Overige documenten

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Reactie op verzoek commissie over de brief van CSG Dingstede te Meppel inzake het aanbod om examenleerlingen uit Sint Maarten op te vangen

  ...Aanbod CSG Dingstede om examenleerlingen uit Sint Maarten op te vangen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag .. Internationaal Beleid Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 1255648 Uw brief van 14 september 2017 Uw referentie 2017D25340 Hierbij reageren wij, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met kenmerk 2017D25340 om een inhoudelijke reactie op de brief van CSG Dingstede te Meppel van 13 september inzake het aanbod om examenleerlingen uit Sint Maarten op te vangen. We hebben de indrukwekkende beelden gezien van de enorme verwoesting ...

  Brieven regering

  22-09-2017

 • Convocatie gesprek European Institute for Gender Equality (EIGE), 25-10-2017

  ...Den Haag, 22 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Gesprek Datum: woensdag 25 oktober 2017 Tijd: 15.30 – 16.45 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: European Institute for Gender Equality (EIGE) Agendapunt: Verzoek Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens EIGE, om gesprek met vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 25 oktober 2017 Zaak: Brief derden - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag – 13 juli 2017 Verzoek Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens EIGE, om gesprek met vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 25 oktober 2017 - 2017Z10373 Griffier: E.C.E. de Kler Activiteitnummer: ...

  Overige Kamerstukken

  22-09-2017

 • Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen, 24-10-2017

  ...Den Haag, 22 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Inbreng schriftelijk overleg Datum: dinsdag 24 oktober 2017 Tijd: 10.00 uur Onderwerp: Uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen Agendapunt: Uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 7 september 2017 Uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen - 31524-335 Griffier: E.C.E. de Kler Noot: 1. De leden wordt verzocht hun vragen/opmerkingen in te zenden via email: cie.ocw.inbreng@tweedekamer.nl. 2. Indien een fractie wenst af te zien van het inzenden van vragen/opmerkingen, gelieve dit eveneens via e-mail kenbaar te maken. De e-mail ...

  Overige Kamerstukken

  22-09-2017

 • Voorhang van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018

  ...Voorhang van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Onze referentie 1238766 Pagina van 1 Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 1238766 Bijlagen 1 Bijgaand doe ik u de regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018 toekomen. Deze regeling wordt jaarlijks voor 1 oktober gepubliceerd in de Staatscourant. Conform het gestelde in artikel 121, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, treedt deze regeling niet eerder in werking dan nadat vier weken zijn verstreken na het overleggen aan de ...

  Brieven regering

  31289-352

  21-09-2017

 • Rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van specifiek onderzoek doelmatigheid declaraties bestuurders Universiteit Utrecht

  ...: Rapport van de Inspectie van het Onderwijs n.a.v. specifiek onderzoek doelmatigheid declaraties bestuurders Universiteit Utrecht De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 1252542 Bijlage Rapport Inspectie van het Onderwijs. In de beantwoording van de Kamervragen van de leden Van Dijk en Duisenberg inzake het declaratiegedrag van bestuurders van de Universiteit Utrecht (UU) van 31 oktober 2016, heb ik uw Kamer toegezegd u te informeren over de uitkomsten van het onderzoek dat door de Inspectie van het Onderwijs hiernaar is uitgevoerd. Het rapport doe ik u hierbij ...

  Brieven regering

  33822-11

  21-09-2017

 • Aan bewindspersoon kabinetsreactie vragen op advies Onderwijsraad 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd'

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.ocw@tweedekamer.nl Commissie OCW Aan de minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Bussemaker Plaats en datum: Den Haag, 21 september 2017 Betreft: Kabinetsreactie advies 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd' van Onderwijsraad Ons kenmerk: 2017D26173 Geachte mevrouw Bussemaker, De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een brief ontvangen van Onderwijsraad d.d. 7 september 2017 inzake de aanbieding van het advies 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd' van de Onderwijsraad. De commissie ontvangt graag een kabinetsreactie op dit advies. Hoogachtend, de griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ...

  Overige Kamerstukken

  21-09-2017

 • Convocatie gesprek CITO, 4-10-2017 (was oorspronkelijk extern werkbezoek)

  ...Den Haag, 20 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Gesprek Datum: woensdag 4 oktober 2017 Tijd: 10.00 – 12.00 uur Openbaar/besloten: besloten Onderwerp: CITO Agendapunt: Programma Programma (oorspronkelijk extern werkbezoek, op verzoek van commissie georganiseerd in de Kamer): 10.00-10.10 uur Welkomstwoord door de voorzitter Raad van Bestuur Anneke Blok, introductie van de aanwezige leden van de vaste kamercommissie en Cito, doel en opzet van de ontmoeting 10.10-10.45 uur Presentatie Cito als kennispartner voor krachtig onderwijs, door Anneke Blok 10.45-11.00 uur Pauze 11.00-12.00 uur Verkennen van ontwikkelingen in het onderwijs 12.00-12.30 uur Afsluiting Agendapunt: ...

  Overige Kamerstukken

  20-09-2017

 • Advies van SER en de Raad voor Cultuur

  ...Van: Bergkamp, V. Verzonden: woensdag 20 september 2017 12:29 Aan: Kler de E.C.E.; Commissie OCW CC: Ellemeet, C. Onderwerp: rondvraag Beste Eveline, Graag zou ik voor de eerstvolgende procedurevergadering OCW, ook namens het lid Ellemeet (GroenLinks), een rondvraagpunt willen aanmelden. Afgelopen week vond in de Kamer een technische briefing plaats over het advies van SER en de Raad voor Cultuur over de versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector Graag zouden we van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een (geactualiseerd) overzicht willen ontvangen van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de arbeidsmarktpositieve van mensen die werken in de culturele en creatieve sector te verbeteren, welke ...

  Overige Kamerstukken

  20-09-2017

 • Algemeen Overleg Emancipatiebeleid

  ...Van: Heijden, van der K. Verzonden: woensdag 20 september 2017 12:03 Aan: Commissie OCW CC: Voortman L. Onderwerp: Rondvraagpunt lid Voortman (GroenLinks) Geachte griffier, Graag verzoekt het lid Voortman (GroenLinks) de Commissie OCW zo snel mogelijk na het uitkomen van een nieuw regeerakkoord een Algemeen Overleg over Emancipatiebeleid in te plannen. Met vriendelijke groet, Karen van der Heijden Karen van der Heijden Beleidsmedewerker Portefeuille Volksgezondheid, Welzijn en Sport & Emancipatie GROENLINKS Tweede Kamerfractie E:   k.heijden@tweedekamer.nl T:   070 - 3183689 / 06 – 26130312 A:   Postbus 20018 2500 EA Den Haag W:  www.groenlinks.nl ...

  Overige Kamerstukken

  20-09-2017

 • Convocatie inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018, 29-9-2017

  ...Den Haag, 21 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: vrijdag 29 september 2017 Tijd: 10.00 uur Onderwerp: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 Agendapunt: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 19 september 2017 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 - 34775-VIII-2 Griffier: E.C.E. de Kler Noot: 1. De feitelijke vragen worden ...

  Overige Kamerstukken

  19-09-2017

 • Werkprogramma van de Raad voor Cultuur 2017-2018

  ...werkprogramma 2017-2018 Raad voor Cultuur De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 1253279 Bijlagen 1 In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bied ik u hierbij, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het werkprogramma 2017-2018 van de Raad voor Cultuur aan. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker ...

  Brieven regering

  34775-VIII-6

  19-09-2017

 • Verbetering arbeidsvoorwaarden leraren primair onderwijs

  ...verbetering arbeidsvoorwaarden leraren primair onderwijs De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG .. Financieel-Economische Zaken Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 1254390 Dit kabinet investeert 270 miljoen euro in de verbetering van en nieuwe afspraken over de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Het kabinet zet hiermee een belangrijke stap om de arbeidsvoorwaarden van leraren in het primair onderwijs te verbeteren. Daarvoor is een substantieel bedrag vrijgemaakt. De middelen worden aan de OCW-begroting 2018 toegevoegd door een Nota van Wijziging. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker de ...

  Brieven regering

  34775-VIII-4

  19-09-2017

 • Werkprogramma 2018 van de Onderwijsraad

  ...Werkprogramma Onderwijsraad 2018 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Kennis Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 1251289 In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bied ik u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het werkprogramma 2018 van de Onderwijsraad aan. In het werkprogramma is ruimte gelaten voor een adviesvraag vanuit het volgende kabinet. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker ...

  Brieven regering

  34775-VIII-7

  19-09-2017

 • Nota van wijziging: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

  ...NOTA VAN WIJZIGING Artikel 91 In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (kamerstukken II, 2017-2018, 34 775, nr. 1) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (bedragen x € 1 000). Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2018 Art. Omschrijving Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van Wijziging Stand van ontwerpbegroting na Nota van Wijziging Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten 91 Nominaal en onvoorzien -244.318 -244.318 0 25.682 25.682 0 De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming ...

  Overige Kamerstukken

  34775-VIII-5

  19-09-2017

 • Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

  ...34 775 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 19 september 2017 Op 11 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. Gelet op het bepaalde in artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State blijft openbaarmaking van dit advies achterwege omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat. ...

  Brieven regering

  34775-VIII-3

  19-09-2017

123456...631volgende 15 resultaten