Verslagen

 • Conceptverslag Mijnbouw

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 11 oktober 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Mijnbouw VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 11 oktober 2018 overleg gevoerd met de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 1 mei 2014 inzake balans tussen de bescherming van de kwetsbare natuur op de Noordpool en onze economische en energiepolitieke belangen (29023, nr. 167); de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 14 februari 2018 ...

  Verslagen

  11-10-2018

 • Conceptverslag Ondernemen en bedrijfsfinanciering

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 10 oktober 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Ondernemen en bedrijfsfinanciering VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 10 oktober 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 1 maart 2018 inzake evaluatie van de wet op de Kamer van Koophandel (32637, nr. 302); de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 19 april 2018 inzake ...

  Verslagen

  10-10-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 september 2018, over Digitalisering

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 20 september 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Digitalisering VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 20 september 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 26 juni 2018 inzake voortgangsbericht Digital Trust Center (26643, nr. 545); de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 15 juni 2018 inzake Nederlandse ...

  Verslagen

  26643-575

  20-09-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 september 2018, over Klimaat en energie (tweede termijn)

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 13 september 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Klimaat en energie (tweede termijn) VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat en de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben op 13 september 2018 overleg gevoerd met de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 23 februari 2018 inzake ...

  Verslagen

  32813-224

  13-09-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 september 2018, over Ruimtevaart

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 12 september 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Ruimtevaart VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 12 september 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 25 november 2016 inzake nota Ruimtevaartbeleid 2016 (24446, nr. 60); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 2 december 2016 inzake fiche: Mededeling Ruimtestrategie voor Europa (22112, nr. 2255); de brief ...

  Verslagen

  24446-63

  12-09-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2018, over Invest-NL (herdruk)

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 6 september 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Invest-NL VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Financiƫn hebben op 6 september 2018 overleg gevoerd met de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 10 februari 2017 inzake de oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling: Invest-NL (28165, nr. 266); de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 15 ...

  Verslagen

  28165-288

  06-09-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 september 2018, over Klimaat en energie

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 5 september 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Klimaat en Energie VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat en de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben op 5 september 2018 overleg gevoerd met de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 23 februari 2018 inzake kabinetsinzet voor het ...

  Verslagen

  32813-198

  05-09-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2018, over Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 27 juni 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 27 juni 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. ...

  Verslagen

  32637-319

  27-06-2018

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2018, over Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (deel LNV)

  ...OSV31-1718 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2018 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 21 juni 2018 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, viceminister-president, over: - de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 16 mei 2018 inzake het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (34950-XIII, nr. 1); - de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, viceminister-president d.d. 5 juni 2018 inzake beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (34950-XIII, nr. 10); - de brief van de president van de Algemene ...

  Verslagen

  34950-XIII-19

  21-06-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 mei 2018, over aanbesteden

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 24 mei 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Aanbesteden VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 24 mei 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 16 februari 2018 over de actieagenda Beter Aanbesteden (Kamerstuk 34252, nr. 4); de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 15 mei 2018 over de voortgang van het traject Beter ...

  Verslagen

  34252-6

  21-06-2018

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2018, over Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017

  ...OSV28-1718 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 10 juli 2018 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 20 juni 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, over: - de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 19 december 2017 inzake begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 Economische Zaken (34775-XIII, nr. 124); - de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 16 mei 2018 inzake Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (34950-XIII, nr. 1); - de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 5 ...

  Verslagen

  34950-XIII-18

  20-06-2018

 • Jaarverslag 2017 (deel EZK) en Slotwet 2017 EZK (ongecorrigeerd stenogram)

  ...VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 20 juni 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 19 december 2017 inzake begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 Economische Zaken (34775-XIII, nr. 124); de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 16 mei 2018 inzake Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (34950-XIII, nr. 1); de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 5 juni 2018 inzake beantwoording ...

  Verslagen

  20-06-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 mei 2018, over de Raad voor Concurrentievermogen

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 23 mei 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 28 en 29 mei 2018 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 23 mei 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en ...

  Verslagen

  21501-30-435

  23-05-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 maart 2018, over Toerisme

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Toerisme VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 7 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 2 maart 2018 over de ontwikkelingen in de toerismesector en de aanpak spreiding van toerisme (26419, nr. 67). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de ...

  Verslagen

  26419-73

  05-04-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 maart 2018, over de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 12 en 13 maart 2018

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 12 en 13 maart 2018 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 7 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken ...

  Verslagen

  21501-30-427

  28-03-2018

1 2volgende 15 resultaten