Verslagen

 • Verslag van een notaoverleg, gehouden op 7 maart 2018, over de initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over ‘Vast werk loont’

  ...OSV17-1718 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 16 maart 2018 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: - de initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over "Vast werk loont" (34855); - de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 februari 2018 met de kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over "Vast werk loont" (34855, nr. 3). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rog De griffier van de vaste commissie voor ...

  Verslagen

  34855-9

  16-03-2018

 • Conceptverslag Pensioenonderwerpen

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 14 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Pensioenonderwerpen VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 13 juni 2017 over de evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (32043, nr. 368); de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 22 juni 2017 ter aanbieding ...

  Verslagen

  14-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2018, over Arbeidsmarktbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 14 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Arbeidsmarktbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 14 februari 2018 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 13 februari 2017 met de kabinetsreactie op SER-verkenning "Mens en Technologie: samen aan het werk" (29544, nr. ...

  Verslagen

  29544-815

  13-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 februari 2018, over Participatiewet

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 8 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Participatiewet VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 25 januari 2017 ter aanbieding van afschrift brief aan de gemeente Amsterdam over de aanmelding voor experimenten met de Participatiewet (2017Z01090); de brief van de staatssecretaris van ...

  Verslagen

  34352-86

  09-03-2018

 • Conceptverslag Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 maart 2018

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 maart 2018 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 7 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 23 februari 2018 met de geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 15 maart 2018 (21501-31, nr. ...

  Verslagen

  07-03-2018

 • Initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over ‘Vast werk loont’ (34855) (ongecorrigeerd stenogram)

  ...VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over "Vast werk loont" (34855); de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 februari 2018 met de kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over "Vast werk loont" (34855, nr. 3). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rog De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en ...

  Verslagen

  07-03-2018

 • Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 12 februari 2018, over schulden

  ...180212RTG Schulden VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 6 maart 2018 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 12 februari 2018 gesprekken gevoerd over Schulden.\ Van deze gesprekken brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rog De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Esmeijer Voorzitter: Rog Griffier: Esmeijer Aanwezig zijn acht leden der Kamer, te weten: Van Brenk, Gijs van Dijk, Jasper van Dijk, De Lange, Peters, Raemakers, Rog en Voortman. Aanvang 10.00 uur. De voorzitter: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen aan de collega's, onze gasten, de vele belangstellenden hier in de ...

  Verslagen

  24515-427

  07-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 februari 2018, over inburgering en integratie (tweede termijn)

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Inburgering en integratie (tweede termijn) VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 februari 2018 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 22 februari 2017 over het onderzoek MWM2 onder taaldocenten van inburgeraars (32824, nr. 189); de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 22 maart 2017 ...

  Verslagen

  32824-205

  28-02-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 december 2017, over Inburgering en integratie

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 13 december 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Inburgering en integratie VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 13 december 2017 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 22 februari 2017 over onderzoek MWM2 onder taaldocenten van inburgeraars (32824, nr. 189); de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ...

  Verslagen

  32824-201

  10-01-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 november 2017, over Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2017

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 30 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 30 november 2017 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 23 november 2017 met geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 7 december 2017 ...

  Verslagen

  21501-31-474

  20-12-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2017, over Arbeidsomstandigheden - Handhaving

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 29 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Arbeidsomstandigheden - Handhaving VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 29 augustus 2017 inzake arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de modedetailhandel (29544, nr. 791); de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. ...

  Verslagen

  25883-312

  13-12-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 oktober 2017, over Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 23 oktober 2017

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 12 oktober 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 23 oktober 2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 12 oktober 2017 overleg gevoerd met de heer Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 5 oktober 2017 met de geannoteerde agenda van de Raad ...

  Verslagen

  21501-31-460

  01-11-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 september 2017, over SUWI-onderwerpen

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 13 september 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, SUWI-onderwerpen VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 13 september 2017 overleg gevoerd met de heer Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president, en mevrouw Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 7 november 2016 over het ICT-project van SVB: vAKWerk advies Bureau ICT-toetsing (BIT) ...

  Verslagen

  26448-594

  29-09-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 juni 2017, over Pensioenonderwerpen

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 15 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Pensioenonderwerpen VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 juni 2017 overleg gevoerd over: de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 21 december 2016 inzake tijdpad van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen (32043, nr. 350); de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 22 december 2016 inzake fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met ...

  Verslagen

  32043-376

  19-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2017, over Armoede- en schuldenbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 21 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Armoede- en schuldenbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 21 juni 2017 overleg gevoerd met mevrouw Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 5 juli 2016 inzake internetconsultatie conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van ...

  Verslagen

  24515-408

  19-07-2017

123456...27volgende 15 resultaten