Agendapunten Presidiumvergadering woensdag 4 oktober 2017

1. Opening

2. Verslag vergadering 13 september 2017

3. Constitutioneel
3.1    Toedeling kennis- en onderzoeksbudget commissies
3.2    Notitie Vlaggen-, overlijdens- en herdenkingsprotocol
3.3    Deelname vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan VN-klimaatconferentie COP23 te Bonn, 15 en 16 november 2017

4. Kamerorganisatie
4.1    Overzicht moties en toezeggingen Raming 2018
4.2    Verzoek medewerking documentaire over democratie