Vera Bergkamp is op 7 april 2021 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Op deze pagina volgt een overzicht van haar activiteiten.

Activiteiten

Kennisevenement Beweren en Bewijzen

Wat is de waarde van wetenschap voor politiek en burgers? Deze vraag staat centraal tijdens het kennisevenement 'Beweren en Bewijzen' op 23 en 24 mei. Ik mocht het minisymposium ‘Kennis is (tegen)macht’ openen op de eerste dag. Het is belangrijk dat de Tweede Kamer zichzelf de tijd gunt voor het maken van deugdelijke wetgeving en de tijd neemt voor reflectie en analyse. Daar hebben we wetenschappers hard bij nodig. Op diezelfde dag vond ook de V-100 plaats. Een bijzonder onderdeel van Beweren en Bewijzen waarin jonge wetenschappers op uitnodiging van de Tweede Kamer met een wetenschappelijke bril kritisch naar de jaarverslagen kijken.
Lees mijn volledige speech

Verantwoordingsdag 2022

Voor het eerst was het Verantwoordingsdag in de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. Ik opende het Verantwoordingsontbijt. Daarna luisterde ik samen met de andere Kamerleden naar een inspirerende toespraak van Corien Prins, de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Na het ontbijt ontving ik in de plenaire zaal de Verantwoordingsstukken uit handen van minister Sigrid Kaag van Financiën en de rapporten bij de jaarverslagen van Arno Visser, de president van de Algemene Rekenkamer. Op 9 juni zal de Kamer hierover met minister Kaag in debat gaan.

Derde editie Kindervragenuur

Het was weer een groot succes! Kinderen uit groep 7 en 8 vroegen ministers en staatssecretarissen stevig aan de tand tijdens het Kindervragenuur. Ik vind het Kindervragenuur een prachtige traditie. Vandaag mochten de kinderen van basisscholen uit Dongen, Genemuiden, Tilburg, Urk en Wagenborgen plaatsnemen in de blauwe Kamerzetels en bewindslieden ondervragen. Samen met de Kamerleden Caroline van der Plas en Daan de Neef koos ik de vragen uit. De leerlingen kregen vooraf een workshop waarin ze extra konden oefenen om de ministers en staatssecretaris de vragen te stellen. 

Diner met oud-Kamervoorzitters

Op maandagavond 16 mei kwamen wij voor het eerst bijeen met de oud-Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. In het Johan de Witthuis dineerden wij samen. De functie van Kamervoorzitter verbindt ons voor altijd aan elkaar. En ook maken we met elkaar parlementaire geschiedenis. Want het is een unieke functie. Ieder van ons heeft in zijn en haar tijd meerdere unieke uitdagingen gehad of heeft roerige tijden gekend. Met veel van hen heb ik regelmatig contact en ik vind het ontzettend leuk dat we met elkaar – aan één tafel - ervaringen en kennis konden uitwisselen.

Ontvangst Belgische ambassadeur

Anick van Calster is de ambassadeur van België in Nederland sinds augustus 2021. Vandaag ontving ik haar in de Tweede Kamer om kennis te maken. Ik vroeg de ambassadeur op wat voor manier zij de Nederlandse politiek volgt en hoe zij kijkt naar onze samenwerking. Vanuit de Tweede Kamer is er veel contact met het Belgische parlement, bijvoorbeeld in de contactgroep België en in het Beneluxparlement. In dat kader heb ik toestemming gegeven om tijdens het Nederlands voorzitterschap van het Beneluxparlement gedurende 2023-2024 de vergaderingen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer te houden.

Jaarverslag van de Ombudsman

Vandaag ontving ik in de plenaire zaal het jaarverslag genaamd De burger kan niet wachten, van de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De Nationale ombudsman doet onafhankelijk onderzoek bij klachten over overheden. In Nederland bestaat de Nationale ombudsman sinds 1982. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is vastgelegd wat de ombudsman wel en niet mag doen; welke klachten hij mag behandelen bijvoorbeeld. Er bestaan verschillende ombudsmannen, maar er is maar één Nationale ombudsman. Deze is aangesteld door de Tweede Kamer. De Nationale ombudsman bemoeit zich alleen met problemen tussen de burger en de overheid. Over bijna alle overheidsinstellingen kan een klacht worden ingediend bij de Nationale ombudsman.

Ontvangst minister-president Armenië

Samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn ontving ik vandaag de minister-president van Armenië, Nikol Pashinyan, in het Tweede Kamergebouw. Tijdens zijn bezoek benadrukte ik dat de band tussen Armenië en het Nederlandse parlement sterk is. De motie van het Kamerlid Joel Voordewind om de Armeense genocide te erkennen kreeg in 2018 brede steun in de Kamer. Ook in 2021 riep de Tweede Kamer de regering op om de genocide te erkennen. De inwoners van Armenië leven tot op de dag van vandaag met de pijn en trauma’s als gevolg van de gebeurtenissen in het verleden. Ik prijs minister-president Nikol Pashinyan voor zijn leiderschap en inspanningen om Armenië te stabiliseren en moderniseren. Ook zijn inzet en doorzettingsvermogen voor politieke hervorming is bewonderingswaardig.

Ontvangst president Bosnië-Herzegovina

Samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn ontving ik de president van Bosnië-Herzegovina, Šefik Džaferović. We gingen in gesprek over de relatie tussen beide landen. In het bijzonder spraken wij over de oorlog in Oekraïne en de impact die dit heeft. Ook kwam het recente bezoek van de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken aan Bosnië-Herzegovina aan bod. Tijdens dit bezoek herdacht de commissie samen met de Moeders van Srebenica (de nabestaanden van de mannen die zijn omgebracht na de val van Srebrenica) de slachtoffers van de genocide.

Bijeenkomst met voorzitters Kamercommissies

Met een aantal voorzitters van Kamercommissies had ik op dinsdag 12 april een eerste bijeenkomst over het eindrapport van de werkgroep-Van der Staaij, die een concrete en praktische werkagenda heeft opgenomen waarmee de Kamer haar taken beter kan uitvoeren. Ook heeft de werkgroep suggesties gedaan hoe de betrokkenheid van burgers bij het parlementaire proces kan worden vergroot en hoe de Kamer haar informatiepositie kan versterken. Samen met alle commissievoorzitters bekijken we de komende tijd naar de mogelijkheden om de aanbevelingen uit te voeren. Ook kijken we hoe we de rol van de Kamercommissies kunnen verstevigen om zo ook weer ruimte te creëren in de plenaire agenda. Het was een mooie bijeenkomst, bijzonder goed om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe we ons werk nog beter kunnen doen.

Oekraïense president spreekt Kamer toe

De Oekraïense president Zelensky hield via een live videoverbinding vanuit Kiev een toespraak in de plenaire zaal van ons Kamergebouw. Het was een bijzonder moment, waarop we onze steun en medeleven hebben uitgesproken met het Oekraïense volk. De burgers van Oekraïne zijn onschuldige slachtoffers in een oorlog. De gevolgen zijn voor hen het grootst en niet te overzien. Ik heb de president bedankt voor de moeite die hij heeft genomen om ons rechtstreeks toe te spreken. Je kunt zijn toespraak terugkijken en de vertaling nalezen

12345678volgende ›