Overige documenten

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland (Kamerstuk 32827-116)

  ...Onze referentie 1283043 Pagina van 19 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Pagina van 19 Datum 17 november 2017 Betreft Verslag schriftelijk overleg toekomst van de journalistiek De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG .. Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 1283043 Uw brief van 26 september 2017 Uw referentie 2017D26779 Bijlagen Hierbij bied ik u mijn reactie aan op de vragen en opmerkingen in het kader van het schriftelijk overleg met de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over mijn brief van 14 juli 2017 over de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland (Kamerstuk 32 827, nr. ...

  Overige Kamerstukken

  17-11-2017

 • Mediabegroting 2018

  ...Mediabegroting 2018 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl   Onze referentie 1256569   Bijlagen 18   Deze brief bevat de nadere uitwerking van en aanvulling op artikel 15 (Media) uit de Rijksbegroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW). Dit is de basis voor het debat met uw Kamer over de budgetten voor 2018 van de instellingen die taken uitvoeren die in de Mediawet 2008 zijn vastgelegd. In afzonderlijke hoofdstukken ga ik achtereenvolgens in op de landelijke publieke omroep (hoofdstuk 1), de regionale en lokale omroep (hoofdstuk 2), het financieel kader en de budgetten (hoofdstuk 3) en enkele overige onderwerpen, waaronder journalistiek (hoofdstuk 4). Maar eerst ...

  Brieven regering

  17-11-2017

 • Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van specifiek onderzoek doelmatigheid declaraties bestuurders Universiteit Utrecht (Kamerstuk 33822-11)

  ...33 822 Financieel beheer en toezicht semipublieke sector Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d. … Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister d.d. 21 september 2017 over het rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van specifiek onderzoek doelmatigheid declaraties bestuurders Universiteit Utrecht (Kamerstuk 33 822, nr. 11). Bij brief van ... heeft de minister deze beantwoord. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. Waarnemend voorzitter van de commissie Van Tellegen Adjunct-griffier van de commissie Bosnjakovic Inhoud I Vragen en opmerkingen uit de fracties Algemeen ...

  Overige Kamerstukken

  17-11-2017

 • Lijst van vragen over de Tweede nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34775-VIII-13): Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

  ...Totaallijst feitelijke vragen Tweede nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (34775-VIII-13) / 34775-VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 nr. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aan de regering een aantal vragen voorgelegd over de Tweede nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34 775-VIII, nr. 13). De daarop door de regering ...

  Overige Kamerstukken

  17-11-2017

 • Verzoek kabinetsreactie op bericht 'Richting een Europese onderwijsruimte in 2025'

  ...Van: Kwint, P. Verzonden: donderdag 16 november 2017 16:43 Aan: Kler de E.C.E. Onderwerp: Re: Richting een Europese onderwijsruimte in 2025 (Bron: Neth-er nieuwsbrief, d.d. 16-11-2017) Ik zou graag een brief willen van het kabinet met hun standpunt en een verslag van de gedachtewisseling die hier wordt aangekondigd, inclusief een weergave van de NL positie in die discussie.  Maar moet ik dat de volgende PV doen Even niet zo thuis in de EC procedures.  --------------------------------------------------------------------- Richting een Europese onderwijsruimte in 2025 15 november 2017 De Europese Commissie streeft naar de realisatie van een Europese onderwijsruimte in 2025 die de Europese identiteit moet versterken, blijkt uit haar ...

  Overige Kamerstukken

  17-11-2017

 • Convocatie inbreng feitelijke vragen Tweede nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018, 17-11-2017

  ...Den Haag, 17 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: vrijdag 17 november 2017 Tijd: 12.00 uur Onderwerp: Tweede nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 Agendapunt: Tweede nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven – 3 november 2017 Tweede nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het ...

  Overige Kamerstukken

  16-11-2017

 • Rapport Burgerschap in voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief: Voortgezet Onderwijs

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.ocw@tweedekamer.nl Commissie OCW Aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Plaats en datum: Den Haag, 16 november 2017 Betreft: Rapport 'Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief' van Civic and Citizenship Education Study (ICCS) Ons kenmerk: 2017D32763 Uw kenmerk: Uw brief van: Geachte heer Slob, In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 november 2017 is gesproken over het rapport 'Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief' van Civic and Citizenship Education Study (ICCS). De commissie heeft besloten u te ...

  Overige Kamerstukken

  16-11-2017

 • Convocatie petitieaanbieding WOinActie tot aanbieding petitie "Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderwijs", 5-12-2017

  ...Den Haag, 16 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Petitie Datum: dinsdag 5 december 2017 Tijd: 13.30 - 13.45 uur Openbaar/besloten: openbaar Locatie: Statenpassage Onderwerp: WOinActie tot aanbieding petitie "Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderwijs" Agendapunt: Verzoek WOinActie tot aanbieding petitie "Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderwijs" d.d. 5 december 2017 Zaak: Brief derden - WOinActie te Amsterdam – 8 november 2017 Verzoek WOinActie tot aanbieding petitie "Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderwijs" d.d. 5 december 2017 - 2017Z14894 Griffier: E.C.E. de Kler Activiteitnummer: 2017A03775 ...

  Overige Kamerstukken

  16-11-2017

 • Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie Jaarplanning Kamercommissies

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.ocw@tweedekamer.nl Commissie OCW Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media Plaats en datum: Den Haag, 16 november 2017 Betreft: Jaarplanning 2018 Ons kenmerk: 2017D32673 Geachte mevrouw Van Engelshoven, heer Slob, In december 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met aanbevelingen van een werkgroep uit haar midden om haar kennis- en onderzoeksfunctie te versterken door middel van, onder andere, een nieuwe werkwijze van de vaste Kamercommissies. Een van de elementen van die nieuwe werkwijze is het werken met een jaarplanning. De bedoeling hiervan is dat commissies vooruit kijken en op ...

  Overige Kamerstukken

  16-11-2017

 • Convocatie petitieaanbieding Halvering collegegelden (eerstejaars-)studenten, 5-12-2017

  ...Den Haag, 16 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Petitie Datum: dinsdag 5 december 2017 Tijd: 13.45 - 14.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Locatie: Statenpassage Onderwerp: Halvering collegegelden (eerstejaars-)studenten Agendapunt: Verzoek LSVb tot aanbieding petities “€1000 korting op collegegeld, dat wil ik ook" en “Geef studenten meer dan een sigaar uit eigen doos: halveer ieders collegegeld” Zaak: Brief derden - Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) te Utrecht – 2 november 2017 Verzoek LSVb tot aanbieding petities “€1000 korting op collegegeld, dat wil ik ook" en “Geef studenten meer dan een sigaar uit eigen doos: halveer ieders collegegeld” - 2017Z14577 ...

  Overige Kamerstukken

  16-11-2017

 • Convocatie besloten gesprek Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het ministerie van OCW, 30-11-2017

  ...Den Haag, 16 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Gesprek Datum: donderdag 30 november 2017 Tijd: 11.15 – 12.15 uur Openbaar/besloten: besloten Onderwerp: Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het ministerie van OCW Agendapunt: Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser – 5 oktober 2017 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 34775-VIII-9 Griffier: E.C.E. de Kler Activiteitnummer: 2017A03774 ...

  Overige Kamerstukken

  16-11-2017

 • Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie, 12-12-2017

  ...Den Haag, 16 november 2017 Aan: alle leden Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Datum: dinsdag 12 december 2017 Tijd: 10.00 uur Onderwerp: Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie Agendapunt: Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 23 oktober 2017 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig ...

  Overige Kamerstukken

  16-11-2017

 • Convocatie inbreng schriftelijk overleg Sociale veiligheid in en rond scholen, 13-12-2017

  ...Den Haag, 16 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Inbreng schriftelijk overleg Datum: woensdag 13 december 2017 Tijd: 10.00 uur Onderwerp: Sociale veiligheid in en rond scholen Agendapunt: Students Well Being rapportage PISA 2015 (deel III) Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 19 april 2017 Students Well Being rapportage PISA 2015 (deel III) - 34550-VIII-131 Agendapunt: Monitor sociale veiligheid in en rond scholen Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 22 december 2016 Monitor sociale veiligheid in en rond scholen - 29240-75 Agendapunt: Reactie op verzoek commissie inzake ...

  Overige Kamerstukken

  16-11-2017

 • Convocatie AO mbo, 29-11-2017

  ...Den Haag, 16 november 2017 Spreektijd 5 minuten per fractie Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Bewindsperso(o)n(en): minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven Activiteit: Algemeen overleg Datum: woensdag 29 november 2017 Tijd: 13.00 - 16.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: MBO Agendapunt: Voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken mbo 2017 Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 6 oktober 2017 Voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken mbo 2017 - 31524-336 Agendapunt: Burgerschapsagenda mbo 2017-2021: een impuls voor burgerschapsonderwijs Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – ...

  Overige Kamerstukken

  16-11-2017

 • Aan bewindspersoon - reactie vragen

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.ocw@tweedekamer.nl Commissie OCW Aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Plaats en datum: Den Haag, 16 november 2017 Betreft: Uitkomsten van het overleg met leraren Ons kenmerk: 2017D32564 Geachte heer Slob, De leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in hun procedurevergadering van heden besloten u te verzoeken om hen schriftelijk te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met leraren in van PO in Actie, waar u in een interview in het AD d.d. 4 november jl. aan refereerde. De leden wensen deze brief zo spoedig mogelijk te ontvangen, doch uiterlijk voorafgaand aan het dertigledendebat over de ...

  Overige Kamerstukken

  16-11-2017

123456...637volgende 15 resultaten