Activiteiten

Herdenking Indisch Monument

Kamervoorzitter Khadija Arib met naast zich Voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer


Bij het Indisch Monument in Den Haag werden vandaag de slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië vielen, herdacht. Namens de Staten-Generaal legde ik, samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn, een krans.

De jaarlijkse herdenking verliep deze keer anders dan voorgaande jaren vanwege de coronamaatregelen. Er konden minder mensen aanwezig zijn, maar via een live verbinding kon men thuis toch meekijken en herdenken. Gisteren vond de herdenking bij de Indische plaquette in het Tweede Kamergebouw plaats en hield ik een toespraak.
 

Herdenking gevallenen en slachtoffers voormalig Nederlands-Indië

Vanmorgen was de jaarlijkse herdenking van de gevallenen en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië bij de Indische plaquette in het Kamergebouw. In een zeer klein gezelschap vanwege de coronamaatregelen, maar niet minder indrukwekkend. Erry Stoové, de voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 die de bijeenkomst ieder jaar organiseert, sprak voor de laatste keer als voorzitter. Daarnaast waren er de getuigenissen van Peter Neeb en Irene Urich. De heer Neeb is vertegenwoordiger van de Commissie van Advies van de stichting. Hij zat in een Japans interneringskamp en vertelde over zijn ervaringen daar. Mevrouw Urich spreekt namens de Vereniging van Gerepatrieerden en Vrienden. Zij vertelde een van haar ervaringen als kind in de oorlog.

Herdenking afschaffen slavernij

Elk jaar vieren en herdenken we op 1 juli de afschaffing van de slavernij tijdens Keti Koti, dat het breken van de ketenen betekent. Ik mocht samen met Voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer namens de Staten-Generaal een krans leggen bij het Nationaal Monument.
De herdenking vindt altijd plaats in het Amsterdamse Oosterpark bij het Monument van het Nederlands Slavernijverleden. Normaal gesproken wordt er de hele dag feest gevierd tijdens het Keti Koti-festival en is er een optocht, maar die gingen dit jaar door de coronamaatregelen niet door. Toch vonden we nog de gelegenheid om wat informeel na te praten.

Aanbieding verslag parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

‘(On)zichtbare invloed’: zo heet het eindverslag van de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. Vanochtend overhandigde commissievoorzitter Michel Rog het verslag aan mij in de Oude Zaal.

De commissie zocht alle relevante informatie bij elkaar in een uitgebreide analyse. Voor de openbare verhoren was veel belangstelling, maar het grootste deel van het werk voltrok zich achter de schermen. De commissieleden deden dat bovenop hun reguliere Kamerwerk. Ik denk dat hun families blij zijn dat het voorbij is! Het woord is nu aan de Kamer. Ik heb het rapport doorgeleid naar de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zodat het in behandeling wordt genomen en het debat erover kan plaatsvinden.

Herdenking bij de Erelijst van Gevallenen

Vandaag hielden we de traditionele herdenking bij de Erelijst van Gevallenen in de Tweede Kamer. Vanwege de omstandigheden rond het coronavirus ging dat anders dan normaal. In mijn speech stond ik onder meer stil bij het feit dat iedereen zich deze dagen beperkt voelt in zijn of haar vrijheid en zich, misschien meer dan vóór deze crisis, realiseert hoe het is om te leven in angst en jezelf niet veilig of vrij te voelen. Er werd ook een korte video getoond, waarin leerlingen van de Johan de Witt Scholengroep uit Den Haag gedichten voordragen. Zoals ieder jaar werd er een bladzijde van de Erelijst van Gevallenen omgeslagen. Na de kransleggingen volgde een minuut stilte. Uniek dit jaar was dat de Erelijst was verplaatst naar de Statenpassage; daar is meer ruimte om, op afstand van elkaar, te herdenken. 

Lees hier mijn volledige speech

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib over het kamerwerk tijdens de coronacrisis.

De Tweede Kamer is medewetgever en controleur van de regering. Hoe zorg ik er als Voorzitter voor dat de Tweede Kamer haar rol kan blijven vervullen tijdens de coronacrisis? Ik vertel er meer over in een filmpje en ga ook in op hoe ik deze tijd zelf beleef.

Bekijk het filmpje op het YouTubekanaal van de Tweede Kamer

Een democratie komt nooit tot stilstand

Voorzitter Khadija Arib tijdens een videoconferentie in de Tweede Kamer

Het Tweede Kamergebouw, dat normaal gesproken bruist van het leven, is de laatste weken leeg en stil. Er zijn geen luidruchtige schoolklassen, er zijn geen bezoekers die de debatten vanaf de publieke tribunes volgen. Het was een moeilijk besluit om de deuren van het parlement te sluiten voor het publiek. Onze democratie draait op openheid. Maar met het oog op de voorbeeldfunctie die we als Kamer hebben, was het tegelijkertijd eenvoudig om de richtlijnen van het RIVM en het kabinet te volgen en bezoekers tijdelijk niet meer toe te laten. Het lijkt een eeuwigheid geleden dat we dat moeilijke besluit namen, maar in werkelijkheid zijn we pas een paar weken verder. De ontwikkelingen in deze crisis gaan snel.

Parlementaire proces gaat door

Er ligt geen draaiboek voor deze crisis. We moeten steeds naar bevind van zaken handelen. Voor mij staat voorop dat het parlementaire proces gewoon doorgaat. Juist in deze crisistijd mag een democratie niet tot stilstand komen. In eerste instantie hebben we het aantal fysieke vergaderingen teruggebracht tot een minimum en vergaderden we alleen over onderwerpen die te maken hadden met de huidige crisis. Maar juist omdat we onze controlerende en medewetgevende rol voluit moeten kunnen vervullen, hebben we gisteren – 9 april 2020 – besloten om in de komende periode meer te gaan debatteren. De Kamercommissies hebben in de afgelopen weken bekeken welke wetsvoorstellen spoed hebben en wat kan wachten. Daarnaast is er ruimte om ook andere onderwerpen op de agenda te zetten. Natuurlijk is het voortdurend zoeken naar een balans. We moeten ook zorgen voor de veiligheid van onze Kamerleden, medewerkers en journalisten. Ik heb de Kamerleden daarom gevraagd om zeer terughoudend om te gaan met deze verruiming. Voor mij gelden er bij het plannen van vergaderingen twee criteria: we gaan uit van de beschikbare zalen (dat zijn de Troelstrazaal, de Thorbecke Zaal en vanaf volgende week ook de Oude Zaal) en we moeten zorgen dat er niet te veel medewerkers (tegelijk) in de Kamer aanwezig moeten zijn. Hoe we het precies gaan doen, dat staat in mijn brief van 9 april aan de Kamerleden. 

Saamhorigheidsgevoel

Zo doen we als volksvertegenwoordigers niets anders dan wat iedereen in Nederland doet: doorgaan. Roeien met de riemen die je hebt. Ik heb heel veel bewondering voor de mensen in de zorg. Op de IC’s en in de verpleegtehuizen. Voor de mensen in de logistiek en de medewerkers van supermarkten die zorgen voor gevulde schappen. Voor de kleine ondernemers die proberen het hoofd boven water te houden. Voor iedereen die schippert tussen (thuis) werken en de zorg voor een gezin en thuisscholing. Mensen die misschien angstig zijn en allemaal hun zorgen hebben, maar die er samen voor zorgen dat de Nederlandse samenleving in deze vreemde, zware tijd overeind blijft. Het coronavirus dwingt ons ertoe om ons naar binnen te keren, om onze wereld letterlijk klein te maken, maar het zorgt tegelijkertijd voor een saamhorigheidsgevoel dat z’n weerga niet kent.
Ik hoop dat we als Kamer onze deuren heel snel weer kunnen openen. Dat we deze periode – de grootste crisis van onze generatie(s) – achter ons kunnen laten. Tot die tijd: houd u goed en blijf gezond. Onze gezondheid is het belangrijkste dat we hebben.

Maatregelen Tweede Kamer i.v.m. het coronavirus

In overleg met alle fractievoorzitters heb ik zondagavond 15 maart besloten om nieuwe maatregelen voor de Tweede Kamer te nemen in de strijd tegen het coronavirus. Wij hebben te maken met een uitzonderlijke situatie die niet alleen grote impact heeft op de samenleving, maar ook op het Kamerwerk. Het parlementaire proces gaat door, maar de debatten waarbij Kamerleden fysiek aanwezig zijn, worden beperkt tot de strikt noodzakelijke debatten. Dat zijn in beginsel alleen de debatten over het coronavirus. De Tweede Kamer is gesloten voor bezoekers. Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis.

Uitreiking Aletta Jacobsprijs

Ik heb vandaag met veel trots de Aletta Jacobsprijs van de Rijksuniversiteit Groningen ontvangen uit handen van rector-magnificus Cisca Wijmenga. De universiteit reikt deze prijs iedere twee jaar uit aan een vrouw met een academische opleiding, die zich nationaal en/of internationaal verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de emancipatie. In het juryrapport staat waarom mij de eer te beurt viel.

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties van start

Een van de instrumenten die de Tweede Kamer heeft om het regeringsbeleid te controleren, is het doen van eigen onderzoek. Op 11 februari 2020 stelde de Tweede Kamer een tijdelijke onderzoekcommissie in die onderzoek gaat doen naar de problemen bij uitvoeringsorganisaties van de overheid. Het doel van het onderzoek is om de oorzaken van de problemen inzichtelijk te maken om ervoor te zorgen dat de uitvoerbaarheid van beleid beter gewaarborgd wordt en de 'menselijke maat' niet uit het oog verloren wordt. De aanleiding van het onderzoek is een motie ingediend door Kamerlid Pieter Heerma en anderen tijdens de algemene beschouwingen van 2019. Alle 150 Kamerleden stemden voor de motie.

Voor zo’n tijdelijke onderzoekscommissie aan de slag kan, vindt er een constituerende vergadering plaats. In die vergadering wijst de commissie een voorzitter aan. Tijdens de constituerende vergadering van donderdag 5 maart heb ik de heer Bosman benoemd tot voorzitter van de tijdelijke onderzoekscommissiecommissie en hem de hamer overhandigt.

Ik wens de leden van de commissie veel succes bij dit onderzoek.

‹ vorige123456789...18volgende ›