Verslagen

 • Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2018 en aanverwante zaken (ongecorrigeerd stenogram)

  ...VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 november 2017 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg, over: het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (34775-XVI); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 december 2016 inzake onderzoek naar risico's rubbergranulaat in kunstgrasvelden en rubbertegels (30234, nr. 153); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 december 2016 inzake onderzoek rubbergranulaat (30234, nr. 152); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 februari ...

  Verslagen

  20-11-2017

 • Conceptverslag Zorgfraude

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 16 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Zorgfraude VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 november 2017 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 2016 met inhoudelijke reactie signaleringsbrief 2016 (28828, nr. 100); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 31 maart 2017 inzake handreiking voor zorgprofessionals bij ...

  Verslagen

  16-11-2017

 • Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 30 oktober 2017, over euthanasie

  ...171030RTG Euthanasie VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 15 november 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 oktober 2017 gesprekken gevoerd over euthanasie. Van deze gesprekken brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Lodders De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Post Voorzitter: Pia Dijkstra Griffier: Sjerp Aanwezig zijn acht leden der Kamer, te weten: Pia Dijkstra, Dik-Faber, Ellemeet, Kuik, Marijnissen, Arno Rutte, Van der Staaij en Westerveld. Aanvang 10.00 uur. Blok 1: Juridische en maatschappelijke ontwikkelingen rond euthanasie en hulp bij zelfdoding - ...

  Verslagen

  32647-69

  15-11-2017

 • Conceptverslag Euthanasie

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag RTG 15 (2017-2018) van 30 oktober 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl CONCEPTVERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK OVER: Euthanasie Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk woensdag 8 november te 18.00 uur aan de Dienst Verslag en Redactie te retourneren. Het is voldoende, alleen gecorrigeerde blaadjes aan ons terug te zenden, eventueel per fax. Hebben wij op het moment van het verstrijken van de correctietermijn geen reactie ontvangen, dan gaan wij ervan uit, dat u instemt met de weergave van ...

  Verslagen

  30-10-2017

 • Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 2 oktober 2017, over de farmaceutische industrie

  ...171002RTG Farmaceutische industrie VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 24 oktober 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 oktober 2017 gesprekken gevoerd over de farmaceutische industrie. Van deze gesprekken brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Lodders De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Post Voorzitter: Kooiman Griffier: Clemens Aanwezig zijn negen leden der Kamer, te weten: Agema, Bergkamp, Dik-Faber, Ellemeet, Keijzer, Kooiman, Nijboer, Arno Rutte en Sazias. Aanvang 10.01 uur. Blok 1: Ziekenhuizen/Artsen/Patiënten Gesprek met: Mevrouw Y. van ...

  Verslagen

  29477-448

  25-10-2017

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 september 2017, over het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018

  ...OSV1-1718 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 13 oktober 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 september 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: - het wetsvoorstel Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018 (34792). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Lodders De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Post Voorzitter: Lodders Griffier: Post Aanwezig zijn elf leden der Kamer, te weten: Agema, Pia Dijkstra, Dik-Faber, ...

  Verslagen

  34792-20

  13-10-2017

 • Conceptverslag Farmaceutische industrie

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag RTG 5 (2017-2018) van 2 oktober 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl CONCEPTVERSLAG VAN EEN RONDETAFELGEPREK OVER: Farmaceutische industrie Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk dinsdag 10 oktober te 18.00 uur aan de Dienst Verslag en Redactie te retourneren. Het is voldoende, alleen gecorrigeerde blaadjes aan ons terug te zenden, eventueel per fax. Hebben wij op het moment van het verstrijken van de correctietermijn geen reactie ontvangen, dan gaan wij ervan uit, dat u instemt met de ...

  Verslagen

  02-10-2017

 • Wetsvoorstel Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018 (34792) (ongecorrigeerd stenogram)

  ...VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 september 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: het wetsvoorstel Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018 (34792). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Lodders De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Post Voorzitter: Lodders Griffier: Post Aanwezig zijn elf leden der Kamer, te weten: Agema, Pia Dijkstra, Dik-Faber, Ellemeet, Keijzer, Kuzu, Lodders, ...

  Verslagen

  25-09-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2017, over Wijkverpleging

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 5 juli 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, de wijkverpleging VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 5 juli 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 april 2017 inzake rapport Nivel wijkverpleging (33578, nr. 41); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 mei 2017 inzake monitor contractering ...

  Verslagen

  29689-844

  28-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 juli 2017, over Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 21 juli 2017

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 6 juli 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 21 juli 2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 6 juli 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 27 juni 2017 ter aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele EU-Gezondheidsraad van 20 en 21 juli 2017 te Tallinn (21501-31, nr. 451); de brief van de minister ...

  Verslagen

  21501-31-454

  28-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 juni 2017, over Fokuswonen

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 29 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Fokuswonen VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 mei 2017 met de reactie op het verzoek van de commissie om een stand-van-zakenbrief inzake Fokuswonen en antwoord op aanvullende vragen (34104, nr. 179); de brief van de staatssecretaris van ...

  Verslagen

  34104-190

  27-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2017, over Pakketbeheer

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 28 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Pakketbeheer VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 28 juni 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 2016 inzake stand van zaken moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op het AO Pakketbeheer) (34550-XVI, nr. 129); de brief van de minister van Volksgezondheid, ...

  Verslagen

  29689-843

  26-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 juni 2017, over zwangerschap en geboorte

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 22 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Zwangerschap en geboorte VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 juni 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 juni 2016 inzake preventie van roken vóór, tijdens en na de zwangerschap (32279, nr. 89); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 september 2016 met het ...

  Verslagen

  32279-117

  25-07-2017

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2017, over Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016

  ...OSV39-1617 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 14 juli 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (34725-XVI); - de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19 juni 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (XVI) (34725-XVI, nr. 6); - de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 ...

  Verslagen

  34725-XVI-21

  14-07-2017

 • Jaarverslag VWS 2016

  ...Tweede Kamer, Jaarverslag VWS 2016 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (34725-XVI); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19 juni 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (XVI) (34725-XVI, nr. 6); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 ...

  Verslagen

  12-07-2017

123456...35volgende 15 resultaten