Vergaderdata Presidium tot zomerreces 2019

  • 2018: 24 januari, 7 februari, 21 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 23 mei, 13 juni, 27 juni, 12 september, 26 september, 17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november en 12 december.

  • 2019: 23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 maart, 27 maart, 10 april, 24 april, 22 mei, 12 juni en 26 juni.