Verslagen

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 december 2017, over MBO

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 13 december 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Mbo VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 13 december 2017 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 24 november 2017 met stand van zaken ROC Leiden (33495, nr. 108); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 24 november 2017 met reactie op verzoek commissie over het nieuwsbericht ...

  Verslagen

  31524-342

  10-01-2018

 • Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  ...Totaallijst feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-VIII-0) / 34 845 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) nr. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen. De daarop door de regering gegeven antwoorden zijn hierbij ...

  Verslagen

  34845-VIII-3

  15-12-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 november 2017, over Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 23 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 23 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 5 juli 2017 met de reactie op verzoek van de commissie over de actuele dienstverlening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (25268, nr. 144); de brief van de minister van ...

  Verslagen

  25268-156

  08-12-2017

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 november 2017, over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018, onderdeel Media

  ...OSV10-1718 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 7 december 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 27 november 2017 overleg gevoerd met de heer Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (34775-VIII); - de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 24 oktober 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (34775-VIII, nr. 12); - de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 17 november 2017 inzake mediabegroting 2018 (34775-VIII, nr. 31); - de brief van de staatssecretaris ...

  Verslagen

  34775-VIII-107

  08-12-2017

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2017, over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018, onderdeel cultuur

  ...OSV7-1718 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 30 november 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 13 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (34775-VIII); - de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 24 oktober 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (34775-VIII, nr. 12); - de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 november 2017 ter aanbieding van Cultuur in Beeld 2017(32820, nr. 219); - de brief van de minister van ...

  Verslagen

  34775-VIII-55

  30-11-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 november 2017, over de Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 15 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, OJCS-Raad VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 15 november 2017 overleg gevoerd met de heer Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van ...

  Verslagen

  21501-34-281

  29-11-2017

 • OCW-begroting onderdeel Media

  ...VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 27 november 2017 overleg gevoerd met de heer Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (34775-VIII); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 24 oktober 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (34775-VIII, nr. 12); de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 17 november 2017 inzake mediabegroting 2018 (34775-VIII, nr. 31); de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. ...

  Verslagen

  27-11-2017

 • OCW-begroting onderdeel Cultuur

  ...VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 13 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (34775-VIII); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 24 oktober 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (34775-VIII, nr. 12); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 november 2017 ter aanbieding van Cultuur in Beeld 2017(32820, nr. 219); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17 ...

  Verslagen

  13-11-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2017, over Voortgangsrapportage passend onderwijs

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 5 juli 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Voortgangsrtapportage passend onderwijs VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 5 juli 2017 overleg gevoerd met de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 20 juni 2017 houdende de elfde voortgangsrapportage passend onderwijs (31497, nr. 242); de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 27 februari ...

  Verslagen

  31497-257

  27-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2017, over Media

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 28 juni 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Media VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 28 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 22 maart 2017 met de beleidsreactie op het rapport over de bestuursstructuur van de Stichting Etherreclame (Ster) (32827, nr. 100); de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. ...

  Verslagen

  32827-117

  26-07-2017

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2017, over de Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016

  ...OSV36-1617 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 7 juli 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 21 juni 2017 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: - de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17 mei 2017 ter aanbieding van het jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 (34725-VIII, nr. 1); - de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 juni 2017 met de beantwoording van vragen van de commissie over het jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 (34725-VIII, nr. 6); -het wetsvoorstel ...

  Verslagen

  34725-VIII-15

  07-07-2017

 • Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2015-2016

  ...VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 21 juni 2017 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over Slotwet 2016, het Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 en het Onderwijsverslag 201: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17 mei 2017 ter aanbieding van het jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 (34725-VIII, nr. 1); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 juni 2017 met de beantwoording van vragen van de commissie over het jaarverslag ministerie van ...

  Verslagen

  21-06-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 mei 2017, over sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 31 mei 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 31 mei 2017 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 20 februari 2017 inzake sterk beroepsonderwijs (31524, nr. 311); de brief ...

  Verslagen

  31524-316

  16-06-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 mei 2017, over de OJCS-raad

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 18 mei 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, OJCS-Raad VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 18 mei 2017 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 11 mei 2017 inzake geannoteerde agenda van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport ...

  Verslagen

  21501-34-278

  01-06-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 april 2017, over Curriculumherziening po en vo

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 20 april 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, de curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs. VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 20 april 2017 overleg gevoerd met de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over : de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 februari 2017 over het vervolg curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs (31293, nr. 357); de brief van de staatssecretaris ...

  Verslagen

  31293-374

  12-05-2017

123456...28volgende 15 resultaten