Besluitenlijsten

 • Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 16-11-2017

  ...Den Haag, 17 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 4, 6, 8 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 4 BuZa i.v.m. agendapunt 4 DEF i.v.m. agendapunt 4 EU i.v.m. agendapunt 3, 5, 19, 39, 42 EZK i.v.m. agendapunt 4, 12, 14, 15, 21, 31, 40, 45 FIN i.v.m. agendapunt 4, 6, 19, 35, 39 I&M i.v.m. agendapunt 44 I&W i.v.m. agendapunt 4 J&V i.v.m. agendapunt 4, 14 KR i.v.m. agendapunt 48 OCW i.v.m. agendapunt 4 SZW i.v.m. agendapunt 4, 6, 14, 15, 39, 54 VWS i.v.m. agendapunt 3, 4, 21, 42, 47 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 november 2017 Mededelingen 1. Agendapunt: Op 4 december 2017 vindt een rondetafelgesprek plaats met als thema: het ...

  Besluitenlijsten

  17-11-2017

 • Agenda OCW-procedurevergadering, 16-11-2017

  ...Den Haag, 10 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 3, 5, 7 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 3 BuZa i.v.m. agendapunt 3 DEF i.v.m. agendapunt 3 EU i.v.m. agendapunt 2, 4, 17, 37, 40 EZ i.v.m. agendapunt 3, 10, 12, 13, 19, 29, 38, 43 FIN i.v.m. agendapunt 3, 5, 17, 33, 37 I&M i.v.m. agendapunt 3, 42 KR i.v.m. agendapunt 47 OCW i.v.m. agendapunt 3 SZW i.v.m. agendapunt 3, 5, 12, 13, 37, 53 V&J i.v.m. agendapunt 3, 12 VWS i.v.m. agendapunt 2, 3, 19, 40, 46 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 16 november 2017 Tijd: 10.15 - 12.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Mededelingen Geen agendapunten Besluitenlijst vorige ...

  Besluitenlijsten

  10-11-2017

 • Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 26-10-2017

  ...Den Haag, 27 oktober 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 4 EZ i.v.m. agendapunt 26 FIN i.v.m. agendapunt 14 I&M i.v.m. agendapunt 8 WR i.v.m. agendapunt 21 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 26 oktober 2017 Mededelingen 1. Agendapunt: Alle aangehouden stukken en dossiers worden geagendeerd voor de procedurevergadering van 16 november a.s. van 10.15-11.45 uur. 2. Agendapunt: De commissie wordt door de nieuwe bewindspersonen uitgenodigd voor een kennismakingsborrel op dinsdag 31 oktober. Besluitenlijst vorige vergaderingen Geen agendapunten Brievenlijst 3. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) ...

  Besluitenlijsten

  27-10-2017

 • Herziene agenda OCW-procedurevergadering, 26-10-2017 (tijdstip is gewijzigd naar 10.30 uur)

  ...Den Haag, 24 oktober 2017 HERZIENE AGENDA i.v.m. wijziging tijdstip (was: 10.15 uur) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 2 EZ i.v.m. agendapunt 24 FIN i.v.m. agendapunt 12 I&M i.v.m. agendapunt 6 WR i.v.m. agendapunt 19 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 26 oktober 2017 Tijd: 10.30 - 11.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Mededelingen Geen agendapunten Besluitenlijst vorige vergaderingen Geen agendapunten Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Europa 2. Agendapunt: Fiche: verordening wijziging programma Creatief Europa Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse ...

  Besluitenlijsten

  24-10-2017

 • Agenda OCW-procedurevergadering, 26-10-2017

  ...Den Haag, 20 oktober 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 2 EZ i.v.m. agendapunt 28 FIN i.v.m. agendapunt 11 I&M i.v.m. agendapunt 6 WR i.v.m. agendapunt 18 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 26 oktober 2017 Tijd: 10.15 - 11.15 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Mededelingen Geen agendapunten Besluitenlijst vorige vergaderingen Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Europa 2. Agendapunt: Fiche: verordening wijziging programma Creatief Europa Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 6 oktober 2017 Fiche: verordening wijziging programma ...

  Besluitenlijsten

  20-10-2017

 • Besluitenlijst e-mailprocedure inzake het inspectierapport Islamitische Universiteit Europa te Rotterdam, 12-10-2017

  ...Den Haag, 13 oktober 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 12 oktober 2017 Agendapunt: Brief van de minister OCW inzake het inspectierapport Islamitische Universiteit Europa te Rotterdam Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.E. van der Linde (VVD) - 11 oktober 2017 Brief van de minister OCW inzake het inspectierapport Islamitische Universiteit Europa te Rotterdam - 2017Z13624 Besluit: Een schriftelijk overleg wordt gepland. Limiet inbreng: 31 oktober a.s. 10.00 uur. Noot: De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het verzoek: VVD, PVV, D66, GL, SP, PvdA, CU. Griffier: E.C.E. de Kler Activiteitnummer: ...

  Besluitenlijsten

  13-10-2017

 • Besluitenlijst e-mailprocedure Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland. 12-10-2017

  ...Den Haag, 13 oktober 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 12 oktober 2017 Agendapunt: Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 oktober 2017 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland - 22452-56 Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen ...

  Besluitenlijsten

  13-10-2017

 • Herziene agenda OCW-procedurevergadering, 12-10-2017

  ...Den Haag, 9 oktober 2017 : HERZIENE AGENDA i.v.m. toevoeging agendapunten 2, 3, 9, 10, 11 en 12 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 2 FIN i.v.m. agendapunt 8 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 12 oktober 2017 Tijd: 10.15 - 11.15 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Mededelingen Geen agendapunten Besluitenlijst vorige vergaderingen Geen agendapunten Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Europa 2. Agendapunt: Fiche: verordening wijziging programma Creatief Europa Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 6 oktober 2017 Fiche: verordening ...

  Besluitenlijsten

  06-10-2017

 • Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 28-9-2017

  ...Den Haag, 28 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 2 EZ i.v.m. agendapunt 8 FIN i.v.m. agendapunt 2 KR i.v.m. agendapunt 15 V&J i.v.m. agendapunt 2 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 september 2017 Mededelingen Geen agendapunten Besluitenlijst vorige vergaderingen Geen agendapunten Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Europa 2. Agendapunt: Fiche: verordening invoer cultuurgoederen Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 september 2017 Fiche: verordening invoer cultuurgoederen - 22112-2391 Besluit: Agenderen voor algemeen overleg ...

  Besluitenlijsten

  28-09-2017

 • Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 21-9-2017

  ...Den Haag, 22 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EZ i.v.m. agendapunt 4 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 september 2017 Mededelingen 1. Agendapunt: Voortaan start OCW-procedurevergadering om 10.15 uur Onderwijs en Wetenschap 2. Agendapunt: Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 31 mei 2017 Wijziging van enige ...

  Besluitenlijsten

  22-09-2017

 • Agenda extra OCW-procedurevergadering, 21-9-2017 om 10.15 uur!

  ...Den Haag, 18 september 2017 LET OP: procedurevergadering start om 10.15 uur (i.p.v. 10.00 uur) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EZ i.v.m. agendapunt 4 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 21 september 2017 Tijd: 10.15 - 11.15 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Extra procedurevergadering Mededelingen 1. Agendapunt: Voortaan start OCW-procedurevergadering om 10.15 uur Onderwijs en Wetenschap 2. Agendapunt: Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het ...

  Besluitenlijsten

  18-09-2017

 • Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 14-9-2017

  ...Den Haag, 15 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 3, 4, 5, 7 EZ i.v.m. agendapunt 43, 45, 47 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 september 2017 Mededelingen 1. Agendapunt: Opties data werkbezoek DUO Noot: De commissie stemt in een werkbezoek op maandag 9 oktober. Besluitenlijst vorige vergaderingen Aangenomen. Brievenlijst 2. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Europa 3. Agendapunt: Fiche: Aanbeveling volgen van afgestudeerden Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 juli 2017 Fiche: Aanbeveling volgen van afgestudeerden - 22112-2371 Besluit: ...

  Besluitenlijsten

  15-09-2017

 • Herziene agenda procedurevergadering OCW 14 september 2017

  ...Den Haag, 13 september 2017 HERZIENE AGENDA i.v.m. toevoeging agendapunt 52 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 3, 4, 5, 7 EZ i.v.m. agendapunt 43, 45, 52 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 14 september 2017 Tijd: 10.00 - 11.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Mededelingen 1. Agendapunt: Opties data werkbezoek DUO Noot: • maandag 2 oktober • vrijdag 6 oktober • maandag 9 oktober Besluitenlijst vorige vergaderingen Geen agendapunten Brievenlijst 2. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Europa 3. Agendapunt: Fiche: Aanbeveling volgen van afgestudeerden Zaak: Brief regering - ...

  Besluitenlijsten

  08-09-2017

 • Besluitenlijst e-mailprocedure m.b.t. verzoek Nederlandse Lokale Omroepen om petitieaanbieding op 12 september 2017

  ...Den Haag, 24 augustus 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 24 augustus 2017 Agendapunt: Verzoek NLPO tot aanbieding petitie m.b.t. extra te investeren in het behoud van de lokale omroep d.d. 12 september 2017 Zaak: Brief derden - Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) te Hilversum - 22 augustus 2017 Verzoek NLPO tot aanbieding petitie m.b.t. extra te investeren in het behoud van de lokale omroep d.d. 12 september 2017 - 2017Z11024 Besluit: Petitieaanbieding wordt gepland op 12 september 2017 om 13.45 uur. Noot: De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd: VVD, CDA, D66, GL, SP, PvdA, PvdD, SGP Griffier: E.C.E. de Kler ...

  Besluitenlijsten

  24-08-2017

 • Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 6-7-2017

  ...Den Haag, 7 juli 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 6 EZ i.v.m. agendapunt 16, 19, 25 FIN i.v.m. agendapunt 9 SZW i.v.m. agendapunt 9, 14 VWS i.v.m. agendapunt 6 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 juli 2017 Mededelingen 1. Agendapunt: Het aanbod van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek voor algemene briefing over werkprogramma op 13 september a.s. wordt aangenomen. 2. Agendapunt: Er is voor dit najaar een aantal adviezen aangekondigd van de Onderwijsraad: advies positie gemeente bij onderwijsbeleid; advies bekostiging en kwaliteit; publicatie schoolleiders. De commissie stemt in met het voorstel hierover technische ...

  Besluitenlijsten

  07-07-2017

123456...32volgende 15 resultaten