Curriculum vitae

Khadija Arib (PvdA), Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

Personalia

Voornaam: Khadija
Achternaam: Arib
Geboortedatum: 10 oktober 1960
Geboorteplaats: Hedami, Marokko
Nationaliteit: Nederlandse

Khadija Arib heeft drie kinderen en woont in Amsterdam.

Loopbaan

Khadija Arib is sinds 13 januari 2016 Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij is al sinds 19 mei 1998 lid van de Tweede Kamer (PvdA), met een onderbreking van drie maanden in 2006/2007. Als Kamerlid was Arib lid van de Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Commissie voor Veiligheid en Justitie; van die laatste Commissie was zij vicevoorzitter van 2007 tot 2010. Arib hield zich met name bezig met mensenhandel, zedenwetgeving,  gezondheidszorg en medisch-ethische kwesties. In  2001 diende zij een initiatiefwetsvoorstel in voor de instelling van een Kinderombudsman; in 2010 werd dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen.

Vanaf 2012 is Arib vast lid van het Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer; daarvoor was zij twee jaar plaatsvervangend lid. Vanaf 13 januari 2016 zit zij zowel het Presidium als de Commissie voor de Werkwijze voor. Als parlementariër was Arib daarnaast lid van onder andere de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en van de Unie voor de Mediterrane Regio, en voorzitter van de Parlementaire Contactgroep Frankrijk.

Voordat Arib volksvertegenwoordiger werd, werkte zij onder meer als senior beleidsmedewerker en waarnemend hoofd van de sector maatschappelijke opvang en zorg bij de gemeente Amsterdam (1992/1998), als onderzoeker bij de Erasmus Universiteit van Rotterdam (1992/1995), als coördinator vrouwenemancipatie en minderhedenbeleid bij de gemeente Amsterdam (1988/1992), als docente methodiekontwikkeling bij de Hogeschool van Amsterdam (1987/1991) en als coördinator van een werkgelegenheidsproject voor allochtone vrouwen in sociale dienstverlening bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1984/1987).

Arib begon haar carrière als maatschappelijk werker bij de Stichting Buitenlandse Werknemers Midden-Nederland in Utrecht (1978/1979). Aansluitend werd zij gezinsbegeleider bij de Stichting Buitenlandse Werknemers West-Brabant in Utrecht (1979/1981), en vervolgens maatschappelijk werker bij het Medisch Opvoedkundig Bureau – het huidige Riagg – in Amsterdam (1982/1983). 

Opleiding

Khadija Arib volgde de voortgezette opleiding Maatschappelijk werk en studeerde Maatschappelijk werk aan de Sociale Academie in Amsterdam, de huidige Hogeschool van Amsterdam. In 1995 studeerde zij af in de Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties

2011 Arib. K, ‘Allah heeft ons zo gemaakt, liefde tussen vrouwen’. Amsterdam: Uitgeverij Balans

2009 Arib. K, ‘Couscous op Zondag, een familiegeschiedenis’. Amsterdam: Uitgeverij Balans

1995 Wit M. de, Arib. K (redactielid), ‘Politieke Vernieuwing en Sekse’. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek

1992 Arib. K, Rijmers. E, ‘Marokkaanse Vrouwen in Nederland’. Leiden: Stichting Burgerschapskunde, Nederlands Centrum voor Politieke Vorming