door hoe zeer hij het parlement respecteerde, hoe zeer hij erbij betrokken was. Hij genoot ervan dat geen dag hetzelfde was, dat er altijd wel rimpels waren die moesten worden gladgestreken. Het lag niet in zijn aard om daar breeduit over te spreken. Daar was hij te nuchter, te bescheiden voor. Maar feit is dat Piet de Jong, bijna ongemerkt, een stevig stempel heeft gedrukt op de Nederlandse politieke geschiedenis. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.”

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.   

"Waardering voor Nederlandse militairen is universeel en van alle tijden"

Op 3 september vond in Roermond de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 plaats. Khadija Arib, de Voorzitter van de Tweede Kamer, legde samen met de Voorzitter van de Eerste Kamer een krans namens de volksvertegenwoordiging. Ook hield zij een toespraak, waarin ze de nadruk legde op de gemeenschappelijkheid tussen de veteranen die in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea hebben gestreden en de Nederlandse militairen die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn uitgezonden.

“U moet zich kwetsbaar, soms ook bang en verdrietig hebben gevoeld, daar in de oerwouden van Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. En hoe eigen en persoonlijk die gevoelens ook zijn, er zijn méér mannen en vrouwen die dat gevoel kennen. Militairen die na de Tweede Wereldoorlog zijn uitgezonden naar landen als Libanon, Angola, Kosovo of Mali. U heeft veel met hen gemeen. Moed toen is niet anders dan moed nu. De emotie die het afscheid van uw geliefden bij u heeft losgemaakt, de gedachte dat dat afscheid misschien voor altijd zou zijn, dat hebben zij ook zo beleefd. Zij kennen de angst die door je lijf raast, als je door de vijand onder vuur wordt genomen. En ook bij hen staan de herinneringen aan alles wat zij – ver van huis en haard – hebben meegemaakt, scherp en blijvend op het netvlies. (...) Eer, respect en dankbaarheid voor de inzet van Nederlandse militairen zijn universeel en van alle tijden.

Lees hier de volledige speech van Kamervoorzitter Khadija Arib.

‹ vorige1...91011121314151617volgende ›