Verslagen

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2017, over de Telecomraad op 4 december 2017

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 29 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Telecomraad 4 december 2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 29 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 23 november 2017 met geannoteerde agenda Telecomraad van 4 december 2017 (21501-33, nr. 675); de brief van de staatssecretaris van Economische ...

  Verslagen

  21501-33-681

  13-12-2017

 • Conceptverslag Post

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 6 december 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Post VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 6 december 2017 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 23 december 2016 over ontwikkelingen op de postmarkt (29502, nr. 135); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 23 december 2016 over ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband ...

  Verslagen

  06-12-2017