Verslagen

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 juli 2017, over Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 21 juli 2017

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 6 juli 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 21 juli 2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 6 juli 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 27 juni 2017 ter aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele EU-Gezondheidsraad van 20 en 21 juli 2017 te Tallinn (21501-31, nr. 451); de brief van de minister ...

  Verslagen

  21501-31-454

  28-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2017, over Wijkverpleging

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 5 juli 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, de wijkverpleging VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 5 juli 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 april 2017 inzake rapport Nivel wijkverpleging (33578, nr. 41); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 mei 2017 inzake monitor contractering ...

  Verslagen

  29689-844

  28-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 juni 2017, over Fokuswonen

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 29 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Fokuswonen VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 mei 2017 met de reactie op het verzoek van de commissie om een stand-van-zakenbrief inzake Fokuswonen en antwoord op aanvullende vragen (34104, nr. 179); de brief van de staatssecretaris van ...

  Verslagen

  34104-190

  27-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2017, over Pakketbeheer

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 28 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Pakketbeheer VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 28 juni 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 2016 inzake stand van zaken moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op het AO Pakketbeheer) (34550-XVI, nr. 129); de brief van de minister van Volksgezondheid, ...

  Verslagen

  29689-843

  26-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 juni 2017, over zwangerschap en geboorte

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 22 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Zwangerschap en geboorte VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 juni 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 juni 2016 inzake preventie van roken vóór, tijdens en na de zwangerschap (32279, nr. 89); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 september 2016 met het ...

  Verslagen

  32279-117

  25-07-2017

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2017, over Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016

  ...OSV39-1617 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 14 juli 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (34725-XVI); - de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19 juni 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (XVI) (34725-XVI, nr. 6); - de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 ...

  Verslagen

  34725-XVI-21

  14-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 juni 2017, over Jeugdhulp

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 8 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Jeugdhulp VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 8 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 31 maart 2017 inzake de derde jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) (31839, nr. 572); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 april 2017 inzake ...

  Verslagen

  31839-599

  12-07-2017

 • Jaarverslag VWS 2016

  ...Tweede Kamer, Jaarverslag VWS 2016 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (34725-XVI); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19 juni 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (XVI) (34725-XVI, nr. 6); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 ...

  Verslagen

  12-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 juni 2017, over dementie

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Dementie VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 september 2016 inzake verlenging onderzoeksprogramma Memorabel tegen dementie (25424, nr. 329); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 november 2016 inzake ...

  Verslagen

  25424-366

  27-06-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 mei 2017, over Gehandicaptenbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 31 mei 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Gehandicaptenbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 31 mei 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 2016 over de stand van zaken moties en toezeggingen (wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) (34550-XVI, nr. 129); de brief van de staatssecretaris van ...

  Verslagen

  24170-161

  16-06-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 februari 2017, over Berichtgeving regie invoering PGB-trekkingsrecht

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 23 februari 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Berichtgeving regie invoering pgb-trekkingsrecht VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 23 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 februari 2017 over de publicatie van de compensatieregeling trekkingsrecht pgb (25657, nr. 282); de brief van de staatssecretaris van ...

  Verslagen

  25657-287

  29-03-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 februari 2017, over Jeugdhulp

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 23 februari 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Jeugdhulp VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 23 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 juni 2016 inzake Subsidieregeling Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak van Kinderen (NODOK) (34300-XVI, nr. 164); de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 23 augustus 2016 met ...

  Verslagen

  31839-571

  23-03-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 februari 2017, over Patiënten- en clientenrechten

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 22 februari 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Patiënten- en cliëntenrechten VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 februari 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19 september 2014 ter aanbieding van het advies van de RVZ getiteld "Patiënteninformatie; informatievoorziening rondom de patiënt" (31476, nr. 9); de brief van de minister van ...

  Verslagen

  31476-19

  22-03-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 februari 2017, over Doelgroepenvervoer/Valys

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 16 februari 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Doelgroepenvervoer/Valys VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 februari 2017 overleg gevoerd over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19 december 2013 met een reactie op de mogelijkheid van het afschaffen van de kilometerbegrenzing in het Valysvervoer (25847, nr. 123); de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 november 2015 inzake onderzoek naar ...

  Verslagen

  25847-134

  15-03-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 februari 2017, over Mondzorg en Eerstelijnszorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 21 februari 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Mondzorg/eerstelijnszorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 februari 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14 maart 2014 inzake stand van zaken rondom de bekostiging van de mondzorg (32620, nr. 112); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 7 juni 2016 inzake ...

  Verslagen

  32620-188

  15-03-2017

123456...34volgende 15 resultaten