Activiteiten

"Oorlogsverhalen herinneren ons eraan dat onze democratie even mooi als broos is"

De Voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer, Khadija Arib en Ankie Broekers-Knol, leggen een krans bij de 'Erelijst van Gevallenen'

Op donderdag 4 mei 2017 legde Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib samen met de Voorzitter van de Eerste Kamer een krans bij de ‘Erelijst van Gevallenen’ in de hal van de Tweede Kamer. In haar toespraak stond zij stil bij het thema ‘Geef vrijheid door’. “Herdenken is méér dan stilstaan bij iets wat is geweest. De oorlog is niet alleen van daar en toen, maar ook van hier en nu. De verhalen van toen en de lessen die wij daaruit kunnen trekken zijn nog altijd actueel en van betekenis. Ze laten ons zien dat onze democratie even mooi als broos is. De universele en tijdloze waarden waar in de oorlog voor is gevochten – waarden zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit en medemenselijkheid – staan op veel plekken in de wereld nog altijd onder druk. Als we de oorlog herdenken, herinneren we onszelf eraan hoe belangrijk het is om die waarden vast te houden. Om ze te verinnerlijken en uit te dragen. In woord en daad.”

Bij de herdenking legden demissionair vicepremier Lodewijk Asscher en de staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn, een krans namens de Raad van Ministers van het Koninkrijk. Ook leerlingen van de Johan de Witt Scholengroep legden een krans.

Lees hier de volledige toespraak

"Een grote eer"

Op woensdag 29 maart 2017 is Khadija Arib opnieuw verkozen als Voorzitter. Ze kreeg de voorzittershamer uit handen van Raymond Knops, die het verkiezingsdebat leidde.

Woensdag 29 maart 2017 ben ik opnieuw verkozen als Voorzitter van de Tweede Kamer. Ik heb mijn collega-Kamerleden meteen na mijn verkiezing bedankt voor hun vertrouwen. Ik ervaar het als een grote eer om Tweede Kamervoorzitter te zijn en zie ernaar uit om mooie, inhoudelijke en spannende debatten te voeren.

Ik heb ook de PvdA-fractie bedankt, die ondanks dat zij veel kleiner is geworden, toch de Kamervoorzitter levert en steun en ruimte biedt.

Ik wil opnieuw Kamervoorzitter worden

Voorzitter Arib vanaf plenaire tribune
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib

Op dinsdag 28 maart heb ik me opnieuw kandidaat gesteld als Voorzitter van de Tweede Kamer. Ik ben met de ervaring van de afgelopen periode nog sterker gemotiveerd om vorm en inhoud te geven aan het mooie ambt van Kamervoorzitter. Ook mijn ervaring als één van de langstzittende Kamerleden wil ik in de komende periode graag inzetten voor een goed functionerende Tweede Kamer.

Lees mijn sollicitatiebrief
 

Afscheid van 71 Kamerleden

Voorzitter Arib bij de groepsfoto van de 'oude' Tweede Kamer, genomen op dinsdag 14 februari 2017
Tweede Kamervoorzitter Arib bij de groepsfoto van de 'oude' Tweede Kamer. De groepsfoto is genomen op dinsdag 14 februari 2017

Woensdag 22 maart was het afscheid van de oude Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ik sprak alle 71 vertrekkende Kamerleden persoonlijk toe. Aan het eind kreeg iedereen een groepsfoto van de Tweede Kamer. Een foto op groot formaat hebben we opgehangen op een muur dichtbij de plenaire zaal.

Afscheid hoort bij de politiek. Maar het is niet altijd gemakkelijk. Sommige Kamerleden liepen vandaag voor de laatste keer de zaal uit. Misschien met opluchting, misschien met weemoed, maar ik hoop in ieder geval vol trots op de tijd dat ze het Nederlandse volk mochten vertegenwoordigen.

Donderdag 23 maart begint de Tweede Kamer in de nieuwe samenstelling, met heel veel nieuwe gezichten.

Kijk en lees terug

Bekijk het afscheid met de speech van Voorzitter Khadija Arib terug op Debat Gemist

Lees het verslag met de speech van Voorzitter Khadija Arib voor de vertrekkende Kamerleden

De officiële uitslag

Kamervoorzitter Khadija Arib en Kiesraadvoorzitter Jan Kees Wiebenga
Kiesraadvoorzitter Jan Kees Wiebenga overhandigt het proces-verbaal van het centraal stembureau aan Kamervoorzitter Khadija Arib

Het zijn spannende weken geweest. Voor de politieke partijen en de kandidaten voor het Kamerlidmaatschap. Maar ook voor de Kiesraad. Zeker door het handmatig tellen op de stembureaus kwam er heel wat extra werk op hen af. Ook ambtenaren van de Tweede Kamer hebben flink doorgepakt. Zaterdag 18 maart hebben zij alle processen-verbaal van de stembureaus gecontroleerd.

Dinsdag 21 maart maakte de Kiesraad de officiële uitslag bekend. In de Oude Zaal van de Tweede Kamer overhandigde Kiesraadvoorzitter Jan Kees Wiebenga het proces-verbaal van het centraal stembureau. De Commissie voor de Geloofsbrieven doet woensdag 22 maart verslag aan de Tweede Kamer over het rechtmatig verloop van de verkiezingen en de juistheid van de uitslag. Op basis daarvan beslist de Tweede Kamer (in de oude samenstelling) over de toelating van de nieuw gekozen Kamerleden.

Edith Schippers verkenner kabinetsformatie

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib ontving Edith Schippers in de Stadhouderskamer om kennis te maken en de opdracht voor een verkenning om te zetten in concrete afspraken.
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (rechts) ontving Edith Schippers op donderdag 16 maart in de Stadhouderskamer, in het gebouw van de Tweede Kamer. In dit gesprek hebben ze de opdracht voor een verkenning omgezet in concrete afspraken.

‘Iedere stem is van betekenis’

Voorzitter Arib vanaf plenaire tribune
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib

Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. En hoewel het tot 1919 duurde voordat ook vrouwen actief kiesrecht kregen, gaat het principe dat ieders stem er in gelijke mate toe doet dus al een eeuw lang mee. Daarin schuilt ook een risico. Want zoals het gaat met gewoontes die de tijd hebben gehad om zich te wortelen; we nemen ze vaak voor lief.

Als Kamerlid ben ik meerdere keren verkiezingswaarnemer geweest. Ik kwam in Indonesië en de Palestijnse gebieden, maar ook in mijn geboorteland Marokko. Ik zag de lange rijen, waar mensen al vroeg in de ochtend aanschoven en uren in de regen of volle zon stonden, om maar inhoud te geven aan het democratische recht om hun stem uit te brengen. Vaak waren er te weinig stemlokalen, en het was ook niet altijd zeker of de verkiezingen zuiver verliepen. Ik herinner me een oudere vrouw in Indonesië; zij huilde van blijdschap omdat zij, als vrouw, voor het eerst vrije verkiezingen mocht meemaken.

In Nederland zijn wij vrij om te bepalen wie wij ons vertrouwen geven.

Het zijn ervaringen die mij deden – en doen – beseffen hoe waardevol onze democratie is. In Nederland zijn wij vrij om te bepalen wie wij ons vertrouwen geven. En als de door ons gekozen vertegenwoordigers dat vertrouwen niet waarmaken, kunnen wij hen daar bij volgende verkiezingen op afrekenen.
Op dit moment is er ook veel discussie, zowel in de politiek als in de samenleving, over de vorm van onze democratie. Zo zijn er partijen die pleiten voor een kiesdrempel of meer referenda. Het is belangrijk dat wij het gesprek daarover (blijven) voeren, onder meer in de onlangs ingestelde staatscommissie ‘Bezinning parlementair stelsel’.

Maar laten wij vooral ook onze zegeningen tellen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau bracht in oktober 2015 een rapport uit, waarin staat dat de steun voor het principe van democratie in Nederland groot is; 93% vindt een democratie de beste vorm van regeren die er is, 95% vindt het belangrijk om in een land te wonen dat democratisch bestuurd wordt en 75% geeft een voldoende voor het functioneren van de Nederlandse democratie.

Nederland kent van oudsher geen grote machtsblokken

Onderzoek wijst verder uit dat vertrouwen van mensen in onze democratie en in de politiek nauw samenhangt met ons systeem van evenredige vertegenwoordiging; als een partij een kwart van de stemmen haalt, neemt deze partij ook een kwart van de Kamerzetels in. Nederland kent van oudsher geen grote machtsblokken. Juist het feit dat er veel verschillende groepen vertegenwoordigd zijn – ouderen of christenen bijvoorbeeld – geeft mensen het vertrouwen dat hun stem wordt gehoord. In Nederland hebben wij zelfs een partij voor de dieren; in veel landen zou dat onbestaanbaar zijn. Het zijn partijen die, hoe klein ook, een essentiële rol spelen in onze parlementaire democratie. Ze zijn in staat om specifieke onderwerpen te agenderen, en ze blijken de laatste jaren onmisbaarder om meerderheden te vormen.

Ga naar de stembus

Wat ik ermee wil zeggen, is dat in ons land iedere stem van betekenis is. Als Voorzitter van de Tweede Kamer roep ik alle Nederlanders van achttien jaar en ouder dan ook op om op woensdag 15 maart naar de stembus te gaan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als blijk van waardering voor ons democratische grondslag, maar vooral: omdat dit het moment en de manier is om daadwerkelijk invloed uit te oefenen.

'Een goede campagne gewenst'

Kamervoorzitter Arib houdt een toespraak aan het einde van de laatste vergadering voor de verkiezingen van 2017
Kamervoorzitter Khadija Arib spreekt de Kamerleden toe aan het einde van de laatste vergadering vóór de verkiezingen van 2017

Bekijk de speech op mijn Facebookpagina

Op donderdag 23 februari 2017 was de laatste vergaderdag van de huidige Tweede Kamer vóór de verkiezingen op 15 maart. Ik sloot deze laatste vergaderdag af met een toespraak. Daarin verwees ik naar een artikel over de Tweede Kamer op de satirische website De Speld, waarin stond dat ik naar de Xenos zou zijn geweest om prullaria te kopen voor in de vergaderzaal. "Voor de goede orde, het was nepnieuws. De werkelijkheid is dat we in de afgelopen weken stevige debatten met elkaar en het kabinet hebben gevoerd."

Verder vertelde ik dat er eind januari nog 71 meerderheidsdebatten en 43 dertigledendebatten op de voorraadagenda van de Tweede Kamer stonden. In ongeveer een maand tijd is dat aantal teruggebracht tot negen debatten voor de nieuwe Tweede Kamer, dankzij een gezamenlijke inspanning van fracties, commissies én individuele leden. Aan het einde van mijn toespraak wenste ik iedereen veel succes in de verkiezingscampagne. Op 22 maart 2017, een week na de verkiezingen, komt de Tweede Kamer voor het laatst bij elkaar in de huidige samenstelling.

Lees hier de volledige toespraak

Laatste vergadering van het Presidium in deze samenstelling

Presidium woensdag 22 februari 2016


De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Morgen is de laatste dag dat de huidige Kamer debatten voert. Ook het Presidium, de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer, is zijn werk aan het afronden. Vanochtend was onze laatste vergadering in deze samenstelling. En dat betekende: op de foto.

Presidium Tweede Kamer


Van links naar rechts: Griffier Renata Voss, Joël Voordewind (ChristenUnie), Roos Vermeij (PvdA), Raymond Knops (ondervoorzitter, CDA), Ronald van Raak (SP), Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib, Stientje van Veldhoven (D66), Martin Bosma (PVV) en Ton Elias (ondervoorzitter,VVD).

Ambassadeursconferentie

Kamervoorzitter Arib spreekt de Nederlandse vertegenwoordigers toe tijdens de Ambassadeursconferentie in de Ridderzaal
Op de derde dag van de Ambassadeursconferentie, 1 februari 2017, spraken de vertegenwoordigers met leden van de Eerste en Tweede Kamer. In de Ridderzaal spraken Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol hen toe.

Met 108 ambassadeurs, 24 consuls-generaal en 7 permanente vertegenwoordigers was het vandaag een drukke bedoening in de Ridderzaal. Vanwege de jaarlijkse ambassadeursconferentie zijn alle vertegenwoordigers even terug in Nederland. Vandaag spreken ze met leden van de Eerste en Tweede Kamer. De diplomaten zijn voor ons heel belangrijk. Ze zorgen ervoor dat onze verhouding met andere landen goed blijft. En ze verdedigen de Nederlandse belangen, met respect voor andere gewoontes en tradities. Voor al hun inspanningen bedankte Kamervoorzitter Khadija Arib ze in haar toespraak.

Lees hier de volledige toespraak van Kamervoorzitter Khadija Arib.

‹ vorige1...91011121314151617volgende ›