Een Wajong-jongere werkt in een magazijn.

Het kabinet wil de sociale sector hervormen. Niet alleen op het ministerie van SZW worden bezuinigingen doorgevoerd, maar ook bij uitvoeringsorganisaties zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarnaast wil het kabinet de regelgeving minder complex maken.

De commissie voor SZW gaat regelmatig met het kabinet in debat over deze plannen. Zij voert algemeen overleggen, hoofdlijnendebatten, et cetera.