Besluitenlijsten

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 8 december 2017: verzoek nadere informatie begrip zorgplicht van de opdrachtgever

  ...Den Haag, 8 december 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 8 december 2017 Agendapunt: Verzoek om een brief van de minister van SZW over het begrip zorgplicht van de opdrachtgever: Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) - 7 december 2017 Verzoek om een brief van de minister van SZW over het begrip zorgplicht van de opdrachtgever: - 2017Z17298 Besluit: De volgende fracties hebben gereageerd op de e-mailprocedure: - 50PLUS - PVV - PvdD Deze fracties steunden het verzoek van het lid Gijs van Dijk (PvdA), mede namens de fracties van VVD, CDA, D66, GL en de SP. Dit betekent dat het voorstel is ...

  Besluitenlijsten

  08-12-2017

 • Agenda procedurevergadering vc SZW - 12 december 2017

  ...Den Haag, 7 december 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 18 EU i.v.m. agendapunt 12 EZK i.v.m. agendapunt 18 FIN i.v.m. agendapunt 13 I&W i.v.m. agendapunt 18 J&V i.v.m. agendapunt 18 LNV i.v.m. agendapunt 18 OCW i.v.m. agendapunt 18 SZW i.v.m. agendapunt 18 VWS i.v.m. agendapunt 18 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 12 december 2017 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het ...

  Besluitenlijsten

  07-12-2017

 • Besluitenlijst extra procedurevergadering vc SZW - 30 november 2017

  ...Den Haag, 30 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): Document: Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van donderdag 30 november 2017 1. Agendapunt: Voorstel rondetafelgesprek Invoering loondispensatie Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) - 29 november 2017 Voorstel rondetafelgesprek Invoering loondispensatie - 2017Z16611 Besluit: Het voorstel om nog voor de begrotingsbehandeling een rondetafelgesprek te organiseren wordt niet gehonoreerd Besluit: De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal worden verzocht om nog voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nadere ...

  Besluitenlijsten

  30-11-2017

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 28 november 2017

  ...Den Haag, 30 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 10, 12 I&W i.v.m. agendapunt 5 J&V i.v.m. agendapunt 5, 18 SZW i.v.m. agendapunt 13 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 28 november 2017 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Tweede nota van wijziging bij de begroting 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 10 november 2017 Tweede nota van wijziging - 34775-XV-8 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. ...

  Besluitenlijsten

  30-11-2017

 • Agenda extra procedurevergadering vc SZW - 30 november 2017, 13.45-14.00 uur

  ...Den Haag, 29 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 30 november 2017 Tijd: 13.45 - 14.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Extra procedurevergadering Overig 1. Agendapunt: Voorstel rondetafelgesprek Invoering loondispensatie Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) - 29 november 2017 Voorstel rondetafelgesprek Invoering loondispensatie - 2017Z16611 Voorstel: Ter bespreking. Noot: • Het voorstel van de initiatiefnemers is om dit rondetafelgesprek vóór de begrotingsbehandeling SZW te houden. Rondvraag Geen agendapunten Griffier: M.E. Esmeijer Activiteitnummer: 2017A04063 ...

  Besluitenlijsten

  29-11-2017

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 24 november 2018: verzoek van het lid Özutok (GL) om een brief van de stas. SZW inzake het bericht "affaire Eurogrit"

  ...Den Haag, 24 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 24 november 2017 Agendapunt: Verzoek om een brief van de staatssecretaris van SZW inzake het bericht "affaire Eurogrit": Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, N. Özütok (GroenLinks) - 23 november 2017 Verzoek om een brief van de staatssecretaris van SZW inzake het bericht "affaire Eurogrit": - 2017Z16136 Besluit: De volgende fracties hebben gereageerd op de e-mailprocedure: VVD, D66, SP, PvdA en 50-PLUS. Deze fracties steunden het voorstel van het lid van Özutok (GroenLinks). Dit betekent dat het voorstel is aangenomen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en ...

  Besluitenlijsten

  24-11-2017

 • Agenda procedurevergadering vc SZW - 28 november 2017

  ...Den Haag, 23 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 9, 11 I&W i.v.m. agendapunt 5 J&V i.v.m. agendapunt 5 SZW i.v.m. agendapunt 12 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 28 november 2017 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Tweede nota van wijziging bij de begroting 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 10 november 2017 Tweede nota van wijziging - 34775-XV-8 ...

  Besluitenlijsten

  23-11-2017

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 14 november 2017

  ...Den Haag, 16 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 14 DEF i.v.m. agendapunt 14 EU i.v.m. agendapunt 12, 23 I&W i.v.m. agendapunt 8, 20 J&V i.v.m. agendapunt 14 KR i.v.m. agendapunt 14 OCW i.v.m. agendapunt 14, 23 VWS i.v.m. agendapunt 14 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 14 november 2017 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: 34766 Vijfde nota van wijziging inzake Verzamelwet SZW 2018 Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 2 november 2017 Vijfde nota van wijziging - 34766-13 Besluit: ...

  Besluitenlijsten

  16-11-2017

 • Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 14 november 2017

  ...Den Haag, 10 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 14 DEF i.v.m. agendapunt 14 EU i.v.m. agendapunt 12 I&M i.v.m. agendapunt 8 KR i.v.m. agendapunt 14 OCW i.v.m. agendapunt 14 V&J i.v.m. agendapunt 14 VWS i.v.m. agendapunt 14 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 14 november 2017 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: 34766 Vijfde nota van wijziging inzake Verzamelwet SZW 2018 Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 2 ...

  Besluitenlijsten

  10-11-2017

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 31 oktober 2017

  ...Den Haag, 1 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 5, 6 EU i.v.m. agendapunt 13 I&M i.v.m. agendapunt 7 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 31 oktober 2017 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen) Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 29 ...

  Besluitenlijsten

  01-11-2017

 • Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 31 oktober 2017

  ...Den Haag, 27 oktober 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 5, 6 EU i.v.m. agendapunt 13 I&M i.v.m. agendapunt 7 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 31 oktober 2017 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen) Zaak: Wetgeving - ...

  Besluitenlijsten

  27-10-2017

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 24 oktober 2017

  ...Den Haag, 25 oktober 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 7 EU i.v.m. agendapunt 10, 11, 12 FIN i.v.m. agendapunt 3, 15 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 24 oktober 2017 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2018 (Kamerstuk 31322-338) Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 4 oktober 2017 Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het ...

  Besluitenlijsten

  25-10-2017

 • Agenda procedurevergadering vc SZW - 24 oktober 2017

  ...Den Haag, 19 oktober 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 7 EU i.v.m. agendapunt 10, 11, 12 FIN i.v.m. agendapunt 3, 15 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 24 oktober 2017 Tijd: 17.00 - 18.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2018 (Kamerstuk 31322-338) Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 4 oktober 2017 Antwoorden op ...

  Besluitenlijsten

  19-10-2017

 • Agenda extra procedurevergadering SZW 11 oktober 2017 - 14.00-14.30 uur

  ...Den Haag, 10 oktober 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Procedurevergadering Datum: woensdag 11 oktober 2017 Tijd: 14.00 - 14.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Extra procedurevergadering Wet- en regelgeving 1. Agendapunt: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 augustus 2017 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) - 34766 Voorstel: Aanmelden voor plenaire behandeling. Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en ...

  Besluitenlijsten

  10-10-2017

 • Besluitenlijst extra procedurevergadering vc SZW- 5 oktober 2017

  ...Den Haag, 5 oktober 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): Document: Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van donderdag 5 oktober 2017 Wet- en regelgeving 1. Agendapunt: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 augustus 2017 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) - 34766 Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op vrijdag 6 oktober om 12.00 uur. Besluit: Na ontvangst van de nota naar aanleiding van het nader verslag zal een extra ...

  Besluitenlijsten

  05-10-2017

123456...38volgende 15 resultaten