Verslagen

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 januari 2018, over Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 25 januari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Wijkverpleging/Dementie/Palliatieve zorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 januari 2018 overleg gevoerd met de heer De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 oktober 2017 over NIVEL-rapport "Evaluatie van de wijkverpleging: ervaringen van cliƫnten, mantelzorgers en zorgprofessionals" (34104, nr. ...

  Verslagen

  34104-206

  16-02-2018

 • Conceptverslag Verzameloverleg: Zorgverzekeringswet /Mondzorg/tandzorg / Pakketbeheer / Medische zorg op de BES-eilanden / Eerstelijnszorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 1 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Zorgverzekeringswet/ Mondzorg/tandzorg/Pakketbeheer/Medische zorg op de BES-eilanden/Eerstelijnszorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 1 februari 2018 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 februari 2017 met reactie op het advies "Verlangen naar samenhang. Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit" van de ...

  Verslagen

  01-02-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 december 2017, over kwaliteitszorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 21 december 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Kwaliteitszorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 december 2017 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 november 2016 over de derde voortgangsrapportage "Kwaliteit loont" (31765, nr. 247); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 november 2016 over de kwaliteits- en ...

  Verslagen

  31765-293

  23-01-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 december 2017, over Arbeidsmarktbeleid in de zorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 december 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Arbeidsmarktbeleid in de zorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 7 december 2017 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg, en de heer De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 7 maart 2016 met reactie op verzoek van het ...

  Verslagen

  29282-300

  10-01-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 november 2017, over EU-Gezondheidsraad d.d. 8 december 2017

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 30 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, EU-Gezondheidsraad d.d. 8 december 2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 30 november 2017 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg, over: de brief van de minister voor Medische Zorg d.d. 16 november 2017 met de geannoteerde agenda formele EU-gezondheidsraad van 8 december in Brussel (21501-31, nr. 465); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn ...

  Verslagen

  21501-31-475

  20-12-2017

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2017, over het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018

  ...OSV12-1718 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 19 december 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 december 2017 overleg gevoerd met de heer Dekker, minister voor Rechtsbescherming, en de heer De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president, over: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (34775-XVI); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (34775-VI); - de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19 mei 2017 met de kabinetsreactie op de rapporten ...

  Verslagen

  34775-XVI-112

  19-12-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2017, over Ambulancezorg/Acute zorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 29 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Ambulancezorg/Acute zorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 november 2017 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg, over: de verzamelbrief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 januari 2016 inzake VWS januari 2016 (34300-XVI, nr. 153); de verzamelbrief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 maart 2016 over VWS-onderwerpen (34300-XVI, nr. 155); de brief ...

  Verslagen

  29247-250

  13-12-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2017, over GGZ

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 29 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Ggz VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 november 2017 overleg gevoerd met de heer Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 februari 2017 over het Meerjarenprogramma depressiepreventie (32793, nr. 259); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 24 februari 2017 over het advies schakelteam ...

  Verslagen

  25424-378

  13-12-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 november 2017, over Geneesmiddelenbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 22 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Geneesmiddelenbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 november 2017 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 februari 2017 inzake toezeggingen over de uitrol van het aantal medicatiebeoordelingen en over het stopzetten van de verzending van de papieren versie van het Geneesmiddelenbulletin (29477, nr. 417); de brief van ...

  Verslagen

  29477-456

  08-12-2017

 • Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018

  ...VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 december 2017 overleg gevoerd met de heer Dekker, minister voor Rechtsbescherming, en de heer De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president, over: het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (34775-XVI); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (34775-VI); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19 mei 2017 met de kabinetsreactie op de rapporten Kinderrechtenmonitor 2016 en Als je het ons ...

  Verslagen

  04-12-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 november 2017, over Zorgfraude

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 16 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Zorgfraude VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 november 2017 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 2016 met inhoudelijke reactie signaleringsbrief 2016 (28828, nr. 100); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 31 maart 2017 inzake handreiking voor zorgprofessionals bij ...

  Verslagen

  28828-104

  01-12-2017

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 november 2017, over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2018 en aanverwante zaken

  ...VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 november 2017 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg, over: het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (34775-XVI); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 december 2016 inzake onderzoek naar risico's rubbergranulaat in kunstgrasvelden en rubbertegels (30234, nr. 153); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 december 2016 inzake onderzoek rubbergranulaat (30234, nr. 152); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 februari ...

  Verslagen

  34775-XVI-31

  30-11-2017

 • Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 30 oktober 2017, over euthanasie

  ...171030RTG Euthanasie VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 15 november 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 oktober 2017 gesprekken gevoerd over euthanasie. Van deze gesprekken brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Lodders De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Post Voorzitter: Pia Dijkstra Griffier: Sjerp Aanwezig zijn acht leden der Kamer, te weten: Pia Dijkstra, Dik-Faber, Ellemeet, Kuik, Marijnissen, Arno Rutte, Van der Staaij en Westerveld. Aanvang 10.00 uur. Blok 1: Juridische en maatschappelijke ontwikkelingen rond euthanasie en hulp bij zelfdoding - ...

  Verslagen

  32647-69

  15-11-2017

 • Conceptverslag Euthanasie

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag RTG 15 (2017-2018) van 30 oktober 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl CONCEPTVERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK OVER: Euthanasie Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk woensdag 8 november te 18.00 uur aan de Dienst Verslag en Redactie te retourneren. Het is voldoende, alleen gecorrigeerde blaadjes aan ons terug te zenden, eventueel per fax. Hebben wij op het moment van het verstrijken van de correctietermijn geen reactie ontvangen, dan gaan wij ervan uit, dat u instemt met de weergave van ...

  Verslagen

  30-10-2017

 • Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 2 oktober 2017, over de farmaceutische industrie

  ...171002RTG Farmaceutische industrie VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 24 oktober 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 oktober 2017 gesprekken gevoerd over de farmaceutische industrie. Van deze gesprekken brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Lodders De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Post Voorzitter: Kooiman Griffier: Clemens Aanwezig zijn negen leden der Kamer, te weten: Agema, Bergkamp, Dik-Faber, Ellemeet, Keijzer, Kooiman, Nijboer, Arno Rutte en Sazias. Aanvang 10.01 uur. Blok 1: Ziekenhuizen/Artsen/Patiƫnten Gesprek met: Mevrouw Y. van ...

  Verslagen

  29477-448

  25-10-2017

123456...36volgende 15 resultaten