Besluitenlijsten

 • Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 21-9-2017

  ...Den Haag, 22 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EZ i.v.m. agendapunt 4 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 september 2017 Mededelingen 1. Agendapunt: Voortaan start OCW-procedurevergadering om 10.15 uur Onderwijs en Wetenschap 2. Agendapunt: Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 31 mei 2017 Wijziging van enige ...

  Besluitenlijsten

  22-09-2017

 • Agenda extra OCW-procedurevergadering, 21-9-2017 om 10.15 uur!

  ...Den Haag, 18 september 2017 LET OP: procedurevergadering start om 10.15 uur (i.p.v. 10.00 uur) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EZ i.v.m. agendapunt 4 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 21 september 2017 Tijd: 10.15 - 11.15 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Extra procedurevergadering Mededelingen 1. Agendapunt: Voortaan start OCW-procedurevergadering om 10.15 uur Onderwijs en Wetenschap 2. Agendapunt: Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het ...

  Besluitenlijsten

  18-09-2017

 • Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 14-9-2017

  ...Den Haag, 15 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 3, 4, 5, 7 EZ i.v.m. agendapunt 43, 45, 47 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 september 2017 Mededelingen 1. Agendapunt: Opties data werkbezoek DUO Noot: De commissie stemt in een werkbezoek op maandag 9 oktober. Besluitenlijst vorige vergaderingen Aangenomen. Brievenlijst 2. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Europa 3. Agendapunt: Fiche: Aanbeveling volgen van afgestudeerden Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 juli 2017 Fiche: Aanbeveling volgen van afgestudeerden - 22112-2371 Besluit: ...

  Besluitenlijsten

  15-09-2017

 • Herziene agenda procedurevergadering OCW 14 september 2017

  ...Den Haag, 13 september 2017 HERZIENE AGENDA i.v.m. toevoeging agendapunt 52 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 3, 4, 5, 7 EZ i.v.m. agendapunt 43, 45, 52 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 14 september 2017 Tijd: 10.00 - 11.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Mededelingen 1. Agendapunt: Opties data werkbezoek DUO Noot: • maandag 2 oktober • vrijdag 6 oktober • maandag 9 oktober Besluitenlijst vorige vergaderingen Geen agendapunten Brievenlijst 2. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Europa 3. Agendapunt: Fiche: Aanbeveling volgen van afgestudeerden Zaak: Brief regering - ...

  Besluitenlijsten

  08-09-2017

 • Besluitenlijst e-mailprocedure m.b.t. verzoek Nederlandse Lokale Omroepen om petitieaanbieding op 12 september 2017

  ...Den Haag, 24 augustus 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 24 augustus 2017 Agendapunt: Verzoek NLPO tot aanbieding petitie m.b.t. extra te investeren in het behoud van de lokale omroep d.d. 12 september 2017 Zaak: Brief derden - Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) te Hilversum - 22 augustus 2017 Verzoek NLPO tot aanbieding petitie m.b.t. extra te investeren in het behoud van de lokale omroep d.d. 12 september 2017 - 2017Z11024 Besluit: Petitieaanbieding wordt gepland op 12 september 2017 om 13.45 uur. Noot: De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd: VVD, CDA, D66, GL, SP, PvdA, PvdD, SGP Griffier: E.C.E. de Kler ...

  Besluitenlijsten

  24-08-2017

 • Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 6-7-2017

  ...Den Haag, 7 juli 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 6 EZ i.v.m. agendapunt 16, 19, 25 FIN i.v.m. agendapunt 9 SZW i.v.m. agendapunt 9, 14 VWS i.v.m. agendapunt 6 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 juli 2017 Mededelingen 1. Agendapunt: Het aanbod van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek voor algemene briefing over werkprogramma op 13 september a.s. wordt aangenomen. 2. Agendapunt: Er is voor dit najaar een aantal adviezen aangekondigd van de Onderwijsraad: advies positie gemeente bij onderwijsbeleid; advies bekostiging en kwaliteit; publicatie schoolleiders. De commissie stemt in met het voorstel hierover technische ...

  Besluitenlijsten

  07-07-2017

 • Agenda procedurevergadering OCW op 6 juli 2017

  ...Den Haag, 3 juli 2017 Noot: LET OP: tijdstip gewijzigd i.v.m. plenair debat Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 4 EZ i.v.m. agendapunt 14, 17, 23 FIN i.v.m. agendapunt 7 SZW i.v.m. agendapunt 7, 12 VWS i.v.m. agendapunt 4 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 6 juli 2017 Tijd: 10.45 - 11.45 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Mededelingen 1. Agendapunt: Aanbod Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek voor algemene briefing over werkprogramma op 13 september a.s. Besluitenlijst vorige vergaderingen Geen agendapunten Brievenlijst 2. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Europa 3. ...

  Besluitenlijsten

  03-07-2017

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 30-6-2017

  ...Den Haag, 30 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 30 juni 2017 Agendapunt: Dienstverlening DUO Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen (CDA) - 29 juni 2017 Dienstverlening DUO - 2017Z09405 Besluit: De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het verzoek om een brief van minister OCW: VVD, PVV, D66, GL, SP, PvdA, CU, 50PLUS, SGP Griffier: E.C.E. de Kler Activiteitnummer: 2017A02222 ...

  Besluitenlijsten

  30-06-2017

 • Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 28-6-2017

  ...Den Haag, 30 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 24, 25 EZ i.v.m. agendapunt 9, 10, 14, 17 I&M i.v.m. agendapunt 17 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 28 juni 2017 Mededelingen 1. Agendapunt: N.a.v. voorstel in vorige procedurevergadering om paragraaf Europa hoger op de agenda van commissie OCW te zetten: de agenda kan omgebouwd worden. Besluitenlijst vorige vergaderingen Geen agendapunten Brievenlijst 2. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Cultuur en Media 3. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie inzake herhaalde klacht over ontvangst uitzendingen publieke omroep in Duitsland via ...

  Besluitenlijsten

  30-06-2017

 • Herziene agenda OCW-procedurevergadering van 28 juni 2017, LET OP: datum gewijzigd

  ...Den Haag, 23 juni 2017 Noot: LET OP: datum gewijzigd HERZIENE AGENDA i.v.m. toevoeging agendapunt 22 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 24, 25 EZ i.v.m. agendapunt 9, 10, 14, 17 I&M i.v.m. agendapunt 17 Activiteit: Procedurevergadering Datum: woensdag 28 juni 2017 Tijd: 15.00 - 16.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Mededelingen 1. Agendapunt: N.a.v. voorstel in vorige procedurevergadering om paragraaf Europa hoger op de agenda van commissie OCW te zetten: de agenda kan omgebouwd worden. Navraag wijst uit dat de andere twee proeftuincommissies hier niet toe overgaan. Besluitenlijst vorige vergaderingen Geen agendapunten Brievenlijst ...

  Besluitenlijsten

  23-06-2017

 • Besluitenlijst e-mailprocedure commissie OCW, 21-6-2017

  ...Den Haag, 21 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 21 juni 2017 Agendapunt: AO media van 28 juni a.s. om te zetten in een schriftelijk overleg Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D. Yesilgöz-Zegerius (VVD) - 20 juni 2017 AO media van 28 juni a.s. om te zetten in een schriftelijk overleg - 2017Z08624 Besluit: Het algemeen overleg wordt niet omgezet in een schriftelijk overleg. De volgende fracties hebben gereageerd: VVD, CDA, D66, GL, PvdA, 50PLUS. Vóór gestemd hebben: VVD, PvdA, 50PLUS. Griffier: E.C.E. de Kler Activiteitnummer: 2017A02036 ...

  Besluitenlijsten

  21-06-2017

 • Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 15-6-2017

  ...Den Haag, 16 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 9 EZ i.v.m. agendapunt 22, 24 FIN i.v.m. agendapunt 19 V&J i.v.m. agendapunt 9 VWS i.v.m. agendapunt 12 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 juni 2017 Mededelingen 1. Agendapunt: Op 4 juli a.s. verschijnt de Verkenning van de Onderwijsraad getiteld ‘De leerling centraal’, mede n.a.v. motie uit de Kamer. De commissie stemt in met het voorstel een briefing te plannen kort na het zomerreces. 2. Agendapunt: Het uitgestelde VSNU-werkbezoek aan twee universiteiten is nu gepland op 8 september a.s. Aanmeldingen dienen vóór de volgende procedurevergadering rond te zijn. 3. ...

  Besluitenlijsten

  16-06-2017

 • Herziene agenda procedurevergadering OCW op 15 juni 2017

  ...Den Haag, 14 juni 2017 HERZIENE AGENDA i.v.m. aanvulling agendapunt 12 (nota van wijziging) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 4 EZ i.v.m. agendapunt 17, 19 FIN i.v.m. agendapunt 14 V&J i.v.m. agendapunt 4 VWS i.v.m. agendapunt 7 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 15 juni 2017 Tijd: 10.00 - 11.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Mededelingen Geen agendapunten Besluitenlijst vorige vergaderingen 1. Agendapunt: Herziene besluitenlijst is uitgegaan i.v.m. ontbreken van rondvraagpunt Brievenlijst 2. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Cultuur en Media 3. Agendapunt: Uitstel ...

  Besluitenlijsten

  09-06-2017

 • Herziene besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 1-6-2017 (i.v.m. ontbreken van rondvraagpunt)

  ...Den Haag, 14 juni 2017 HERZIENE BESLUITENLIJST ivm ontbreken van rondvraagpunt *) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 19 EU i.v.m. agendapunt 20 EZ i.v.m. agendapunt 18 FIN i.v.m. agendapunt 6, 11 OCW i.v.m. agendapunt 18 SZW i.v.m. agendapunt 10, 18 V&J i.v.m. agendapunt 18 VWS i.v.m. agendapunt 18, 29 WR i.v.m. agendapunt 15 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 1 juni 2017 Mededelingen Geen agendapunten Besluitenlijst vorige vergaderingen Geen agendapunten Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Cultuur en Media 2. Agendapunt: Jaarverslag Erfgoedinspectie 2015-2016 Zaak: Brief ...

  Besluitenlijsten

  02-06-2017

 • Besluitenlijst extra OCW-procedurevergadering, 31-5-2017

  ...Den Haag, 2 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 31 mei 2017 Onderwijs en Wetenschap 1. Agendapunt: Werkprogramma prioritaire onderwerpen commissie OCW-2017 - nieuw Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 31 mei 2017 Werkprogramma prioritaire onderwerpen commissie OCW-2017 - nieuw - 2017Z07171 Besluit: Besproken. Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 juni 2017 Werkprogramma onderwerpen Versterking kennispositie commissie OCW-2017 - 2017Z07455 Besluit: Werkprogramma is besproken en wordt in volgende p.v. vastgesteld. Rondvraag Overig Geen agendapunten Griffier: E.C.E. de ...

  Besluitenlijsten

  02-06-2017

123456...31volgende 15 resultaten