Een plaatje met de tekst: 'Jullie zijn hier voor ons!'

Commissie De Wit deel I
De commissie De Wit deed in de eerste fase onderzoek naar de oorzaken van de crisis in het financieel stelsel. Op 10 mei 2010 verscheen het rapport ‘Verloren Krediet’ (pdf). Eind 2010 kwam de kabinetsreactie (pdf) op het rapport.

Parlementaire enquête
Voor het tweede deel van het onderzoek besloot de Tweede Kamer een parlementaire enquête te houden. De enquêtecommissie onderzocht de crisismaatregelen die de Nederlandse overheid nam in de periode september 2008 tot en met januari 2009 om de acute problemen in het Nederlandse financiële stelsel te bestrijden. Doel van de enquête was om inzicht te krijgen in de totstandkoming van de crisismaatregelen en daaruit lessen te trekken voor de toekomst.

Dossiers/Kamerstukken

Alle Kamerstukken commissies De Wit 1 & 2

Kamerstukken Staatsdeelnemingen Fortis ABN AMRO

Kamerstukken Kredietcrisis