Agendapunten Presidiumvergadering woensdag 28 juni 2017

1. Opening
 
2. Verslag vergadering 14 juni 2017
   
3. Constitutioneel
3.1 Embargoregeling Prinsjesdagstukken 2017
3.2 Commissie van In- en Uitgeleide leden Koninklijk Huis
3.3 Aanwijzen rapporteurs wijziging Wet ministeriële verantwoordelijkheid
3.4 Aanvraag advies aan Onderwijsraad door commissie OCW
3.5 Afdoening aangenomen motie inzake aanvraag AIV-advies

4. Kamerorganisatie
4.1 Voortgangsrapportage plan van aanpak personeelsschouw
4.2 Financiële verantwoording ProDemos

5. Rondvraag

6. Ingekomen stukken