Besluitenlijsten

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 14 februari 2018: Verzoek van het lid Jetten om de minister van EZK een reactie te vragen op het bericht "NAM moet gaswinning bij Maasdijk en Monster" stoppen t.b.v. het AO Mijnbouw d.d. 15 februari 2018

  ...Den Haag, 14 februari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 14 februari 2018 Agendapunt: Verzoek van het lid Jetten om de minister van EZK een reactie te vragen op het bericht "NAM moet gaswinning bij Maasdijk en Monster" stoppen t.b.v. het AO Mijnbouw d.d. 15 februari 2018 Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten (D66) - 14 februari 2018 Verzoek van het lid Jetten om de minister van EZK een reactie te vragen op het bericht "NAM moet gaswinning bij Maasdijk en Monster" stoppen t.b.v. het AO Mijnbouw d.d. 15 februari 2018 - 2018Z02538 Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het bericht "NAM ...

  Besluitenlijsten

  14-02-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 14 februari 2018: Verzoek van het lid Van Tongeren om de brieven over de mijnschade Groningen (agendapunten 1, 2, 4, 6 en 7) van de agenda van het algemeen overleg Mijnbouw d.d. 15 februari 2018 af te voeren en over deze stukken te zijner tijd een apart algemeen overleg over mijnbouwschade in Groningen te voeren.

  ...Den Haag, 14 februari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 14 februari 2018 Agendapunt: Verzoek van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om de brieven over de mijnschade Groningen (agendapunten 1, 2, 4, 6 en 7) van de agenda van het algemeen overleg Mijnbouw op 15 februari 2018 af te voeren en over deze stukken te zijner tijd een apart algemeen overleg over mijnbouwschade in Groningen te voeren. Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 13 februari 2018 Verzoek van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om de brieven over de mijnschade Groningen (agendapunten 1, 2, 4, 6 en 7) van de agenda van het algemeen ...

  Besluitenlijsten

  14-02-2018

 • Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 20 februari 2018

  ...Den Haag, 15 februari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 7, 9, 24, 27 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 12, 27 BuZa i.v.m. agendapunt 20, 27 CGVK i.v.m. agendapunt 27 DEF i.v.m. agendapunt 16, 27 EU i.v.m. agendapunt 16, 17, 22, 23 EZK i.v.m. agendapunt 20, 21, 27 FIN i.v.m. agendapunt 12, 19, 20, 27, 39 I&W i.v.m. agendapunt 9, 27 J&V i.v.m. agendapunt 4, 27 KR i.v.m. agendapunt 27 LNV i.v.m. agendapunt 9, 27, 30 OCW i.v.m. agendapunt 27 SZW i.v.m. agendapunt 27 VWS i.v.m. agendapunt 10, 27 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 20 februari 2018 Tijd: 16.00 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Brievenlijst 1. Agendapunt: ...

  Besluitenlijsten

  13-02-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 6 februari 2018

  ...Den Haag, 8 februari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 13, 14, 22, 23, 34 I&W i.v.m. agendapunt 2, 15, 26 J&V i.v.m. agendapunt 12 OCW i.v.m. agendapunt 34 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 6 februari 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Aanbod voor presentatie over noodzaak en winst van meer samenwerking in de Benelux op de terreinen Energie/Klimaat en Infrastructuur Zaak: Brief derden - Benelux Business Roundtable (BBR) te Antwerpen - 22 januari 2018 Aanbod voor presentatie over samenwerking in de Benelux en commentaar t.b.v. debat Wijziging ...

  Besluitenlijsten

  07-02-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 31 januari 2018 inzake Verzoek Shell, ExxonMobil en NAM om tijdens de hoorzitting over de betaalcapaciteit van de NAM samen in één blok gehoord te worden

  ...Den Haag, 31 januari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 31 januari 2018 Agendapunt: Verzoek Shell, ExxonMobil en NAM om tijdens de hoorzitting over de betaalcapaciteit van de NAM samen in één blok gehoord te worden Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 31 januari 2018 Verzoek van de genodigden om op de hoorzitting over de betaalcapaciteit van de NAM op donderdag 1 februari 2018 in één blok van één uur gezamenlijk te worden gehoord, dit vanwege de samenhang en effectiviteit. - 2018Z01513 Besluit: Een meerderheid van de commissie steunt het verzoek van Shell, ExxonMobil en de NAM steunt om ...

  Besluitenlijsten

  31-01-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure op 30 januari 2018 n.a.v. het voorstel van het lid Van Tongeren (GrL) om deze week een hoorzitting te houden met de top van Shell en Exxon over de betaalcapaciteit van de NAM

  ...Den Haag, 30 januari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 30 januari 2018 om 10.00 uur Agendapunt: Verzoek van het lid Van Tongeren om nog deze week een hoorzitting te houden met de top van Shell en Exxon. Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 29 januari 2018 Verzoek van het lid Van Tongeren om nog deze week een hoorzitting te houden met de top van Shell en Exxon. - 2018Z01289 Besluit: Het voorstel van het lid Van Tongeren (GrL) om deze week een hoorzitting te houden met de top van Shell en Exxon over de betaalcapaciteit van de NAM wordt gesteund door de volgende fracties: VVD, PVV, CDA, D66, SP, ...

  Besluitenlijsten

  30-01-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure Voorstel opzet hoorzitting betaalcapaciteit NAM op donderdag 1 februari 2018

  ...Den Haag, 30 januari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 30 januari 2018 om 12.00 uur Agendapunt: Voorstel opzet hoorzitting betaalcapaciteit NAM op donderdag 1 februari 2018 Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 januari 2018 Voorstel opzet hoorzitting betaalcapaciteit NAM op donderdag 1 februari 2018 - 2018Z01385 Besluit: De commissie heeft ingestemd met het voorstel voor de opzet van de hoorzitting over de betaalcapaciteit van de NAM op donderdag 1 februari 2018. De volgende fracties steunen het voorstel: VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, CU, PvdD en 50PLUS. Griffier: D.S. Nava ...

  Besluitenlijsten

  30-01-2018

 • Agenda procedurevergadering vaste commissie voor EZK op 6 februari 2018

  ...Den Haag, 1 februari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 13, 14, 22, 23, 33 I&W i.v.m. agendapunt 2, 26 OCW i.v.m. agendapunt 33 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 6 februari 2018 Tijd: 16.00 - 17.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Aanbod voor presentatie over noodzaak en winst van meer samenwerking in de Benelux op de terreinen Energie/Klimaat en Infrastructuur Zaak: Brief derden - Benelux Business Roundtable (BBR) te Antwerpen - 22 januari 2018 Aanbod voor presentatie over samenwerking in de Benelux ...

  Besluitenlijsten

  29-01-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 23 januari 2018

  ...Den Haag, 24 januari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 31, 36 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 17 EU i.v.m. agendapunt 8, 9, 15, 16, 23, 24 EZK i.v.m. agendapunt 31 I&W i.v.m. agendapunt 31, 36 J&V i.v.m. agendapunt 31 LNV i.v.m. agendapunt 2, 3, 4, 6, 31 OCW i.v.m. agendapunt 15, 17, 31 SZW i.v.m. agendapunt 31 VWS i.v.m. agendapunt 8, 31 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 23 januari 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Uitnodigingen Geen agendapunten Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het ...

  Besluitenlijsten

  24-01-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 18 januari 2018: Voorstel om het AO Mijn bouw van 25 januari met twee weken uit te stellen

  ...Den Haag, 18 januari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 18 januari 2018 Agendapunt: Verzoek van het lid Yesilgöz-Zegerius (VVD) om het algemeen overleg Mijnbouw d.d. 25 januari 2018 met twee weken uit te stellen Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D. Yesilgöz-Zegerius (VVD) - 17 januari 2018 Verzoek van het lid Yesilgöz-Zegerius (VVD) om het algemeen overleg Mijnbouw d.d. 25 januari 2018 met twee weken uit te stellen - 2018Z00489 Besluit: Het verzoek van het lid Yesligöz-Zegerius (VVD) om het algemeen overleg Mijnbouw met twee weken uit te stellen is aangenomen.De volgende fracties hebben het voorstel gesteund: PVV, ...

  Besluitenlijsten

  18-01-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 17 januari 2018: Het voorstel van het lid Jetten is ingetrokken. De stukken over SDE+ blijven op de agenda van het AO Energie d.d. 18 januari 2018

  ...Den Haag, 17 januari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 17 januari 2018 Agendapunt: Voorstel van het lid Jetten (D66) om de stukken over SDE+ te verplaatsen van het algemeen overleg Energie d.d. 18 januari 2018 naar het algemeen overleg Klimaat d.d. 1 februari 2018 Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten (D66) - 17 januari 2018 Voorstel van het lid Jetten (D66) om de stukken over SDE+ te verplaatsen van het algemeen overleg Energie d.d. 18 januari 2018 naar het algemeen overleg Klimaat d.d. 1 februari 2018 - 2018Z00487 Besluit: Het lid Jetten (D66) heeft zijn voorstel ingetrokken. Daarmee blijven de stukken over ...

  Besluitenlijsten

  17-01-2018

 • Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 23 januari 2018

  ...Den Haag, 18 januari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 31, 36 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 17 EU i.v.m. agendapunt 8, 9, 15, 16, 23, 24 EZK i.v.m. agendapunt 31 I&W i.v.m. agendapunt 31, 36 J&V i.v.m. agendapunt 31 LNV i.v.m. agendapunt 2, 3, 4, 7, 31 OCW i.v.m. agendapunt 15, 17, 31 SZW i.v.m. agendapunt 31 VWS i.v.m. agendapunt 8, 31 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 23 januari 2018 Tijd: 16.00 - 17.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Uitnodigingen Geen agendapunten Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Wijziging van de ...

  Besluitenlijsten

  16-01-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 9 januari 2018: Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om volgende week een algemeen overleg te houden naar aanleiding van de recente zware aardbeving in Groningen, voorafgegaan door een brief

  ...Den Haag, 9 januari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 9 januari 2018 Agendapunt: Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om volgende week een algemeen overleg te houden naar aanleiding van de recente zware aardbeving in Groningen, voorafgegaan door een brief. Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 9 januari 2018 Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om volgende week een algemeen overleg te houden naar aanleiding van de recente zware aardbeving in Groningen, voorafgegaan door een brief. - 2018Z00070 Besluit: Het verzoek van het lid Agnes Mulder is gehonoreerd. Naar aanleiding van de spoed ...

  Besluitenlijsten

  09-01-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 19 december 2017

  ...Den Haag, 21 december 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 14, 20 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 24 EU i.v.m. agendapunt 8, 19, 28, 39 EZK i.v.m. agendapunt 28, 36 FIN i.v.m. agendapunt 5 I&W i.v.m. agendapunt 14, 35 J&V i.v.m. agendapunt 19 LNV i.v.m. agendapunt 10, 14 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 19 december 2017 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Verzoek MKB-Nederland om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Zaak: Brief derden - MKB-Nederland te Den Haag - 6 december 2017 Verzoek MKB-Nederland om gesprek met vaste commissie ...

  Besluitenlijsten

  21-12-2017

 • Besluitenlijst e-mailprocedure van 18 december 2017 inzake het verzoek van het lid Bruins (ChristenUnie) om het AO Bedrijfslevenbeleid op 21/12/2017 uit te stellen tot na het kerstreces

  ...Den Haag, 18 december 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 18 december 2017 Agendapunt: Verzoek van het lid Bruins (ChristenUnie) voor om het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op donderdag 21 december van 10.00 tot 13.00 uur uit te stellen tot na het kerstreces. Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E.E.W. Bruins (ChristenUnie) - 18 december 2017 Verzoek van het lid Bruins (ChristenUnie) voor om het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op donderdag 21 december van 10.00 tot 13.00 uur uit te stellen tot na het kerstreces. - 2017Z18252 Besluit: Voor het voorstel zijn VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie. ...

  Besluitenlijsten

  18-12-2017

1 2volgende 15 resultaten