Agendapunten Presidiumvergadering woensdag 13 juni 2018

1. Opening
        
2. Verslag vergadering 23 mei 2018
        
3. Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer   
3.1 Beslispunten tijdelijke huisvesting

4. Constitutioneel
4.1 Plan van aanpak viering 100 jaar algemeen kiesrecht
4.2 Uitwerking motie kindervragenuur
4.3 Reis commissie Koninkrijksrelaties aan Bovenwindse Eilanden
4.4 Overzicht reisbudgetten
4.5 Wijziging Reglement van Orde
4.6 Commissie In- en uitgeleide Prinsjesdag 2018
4.7 Embargoregeling Prinsjesdagstukken 2018 - begrotingsbehandelingen
4.8 Brief Kunstcommissie inzake vlag plenaire zaal

5. Kamerorganisatie
5.1 Werving derde MT-lid
5.2 Voortgangsrapportage organisatieontwikkeling
        
6. Rondvraag

7a Ingekomen stukken

7b Burgerbrieven aan het Presidium