Verslagen

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 mei 2018, over Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 17 mei 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Verzameloverleg: preventiebeleid / alcohol- en tabaksbeleid / infectiepreventie / verslavingszorg/drugsbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 17 mei 2018 overleg gevoerd met de heer Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 februari 2017 ter aanbieding van het overzicht van de activiteiten op het gebied van preventie en ...

  Verslagen

  32793-312

  08-06-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 april 2018, over Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 25 april 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, patiënten- en cliëntenrechten/Patiëntveiligheid in de zorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 april 2018 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 juli 2017 ter aanbieding van het rapport Patiëntendialoog (29214, nr. 75); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 27 juni 2017 over ...

  Verslagen

  31016-108

  01-06-2018

 • Conceptverslag GGZ

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 31 mei 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Ggz VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 31 mei 2018 overleg gevoerd met de heer Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 2017 inzake de rapportages wachttijden, ambulantisering en regeldruk ggz (Kamerstuk 25424, nr. 385); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 6 februari 2018 ...

  Verslagen

  31-05-2018

 • Conceptverslag Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 30 mei 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Verzameloverleg over administratieve lasten, regeldruk, governance, gegevensuitwisseling in de zorg, gegevensbescherming, innovatie en verspilling in de zorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 mei 2018 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, en de heer De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president, over: de voortgangsbrief van de minister van ...

  Verslagen

  30-05-2018

 • Conceptverslag Verzameloverleg: Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer/valys

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 24 mei 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Verzameloverleg: Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer/valys VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 24 mei 2018 overleg gevoerd over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 7 juni 2017 over de overheveling zintuigelijke gehandicapten (24170, nr. 160); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 juli 2017 met de reactie op verzoek van het lid Marijnissen, ...

  Verslagen

  24-05-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 april 2018, over de Informele EU-Gezondheidsraad

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 18 april 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, de informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 april 2018 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 18 april 2018 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 9 april 2018 met de geannoteerde agenda voor de informele EU-Gezondheidsraad van 23 april 2018 in Sofia, Bulgarije (21501-31, nr. ...

  Verslagen

  21501-31-485

  15-05-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 april 2018, over Spoedeisende zorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 5 april 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, spoedeisende zorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 5 april 2018 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, over: de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport d.d. 19 februari 2018 met de reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2018, over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet ...

  Verslagen

  29247-259

  14-05-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april 2018, over Kindermishandeling/GIA/Slachtoffers loverboys

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 4 april 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Kindermishandeling/GIA/Slachtoffers loverboys VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 april 2018 overleg gevoerd met de heer Dekker, minister voor Rechtsbescherming, en de heer De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 februari 2017 ter aanbieding van de negende voortgangsrapportage over geweld in ...

  Verslagen

  28345-186

  01-05-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april 2018, over Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten/curatieve zorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 4 april 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten/curatieve zorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 april 2018 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 maart 2016 over de evaluatie faillissementen Ruwaard van Putten en De Sionsberg (31016, nr. 92); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ...

  Verslagen

  29248-310

  01-05-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 maart 2018, over Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 28 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Verzameloverleg: Wlz/PGB/Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 28 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de heer De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 december 2016 over het gezamenlijk advies van ...

  Verslagen

  34104-219

  25-04-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 maart 2018, over verzameloverleg: Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (Herdruk)

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 15 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Wmo/Mantelzorg/Maatschappelijke opvang/Hulpmiddelenbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 maart 2018 overleg gevoerd met de heer De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 maart 2017 met kabinetsreactie op het onderzoek harmonisatie doventolkvoorziening (32805, nr. 51); de brief van de ...

  Verslagen

  29538-259

  17-04-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2018, over het verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 15 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Ouderenmishandeling/Ouderenzorg/Verpleeghuiszorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 februari 2018 overleg gevoerd met de heer De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president, over: de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 1 juni 2017 over de kantonrechter en centraal levenstestamentregister (28345, nr. 180); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en ...

  Verslagen

  31765-307

  15-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 februari 2018, over Zorgverzekeringswet / Mondzorg / Tandzorg / Pakketbeheer / Medische zorg op de BES-eilanden / Eerstelijnszorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 1 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Zorgverzekeringswet/ Mondzorg/tandzorg/Pakketbeheer/Medische zorg op de BES-eilanden/Eerstelijnszorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 1 februari 2018 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 februari 2017 met reactie op het advies "Verlangen naar samenhang. Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit" van de ...

  Verslagen

  29689-890

  28-02-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 januari 2018, over Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 25 januari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Wijkverpleging/Dementie/Palliatieve zorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 januari 2018 overleg gevoerd met de heer De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 oktober 2017 over NIVEL-rapport "Evaluatie van de wijkverpleging: ervaringen van cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals" (34104, nr. ...

  Verslagen

  34104-206

  16-02-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 december 2017, over kwaliteitszorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 21 december 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Kwaliteitszorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 december 2017 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 november 2016 over de derde voortgangsrapportage "Kwaliteit loont" (31765, nr. 247); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 november 2016 over de kwaliteits- en ...

  Verslagen

  31765-293

  23-01-2018

123456...36volgende 15 resultaten