Stetoscoop met doktersjas op de achtergrond

Naast de eerstelijnszorg (huisarts, tandarts, fysiotherapeut, ambulance) en de ziekenhuiszorg worden ook de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg tot de zorgsector gerekend. Voor deze sector gaat onder meer de aandacht uit naar:

  • de verschillende vormen van zorg, zoals preventie, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, geestelijke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, genees- en hulpmiddelen, mantelzorg, thuiszorg;
  • bekostiging van de zorg, door de AWBZ, Zorgverzekeringswet en persoongebonden budgetten;
  • kwaliteit van zorg, zoals het elektronisch pati├źntendossier en innovaties in de zorg;
  • toezicht op zorg door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Voedsel- en Warenautoriteit.

De commissie overlegt daarnaast ook over de zogenaamde kleinere sectoren, zoals de welzijnssector, de jeugd, de sport en de zorg voor oorlogsgetroffenen.

Ook evalueert de commissie in overleg met bewindspersonen wetgeving op een aantal ethisch gevoelige dossiers, zoals euthanasie, abortus, orgaandonatie, Embryowet en In Vitro Fertilisatie (IVF). Van belang is het om te weten wat de effecten zijn van de wetten in de samenleving en of ze uitvoerbaar zijn.