Verslagen

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2017, over Arbeidsomstandigheden - Handhaving

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 29 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Arbeidsomstandigheden - Handhaving VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 29 augustus 2017 inzake arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de modedetailhandel (29544, nr. 791); de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. ...

  Verslagen

  25883-312

  13-12-2017

 • Conceptverslag Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2017

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 30 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 30 november 2017 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 23 november 2017 met geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 7 december 2017 ...

  Verslagen

  30-11-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 oktober 2017, over Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 23 oktober 2017

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 12 oktober 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 23 oktober 2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 12 oktober 2017 overleg gevoerd met de heer Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 5 oktober 2017 met de geannoteerde agenda van de Raad ...

  Verslagen

  21501-31-460

  01-11-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 september 2017, over SUWI-onderwerpen

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 13 september 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, SUWI-onderwerpen VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 13 september 2017 overleg gevoerd met de heer Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president, en mevrouw Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 7 november 2016 over het ICT-project van SVB: vAKWerk advies Bureau ICT-toetsing (BIT) ...

  Verslagen

  26448-594

  29-09-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 juni 2017, over Pensioenonderwerpen

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 15 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Pensioenonderwerpen VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 juni 2017 overleg gevoerd over: de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 21 december 2016 inzake tijdpad van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen (32043, nr. 350); de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 22 december 2016 inzake fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met ...

  Verslagen

  32043-376

  19-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2017, over Armoede- en schuldenbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 21 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Armoede- en schuldenbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 21 juni 2017 overleg gevoerd met mevrouw Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 5 juli 2016 inzake internetconsultatie conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van ...

  Verslagen

  24515-408

  19-07-2017

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 juni 2017, over Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016

  ...OSV38-1617 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 14 juli 2017 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president, en mevrouw Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: - de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 17 mei 2017 ter aanbieding van het Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2014-2016 (34550-XV, nr. 75); - de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 16 juni 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (34725-XV, nr. 6); - de brief van de minister van ...

  Verslagen

  34725-XV-19

  14-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 juni 2017, over Behandelvoorbehoud van het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 14 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Behandelvoorbehoud van het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 14 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president, over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 7 juni 2017 inzake fiche: Mededeling en richtlijn betreffende evenwicht ...

  Verslagen

  34719-12

  12-07-2017

 • Jaarverslag ministerie SZW en Slotwet 2016 en rapport Algemene Rekenkamer (LET OP: tijdstip gewijzigd)

  ...VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president, en mevrouw Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 17 mei 2017 ter aanbieding van het Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2014-2016 (34550-XV, nr. 75); de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 16 juni 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (34725-XV, nr. 6); de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ...

  Verslagen

  04-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 juni 2017, over de formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 juni 2017

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 juni 2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 7 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president, over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 17 februari 2017 inzake fiche: Mededeling over modernisering van het EU Veiligheids- en Gezondheidsbeleid ...

  Verslagen

  21501-31-447

  27-06-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2017, over Kinderopvang

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 21 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Kinderopvang VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 21 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 3 oktober 2016 inzake onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) "Toezicht en Handhaving ...

  Verslagen

  31322-337

  21-06-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 februari 2017, over Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 9 februari 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 4 april 2016 inzake toezegging naar aanleiding van vraag van het lid Ulenbelt over ...

  Verslagen

  29407-210

  08-03-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2017, over Behandelvoorbehoud van het EU-voorstel herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 15 februari 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Behandelvoorbehoud van het EU-voorstel herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 15 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president, over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 8 februari 2017 met fiche: wijziging coördinatieverordening sociale ...

  Verslagen

  34655-5

  08-03-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 februari 2017, over Inburgering en integratie

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 2 februari 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Inburgering en integratie VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 2 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president, over: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president d.d. 15 december 2016 met de reactie op de vraag van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van SZW op 6 december 2016, naar de ...

  Verslagen

  32824-190

  24-02-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 januari 2017, over Participatiewet

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 26 januari 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, de Participatiewet VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 26 januari 2017 overleg gevoerd met mevrouw Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 2 december 2016 inzake de uitvoering van de Participatiewet (34352, nr. 50); de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 5 december 2016 inzake de ...

  Verslagen

  34352-54

  15-02-2017

123456...26volgende 15 resultaten