Besluitenlijsten

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 19 november 2018: Omzetten AO Raad voor Concurrentievermogen op 21 november 2018 in een SO

  ...Den Haag, 19 november 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 19 november 2018 Agendapunt: Omzetten AO Raad voor Concurrentievermogen van 21-11-2018 in SO Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16 november 2018 Omzetten AO Raad voor Concurrentievermogen van 21-11-2018 in SO - 2018Z21371 Besluit: Het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen van woensdag 21 november 2018 wordt omgezet in een schriftelijk overleg op donderdag 22 november 2018 om 12.00 uur. Griffier: D.S. Nava Activiteitnummer: 2018A04978 ...

  Besluitenlijsten

  19-11-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 15 november 2018: Behandeling Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen

  ...Den Haag, 15 november 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 15 november 2018 Agendapunt: Behandeling Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D. Yesilgöz-Zegerius (VVD) - 14 november 2018 Behandeling Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf - 2018Z21048 Besluit: Naar aanleiding van de e-mailprocedure zal er een VSO worden aangevraagd over het Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (Kamerstuk 35008) met als eerste spreker het lid Beckerman (SP). Griffier: D.S. Nava Activiteitnummer: 2018A04911 ...

  Besluitenlijsten

  15-11-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 13 november 2018

  ...Den Haag, 15 november 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 4, 23 BuZa i.v.m. agendapunt 3 EU i.v.m. agendapunt 10, 11, 15 I&W i.v.m. agendapunt 23 LNV i.v.m. agendapunt 23 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 13 november 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Uitnodigingen Geen agendapunten Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 september 2018 Vaststelling van de begrotingsstaten van het ...

  Besluitenlijsten

  15-11-2018

 • Agenda procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 13 november 2018

  ...Den Haag, 8 november 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 4, 22 BuZa i.v.m. agendapunt 3 EU i.v.m. agendapunt 9, 10, 14 I&W i.v.m. agendapunt 22 LNV i.v.m. agendapunt 22 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 13 november 2018 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Uitnodigingen Geen agendapunten Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 ...

  Besluitenlijsten

  06-11-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 30 oktober 2018

  ...Den Haag, 31 oktober 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 7, 20 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 8, 15 DEF i.v.m. agendapunt 20 EU i.v.m. agendapunt 9, 14 I&W i.v.m. agendapunt 2, 7 LNV i.v.m. agendapunt 7 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 30 oktober 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Uitnodiging Provincie Zuid-Holland en Heineken Nederland voor werkbezoek aan het Groene Cirkels programma op vrijdag 7 december 2018 Zaak: Brief derden - Provincie Zuid-Holland te DEN HAAG - 12 oktober 2018 Uitnodiging Provincie Zuid-Holland en Heineken Nederland voor ...

  Besluitenlijsten

  31-10-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 17 oktober 2018: Vaststellen programma RTG kosten Klimaatwet op 31 oktober 2018

  ...Den Haag, 17 oktober 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 17 oktober 2018 Agendapunt: Vaststellen programma RTG kosten Klimaatwet Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, D.S. Nava - 16 oktober 2018 Vaststellen programma RTG kosten Klimaatwet - 2018Z18519 Besluit: Het resultaat van de e-mailprocedure is als volgt: De fracties van de VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks en SP hebben met het voorstel ingestemd, waarbij de titels van de blokken aangepast wordt. Dit betekent dat het programma voor het rondetafelgesprek is vastgesteld en de genodigden op de lijst in het programma uitgenodigd zullen worden voor het RTG op woensdag 31 oktober 2018. ...

  Besluitenlijsten

  17-10-2018

 • Agenda procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 30 oktober 2018

  ...Den Haag, 25 oktober 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 7, 20 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 8, 15 DEF i.v.m. agendapunt 20 EU i.v.m. agendapunt 9, 14 I&W i.v.m. agendapunt 2, 7 LNV i.v.m. agendapunt 7 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 30 oktober 2018 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Uitnodiging Provincie Zuid-Holland en Heineken Nederland voor werkbezoek aan het Groene Cirkels programma op vrijdag 7 december 2018 Zaak: Brief derden - Provincie Zuid-Holland te DEN HAAG - 12 oktober ...

  Besluitenlijsten

  16-10-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 11 oktober 2018: Uitstel feitelijke vragen Kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord

  ...Den Haag, 11 oktober 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 11 oktober 2018 Agendapunt: Uitstel inbreng feitelijke vragen Kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M. Beckerman (SP) - 11 oktober 2018 Uitstel inbreng feitelijke vragen Kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord - 2018Z18211 Besluit: De fracties van de VVD, PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA, ChristenUnie en de PvdD hebben met het voorstel ingestemd. De inbrengtermijn wordt verplaatst naar woensdag 17 oktober 2018. Griffier: D.S. Nava Activiteitnummer: 2018A04328 ...

  Besluitenlijsten

  11-10-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 9 oktober 2018

  ...Den Haag, 10 oktober 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 4, 11, 17, 19, 20 BuZa i.v.m. agendapunt 2 EU i.v.m. agendapunt 17, 18, 23 EZK i.v.m. agendapunt 25 FIN i.v.m. agendapunt 25, 29 I&W i.v.m. agendapunt 4, 11, 17, 19, 20, 25 J&V i.v.m. agendapunt 25, 26 LNV i.v.m. agendapunt 4, 11, 17, 19, 20, 25 OCW i.v.m. agendapunt 20 SZW i.v.m. agendapunt 20, 25, 26 VWS i.v.m. agendapunt 20 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 oktober 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Verzoek Ambassade van de Islamitische Republiek Iran, namens de ambassadeur, om ...

  Besluitenlijsten

  10-10-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 10 oktober 2018: Verzoek van het lid Beckerman om de minister van EZK een brief te vragen ten behoeve van het algemeen overleg Mijnbouw op 11 oktober 2018

  ...Den Haag, 10 oktober 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 10 oktober 2018 Agendapunt: Verzoek van het lid Beckerman om de minister van EZK een brief te vragen ten behoeve van het algemeen overleg Mijnbouw op 11 oktober 2018 Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M. Beckerman (SP) - 9 oktober 2018 Verzoek van het lid Beckerman om de minister van EZK een brief te vragen ten behoeve van het algemeen overleg Mijnbouw op 11 oktober 2018 - 2018Z18020 Besluit: De minister zal worden verzocht ten behoeve van het algemeen overleg Mijnbouw op donderdag 11 oktober 2018 een reactie te geven op het bericht “Olievlek Farmsum is giftig ...

  Besluitenlijsten

  10-10-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 3 oktober 2018: Vaststellen programma RTG (agrarische) ondernemers Groningen

  ...Den Haag, 3 oktober 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 3 oktober 2018 Agendapunt: Vaststellen programma RTG (agrarische) ondernemers Groningen - reactie vandaag om 13.00 uur Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 oktober 2018 Vaststellen programma RTG (agrarische) ondernemers Groningen - reactie vandaag om 13.00 uur - 2018Z17479 Besluit: Op de e-mailprocedure is als volgt gereageerd: De fracties van de VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en PvdD hebben met het programma ingestemd, Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Zodoende is besloten dat het rondetafelgesprek over ...

  Besluitenlijsten

  03-10-2018

 • Agenda procedurevergadering commissie EZK 9 oktober 2018

  ...Den Haag, 4 oktober 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 4, 11, 17 EU i.v.m. agendapunt 17, 18, 20 EZK i.v.m. agendapunt 22 FIN i.v.m. agendapunt 22, 26 I&W i.v.m. agendapunt 4, 11, 17, 22 J&V i.v.m. agendapunt 22, 23 LNV i.v.m. agendapunt 4, 11, 17, 22 SZW i.v.m. agendapunt 22, 23 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 9 oktober 2018 Tijd: 16.30 - 18.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Verzoek Ambassade van de Islamitische Republiek Iran, namens de ambassadeur, om gesprek met vaste commissie voor ...

  Besluitenlijsten

  02-10-2018

 • Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK 25 september 2018

  ...Den Haag, 27 september 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 14 BuZa i.v.m. agendapunt 14 DEF i.v.m. agendapunt 13 EU i.v.m. agendapunt 6, 14, 22 FIN i.v.m. agendapunt 17 OCW i.v.m. agendapunt 22 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 25 september 2018 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Verzoek StartupDelta tot aanbieding bidbook ‘Startup solutions voor de energietransitie' d.d. 18 september 2018 Zaak: Brief derden - StartupDelta te Amsterdam - 10 september 2018 Verzoek StartupDelta tot aanbieding bidbook 'Startup solutions voor de energietransitie' ...

  Besluitenlijsten

  27-09-2018

 • Agenda procedurevergadering vaste commissie voor EZK 25 september 2018

  ...Den Haag, 20 september 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 14 BuZa i.v.m. agendapunt 14 DEF i.v.m. agendapunt 13 EU i.v.m. agendapunt 6, 14, 22 FIN i.v.m. agendapunt 17 OCW i.v.m. agendapunt 22 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag 25 september 2018 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) Uitnodigingen 2. Agendapunt: Verzoek StartupDelta tot aanbieding bidbook ‘Startup solutions voor de energietransitie' d.d. 18 september 2018 Zaak: Brief derden - StartupDelta te Amsterdam - 10 september 2018 Verzoek StartupDelta ...

  Besluitenlijsten

  19-09-2018

 • Besluitenlijst e-mailprocedure 19 september 2018: omzetten AO Raad voor Concurrentievermogen in SO

  ...Den Haag, 19 september 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 19 september 2018 Agendapunt: Omzetten AO Raad voor Concurrentievermogen in SO Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 september 2018 Omzetten AO Raad voor Concurrentievermogen in SO - 2018Z16283 Besluit: Naar aanleiding van de e-mailprocedure over het omzetten van het algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 27 en 28 september 2018, dat gepland stond op dinsdag 25 september 2018, in een schriftelijk overleg op vrijdag 21 september 2018 om 12.00 uur hebben de volgende fracties ingestemd: ...

  Besluitenlijsten

  19-09-2018

123456volgende 15 resultaten