Verslagen

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2018, over Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 27 juni 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 27 juni 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. ...

  Verslagen

  32637-319

  27-06-2018

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2018, over Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (deel LNV)

  ...OSV31-1718 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2018 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 21 juni 2018 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, viceminister-president, over: - de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 16 mei 2018 inzake het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (34950-XIII, nr. 1); - de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, viceminister-president d.d. 5 juni 2018 inzake beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (34950-XIII, nr. 10); - de brief van de president van de Algemene ...

  Verslagen

  34950-XIII-19

  21-06-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 mei 2018, over aanbesteden

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 24 mei 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Aanbesteden VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 24 mei 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 16 februari 2018 over de actieagenda Beter Aanbesteden (Kamerstuk 34252, nr. 4); de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 15 mei 2018 over de voortgang van het traject Beter ...

  Verslagen

  34252-6

  21-06-2018

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2018, over Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017

  ...OSV28-1718 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 10 juli 2018 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 20 juni 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, over: - de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 19 december 2017 inzake begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 Economische Zaken (34775-XIII, nr. 124); - de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 16 mei 2018 inzake Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (34950-XIII, nr. 1); - de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 5 ...

  Verslagen

  34950-XIII-18

  20-06-2018

 • Jaarverslag 2017 (deel EZK) en Slotwet 2017 EZK (ongecorrigeerd stenogram)

  ...VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 20 juni 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 19 december 2017 inzake begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 Economische Zaken (34775-XIII, nr. 124); de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 16 mei 2018 inzake Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (34950-XIII, nr. 1); de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 5 juni 2018 inzake beantwoording ...

  Verslagen

  20-06-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 mei 2018, over de Raad voor Concurrentievermogen

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 23 mei 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 28 en 29 mei 2018 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 23 mei 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en ...

  Verslagen

  21501-30-435

  23-05-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 maart 2018, over Toerisme

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Toerisme VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 7 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 2 maart 2018 over de ontwikkelingen in de toerismesector en de aanpak spreiding van toerisme (26419, nr. 67). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de ...

  Verslagen

  26419-73

  05-04-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 maart 2018, over de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 12 en 13 maart 2018

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 12 en 13 maart 2018 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 7 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken ...

  Verslagen

  21501-30-427

  28-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 februari 2018, over ondernemen en bedrijfsfinanciering

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 22 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Ondernemen en bedrijfsfinanciering VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 22 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 30 januari 2017 over de beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het ministerie van Economische Zaken (26643, nr. 442); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 14 februari 2017 met de ...

  Verslagen

  32637-304

  27-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 februari 2018, over Bedrijfslevenbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 21 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Bedrijfslevenbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 21 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 16 december 2016 over de tweede Monitor Vestigingsklimaat (32637, nr. 271); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 24 februari 2017 over de ...

  Verslagen

  32637-303

  21-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2018, over mijnbouw

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 15 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Mijnbouw VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 15 februari 2018 overleg gevoerd over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 4 juli 2017 over de beoordeling door SodM van het Meet- en regelprotocol Groningen (33529, nr. 359); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 7 juli 2017 over het addendum op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 (MJP) van de Nationaal Coördinator ...

  Verslagen

  32849-126

  21-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2018, over Telecommunicatie

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 15 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Telecommunicatie VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 15 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 22 december 2016 over de Privacy Impact Assessment startarchitectuur eIDAS (34413, nr. 9); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 11 april 2017 inzake stand van ...

  Verslagen

  24095-426

  14-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 februari 2018, over marktwerking en mededinging

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 8 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, marktwerking en mededinging VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 8 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 10 oktober 2016 met de reactie op diverse moties en toezeggingen op het terrein van marktwerking en mededinging (24036, nr. 415); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 24 oktober 2016 over de ...

  Verslagen

  24036-428

  09-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 maart 2018, over Innovatie

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 8 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Innovatie VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 8 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 18 oktober 2016 over Nationale Iconen 2016 (33009, nr. 32); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 30 november 2016 met een reactie op de motie van het lid Bruins over een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw ...

  Verslagen

  33009-61

  08-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 februari 2018, over winkeltijden

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 1 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Winkeltijdenwet en retailbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 1 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 28 september 2017 over vervolg Retailagenda (27838, nr. 26); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 3 juli 2017 over tweede voortgangsrapportage Retailagenda (27838, nr. 25); de brief van de ...

  Verslagen

  34647-12

  28-02-2018

1 2volgende 15 resultaten