Besluitenlijsten

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 3 juli 2018

  ...Den Haag, 5 juli 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EZK i.v.m. agendapunt 30, 31 FIN i.v.m. agendapunt 30, 31 J&V i.v.m. agendapunt 15 KR i.v.m. agendapunt 26 OCW i.v.m. agendapunt 15 VWS i.v.m. agendapunt 19, 32 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 3 juli 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na ...

  Besluitenlijsten

  05-07-2018

 • Agenda procedurevergadering vc SZW - 3 juli 2018

  ...Den Haag, 28 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EZK i.v.m. agendapunt 29, 30 FIN i.v.m. agendapunt 29, 30 J&V i.v.m. agendapunt 16 OCW i.v.m. agendapunt 16 VWS i.v.m. agendapunt 19, 31 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 3 juli 2018 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig ...

  Besluitenlijsten

  28-06-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 26 juni 2018 (Verzoek Stichting Koningskinderen tot aanbieding petitie "Kom op voor kinderopvang")

  ...Den Haag, 26 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 26 juni 2018 Agendapunt: Verzoek namens Stichting Koningskinderen tot aanbieding petitie "Kom op voor kinderopvang" Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 21 juni 2018 Verzoek namens Stichting Koningskinderen tot aanbieding petitie "Kom op voor kinderopvang" - 2018Z12121 Besluit: Het verzoek van de organisatie Koningskinderen is aangenomen Noot: • De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. Dit betekent dat het verzoek tot petitieaanbieding wordt gehonoreerd. De petitieaanbieding zal ...

  Besluitenlijsten

  26-06-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 19 juni 2018

  ...Den Haag, 21 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 29 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 29 BuZa i.v.m. agendapunt 29 DEF i.v.m. agendapunt 29 EU i.v.m. agendapunt 10, 21, 22, 29 EZK i.v.m. agendapunt 12, 29 FIN i.v.m. agendapunt 29 I&W i.v.m. agendapunt 29 J&V i.v.m. agendapunt 29 KR i.v.m. agendapunt 18, 29 LNV i.v.m. agendapunt 29 OCW i.v.m. agendapunt 20, 29 SZW i.v.m. agendapunt 29 VWS i.v.m. agendapunt 20, 29 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 19 juni 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Wijziging van de Wet financiering sociale ...

  Besluitenlijsten

  21-06-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 15 juni 2018 (Verzoek lid Van Rooijen (50PLUS) separaat AO Rapport Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader)

  ...Den Haag, 18 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 15 juni 2018 Agendapunt: Verzoek lid Van Rooijen (50PLUS) separaat AO Rapport Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) - 14 juni 2018 Verzoek lid Van Rooijen (50PLUS) separaat AO Rapport Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader - 2018Z11321 Besluit: Het verzoek van het lid Van Rooijen (50PLUS) is niet aangenomen. Noot: • De volgende fracties hebben op het verzoek gereageerd: SP, PVV, D66, VVD en Christen Unie. De overige fracties hebben niet gereageerd. • De fracties van de SP en ...

  Besluitenlijsten

  18-06-2018

 • Agenda procedurevergadering procedurevergadering vc SZW - 19 juni 2018

  ...Den Haag, 14 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 29 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 29 BuZa i.v.m. agendapunt 29 DEF i.v.m. agendapunt 29 EU i.v.m. agendapunt 10, 21, 22, 29 EZK i.v.m. agendapunt 12, 29 FIN i.v.m. agendapunt 29 I&W i.v.m. agendapunt 29 J&V i.v.m. agendapunt 29 KR i.v.m. agendapunt 18, 29 LNV i.v.m. agendapunt 29 OCW i.v.m. agendapunt 20, 29 SZW i.v.m. agendapunt 29 VWS i.v.m. agendapunt 20, 29 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 19 juni 2018 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Wet- en ...

  Besluitenlijsten

  14-06-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 5 juni 2018

  ...Den Haag, 6 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 7, 8 BuZa i.v.m. agendapunt 15, 16 EU i.v.m. agendapunt 17, 19 FIN i.v.m. agendapunt 18 I&W i.v.m. agendapunt 18 J&V i.v.m. agendapunt 4, 15, 16, 18 SZW i.v.m. agendapunt 18 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 5 juni 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting ...

  Besluitenlijsten

  06-06-2018

 • Agenda procedurevergadering vc SZW - 5 juni 2018

  ...Den Haag, 31 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 7, 8 BuZa i.v.m. agendapunt 15, 16 EU i.v.m. agendapunt 17, 19 FIN i.v.m. agendapunt 18 I&W i.v.m. agendapunt 18 J&V i.v.m. agendapunt 4, 15, 16, 18 SZW i.v.m. agendapunt 18 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 5 juni 2018 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de ...

  Besluitenlijsten

  31-05-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 28 mei 2018 (Verzoek om een drietal vragen over de dienstverlening van het UWV (n.a.v. artikel in Trouw) namens de commissie aan de minister SZW voor te leggen)

  ...Den Haag, 28 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 28 mei 2018 Agendapunt: Verzoek om een drietal vragen over de dienstverlening van het UWV (n.a.v. artikel in Trouw) namens de commissie aan de minister SZW voor te leggen Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) - 24 mei 2018 Verzoek om een drietal vragen over de dienstverlening van het UWV (n.a.v. artikel in Trouw) namens de commissie aan de minister SZW voor te leggen - 2018Z09465 Besluit: Verzoek van het lid Van Brenk (50PLUS) is niet aangenomen. Noot: • De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: PVV, GroenLinks en SP. De overige ...

  Besluitenlijsten

  28-05-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 24 mei 2018: Te plannen AO Brede schuldenaanpak en technische briefing

  ...Den Haag, 25 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 24 mei 2018 Agendapunt: Verzoek om nog voor het zomerreces een AO Brede schuldenaanpak en technische briefing in te plannen Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.A. de Lange (VVD) - 23 mei 2018 Verzoek om nog voor het zomerreces een AO Brede schuldenaanpak en technische briefing in te plannen - 2018Z09413 Besluit: Op de emailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd: PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en 50PLUS. Alle fracties steunden het voorstel van het lid de Lange (VVD). Het algemeen overleg Brede schuldenaanpak zal nog voor het zomerreces, ...

  Besluitenlijsten

  25-05-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 22 mei 2018

  ...Den Haag, 24 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 3, 18, 39 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 3 BuZa i.v.m. agendapunt 3, 4, 6 DEF i.v.m. agendapunt 3 EU i.v.m. agendapunt 25, 26, 27, 28 EZK i.v.m. agendapunt 3, 39 FIN i.v.m. agendapunt 15 I&W i.v.m. agendapunt 3, 39 J&V i.v.m. agendapunt 3, 7, 39 KR i.v.m. agendapunt 3 LNV i.v.m. agendapunt 3, 39 OCW i.v.m. agendapunt 3, 7, 39 SZW i.v.m. agendapunt 3, 39 VWS i.v.m. agendapunt 3, 7, 39 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 22 mei 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Slotwet en Jaarverslag ...

  Besluitenlijsten

  24-05-2018

 • Agenda procedurevergadering vc SZW - 22 mei 2018

  ...Den Haag, 18 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 3, 18 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 3 BuZa i.v.m. agendapunt 3, 4, 6 DEF i.v.m. agendapunt 3 EU i.v.m. agendapunt 25, 26, 27, 28 EZK i.v.m. agendapunt 3 FIN i.v.m. agendapunt 15 I&W i.v.m. agendapunt 3 J&V i.v.m. agendapunt 3, 7 KR i.v.m. agendapunt 3 LNV i.v.m. agendapunt 3 OCW i.v.m. agendapunt 3, 7 SZW i.v.m. agendapunt 3 VWS i.v.m. agendapunt 3, 7 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 22 mei 2018 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. ...

  Besluitenlijsten

  17-05-2018

 • Besluitenlijsten

  16-05-2018

 • Agenda extra procedurevergadering vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 16 mei 2018, 10.30-11.00 uur

  ...Den Haag, 15 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 1 Activiteit: Procedurevergadering Datum: woensdag 16 mei 2018 Tijd: 10.30 - 11.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Extra procedurevergadering Europese aangelegenheden 1. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie over het EU-voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131 (Kamerstuk 34924-3) Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 mei 2018 Antwoorden op vragen commissie over het EU-voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131 (Kamerstuk 34924-3) - ...

  Besluitenlijsten

  15-05-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 24 april 2018

  ...Den Haag, 25 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 32 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 32, 40 BuZa i.v.m. agendapunt 32 DEF i.v.m. agendapunt 32 EU i.v.m. agendapunt 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 EZK i.v.m. agendapunt 32 I&W i.v.m. agendapunt 32 J&V i.v.m. agendapunt 32 KR i.v.m. agendapunt 32 LNV i.v.m. agendapunt 32 OCW i.v.m. agendapunt 32 SZW i.v.m. agendapunt 32 VWS i.v.m. agendapunt 32 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 24 april 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Voorstel van wet van het lid Ulenbelt tot wijziging van Boek 7 van het ...

  Besluitenlijsten

  25-04-2018

123456...41volgende 15 resultaten