Verslagen

 • Verzamelwet pensioenen 2019 (35015) (ongecorrigeerd stenogram)

  ...VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 oktober 2018 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019) (35015). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rog De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Esmeijer Voorzitter: Van der Linde Griffier: Esmeijer Aanwezig zijn twee leden der Kamer, te weten: Van der Linde en Slootweg, en de heer ...

  Verslagen

  15-10-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 september 2018, over Participatiewet

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 12 september 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, de Participatiewet VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 12 september 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 februari 2018 inzake monitor alleenstaande ouders, ALO-kop en bijzondere bijstand (33716, nr. 39); de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 10 ...

  Verslagen

  34352-129

  12-09-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juli 2018, over Inburgering en integratie

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 4 juli 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, inburgering en integratie VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 4 juli 2018 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 30 januari 2017 inzake beleidsdoorlichting artikel 13, Integratie en Maatschappelijke Samenhang (30982, nr. 31); de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ...

  Verslagen

  32824-235

  04-07-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2018, over handhaving en arbeidsomstandigheden

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 28 juni 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Handhaving/Arbeidsomstandigheden VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 juni 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 22 december 2017 inzake Tweede monitor van de Wet aanpak schijnconstructies (Was) (34108, nr. 29); de brief van de ...

  Verslagen

  25883-333

  28-06-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2018, over Arbeidsmarktbeleid/Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 27 juni 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Arbeidsmarktbeleid/Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat hebben op 27 juni 2018 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 maart 2018 inzake leven lang ontwikkelen (30012, nr. 77); de ...

  Verslagen

  29544-840

  27-06-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2018, over Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 21 juni 2018

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 13 juni 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 21 juni 2018 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 13 juni 2018 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 6 juni 2018 met de geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 21 juni 2018 (Kamerstuk ...

  Verslagen

  21501-31-490

  27-06-2018

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 juni 2018, over Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017

  ...OSV37-1718 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 13 juli 2018 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 26 juni 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: - de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 16 mei 2018 inzake jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 (34950-XV, nr. 1); - de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 21 juni 2018 inzake beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 (34950-XV, nr. 8); - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet ...

  Verslagen

  34950-XV-19

  26-06-2018

 • Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2017 (ongecorrigeerd stenogram)

  ...Verslag van een wetgevingsoverleg De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 26 juni 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over jaarverslag en slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2017. De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rog De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Esmeijer Voorzitter: De Jong Griffier: Kraaijenoord Aanwezig zijn negen leden der Kamer, te weten: Van Brenk, Gijs van Dijk, Van Haga, Pieter Heerma, De Jong, Van ...

  Verslagen

  26-06-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2018, over Pensioenonderwerpen

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 20 juni 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Pensioenonderwerpen VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 juni 2018 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 8 maart 2018 inzake evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (32043, nr. 393); de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 8 maart 2018 inzake rapport Evaluatie Wet ...

  Verslagen

  32043-421

  20-06-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2018, over Preventie radicalisering

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 20 juni 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Preventie radicalisering VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 juni 2018 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 26 april 2018 inzake preventie radicalisering (29754, nr. 448). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken ...

  Verslagen

  29754-462

  20-06-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 juni 2018, over Brede schuldenaanpak/Armoede

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 14 juni 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Brede schuldenaanpak/Armoede VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 juni 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 21 februari 2017 met de antwoorden op vragen van de commissie over diverse onderwerpen schuldenbeleid (Kamerstuk 24515, nr. 385); de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken ...

  Verslagen

  24515-448

  14-06-2018

 • Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 17 mei 2018, over Evaluatie Financieel Toetsingskader (FTK)

  ...32043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 422 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 5 september 2018 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 mei 2018 gesprekken gevoerd over evaluatie financieel toetsingskader. Van deze gesprekken brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de commissie, Rog De griffier van de commissie, Esmeijer Voorzitter: Rog Griffier: Sjerp Aanwezig zijn negen leden der Kamer, te weten: Gijs van Dijk, Grashoff, De Jong, Van Kent, Van der Linde, Omtzigt, Rog, Van Rooijen en Van Weyenberg. Aanvang 18.02 uur. De voorzitter: Ik open deze vergadering. Aan de orde is een rondetafelgesprek over de evaluatie financieel toetsingskader. De Kamer heeft voor het ...

  Verslagen

  32043-422

  17-05-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 april 2018, over Kinderopvang

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 22 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Kinderopvang VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 12 juli 2017 over uitkomst gesprek sectorpartijen kinderopvang over eisen buitenspeelruimte en communicatie harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (31322, nr. 336); de ...

  Verslagen

  31322-362

  01-05-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 maart 2018, over Kinderopvang

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 22 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Kinderopvang VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 12 juli 2017 over uitkomst gesprek sectorpartijen kinderopvang over eisen buitenspeelruimte en communicatie harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (31322, nr. 336); de ...

  Verslagen

  31322-351

  19-04-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2018, over Pensioenonderwerpen

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 14 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Pensioenonderwerpen VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 13 juni 2017 over de evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (32043, nr. 368); de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 22 juni 2017 ter aanbieding ...

  Verslagen

  32043-405

  13-04-2018

123456...28volgende 15 resultaten