Verslagen

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 februari 2018, over Bedrijfslevenbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 21 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Bedrijfslevenbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 21 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 16 december 2016 over de tweede Monitor Vestigingsklimaat (32637, nr. 271); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 24 februari 2017 over de ...

  Verslagen

  32637-303

  21-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2018, over mijnbouw

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 15 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Mijnbouw VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 15 februari 2018 overleg gevoerd over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 4 juli 2017 over de beoordeling door SodM van het Meet- en regelprotocol Groningen (33529, nr. 359); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 7 juli 2017 over het addendum op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 (MJP) van de Nationaal Coördinator ...

  Verslagen

  32849-126

  21-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2018, over Telecommunicatie

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 15 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Telecommunicatie VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 15 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 22 december 2016 over de Privacy Impact Assessment startarchitectuur eIDAS (34413, nr. 9); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 11 april 2017 inzake stand van ...

  Verslagen

  24095-426

  14-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 februari 2018, over marktwerking en mededinging

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 8 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, marktwerking en mededinging VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 8 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 10 oktober 2016 met de reactie op diverse moties en toezeggingen op het terrein van marktwerking en mededinging (24036, nr. 415); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 24 oktober 2016 over de ...

  Verslagen

  24036-428

  09-03-2018

 • Conceptverslag Innovatie

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 8 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Innovatie VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 8 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 18 oktober 2016 over Nationale Iconen 2016 (33009, nr. 32); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 30 november 2016 met een reactie op de motie van het lid Bruins over een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw ...

  Verslagen

  08-03-2018

 • Conceptverslag Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 12 en 13 maart 2018

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 12 en 13 maart 2018 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 7 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken ...

  Verslagen

  07-03-2018

 • Conceptverslag Toerisme

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Toerisme VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 7 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 2 maart 2018 over de ontwikkelingen in de toerismesector en de aanpak spreiding van toerisme (26419, nr. 67). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de ...

  Verslagen

  07-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 februari 2018, over winkeltijden

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 1 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Winkeltijdenwet en retailbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 1 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 28 september 2017 over vervolg Retailagenda (27838, nr. 26); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 3 juli 2017 over tweede voortgangsrapportage Retailagenda (27838, nr. 25); de brief van de ...

  Verslagen

  34647-12

  28-02-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 februari 2018, over Klimaat

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 1 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Klimaat VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en heeft op 1 februari 2018 overleg gevoerd met de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en , over: de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 13 januari 2017 met de kabinetsreactie op het onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) "Effort Sharing Regulation 2030; gevolgen voor Nederland" (34535, nr. 8); de brief van ...

  Verslagen

  32813-164

  28-02-2018

 • Conceptverslag Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 22 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Ondernemen en bedrijfsfinanciering VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 22 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 30 januari 2017 over de beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het ministerie van Economische Zaken (26643, nr. 442); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 14 februari 2017 met de ...

  Verslagen

  22-02-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 januari 2018, over Energie

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 18 januari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Energie VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 18 januari 2018 overleg gevoerd met de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 30 september 2016 over de stroomstoring in Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015 (29023, nr. 209); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 16 december 2016 met de reactie op de brief van de gemeente Stadskanaal over ...

  Verslagen

  29023-229

  31-01-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 december 2017, over Post

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 6 december 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Post VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 6 december 2017 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 23 december 2016 over ontwikkelingen op de postmarkt (29502, nr. 135); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 23 december 2016 over ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband ...

  Verslagen

  29502-153

  28-12-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2017, over de Telecomraad op 4 december 2017

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 29 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Telecomraad 4 december 2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 29 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 23 november 2017 met geannoteerde agenda Telecomraad van 4 december 2017 (21501-33, nr. 675); de brief van de staatssecretaris van Economische ...

  Verslagen

  21501-33-681

  13-12-2017