Besluitenlijsten

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 16 mei 2018: Wenselijkheid omzetten AO op 23 mei in SO

  ...Den Haag, 16 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 1 Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 16 mei 2018 Agendapunt: Wenselijkheid omzetten algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (28 en 29 mei 2018), dat gepland staat op woensdag 23 mei 2018 van 10.00 tot 12.00 uur, in een schriftelijk overleg op vrijdag 18 mei Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 mei 2018 Wenselijkheid omzetten algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (28 en 29 mei 2018), dat gepland staat op woensdag 23 mei 2018 van 10.00 tot 12.00 uur, in een schriftelijk ...

  Besluitenlijsten

  16-05-2018

 • Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 22 mei 2018

  ...Den Haag, 17 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 39 BuZa i.v.m. agendapunt 6 EU i.v.m. agendapunt 34, 42, 54, 55, 56 FIN i.v.m. agendapunt 7, 23 I&W i.v.m. agendapunt 23 J&V i.v.m. agendapunt 40 LNV i.v.m. agendapunt 5, 8, 21, 35 OCW i.v.m. agendapunt 39, 56 SZW i.v.m. agendapunt 4 VWS i.v.m. agendapunt 23, 51 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 22 mei 2018 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Uitnodiging voor een werkbezoek aan de ACM Zaak: Brief regering - staatssecretaris van ...

  Besluitenlijsten

  15-05-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 14 mei 2018: Deelname TNO en Groninger Gasberaad aan RTG op 17 mei 2018

  ...Den Haag, 15 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 14 mei 2018 Agendapunt: Verzoek van het lid Van Tongeren om het Groninger Gasberaad en TNO uit te nodigen voor het rondetafelgesprek over gaswinning Groningen op 17 mei 2018 Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 14 mei 2018 Verzoek van het lid Van Tongeren om het Groninger Gasberaad en TNO uit te nodigen voor het rondetafelgesprek over gaswinning Groningen op 17 mei 2018 - 2018Z08560 Besluit: De volgende fracties hebben het verzoek gesteund: VVD, PVV, CDA, D66, SP, PvdA, CU, PvdD en SGP. Groninger Gasberaad en TNO zullen worden uitgenodigd ...

  Besluitenlijsten

  15-05-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 25 april 2018: Vaststellen programma RTG Beter Aanbesteden - de praktijk

  ...Den Haag, 26 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 25 april 2018 Agendapunt: Vaststellen programma RTG Beter Aanbesteden - de praktijk Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 april 2018 Vaststellen programma RTG Beter Aanbesteden - de praktijk - 2018Z07721 Besluit: Ingestemd met het voorstel. Tevens in ingestemd met het voorstel van het lid Alkaya (SP) om in blok 1 dhr. Keulen (Fontys Hogescholen) te laten deelnemen in plaats van dhr. Bekke (Modint) in blok 2. Niet ingestemd is met het voorstel van het lid Wörsdörfer (VVD) om in blok 2 dhr. De Weert (Kenniskring Aanbesteden) in plaats ...

  Besluitenlijsten

  26-04-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure van 23 april 2018 inzake het tot nader order uitstellen van het algemeen overleg Nationaal Techniekpact 2020 op 24 april 2018.

  ...Den Haag, 23 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure EZK van maandag 23 april 2018 inzake uitstel Nationaal Techniekpact 2020 Agendapunt: Verzoek van het lid Bruins (ChristenUnie) om het AO Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 op a.s. dinsdag 24 april uit te stellen Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E.E.W. Bruins (ChristenUnie) - 23 april 2018 Verzoek van het lid Bruins (ChristenUnie) om het AO Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 op a.s. dinsdag 24 april uit te stellen - 2018Z07610 Besluit: Het algemeen overleg Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 op dinsdag 24 april zal tot nader order zal ...

  Besluitenlijsten

  23-04-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 17 april 2018

  ...Den Haag, 18 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 10 EU i.v.m. agendapunt 9, 13, 16, 18, 33 FIN i.v.m. agendapunt 8, 32 I&W i.v.m. agendapunt 3 J&V i.v.m. agendapunt 8 VWS i.v.m. agendapunt 34 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 17 april 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Verzoek CE Delft om presentatie te mogen houden over studie “Incentives voor de warmtetransitie. Hoe wordt klimaatneutraal verwarmen voor de energiegebruiker een reële optie” Zaak: Brief derden - CE Delft te Delft - 7 februari 2018 Verzoek CE Delft om presentatie te ...

  Besluitenlijsten

  18-04-2018

 • Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 17 april 2018

  ...Den Haag, 12 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 10 EU i.v.m. agendapunt 9, 13, 16, 18, 33 FIN i.v.m. agendapunt 8, 32 I&W i.v.m. agendapunt 3 J&V i.v.m. agendapunt 8 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 17 april 2018 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Verzoek CE Delft om presentatie te mogen houden over studie “Incentives voor de warmtetransitie. Hoe wordt klimaatneutraal verwarmen voor de energiegebruiker een reële optie” Zaak: Brief derden - CE Delft te Delft - 7 ...

  Besluitenlijsten

  10-04-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 6 april 2018: Verplaatsen SO Informele Energieraad 12/04 naar 10/04

  ...Den Haag, 6 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 6 april 2018 Agendapunt: Verplaatsen SO Informele Energieraad van 12 april naar 10 april 2018 Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 april 2018 Verplaatsen SO Informele Energieraad van 12 april naar 10 april 2018 - 2018Z06261 Besluit: Naar aanleiding van de e-mailprocedure hebben de volgende fracties ingestemd met het verplaatsen van het schriftelijk overleg Informele Energieraad naar dinsdag 10 april te 12.00 uur: CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie. Niet ingestemd met het voorstel heeft de fractie van de VVD. Het voorstel is ...

  Besluitenlijsten

  06-04-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 3 april 2018

  ...Den Haag, 5 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 20 BuZa i.v.m. agendapunt 6, 20 EU i.v.m. agendapunt 12, 18, 20 FIN i.v.m. agendapunt 20 I&W i.v.m. agendapunt 5, 9 KR i.v.m. agendapunt 6 LNV i.v.m. agendapunt 4, 20 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 3 april 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Uitnodiging Provincie Overijssel, mede namens Twente Board, voor werkbezoek 'Fotonica' in Twente d.d. 15 juni 2018 Zaak: Brief derden - Provincie Overijssel te Zwolle - 21 maart 2018 Uitnodiging Provincie Overijssel, mede namens Twente Board, voor ...

  Besluitenlijsten

  05-04-2018

 • Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 3 april 2018

  ...Den Haag, 29 maart 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 18 BuZa i.v.m. agendapunt 6, 18 EU i.v.m. agendapunt 10, 16, 18 FIN i.v.m. agendapunt 18 I&W i.v.m. agendapunt 5, 7 KR i.v.m. agendapunt 6 LNV i.v.m. agendapunt 4, 18 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 3 april 2018 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Uitnodiging Provincie Overijssel, mede namens Twente Board, voor werkbezoek 'Fotonica' in Twente d.d. 15 juni 2018 Zaak: Brief derden - Provincie Overijssel te Zwolle - 21 maart ...

  Besluitenlijsten

  27-03-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 20 maart 2018

  ...Den Haag, 21 maart 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 5, 11 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 11 FIN i.v.m. agendapunt 20 I&W i.v.m. agendapunt 5, 11, 15 LNV i.v.m. agendapunt 5, 11 SZW i.v.m. agendapunt 20 VWS i.v.m. agendapunt 5 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 20 maart 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Brief van de voorzitter van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) over het onderzoek naar regels in de klus- en deeleconomie Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 maart 2018 Brief van de voorzitter van ATR over het ...

  Besluitenlijsten

  21-03-2018

 • Agenda procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 20 maart 2018 om 16.30 uur

  ...Den Haag, 15 maart 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 5 I&W i.v.m. agendapunt 5, 14 LNV i.v.m. agendapunt 5 VWS i.v.m. agendapunt 5 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 20 maart 2018 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Brief van de voorzitter van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) over het onderzoek naar regels in de klus- en deeleconomie Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 maart 2018 Brief van de voorzitter van ATR over het onderzoek naar regels ...

  Besluitenlijsten

  13-03-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 6 maart 2018

  ...Den Haag, 8 maart 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 11, 23, 24 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 29 BuZa i.v.m. agendapunt 20, 25, 29 EU i.v.m. agendapunt 14, 29, 31, 32, 33 EZK i.v.m. agendapunt 19, 20, 23, 24 FIN i.v.m. agendapunt 20 I&W i.v.m. agendapunt 11, 23, 24 J&V i.v.m. agendapunt 23, 24 LNV i.v.m. agendapunt 11, 12, 24, 29 OCW i.v.m. agendapunt 23, 24, 32 SZW i.v.m. agendapunt 23, 24 VWS i.v.m. agendapunt 23, 24 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 6 maart 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Uitnodiging Heineken Nederland voor werkbezoek aan ...

  Besluitenlijsten

  08-03-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 28 februari 2018:

  ...Den Haag, 1 maart 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 1 Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 28 februari 2018 Agendapunt: Wenselijkheid omzetten AO ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (12 en 13 maart) in een SO Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 26 februari 2018 Wenselijkheid omzetten AO ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (12 en 13 maart) in een SO - 2018Z03458 Besluit: Op de e-mailprocedure hebben de fracties van het CDA en de SP afwijzend gereageerd. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.Daarmee is het voorstel tot omzetting in een SO ...

  Besluitenlijsten

  01-03-2018

 • Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 6 maart 2018

  ...Den Haag, 1 maart 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 11, 23, 24 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 29 BuZa i.v.m. agendapunt 20, 25, 29 EU i.v.m. agendapunt 14, 29, 31, 32, 33 EZK i.v.m. agendapunt 19, 20, 23, 24 FIN i.v.m. agendapunt 20 I&W i.v.m. agendapunt 11, 23, 24 J&V i.v.m. agendapunt 23, 24 LNV i.v.m. agendapunt 11, 12, 24, 29 OCW i.v.m. agendapunt 23, 24, 32 SZW i.v.m. agendapunt 23, 24 VWS i.v.m. agendapunt 23, 24 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 6 maart 2018 Tijd: 16.00 - 17.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Uitnodigingen ...

  Besluitenlijsten

  01-03-2018

123volgende 15 resultaten