Vera Bergkamp is op 7 april 2021 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Op deze pagina volgt een overzicht van haar activiteiten.

Activiteiten

Voorzittersconferentie in Slovenië

De afgelopen dagen heb ik deelgenomen aan de conferentie van Kamervoorzitters van de EU-parlementen in het Sloveense Brdo. Ik deed dit samen met Voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer. Belangrijke onderwerpen van overleg waren de oorlog in Oekraïne en de werkwijze van parlementen in crisissituaties. We hebben gesproken over hoe de samenwerking tussen de parlementen kan worden versterkt en een aantal best practises uitgewisseld. Lees meer over deze conferentie

Winnaars Anne Vondelingprijs en Saskia Stuivelingprijs

Ik had vandaag de eer om de Anne Vondelingprijs voor nationale politieke journalistiek en de Saskia Stuivelingprijs voor regionale politieke journalistiek uit te reiken. 
Jesse Frederik van De Correspondent (op de foto via het beeldscherm) onderzocht de toeslagenaffaire van álle kanten, inclusief een kritische blik op de journalistiek. Gep Leeflang van De Stentor (links op de foto) bleef in zijn eentje doorspitten in de bestuurscultuur van de gemeente Epe. Ik feliciteer de prijswinnaars van harte! Onafhankelijke journalistiek is een erezaak in een vrije, democratische rechtstaat, zei ik ook in mijn speech

Opening lustrumjaar Nieuwspoort

Nieuwspoort bestaat dit jaar zestig jaar! Ik mocht op maandagavond 21 maart samen met Nieuwspoort-voorzitter Wilco Boom het lustrumjaar openen. Het internationale perscentrum ziet er anders uit dan zestig jaar geleden. Het groepje journalisten van toen is een community van tweeduizend trotse Poorters geworden. Van politici en bestuurders tot journalisten en lobbyisten. Ik ben er trots op dat Nieuwspoort de komende jaren óók een plekje heeft in B67, onze tijdelijke huisvesting. Waar het democratische debat plaatsvindt, daar is ook Nieuwspoort. En zo hoort het te zijn.

Ontvangst Surinaamse Voorzitter van de nationale assemblée

Tijdens zijn doorreis vanuit Gabon terug naar Suriname, maakte de voorzitter van de nationale assemblée van de Republiek Suriname, Marinus Bee, een tussenstop in Nederland. Tijdens onze korte ontmoeting spraken wij over de politieke situatie in Suriname, de coronapandemie en onze interparlementaire samenwerking. Suriname en Nederland hebben een hele bijzondere relatie. We delen meer dan driehonderd jaar geschiedenis met elkaar en spreken dezelfde taal. De culturele en persoonlijke banden zijn ook na de Surinaamse Onafhankelijkheid in 1975 zeer nauw gebleven. Dat is ook niet vreemd, aangezien er ruim 350 duizend Nederlanders met een Surinaamse achtergrond in ons land wonen. Ik vond het een eer om parlementsvoorzitter Bee te mogen ontvangen en met hem te spreken over zaken die ons allen raken.

Bundel over kabinetsformatie van Montesquieu Instituut

Ik heb de bundel ‘Lang, heel lang’ van het Montesquieu Instituut in ontvangst genomen. In deze bundel reflecteert het onderzoeksinstituut op het lange proces van de afgelopen kabinetsformatie en stelt het terecht vragen bij de lengte van het proces en de rol van de Kamer. Er worden handreikingen gedaan om het formatieproces te verbeteren – ook voor de Kamervoorzitter. Zelf laat ik ook nog een evaluatie van de formatie uitvoeren. Het is geen geheim dat het gehele proces wat mij betreft sneller had moeten gaan. Lange formatieprocessen dragen niet bij aan vertrouwen in de politiek. Ondanks alle moeilijke omstandigheden en met zicht op een goede evaluatie, overheerst bij mij de blijdschap dat we afscheid hebben genomen van de demissionaire status.

Laatste 'rondje Binnenhof'

Samen met Jan Anthonie Bruijn op de plek waar de fontein stond. Deze is gedemonteerd en wordt later teruggeplaatst.

Samen met de pers en Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn liep ik vandaag voor de laatste keer door het oude Tweede Kamergebouw. We liepen langs mijn voormalige werkkamer, de Eerste commissiekamer en de plenaire zaal. Ook brachten we een bezoek aan de Eerste Kamer. Vanwege de grootschalige renovatie is het Binnenhof vanaf vandaag niet meer toegankelijk voor publiek. De komende jaren is het deze plek gesloten voor doorgaand verkeer. Dat roept een weemoedig gevoel op. Na afloop van het rondje sloot ik samen met Jan Anthonie Bruijn de bouwhekken.

Gesprek met Oekraïense ambassadeur

Ik had vanmiddag een telefoongesprek met de ambassadeur van Oekraïne, Maksym Kononenko. Hij heeft mij bijgepraat over de humanitaire situatie en de behoefte aan opvang van vluchtelingen in Europa. Ik deel deze informatie met de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.
Ik ben onder de indruk van de moed die inwoners van Oekraïne tonen. Deze oorlog is niet alleen een aanval op het land Oekraïne, maar ook een aanval op vrede, veiligheid en de democratie.

Debat over omgangsvormen

Ter voorbereiding op het debat morgen schreef ik een notitie aan de Kamerleden en een opiniërende toevoeging onder de titel 'De geest moet weer in de fles'. De Tweede Kamer debatteert op woensdag 9 maart vanaf 13.00 uur over de versterking van de functies van de Tweede Kamer en de parlementaire omgangsvormen.


De notitie geeft een duiding van bestaande regels - wanneer zijn Kamerleden aan zet, wanneer de Voorzitter en wanneer samen? - en daarmee een richting voor de noodzakelijke omslag. In de notitie doe ik ook een voorstel om het Reglement van Orde aan te scherpen, zodat expliciet wordt geregeld dat onder ontoelaatbaar gedrag ook valt: intimideren en bedreigen. Ik heb de Kamerleden gevraagd zich hierover uit te spreken.
We moeten het gevoelde onbehagen keren en onze democratie laten floreren. Daarvoor moeten we de vicieuze cirkel waarin we soms lijken te verkeren, doorbreken. Dat kan wanneer wij grenzen stellen aan verruwing in het debat. De omslag van papier naar praktijk zullen wij in de komende tijd moeten maken.


Naast het onderwerp omgangsvormen, is ook het rapport van de werkgroep Versterking functies Tweede Kamer een belangrijk onderwerp in het debat. Om de inhoudelijke rol van de Kamer te versterken, deed de werkgroep onder leiding van Kamerlid Van der Staaij – op initiatief van het Presidium - in december 2021 voorstellen om de medewetgevende, controlerende en vertegenwoordigende functie van de Kamer verder te verbeteren. Ook heeft de werkgroep aanbevelingen gedaan om de informatievoorziening naar de Kamer te verbeteren.
Lees meer over het debat en hoe je het kunt volgen. 

Gesprek met parlementsvoorzitter van Bosnië-Herzegovina

Vanmorgen voerde ik samen met de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken Attje Kuiken een videogesprek met dhr. Bakir Izetbegović, (roulerend) voorzitter van het Huis van het Volk van Bosnië-Herzegovina, onderdeel van het parlement. Wij spraken over de politieke situatie in Bosnië-Herzegovina en over de oorlog in Oekraïne.  

De spanningen in Bosnië-Herzegovina zijn toegenomen. Dat komt door dreigementen van politicus Milorad Dodik. Bosnië-Herzegovina kent een presidentschap dat bestaat uit drie leden. Milorad Dodik is het Servische lid. Hij wil het Bosnisch-Servische deel van het land, de zogeheten Republika Srpska, afscheiden van de rest van het land.  De heer Izetbegović uitte in het gesprek hierover zijn zorgen.

De Tweede Kamer heeft in november 2021 het kabinet per motie gevraagd om in de EU te pleiten voor een sanctiepakket dat is gericht op Dodik en zijn machtskring. Zo wordt druk gehouden op het Bosnisch-Servische deel zonder dat de bevolking van Bosnië wordt geraakt. Hier spraken wij over.

Aan het einde van het gesprek vroeg ik de heer Izetbegović zijn zorgen over de politieke ontwikkelingen in zijn land op papier te zetten, zodat het terechtkomt bij de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken. Dat zal hij doen. De commissie Buitenlandse Zaken legt van 24 t/m 27 maart een werkbezoek af aan Bosnië en Herzegovina.

Gesprek met Oekraïense parlementsvoorzitter

Ik heb vanmorgen een videogesprek gevoerd met Ruslan Stefanchuk, de Voorzitter van het parlement van Oekraïne ofwel de Verkhovna Rada. Ik heb de parlementsvoorzitter en zijn collega’s, evenals de burgers van Oekraïne, veel sterkte en kracht gewenst. Ook afgelopen maandag, voor de aanvang van het debat in de Tweede Kamer over de situatie in Oekraïne, sprak ik enkele woorden om het medeleven over te brengen aan de slachtoffers van het oorlogsgeweld. Ruslan Stefanchuk heeft contact met zo veel mogelijk Europese collega-parlementsvoorzitters om enkele verzoeken ingewilligd te krijgen. Ik heb die verzoeken doorgeleid naar de commissie Buitenlandse Zaken en het kabinet. 

‹ vorige12345678volgende ›