Stetoscoop met doktersjas op de achtergrondNaast de eerstelijnszorg (huisarts, tandarts, fysiotherapeut, ambulance) en de ziekenhuiszorg worden ook de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg tot de zorgsector gerekend. Voor deze sector gaat onder meer de aandacht uit naar:

  • de verschillende vormen van zorg, zoals preventie, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, geestelijke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, genees- en hulpmiddelen, mantelzorg, thuiszorg;
  • bekostiging van de zorg, via de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Zorgverzekeringswet en persoongebonden budgetten;
  • kwaliteit van zorg, zoals het elektronisch patiëntendossier en innovaties in de zorg;
  • toezicht op zorg door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

De commissie overlegt daarnaast ook over de zogenaamde kleinere sectoren, zoals de welzijnssector, de jeugd, de sport en de zorg voor oorlogsgetroffenen.

Ook evalueert de commissie in overleg met bewindspersonen wetgeving op een aantal ethisch gevoelige dossiers, zoals euthanasie, abortus, orgaandonatie, Embryowet en in-vi­tro­fer­ti­li­sa­tie (ivf). Van belang is om te weten wat de effecten zijn van de wetten in de samenleving en of ze uitvoerbaar zijn.