Besluitenlijsten

 • Agenda procedurevergadering OCW op 24 mei 2018

  ...Den Haag, 18 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 4 BuZa i.v.m. agendapunt 7 EU i.v.m. agendapunt 34, 35 EZK i.v.m. agendapunt 3, 6 FIN i.v.m. agendapunt 9 VWS i.v.m. agendapunt 28, 29, 34 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 24 mei 2018 Tijd: 10.15 - 11.15 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Mededelingen Geen agendapunten Besluitenlijst vorige vergaderingen Geen agendapunten Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Cultuur en Media 2. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over een kabinetsreactie op sectoradviezen audiovisueel en theater Zaak: Brief regering - ...

  Besluitenlijsten

  18-05-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure Omzetten AO OJCS-raad van morgen 17 mei a.s. in schriftelijk overleg

  ...Den Haag, 16 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 16 mei 2018 Agendapunt: Omzetten AO OJCS-raad van morgen 17 mei a.s. in schriftelijk overleg Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 16 mei 2018 Omzetten AO OJCS-raad van morgen 17 mei a.s. in schriftelijk overleg - 2018Z08882 Besluit: Het AO wordt omgezet in een schriftelijk overleg, inbreng dinsdag 22 mei a.s. om 10.00 uur. De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het verzoek: VVD, PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA, CU, PvdD en SGP. Griffier: E.C.E. de Kler Activiteitnummer: 2018A02116 ...

  Besluitenlijsten

  16-05-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure Verplaatsing AO Onderwijskansenbeleid naar 17 mei a.s. 13.00-16.30

  ...Den Haag, 7 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 8 mei 2018 Agendapunt: Verzoek van het lid Heerema om AO Onderwijskansenbeleid van 16 mei a.s. te verplaatsen naar 17 mei a.s. Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 4 mei 2018 Verzoek van het lid Heerema om AO Onderwijskansenbeleid van 16 mei a.s. te verplaatsen naar 17 mei a.s. - 2018Z08371 Besluit: AO verplaatsen van 16 mei naar 17 mei a.s. van 13.00-16.30 uur. Noot: De volgende fracties hebben ingestemd met het verzoek: VVD, PVV, D66, GL, SP, PvdA, CU, SGP. Griffier: E.C.E. de Kler Activiteitnummer: 2018A02006 ...

  Besluitenlijsten

  04-05-2018

 • Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 26-4-2018

  ...Den Haag, 26 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 26 april 2018 Mededelingen Geen agendapunten Besluitenlijst vorige vergaderingen Geen agendapunten Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Cultuur en Media 2. Agendapunt: Evaluatie van de beroepservaringperiode cf. de Wet op de Architectentitel Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 april 2018 Evaluatie van de beroepservaringperiode cf. de Wet op de Architectentitel - 34775-VIII-131 Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Cultuur van 30 mei a.s. Rondvraag Cultuur en ...

  Besluitenlijsten

  26-04-2018

 • Agenda procedurevergadering OCW op 26 april 2018

  ...Den Haag, 20 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 26 april 2018 Tijd: 10.15 - 11.15 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Mededelingen Geen agendapunten Besluitenlijst vorige vergaderingen Geen agendapunten Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Cultuur en Media 2. Agendapunt: Evaluatie van de beroepservaringperiode cf. de Wet op de Architectentitel Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 april 2018 Evaluatie van de beroepservaringperiode cf. de Wet op de Architectentitel - 34775-VIII-131 ...

  Besluitenlijsten

  20-04-2018

 • Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 12-4-2018

  ...Den Haag, 17 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 3, 24 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 3 BuZa i.v.m. agendapunt 3 DEF i.v.m. agendapunt 3 EU i.v.m. agendapunt 18, 19 EZK i.v.m. agendapunt 3, 12 I&W i.v.m. agendapunt 3 J&V i.v.m. agendapunt 3 KR i.v.m. agendapunt 3 LNV i.v.m. agendapunt 3 OCW i.v.m. agendapunt 3 SZW i.v.m. agendapunt 3, 17 VWS i.v.m. agendapunt 3, 23 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 12 april 2018 Mededelingen Geen agendapunten Besluitenlijst vorige vergaderingen Geen agendapunten Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Cultuur en Media Geen agendapunten ...

  Besluitenlijsten

  12-04-2018

 • Agenda procedurevergadering OCW, 12-4-2018

  ...Den Haag, 11 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 2 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 2 BuZa i.v.m. agendapunt 2 DEF i.v.m. agendapunt 2 EU i.v.m. agendapunt 17, 18 EZK i.v.m. agendapunt 2, 11 I&W i.v.m. agendapunt 2 J&V i.v.m. agendapunt 2 KR i.v.m. agendapunt 2 LNV i.v.m. agendapunt 2 OCW i.v.m. agendapunt 2 SZW i.v.m. agendapunt 2, 16 VWS i.v.m. agendapunt 2 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 12 april 2018 Tijd: 10.15 - 11.15 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Mededelingen Geen agendapunten Besluitenlijst vorige vergaderingen Geen agendapunten Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen ...

  Besluitenlijsten

  06-04-2018

 • Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 29-3-2018

  ...Den Haag, 30 maart 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 19, 20, 21 J&V i.v.m. agendapunt 18 VWS i.v.m. agendapunt 18 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 29 maart 2018 Mededelingen 1. Agendapunt: De emancipatienota Noot: De emancipatienota komt vandaag in de Ministerraad en spoedig daarna naar de Kamer. (Dit is conform de planningsbrief, eind maart). Het AO Emancipatie is gepland op donderdag 5 april a.s. Besluitenlijst vorige vergaderingen 2. Agendapunt: Besluitenlijst van OCW-procedurevergadering van 15 maart 2018 Noot: In de vorige vergadering is over agendapunt 12 inzake ‘de voortijdigschoolverlaten-aanpak’ besloten dat deze ...

  Besluitenlijsten

  30-03-2018

 • Agenda procedurevergadering OCW, 15 maart 2018

  ...Den Haag, 23 maart 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 18, 19, 20 J&V i.v.m. agendapunt 17 VWS i.v.m. agendapunt 17 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 29 maart 2018 Tijd: 10.15 - 11.15 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Mededelingen Geen agendapunten Besluitenlijst vorige vergaderingen 1. Agendapunt: Besluitenlijst van OCW-procedurevergadering van 15 maart 2018 Brievenlijst 2. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Cultuur en Media 3. Agendapunt: Cultuur in een open samenleving Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 maart ...

  Besluitenlijsten

  23-03-2018

 • Besluitenlijst van OCW-procedurevergadering, 15-3-2018

  ...Den Haag, 5 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 5, 6, 7, 27 BuZa i.v.m. agendapunt 30 EU i.v.m. agendapunt 5, 6, 21, 22, 23 EZK i.v.m. agendapunt 22, 27, 30 I&W i.v.m. agendapunt 27, 30 J&V i.v.m. agendapunt 20, 27, 30 LNV i.v.m. agendapunt 27 OCW i.v.m. agendapunt 27 SZW i.v.m. agendapunt 27, 30 VWS i.v.m. agendapunt 27, 30 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 maart 2018 Mededelingen 1. Agendapunt: Terugkoppeling uit overleg commissievoorzitters Noot: • Verankering rol commissievoorzitter bij Versterking Kennispositie Kamer in RvO • Constitutionele toetsing bij wetsvoorstellen en initiatiefwetsvoorstellen • Lijst ...

  Besluitenlijsten

  16-03-2018

 • Agenda OCW-procedurevergadering, 15-3-2018

  ...Den Haag, 9 maart 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 3, 4, 6, 23 EU i.v.m. agendapunt 3, 6, 17, 18, 19 EZK i.v.m. agendapunt 18, 23 I&W i.v.m. agendapunt 23 J&V i.v.m. agendapunt 16, 23 LNV i.v.m. agendapunt 23 OCW i.v.m. agendapunt 23 SZW i.v.m. agendapunt 23 VWS i.v.m. agendapunt 23 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 15 maart 2018 Tijd: 10.15 - 11.15 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Mededelingen 1. Agendapunt: Terugkoppeling uit overleg commissievoorzitters Noot: • Verankering rol commissievoorzitter bij Versterking Kennispositie Kamer in RvO • Constitutionele toetsing bij wetsvoorstellen en ...

  Besluitenlijsten

  09-03-2018

 • Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 8-3-2018

  ...Den Haag, 9 maart 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 31, 34 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 31 BuZa i.v.m. agendapunt 31 CGVK i.v.m. agendapunt 31 DEF i.v.m. agendapunt 31 EU i.v.m. agendapunt 33 EZK i.v.m. agendapunt 31, 34 FIN i.v.m. agendapunt 31 I&W i.v.m. agendapunt 31, 34 J&V i.v.m. agendapunt 31, 34 KR i.v.m. agendapunt 31 LNV i.v.m. agendapunt 31, 34 OCW i.v.m. agendapunt 31, 34 SZW i.v.m. agendapunt 31, 34 VWS i.v.m. agendapunt 27, 31, 34 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 maart 2018 Mededelingen 1. Agendapunt: Terugkoppeling uit overleg commissievoorzitters Noot: • Verankering rol commissievoorzitter bij Versterking ...

  Besluitenlijsten

  09-03-2018

 • Agenda OCW-procedurevergadering, 8-3-2018

  ...Den Haag, 5 maart 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 30, 33 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 30 BuZa i.v.m. agendapunt 30 CGVK i.v.m. agendapunt 30 DEF i.v.m. agendapunt 30 EU i.v.m. agendapunt 32 EZK i.v.m. agendapunt 30, 33 FIN i.v.m. agendapunt 30 I&W i.v.m. agendapunt 30, 33 J&V i.v.m. agendapunt 30, 33 KR i.v.m. agendapunt 30 LNV i.v.m. agendapunt 30, 33 OCW i.v.m. agendapunt 30, 33 SZW i.v.m. agendapunt 30, 33 VWS i.v.m. agendapunt 26, 30, 33 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 8 maart 2018 Tijd: 10.15 - 11.15 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Mededelingen 1. Agendapunt: Terugkoppeling uit overleg ...

  Besluitenlijsten

  02-03-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure verzoek van JOB en MBO Raad om petitieaanbieding i.v.m. aanbieding LOB-agenda

  ...Den Haag, 23 februari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 23 februari 2018 Agendapunt: Verzoek MBO Raad, mede namens JOB, tot aanbieding LOB-agenda d.d. 6 maart 2018 Zaak: Brief derden - MBO Raad te Woerden - 21 februari 2018 Verzoek MBO Raad, mede namens JOB, tot aanbieding LOB-agenda d.d. 6 maart 2018 - 2018Z03067 Besluit: Petitieaanbieding wordt gepland. Griffier: E.C.E. de Kler Activiteitnummer: 2018A00741 ...

  Besluitenlijsten

  23-02-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure herplanning van AO Nederlands-Engels in het Hoger Onderwijs

  ...Den Haag, 22 februari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 22 februari 2018 Agendapunt: AO Nederlands-Engels in het Hoger Onderwijs Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. van der Molen (CDA) - 22 februari 2018 AO Nederlands-Engels in het Hoger Onderwijs - 2018Z03193 Besluit: Het algemeen overleg wordt uitgesteld. De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het verzoek: VVD, PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA, CU en SGP. Noot: Het algemeen overleg is nu gepland op 3 april 2018, van 19.00-22.00 uur. Griffier: E.C.E. de Kler Activiteitnummer: 2018A00678 ...

  Besluitenlijsten

  22-02-2018

123456...37volgende 15 resultaten