Verslagen

 • Conceptverslag Onderwijskansenbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 17 mei 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Onderwijskansenbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 17 mei 2018 overleg gevoerd met de heer Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 26 april 2018 over de nieuwe verdeling middelen onderwijskansenbeleid scholen en gemeenten (Kamerstuk 27020, nr. 88). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag ...

  Verslagen

  17-05-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 april 2018, over Groepsgrootte in het basisonderwijs en het werkdrukakkoord po

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 18 april 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Groepsgrootte in het basisonderwijs en het werkdrukakkoord p.o. VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 18 april 2018 overleg gevoerd met de heer Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over : de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 22 maart 2018 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (34886, nr. 3); de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet ...

  Verslagen

  27923-306

  15-05-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april 2018, over Bestuursakkoord middelbaar beroepsonderwijs

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 4 april 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Bestuursakkoord middelbaar beroepsonderwijs VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 4 april 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 7 februari 2018 over het bestuursakkoord middelbaar beroepsonderwijs (31524, nr. 351). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De ...

  Verslagen

  31524-362

  01-05-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 april 2018, over Emancipatiebeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 5 april 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Emancipatiebeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 5 april 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 29 maart 2018 over de Emancipatienota 2018-2021: Principes in praktijk (30420, nr. 270); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en ...

  Verslagen

  30420-291

  01-05-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 april 2018, over Nederlands-Engels in het hoger onderwijs

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 3 april 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Nederlands-Engels in het hoger onderwijs VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 3 april 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 14 februari 2018 inzake procesaanpak uitwerking visie internationalisering hoger onderwijs (31288, nr. 617); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 20 ...

  Verslagen

  31288-626

  26-04-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 maart 2018, over Achterstandenbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 15 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Achterstandenbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 15 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 13 februari 2018 over de controles gewichtenregeling (34775-VIII, nr. 124); de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 7 maart 2018 met de beantwoording van ...

  Verslagen

  27020-87

  19-04-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2018, over Leraren (afronding termijn minister Slob en tweede termijn)

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 14 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, leraren VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 28 november 2017 over kiezen voor de klas: Voldoende en toegeruste leraren - Stand van zaken Lerarenagenda 2013-2020 (27923, nr. 282); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 28 ...

  Verslagen

  27923-301

  13-04-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 maart 2018, over Leven Lang Leren

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 13 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Leven Lang Leren VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 13 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 30 juni 2017 inzake voortgang dossiers fiscale aftrek van scholingsuitgaven en aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (34556, nr. ...

  Verslagen

  30012-90

  12-04-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 maart 2018, over Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 7 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 30 november 2017 over loopbaanoriëntatie en -begeleiding (31524, nr. 340); de brief ...

  Verslagen

  31524-358

  05-04-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 februari 2018, over leraren

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 21 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Leraren VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 21 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 28 november 2017 over kiezen voor de klas: Voldoende en toegeruste leraren - Stand van zaken Lerarenagenda 2013-2020 (27923, nr. ...

  Verslagen

  27923-285

  21-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 februari 2018, over Examens

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Examens VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 7 februari 2018 overleg gevoerd met de heer Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 20 december 2017 over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs (31289, nr. 357); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 21 december 2017 over het onderzoekskader ...

  Verslagen

  31289-361

  28-02-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 januari 2018, over ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening)

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 31 januari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening) VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 31 januari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 14 juli 2017 met reactie op het advies "Doordacht digitaal" van de Onderwijsraad (32034, ...

  Verslagen

  32034-30

  26-02-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 januari 2018, over selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 17 januari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 17 januari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 7 juli 2017 over selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs (31288, nr. 593); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 7 ...

  Verslagen

  31288-616

  09-02-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 december 2017, over MBO

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 13 december 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Mbo VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 13 december 2017 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 24 november 2017 met stand van zaken ROC Leiden (33495, nr. 108); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 24 november 2017 met reactie op verzoek commissie over het nieuwsbericht ...

  Verslagen

  31524-342

  10-01-2018

 • Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  ...Totaallijst feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-VIII-0) / 34 845 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) nr. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen. De daarop door de regering gegeven antwoorden zijn hierbij ...

  Verslagen

  34845-VIII-3

  15-12-2017

123456...29volgende 15 resultaten