Activiteiten

Kerstreces 2019

Afgelopen nacht om 00.02 uur heb ik de laatste vergadering van 2019 afgehamerd. Traditiegetrouw deed ik dat met een terugblik op het afgelopen jaar. Ik begon met wat cijfers. Ik zei dat we met het aantal ingediende moties de Top2000 van de troon kunnen stoten; wij hebben onze eigen Top4000. In totaal zijn er dit jaar bijvoorbeeld 4064 moties ingediend. En we hebben in totaal 492 plenaire debatten gevoerd. De langste vergadering duurde17 uur en 35 minuten, op 4 juli.

Maar wat 2019 in het bijzonder kenmerkt, is dat de Tweede Kamer het brandpunt was van het debat. Met de vele maatschappelijke protesten werd dat nog zichtbaarder. In maart kwamen de leraren massaal naar het Malieveld. Later dit jaar raakten de wegen naar Den Haag verstopt door de boeren en de bouwers. Als Voorzitter vond ik het emotionele debat over de toeslagenkwestie een van de meest indrukwekkende van dit jaar.

In mijn toespraak heb ik ook een aantal mensen bedankt, bijvoorbeeld alle onderzoeksjournalisten. Ik ben blij dat we in een land leven waar kritische journalisten hun werk in vrijheid kunnen doen. Dat hoort bij een democratie. Ze helpen ons bij onze controlerende rol.

Ik sloot af met een uitnodiging aan de Kamerleden om het komend jaar Auschwitz te bezoeken, in het kader van 75 jaar bevrijding. Ook de Tweede Kamer zal een aantal activiteiten organiseren rond de viering. Tot slot wenste ik iedereen natuurlijk een welverdiend en goed reces toe.

Bekijk mijn speech

Nationaal Gesprek over Vrijheid

Kamervoorzitter Arib tijdens het nationaal gesprek over vrijheid

Als Tweede Kamervoorzitter zit ik niet alleen debatten voor, maar vertegenwoordig ik ook de Tweede Kamer en onze parlementaire democratie. Dat wij in vrijheid kunnen leven en met elkaar het debat kunnen aangaan, vind ik een groot goed. Ik besef eens te meer hoe bijzonder die vrijheid is nu het precies 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. Vrijheid, ook de vrijheid om het met elkaar oneens te zijn, is niet vanzelfsprekend - al lijkt dat soms wel zo. Daarom is het goed en belangrijk om er bewust bij stil te staan en er met elkaar over te praten.

Vandaag nam ik deel aan het Nationaal Gesprek over Vrijheid, en ging ik in gesprek met studenten van het ROC Amsterdam West. We spraken over wat vrijheid en grondrechten in de praktijk betekenen en wat je zelf aan vrijheid kunt bijdragen.

Speech bij uitreiking Children's Peace Prize

Uitreiking Children's Peace Prize november 2019

Nederland heeft de Children’s Peace Prize in het leven geroepen en daar zijn we heel trots op. In de Ridderzaal werd de prijs vandaag, op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, voor de vijftiende keer uitgereikt. Divina Maloum (14 jaar) en Greta Thunberg (16 jaar) ontvingen de prijs.

Ik vond het een eer om de bijeenkomst te openen en een toespraak te houden. Ik ben trots dat ons land in de top tien staat van landen met de meest gelukkige kinderen. Maar ook in óns land leven sommige kinderen in armoede, hebben kinderen stress vanwege een onzekere vluchtelingenstatus. Of zijn kinderen het slachtoffer van huiselijk geweld of een vechtscheiding. Kinderen mogen niet stemmen. Maar in de Tweede Kamer praten we wél over hun problemen, om naar oplossingen te zoeken.

Om hun belang in onze democratie duidelijker te laten klinken, heb ik als Kamerlid in 2008 een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een Kinderombudsman. In 2010 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen en een wet geworden. Marc Dullaert, voorzitter van de KidsRights Foundation, heeft die functie voor het eerst bekleed. En gisteren vond voor de tweede keer het Kindervragenuur plaats, waarin kinderen zélf hun stem konden laten horen.

Dat brengt mij terug bij de kinderen die dit jaar zijn genomineerd voor de Children’s Peace Prize. Allemaal dappere en sterke kinderen, die een stukje onbezorgde jeugd inleveren voor de strijd die zij voeren, of het nu gaat om armoede, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog, huiselijk geweld, milieuvervuiling of de vluchtelingenproblematiek. Het is geweldig dat de KidsRights Foundation hen in het volle zonlicht zet. 

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis

Parlementair Jaarboek 2019

Natuur, milieu en het klimaat zijn de onderwerpen van de nieuwste editie van het Parlementaire Jaarboek. Ik mocht het eerste exemplaar van het Jaarboek in ontvangst nemen. De verhalen in het Jaarboek zijn niet alleen leuk om te lezen, ze roepen ook interessante vragen op. Bijvoorbeeld: kunnen we het klimaat blíjven zien als een onderwerp dat wel of niet in de mode is? Of overstijgt het probleem die cyclus? Hoe kunnen we het protest van bezorgde burgers omzetten in een groterebetrokkenheid? En hoe zorgen we ervoor dat het klimaatbeleid - verpakt in grote plannen - herkenbaar blijft voor álle groepen in de samenleving?

Het zijn kwesties die raken aan fundamentele vragen over het functioneren van onze democratie. Ze dagen ons uit om na te denken over hoe we de betrokkenheid van mensen bij de politiek constructiever kunnen inzetten.

Lees mijn volledige speech

Voorstel nieuw Reglement van Orde gepresenteerd

Kees van der Staaij overhandigt het voorstel voor een nieuw Reglement van Orde aan Kamervoorzitter Khadija Arib

In het Reglement van Orde staan de regels die gelden in de Tweede Kamer. Het bepaalt bijvoorbeeld wanneer een Kamerlid het woord mag nemen en hoe het vragenuur verloopt. Die regels worden regelmatig bijgeschaafd, maar deze keer hield een werkgroep onder leiding van Kamerlid Kees van der Staaij zich bezig met een algehele herziening van het Reglement van Orde. Dat is bijzonder: de laatste keer dat dat gebeurde was in 1994.

Op woensdag 30 oktober 2019 presenteerde de werkgroep haar voorstellen. Deze voorstellen nam ik in de Oude Zaal in ontvangst. De werkgroep kwam onder andere met voorstellen om meer werk via de Kamercommissies te laten verlopen. Dat ontlast de volle plenaire vergaderagenda. Om het vragenuur op dinsdagmiddag te verlevendigen, stelt de werkgroep voor om de strakke regels rond de spreektijd te versoepelen. De discussies die de commissies voeren, moeten als het aan de werkgroep ligt worden omgedoopt van Algemeen Overleg naar Commissiedebat.

Slotviering 100 jaar algemeen kiesrecht

Prof. dr. Carla van Baalen (links) heeft haar onderzoek overhandigd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib en de Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn

Het algemeen kiesrecht kwam er niet van de een op andere dag. Er ging een lange strijd aan vooraf. Dat de strijd in 1919 gewonnen werd en alle mannen en vrouwen mochten stemmen, vierden we als Tweede Kamer en als land een jaar lang.

Er waren door het hele land exposities, voorstellingen, festivals, zelfs speciale lessen op de basisschool. En natuurlijk was er de open dag in maart waarop 4000 mensen naar de Tweede Kamer kwamen. Een deel van hen debatteerde met minister Van Engelshoven over kiesrecht en onze democratie. Ik mocht het debat voorzitten en was erg onder de indruk; volgens mij zat er een nieuwe generatie Kamerleden in de zaal!

Vandaag sloten we in de Tweede Kamer het feestjaar af. Maar ook ná dit feestjaar is het algemeen kiesrecht iets om te beschermen, lief te hebben en vol trots uit te dragen.

Herdenking Slag om Arnhem

Herdenking van de Slag bij Arnhem bij het Airborne-monument 20 september 2019

In september 1944 rukten de geallieerden vanuit het zuiden op om Nederland te bevrijden tijdens operatie ‘Market Garden’. Duizenden parachutisten landden in Oosterbeek met als doel in Arnhem de brug over de Rijn in te nemen. Het was de grootste luchtlandingsoperatie in de Tweede Wereldoorlog. Maar de Slag om Arnhem werd verloren. Nederland werd nog niet bevrijd. Pas na de Hongerwinter van 1944-1945 lukte het de geallieerden om de Duitse troepen te verslaan.

Onze vrijheid is een groot goed. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Ik vind het belangrijk om stil te staan bij onze vrijheid en bij de mensen die daarvoor hebben gestreden. 

Vandaag was ik aanwezig bij de herdenking van de Slag om Arnhem. Ik legde namens de Staten-Generaal een krans bij het Airborne-monument in Arnhem.

Prinsjesdag: start nieuw parlementair jaar

prinsjesdag_2019_170919011-1920.jpg

Dinsdag 17 september is het Prinsjesdag en begint het nieuwe parlementaire jaar. Als Tweede Kamervoorzitter ben ik voorzitter van de commissie van in- en uitgeleide. De leden van deze commissie begeleiden de koning en de leden van het Koninklijk Huis bij aankomst en vertrek vanuit de Ridderzaal.

Om 15.00 uur nam ik in de plenaire zaal de rijksbegroting en de Miljoenennota in ontvangst. De Tweede en Eerste Kamer vergaderen de komende maanden over alle onderdelen van de rijksbegroting. Die vergaderingen worden woensdag 18 september afgetrapt met de Algemene Politieke Beschouwingen.

Boek Wim Voermans in ontvangst genomen

Het verhaal van de grondwet

Grondwetten begrijpen, is de aard van mensen begrijpen. Dat is een van de belangrijke boodschappen in het nieuwe boek van hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans, dat ik vandaag in ontvangst mocht nemen. Voermans heeft in 'Het verhaal van de grondwet - zoeken naar wij' onderzocht waarom ze tegenwoordig zo populair zijn: bijna alle landen ter wereld hebben ze. En driekwart van deze grondwetten zijn van na 1975.

Groot-Brittannië is een van de weinig landen die er geen hebben, althans geen geschreven grondwet. De Britten zijn daar doorgaans trots op, maar staatsrechtgeleerden aan de overkant van de Noordzee vragen zich met de heersende chaos weleens af of er toch niet een dergelijk document moet komen.

Ik denk in ieder geval dat wij onze Grondwet moeten koesteren. En ik proef in het boek van Voermans dat hij dat ook doet. Mooi is hoe hij beschrijft dat de Nederlandse Grondwet in het hart en het hoofd van de Nederlander zit. Mensen kunnen de tekst dan niet opdreunen, ze weten heel goed welke principes erin vastgelegd zijn.

Lees hier mijn volledige speech

Herdenking ontruiming kamp Vught

Voorzitter Khadija Arib legt een krans tijdens de herdenking van de ontruiming van kamp Vught

Op zondag 8 september herdachten wij de ontruiming van het SS-concentratiekamp Vught in september 1944. Daarmee kwam een einde aan ruim anderhalf jaar ‘Konzentrationslager Herzogenbusch’, waar ruim 32.000 mensen gevangen werden gehouden. De ontruiming betekende eigenlijk geen vrijheid: de ruim 3.500 gevangenen waren vlak daarvoor gefusilleerd of per trein afgevoerd naar Duitsland. Velen hebben de kampen daar niet overleefd.

We kwamen hier bij elkaar om te herdenken, om te óverdenken wat er hier gebeurd is. Er is veel vastgelegd over wat er in de Tweede Wereldoorlog en in de kampen is gebeurd. Maar van alles wat ik de afgelopen jaren heb gehoord en gelezen over de Tweede Wereldoorlog, zijn het altijd weer de getuigenissen, die het indringendst bij me binnen komen. Het helpt ons mee te voelen, te begrijpen hoe onveilig mensen zich hier gevoeld moeten hebben. Maar ook hoe mensen zich tegen de ellende wisten te wapenen. Hoe ze zichzelf en elkaar kracht gaven. Door iets moois te maken in alle lelijkheid.

‹ vorige123456789...16volgende ›