Verslagen

 • Conceptverslag OJCS-raad

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 15 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, OJCS-Raad VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 15 november 2017 overleg gevoerd met de heer Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van ...

  Verslagen

  15-11-2017

 • OCW-begroting onderdeel Cultuur (ongecorrigeerd stenogram)

  ...VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 13 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (34775-VIII); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 24 oktober 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (34775-VIII, nr. 12); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 november 2017 ter aanbieding van Cultuur in Beeld 2017(32820, nr. 219); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17 ...

  Verslagen

  13-11-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2017, over Voortgangsrapportage passend onderwijs

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 5 juli 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Voortgangsrtapportage passend onderwijs VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 5 juli 2017 overleg gevoerd met de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 20 juni 2017 houdende de elfde voortgangsrapportage passend onderwijs (31497, nr. 242); de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 27 februari ...

  Verslagen

  31497-257

  27-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2017, over Media

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 28 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Media VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 28 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 22 maart 2017 met de beleidsreactie op het rapport over de bestuursstructuur van de Stichting Etherreclame (Ster) (32827, nr. 100); de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. ...

  Verslagen

  32827-117

  26-07-2017

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2017, over de Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016

  ...OSV36-1617 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 7 juli 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 21 juni 2017 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: - de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17 mei 2017 ter aanbieding van het jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 (34725-VIII, nr. 1); - de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 juni 2017 met de beantwoording van vragen van de commissie over het jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 (34725-VIII, nr. 6); -het wetsvoorstel ...

  Verslagen

  34725-VIII-15

  07-07-2017

 • Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2015-2016

  ...VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 21 juni 2017 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over Slotwet 2016, het Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 en het Onderwijsverslag 201: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17 mei 2017 ter aanbieding van het jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 (34725-VIII, nr. 1); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 juni 2017 met de beantwoording van vragen van de commissie over het jaarverslag ministerie van ...

  Verslagen

  21-06-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 mei 2017, over sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 31 mei 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 31 mei 2017 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 20 februari 2017 inzake sterk beroepsonderwijs (31524, nr. 311); de brief ...

  Verslagen

  31524-316

  16-06-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 mei 2017, over de OJCS-raad

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 18 mei 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, OJCS-Raad VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 18 mei 2017 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 11 mei 2017 inzake geannoteerde agenda van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport ...

  Verslagen

  21501-34-278

  01-06-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 april 2017, over Curriculumherziening po en vo

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 20 april 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, de curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs. VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 20 april 2017 overleg gevoerd met de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over : de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 februari 2017 over het vervolg curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs (31293, nr. 357); de brief van de staatssecretaris ...

  Verslagen

  31293-374

  12-05-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 februari 2017, over Burgerschap, Seksuele vorming en Dyslexie

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 22 februari 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Verzamel-AO Burgerschap, seksuele vorming en dyslexie VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 22 februari 2017 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 7 februari 2017 inzake ...

  Verslagen

  34550-VIII-128

  22-03-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 februari 2017, over leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen en Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 8 februari 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, de leraren, de onderwijsarbeidsmarkt, de lerarenopleidingen en de initiatiefnota van het lid Bruins "Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes (en ook voor juffen en meesters)" VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 8 februari 2017 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ...

  Verslagen

  27923-246

  01-03-2017

 • Verslag van een notaoverleg, gehouden op 30 januari 2017, over de Initiatiefnota van de leden Ypma en Mohandis: “Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, afkomst of het opleidingsniveau van hun ouders”

  ...OSV24-1617 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 23 februari 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 30 januari 2017 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: - de initiatiefnota van de leden Ypma en Mohandis "Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, afkomst of het opleidingsniveau van hun ouders" d.d. 30 juni 2016 (34511); - de brief van het lid Jasper van Dijk d.d. 9 november 2016 ter aanbieding van de nota "Onderwijs als emancipatiemotor" van de SP-Tweede Kamerfractie (2016Z20782); - de brief van het lid Van Meenen d.d. 25 januari 2017 met de notitie van ...

  Verslagen

  34511-17

  23-02-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 januari 2017, over Voortgang Strategische Agenda, Prestatie-afspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 25 januari 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Voortgang Strategische Agenda, Prestatie-afspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Economische Zaken hebben op 25 januari 2017 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur ...

  Verslagen

  31288-577

  09-02-2017

 • Verslag van een hoorzitting, gehouden op 23 januari 2017, over Leven Lang Leren

  ...Hoorzitting/Leven lang leren d.d. 23 januari 2017/OCW blz. 170123LEVEN LANG LEREN.DOCX Uiterste corr.datum: dinsdag 7 februari te 18.00 uur/Inlichtingen tel. 3182104/3183019 fax. 3182116 CONCEPTVERSLAG VAN EEN HOORZITTING OVER: Leven lang leren Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk dinsdag 7 februari te 18.00 uur aan de Dienst Verslag en Redactie te retourneren. Het is voldoende, alleen gecorrigeerde blaadjes aan ons terug te zenden, eventueel per fax. Hebben wij op het moment van het verstrijken van de correctietermijn geen reactie ontvangen, dan gaan wij ervan uit, dat u instemt met de weergave van uw woorden. Let op! Neem voor uitstel van de uiterste ...

  Verslagen

  30012-75

  09-02-2017

 • Gelijke kansen in het onderwijs en Schoolkosten

  ...Tweede Kamer, Gelijke kansen in het onderwijs VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 30 januari 2017 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de initiatiefnota van de leden Ypma en Mohandis "Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, afkomst of het opleidingsniveau van hun ouders" d.d. 30 juni 2016 (34511); de brief van het lid Jasper van Dijk d.d. 9 november 2016 ter aanbieding van de nota "Onderwijs als emancipatiemotor" van de SP-Tweede Kamerfractie (2016Z20782); de brief van het lid Van Meenen d.d. 25 januari 2017 met de ...

  Verslagen

  31-01-2017

123456...28volgende 15 resultaten