Besluitenlijsten

 • Besluitenlijst VWS 4 juli 2018

  ...Den Haag, 5 juli 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 9 EU i.v.m. agendapunt 2, 3, 7, 8, 30 EZK i.v.m. agendapunt 2, 17 J&V i.v.m. agendapunt 11, 47, 58 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 4 juli 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Mededelingen Geen agendapunten Europese aangelegenheden 2. Agendapunt: Studies inzake beschermingsmechanismen op het gebied van intellectueel eigendom en die onderdeel vormen van internationale en Europese wet- en regelgeving rondom geneesmiddelen Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 18 juni 2018 Studies inzake ...

  Besluitenlijsten

  05-07-2018

 • Herziene agenda procedurevergadering VWS 4 juli 2018 - toevoeging agendapunten

  ...Den Haag, 3 juli 2018 HERZIENE AGENDA – i.v.m. toevoeging agendapunten (*) nrs. 7 en 8; 47 t/m 56 en nr. 80 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 9 EU i.v.m. agendapunt 2, 3, 7, 8, 30 EZK i.v.m. agendapunt 2, 17 J&V i.v.m. agendapunt 11, 47, 58 KR i.v.m. agendapunt 31 Activiteit: Procedurevergadering Datum: woensdag 4 juli 2018 Tijd: 10.15 - 11.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering VWS Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Mededelingen Geen agendapunten Europese aangelegenheden 2. Agendapunt: Studies inzake beschermingsmechanismen op het gebied van intellectueel eigendom en die ...

  Besluitenlijsten

  29-06-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure VWS 25 juni 2018 - Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om brief van de minister van VWS voorafgaand aan het debat verpleeghuiszorg

  ...Den Haag, 26 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 26 juni 2018 Agendapunt: Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om brief van de minister van VWS voorafgaand aan het debat verpleeghuiszorg Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet (GroenLinks) - 25 juni 2018 Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om brief van de minister van VWS voorafgaand aan het debat verpleeghuiszorg - 2018Z12295 Besluit: Verzoek van het lid Ellemeet (GL) gehonoreerd Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties op het voorstel van het lid Ellemeet (GroenLinks) gereageerd en ermee ingestemd: VVD, PVV, CDA, D66, SP, PvdA ...

  Besluitenlijsten

  26-06-2018

 • Besluitenlijst VWS 20 juni 2018

  ...Den Haag, 21 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 46 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 46 BuZa i.v.m. agendapunt 33, 46 DEF i.v.m. agendapunt 46 EU i.v.m. agendapunt 4, 37, 38, 39, 40, 41, 46 EZK i.v.m. agendapunt 46 FIN i.v.m. agendapunt 45, 46 I&W i.v.m. agendapunt 46 J&V i.v.m. agendapunt 6, 28, 46 KR i.v.m. agendapunt 20, 46 LNV i.v.m. agendapunt 12, 37, 46 OCW i.v.m. agendapunt 46 SZW i.v.m. agendapunt 46 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 juni 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Mededelingen Geen agendapunten Europese aangelegenheden 2. Agendapunt: Informele ...

  Besluitenlijsten

  21-06-2018

 • Agenda procedurevergadering VWS 20 juni 2018

  ...Den Haag, 19 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 46 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 46 BuZa i.v.m. agendapunt 33, 46 DEF i.v.m. agendapunt 46 EU i.v.m. agendapunt 4, 37, 38, 39, 40, 41, 46 EZK i.v.m. agendapunt 46 FIN i.v.m. agendapunt 45, 46 I&W i.v.m. agendapunt 46 J&V i.v.m. agendapunt 6, 28, 46 KR i.v.m. agendapunt 20, 46 LNV i.v.m. agendapunt 12, 37, 46 OCW i.v.m. agendapunt 46 SZW i.v.m. agendapunt 46 Activiteit: Procedurevergadering Datum: woensdag 20 juni 2018 Tijd: 10.15 - 11.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering VWS Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Mededelingen ...

  Besluitenlijsten

  15-06-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure VWS 13 juni 2018 - Nieuw datumvoorstel voor AO EU-Gezondheidsraad d.d. 22 juni 2018

  ...Den Haag, 13 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 13 juni 2018 Agendapunt: Nieuw datumvoorstel voor AO EU-Gezondheidsraad d.d. 22 juni 2018 Zaak: Brief commissie - adjunct-griffier, H.W. Krijger - 13 juni 2018 Nieuw datumvoorstel voor AO EU-Gezondheidsraad d.d. 22 juni 2018 - 2018Z11117 Besluit: Eer hebben zich minder dan 3 leden aangemeld voor een algemeen overleg. Het algemeen overleg zal geen doorgang vinden en worden omgezet in een schriftelijk overleg. Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd en aangegeven aanwezig te kunnen zijn bij het beoogde algemeen overleg Gezondheidsraad op 20 juni 2018: VVD en ...

  Besluitenlijsten

  13-06-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure VWS 12 juni 2018 - Inkorten tijdsduur en verplaatsen tijdstip algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 13 juni 2018

  ...Den Haag, 13 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 12 juni 2018 Agendapunt: Inkorten tijdsduur en verplaatsen tijdstip algemeen overleg EUGezondheidsraad d.d. 13 juni 2018 Zaak: Brief commissie - adjunct-griffier, H.W. Krijger - 12 juni 2018 Inkorten tijdsduur en verplaatsen tijdstip algemeen overleg EUGezondheidsraad d.d. 13 juni 2018 - 2018Z11074 Besluit: Er is geen meerderheid om de tijdsduur van het algemeen overleg EUGezondheidsraad te verkorten Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd en ingestemd: VVD, CDA en D66. De overige fracties hebben niet gereageerd. Dat betekent dat er geen meerderheid is de ...

  Besluitenlijsten

  13-06-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure VWS 8 juni 2018 - Voorstel van het lid Hijink (SP) om een rondetafelgesprek over de consequenties van de Wet marktordening (34445)

  ...Den Haag, 8 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 8 juni 2018 Agendapunt: Voorstel van het lid Hijink (SP) om een rondetafelgesprek over de consequenties van de Wet marktordening (34445) Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) - 8 juni 2018 Verzoek van het lid Hijink (SP) om een rondetafelgesprek over de consequenties van de Wet marktordening (34445) - 2018Z10831 Besluit: Voorstel van het lid Hijink is verworpen. Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd op onderstaand voorstel van het lid Hijink (SP) om een rondetafelgesprek te organiseren over de consequenties van de Wet ...

  Besluitenlijsten

  08-06-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure VWS 8 juni 2018 - Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om een lijst met geneesmiddelen/vitaminen/ (inclusief sterktes) waar het pakketadvies betrekking op heeft en die uit het pakket zullen verdwijnen

  ...Den Haag, 8 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 8 juni 2018 Agendapunt: Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om een lijst met geneesmiddelen/vitaminen/ (inclusief sterktes) waar het pakketadvies betrekking op heeft en die uit het pakket zullen verdwijnen Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 7 juni 2018 Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om een lijst met geneesmiddelen/vitaminen/ (inclusief sterktes) waar het pakketadvies betrekking op heeft en die uit het pakket zullen verdwijnen - 2018Z10772 Besluit: Verzoek van het lid Van Gerven gehonoreerd Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende ...

  Besluitenlijsten

  08-06-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure VWS 7 juni 2018 - Verzoek van het lid Van den Berg (VVD) c.s. om een technische briefing voorafgaand aan de plenaire behandeling van de Wet Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34 445)

  ...Den Haag, 8 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 7 juni 2018 Agendapunt: Verzoek van het lid Van den Berg (VVD) c.s. om een technische briefing voorafgaand aan de plenaire behandeling van de Wet Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34 445) Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.A.M.J. van den Berg (CDA) - 7 juni 2018 Verzoek van het lid Van den Berg (VVD) c.s. om een technische briefing voorafgaand aan de plenaire behandeling van de Wet Wijziging van de ...

  Besluitenlijsten

  08-06-2018

 • Besluitenlijst VWS 6 juni 2018

  ...Den Haag, 7 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 38 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 38 BuZa i.v.m. agendapunt 38 DEF i.v.m. agendapunt 38 EU i.v.m. agendapunt 2 EZK i.v.m. agendapunt 38 I&W i.v.m. agendapunt 38 J&V i.v.m. agendapunt 12, 38 LNV i.v.m. agendapunt 2, 38 OCW i.v.m. agendapunt 21, 38 SZW i.v.m. agendapunt 21, 38 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 6 juni 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Mededelingen Geen agendapunten Europese aangelegenheden 2. Agendapunt: Fiche: wijziging Verordening Algemene Levensmiddelenwetgeving & onderliggende sectorale wetgeving ...

  Besluitenlijsten

  06-06-2018

 • Agenda procedurevergadering VWS 6 juni 2018

  ...Den Haag, 1 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 38 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 38 BuZa i.v.m. agendapunt 38 DEF i.v.m. agendapunt 38 EU i.v.m. agendapunt 2 EZK i.v.m. agendapunt 38 I&W i.v.m. agendapunt 38 J&V i.v.m. agendapunt 12, 38 LNV i.v.m. agendapunt 38 OCW i.v.m. agendapunt 21, 38 SZW i.v.m. agendapunt 21, 38 Activiteit: Procedurevergadering Datum: woensdag 6 juni 2018 Tijd: 10.15 - 11.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering VWS Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Mededelingen Geen agendapunten Europese aangelegenheden 2. Agendapunt: Fiche: wijziging Verordening ...

  Besluitenlijsten

  01-06-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 25 mei 2018: Verzoek van het lid Hijink om een AO over het faillissement van Verian

  ...Den Haag, 25 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 25 mei 2018 Agendapunt: Verzoek van het lid Hijink om een AO over het failisement van Verian Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) - 24 mei 2018 Verzoek van het lid Hijink om een AO over het failisement van Verian - 2018Z09617 Besluit: De volgende fracties hebben op het voorstel van het lid Hijink (SP) om op korte termijn een algemeen overleg over het faillissement van de huishoudelijke tak van Verian te voeren gereageerd: VVD, CDA, D66, de PvdD en 50PLUS. De PvdD heeft met het voorstel ingestemd. De overige fracties hebben niet gereageerd. Het ...

  Besluitenlijsten

  25-05-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering VWS 23 mei 2018

  ...Den Haag, 24 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 6 EU i.v.m. agendapunt 25 EZK i.v.m. agendapunt 5, 6 FIN i.v.m. agendapunt 34 I&W i.v.m. agendapunt 6 J&V i.v.m. agendapunt 6, 17, 24, 42, 47 LNV i.v.m. agendapunt 6, 25, 57 OCW i.v.m. agendapunt 6, 17, 49 SZW i.v.m. agendapunt 6 WR i.v.m. agendapunt 5 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 mei 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Mededelingen Geen agendapunten Europese aangelegenheden 2. Agendapunt: EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel agenda EU-Gezondheidsraad d.d. 22 juni 2018 Zaak: Stafnotitie - griffier, H.J. Post - ...

  Besluitenlijsten

  24-05-2018

 • Agenda procedurevergadering VWS 23 mei 2018

  ...Den Haag, 18 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 25 EZK i.v.m. agendapunt 5 FIN i.v.m. agendapunt 34 J&V i.v.m. agendapunt 17, 24, 42, 47 LNV i.v.m. agendapunt 25, 57 OCW i.v.m. agendapunt 17, 49 WR i.v.m. agendapunt 5 Activiteit: Procedurevergadering Datum: woensdag 23 mei 2018 Tijd: 10.15 - 11.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering VWS Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Mededelingen Geen agendapunten Europese aangelegenheden 2. Agendapunt: EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel agenda EU-Gezondheidsraad d.d. 22 juni 2018 Zaak: Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 17 mei 2018 ...

  Besluitenlijsten

  18-05-2018

123456...47volgende 15 resultaten